Pla de Comunicació Magical Media 2013

526 views

Published on

Communication Plan for Magical Media audiovisual production company. Written by esCasanovas, Rovira and Virgily University student, during her trainee stage at the company.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla de Comunicació Magical Media 2013

 1. 1.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  Índex 1 - Anàlisi de situació 3 1.1 - Situació de l'entorn de l'empresa 3 a - Entorn polític i legal 3 b - Entorn sociocultural 4 c - Entorn econòmic 6 d - Entorn tecnològic 7 1.2 - Situació de l'entorn sectorial de l'empresa 8 1.2.1 - La competència de Magical en el sector audiovisual i la industria cinematogràfica 9 1.2.2 - La competència de Magical com a centre educatiu 17 1.2.3 - La competència de Magical com a Hotel d'Empreses 19 1.2.4 - L'entorn de treball: anàlisi de la comunicació interna de l'empresa 19 1.3 - Situació comunicativa i d'imatge 21 1.3.1 - Anàlisi d'emissió 21 1.3.2 - Anàlisi de recepció 25 1.3.3 - Anàlisi de mitjans/intermediaris 30 1.3.4 - Notorietat i imatge 31 2 - Anàlisis DAFO i posicionament en el mercat 32 3 - Objectius de la campanya 34 3.1 - Objectius generals 35 3.2 - Objectius específics 35   1 
 2. 2.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  4 - Públics de l'organització 37 4.1 - Públics de la campanya 38 5 - Línea global de la campanya 42 6 - Accions tàctiques de la campanya 44 7 - Timming 47 8 - Pressupost 48   2 
 3. 3.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  1 - Anàlisi de situació L'anàlisi de situació pretén fer un estudi exhaustiu de la situació de Magical Media, tant en el seu entorn general com en el seu sector específic. Només coneixent el mercat en el que ens trobem immersos i tots els factors exteriors que poden afectar a la nostra comunicació empresarial, només si tenim una visió global de l'organització, serem capaços de crear una comunicació que permeti unificar els missatges de Magical i simplificar tota la tasca comunicativa que es definirà en els apartats posteriors. 1.1 - Situació de l'entorn de l'empresa: Magical en el seu entorn general Aquest apartat ens permetrà tenir una visió general de l'entorn en el que es troba immers el nostre negoci. En aquest cas veurem com els diferents factors generals de l'entorn en el que es troba immers Magical Media, poden afectar a la manera de comunicar o com, en alguns casos, podem treure'n profit. a. Entorn polític i legal Magical Media és un Consorci Públic, és a dir, la unió de dues institucions públiques, concretament La Paeria i la Universitat de Lleida. Aquestes conformen el Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i, Magical, es troba inclòs dins d'aquest. Com a empresa pública, tots els càrrecs del Consell d'Administració del Consorci sempre són càrrecs polítics i, en el 90% dels casos càrrecs electes, escollits en algunes eleccions. Així, el màxim representant de La Paeria és l'alcalde, actualment Àngel Ros i el màxim representant de la UdL és el seu rector, Roberto Fernández. Aquests càrrecs poden canviar i es troben sotmesos al seu programa electoral que els va dur al lloc on estan. Però la gestió del dia a dia del PCiTAL i, per tant, del Magical Media no es veuria afectada, ja que se n'ocupa un gestor.   3 
 4. 4.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  On si influencien aquests càrrecs públics és en els objectius globals del Magical, ja que aquests depenen de les institucions a les quals pertany l'empresa i, per tant, es troben influïts pels objectius polítics dels governants de les dues institucions que conformen el Consorci del PCiTAL. Per exemple, actualment els objectius de Magical Media com a negoci es troben influenciats per les polítiques d'austeritat. Precisament aquestes polítiques estan afectant la situació comunicativa de l'empresa, perquè com que no disposa de pressupost per a comunicació no pot invertir en ningú que se'n faci càrrec ni en noves eines comunicatives que permetin arribar als públics necessaris. Sense aquesta inversió comunicativa és molt complicat que Magical Media pugui complir els seus objectius com a negoci. Aquesta situació provoca grans dificultats per arribar a tots els públics diferents i que són necessaris per al ple funcionament de l'empresa. Al mateix temps, el fet de no tenir cap professional que es faci càrrec exclusivament de la comunicació, provoca que aquesta feina recaigui sobre altres membres de l'empresa com una feina extra. b. Entorn sociocultural Lleida no és una gran ciutat i no destaca per tenir un gran nombre de produccions cinematogràfiques provinents de productors locals. Però si que existeix un interès creixent per al cinema amb nombroses propostes per part del Departament de Cultura i el Departament de Joventut de l'Ajuntament de Lleida. Una de les més importants és l'Animac, que en els darrers anys s'ha consolidat com a festival de cinema d'animació (únic a Espanya i, per tant, focus d'ateció a nivell nacional) i, també, hem de parlar la Mostra de Cinema Llatinoamericà. Aquests dos festivals van dirigits a públics professionals i especialitzats. Em de tenir en compte també dues propostes més: Cinemón i Cafè Curt, aquestes més discretes, però signifiquen un clar intent d'apropar la cultura audiovisual als   4 
 5. 5.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  ciutadans en general. A més, el Café Curt és una possibilitat de donar-se a conèixer per als productors locals principiants. Altres iniciatives del Departament de Joventut que poden relacionar-se amb el nostre negoci i que hauríem de tenir en compte són: Palma Produccions i la Nit Sonora. Aquesta segona es troba més relacionada amb el món musical, però no hem d'oblidar que Magical també està preparat per a l'enregistrament de so professional. A la ciutat de Lleida també es convoquen diversos premis que estimulen la producció audiovisual entre els joves. Des del Departament de Joventut es promocionen els següents concursos: Curtis Myfilm, Cinecurt, el Premi Llanterna Digital i el concurs de curtmetratges ATM. Aprofitem per recordar que des de Magical a partir del proper curs 2013-2014 es col·laborarà amb la iniciativa dels alumnes de Comunicació Audiovisual de la UdL: Llums, càmera, acció!. Un concurs que pretén donar impuls als estudiants que vulguin introduir-se en el món del cinema. Des de Joventut també ens trobem amb el grup SenseSon, que organitza activitats juvenils nocturnes com a alternativa a la resta d'ofertes de lleure de la ciutat (discoteques, bars i festes). Podria ser molt interessant tractar d'arribar a un acord amb aquest grup per tal d'oferir alguna activitat que s’adeqüés a la seva oferta i tingués cabuda dins de les activitats de Magical per apropar els joves al món dels mass media. Aquestes propostes culturals demostren un interès des de l'Ajuntament per apropar el setè art als ciutadans de Lleida i crear espais de difusió per als professionals. Magical hauria d'intentar posicionar-se i adaptar-se dins d'aquest marc d'activitats, fent-se cabuda, participant d'alguna manera o, simplement oferint-se com a espai complementari, cada cop que tingui lloc un esdeveniment d'aquestes característiques.   5 
 6. 6.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  Per últim, analitzant les diferents qüestions que afecten a aquest apartat de l'anàlisi ens hem adonat que Magical Media no apareix massa ben enllaçat a les webs dels socis del Parc Científic, és a dir, la UdL i la Paeria. Pensem que aparèixer en les seves webs podria ajudar a estar millor enllaçat a Internet. c. Entorn econòmic La inversió publicitària en cinema a l'Estat Espanyol representa una mínima part de la inversió publicitària en mitjans convencionals i al llarg de l'any 2012 aquesta va decréixer en un -12'7% respecte al 2011. Aquest descens de la inversió per part dels anunciants es troba relacionat amb el descens de públic a les sales. La industria cinematogràfica apunta diverses causes possibles per aquesta disminució d'audiència: • La pirateria ha estat en els darrers anys la major preocupació. • L'entorn general de crisis també influeix en que la gent vagi menys al cinema. • El preu de les entrades ha augmentat un 36% en els últims set anys i el darrer any, en comptes de mantenir-se o abaratir-se s'ha efectuat una pujada de l’Iva del 8 al 21%. En canvi, al llarg del 2012 va tenir lloc una pujada important i el 2013 apunta ser un nou any de pujades. Durant el primer trimestre de 2013 la recaptació en el cinema espanyol va augmentar un 37% respecte al mateix període de l'any anterior. En realitat s'han rodat menys pel·lícules però s'han recaptat més diners, això apunta a que el cinema espanyol es decanta per fer menys produccions però de major qualitat. Probablement el que ha succeït és que actualment les pel·lícules espanyoles s'han internacionalitzat i, al projectar-se en més sales i no depedre només de la industria nacional s'han convertit en produccions més rentables. En definitiva, la Industria Cinematogràfica Espanyola segueix queixant-se de la crisis, de la pujada, de l’IVA i de les dificultats a les que estan exposats en general, però si mirem els números es troba en ple creixement econòmic, tot i que s'ha   6 
 7. 7.     Pla de comunicació:     MAGICAL MEDIA  Juny  2013  Elisenda Sánchez Casanovas  produït un important declivi dels espectadors. La recaptació a les sales ha disminuït, però podem dir que el cinema espanyol no hi ha tingut res a veure. Es provable que l'abaratiment dels costos de producció que han aportat les noves tecnologies digitals estiguin afavorint el cinema. Aquest és precisament el punt fort de Magical, en parlem en el següent apartat, però avancem algunes qüestions. En aquest àmbit podem fer una breu reflexió econòmica: com més avanci la tecnologia, més rentable serà i per tant, menor haurà de ser la inversió, tant de Magical com a centre per renovar l'equipament, com dels productors per poder seguir fent cinema. És per això que podem dir que la tendència serà una major professionalització a un menor cost. Com a conclusió, econòmicament parlant, direm que, si això és compleix, Magical Media serà una empresa extraordinariament rentable. d. Entorn tecnològic Magical Media es troba englobat dins del conjunt del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. És, per tant, una empresa amb una vessant tecnològica molt forta. Formar part del PCITAL, significa formar part d'un complex empresarial que pretén dinamitzar l'activitat econòmica a Lleida, oferint la possibilitat d'incrementar la competitivitat del teixit empresarial, mitjançant la innovació i la transferència de coneixement entre el món científic i l'acadèmic. Acutalment al PCiTAL hi ha 1 300 treballadors amb una mitja d'edat de 29 anys, el 80% dels quals són enginyers tècnics. L'estudi disposa de les últimes tecnologies per a la producció de cinema digital i, a més, podem dir que és una espai tecnològicament únic. El Magical reuneix una Sala Dolby 7.1, una Sala Místika (per a tot tipus de postproduccions) i una àmplia gama d'equipament tècnic per a la captació d'imatges en alta qualitat. Aquest conjunt d'equipaments permeten entrar amb un guió als estudis de Magical i   7 
 8. 8.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  sortir-ne amb una pel·lícula apunt per projectar, condició que no trobem en cap més estudi al llarg de tota la geografia espanyola. Podríem pensar que, d'altra banda, la tecnologia avança constantment i és fàcil que els equipaments de Magical Media quedin desfasats abans que l'empresa hagi amortitzat la seva inversió, però per aquesta raó s'ha apostat per tecnologies com la càmera Red One. L'empresa que fabrica aquestes càmeres les ha pensat de manera que puguin renovar-se les peces fàcilment cada cop que es produeix un avenç. En altres equipaments com la Sala Dolby o la Mistika es paga una subscripció que permet tenir el software sempre actualitzat, a més, d'un servei tècnic per a matenir les sales en condicions òptimes per a la seva utilització. Cal que recordem, també, la vessant com a centre d'investigació i innovació que pretén tenir Magical, col·laborant constantment amb alumnes universitaris i professionals que vulguin fer un ús d'aquest espai i utilitzar-lo per a aprendre i innovar. 1.2 - Situació de l'entorn sectorial En aquest apartat analitzarem la competència de Magical en les seves principals línies de negoci. Per una banda, es tindrà en compte el lloguer d'espais i materials i, per l'altra, parlarem de Magical com a centre d'estudis. En els dos casos, l'estudi de situació és farà utilitzant Internet, principalment cercadors com Google o webs especialitzades en cinema, ja que el que desitja posteriorment Magical és posicionar-se a través de les diferents eines on-line. Això vol dir que només analitzarem la competència on-line, és a dir, és possible que si busquéssim utilitzant altres eines trobéssim molta més competència, però no ho farem perquè dins dels nostres objecitus principals, com veurem més endavanet, no tractem de posicionar a Magical en general, sinó només a la xarxa.   8 
 9. 9.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  Al fer ús únicament de la cerca en buscadors és possible que no apareguin algunes empreses de lloguer molt potents que ens esperariem trobar en aquest anàlisi. Per exemple, no apareixen Media Pro ni Global Media. La raó per la que succeeix això és perquè no es troben posicionats (o ben posicionats) a la xarxa i, per tant, com explicavem no cal tenir-los en compte. A més, Media Pro i Global Media no lloguen el seu material, sinó que són productores amb capacitat pròpia per efectuar els seus projectes, però en realitat no serien competència, sinó més aviat un clients potencials. A l'hora d'analitzar la competència, tindrem en compte també una tercera línea de negoci, l'Hotel d'Empreses. Aquesta es troba molt relacionada amb els productors i els emprenedors, però és molt diferent a les dues línies anteriors. A més, també analitzarem la comunicació interna de Magical i els processos a seguir per comunicar-nos amb els mitjans de comunicació. 1.2.1 - La competència de Magical en el sector audiovisual i la industria cinematogràfica El fet de que Magical sigui capaç de proporcionar totes les eines necessàries per a la confecció d'un producte audiovisual, des de que s'inicia el rodatge fins a tenir el muntatge definitiu de la pel·lícula o el programa fa que no tingui, pràcticament, cap competidor directe. Tant sols s'ha trobat un cas que podria significar competència directa. Es tracta de l'estudi de cinema que es troba a Los Ángeles de San Rafael (Segòvia) (http://www.angelesdesanrafael.com/negocios/estudios-degrabacion/ampliar.php/Id_contenido/216/v/0/), ofereix un gran espai amb tot tipus de serveis, des del lloguer de platós i equips fins al muntatge final. Però quan intentem esbrinar més informació no trobem cap manera d'obtenir-la, ni de contactar-hi. En realitat no ofereixen informació precisa, ni carta de preus, ni es mostra cap imatge que no sigui d'espais buits. No es veu cap mena de material   9 
 10. 10.     Pla de comunicació:   Juny  MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  tècnic ni cap moment de funcionament de l'estudi. Per tant, podem afirmar que no tenim una competència directa real. Però si que ens trobem amb competència indirecta. Dins de la competència indirecta em de tenir en compte tant les cadenes de televisió que confeccionen el seu propi contingut, com totes aquelles empreses que ofereixen algun dels serveis de Magical per separat. En començar a analitzar les cadenes que emeten per a la província de Lleida (com Lleida Televisió) ens adonem de què en realitat no són competència, sinó que nosaltres podem suposar una oportunitat per a aquest tipus de televisions. Magical és la seva oportunitat per a externalitzar part de la seva producció i, així, poder oferir un servei de més qualitat a través de l'ús d'espais i materials dels quals no disposen dins dels seus propis estudis. Els nostres equipaments comencen on s'acaben els seus. En segon cas, geogràficament parlant, trobem les majors concentracions d'aquests serveis de lloguer a Barcelona i a Madrid, amb altres empreses generalment més petites repartides per tot el territori espanyol. Així, és a les capitals on trobaríem la nostra principal competència. Entre aquestes empreses que ofereixen serveis de lloguer, tal i com ho fem nosaltres, em de diferenciar-hi diferents tipus, segons el servei pel qual destaquen: lloguer de platós, lloguer de material o lloguer de sales d'edició. A continuació analitzem les empreses que trobem més ben posicionades en les cerques a Internet. Comencem pels platós. Hi ha una gran diversitat d'empreses que ofereixen el servei de lloguer de platós per a la confecció de peces audiovisuals a través de la xarxa. Veiem una descripció de les més destacades: • Banzai Studio (http://www.banzaistudio.tv): es troba ubicat a Barcelona i ofereix el lloguer d'un plató, acompanyat de camerinos, oficines de producció, cafeteria, menjador i control room. També lloga material: llums,   10 
 11. 11.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  equip de so, dolly, grip equipment, càmeres i trípodes. Destaquen el lloguer de càmeres Red Epic i, finalment, ofereixen també la possibilitat d'editar el material amb programes com: Premier, After Effects, Speed Grate, Photoshop i Audition. Per tant, ofereixen com nosaltres la possibilitat de tenir un producte completat i en format cinema, però no treballen amb un software d'edició tan professional com el de Magical. • Plató Granollers (http://www.platogranollers.cat): com el seu nom indica, es troba ubicat a Granollers, a prop de Barcelona. Els serveis que acompanyen al lloguer del plató són: sala de maquillatge, sala de producció, sala para post producció, climatització, banys, grua per a il·luminació, il·luminació, chroma key, accessos habilitats per a Unitats Mòbils i pàrking privat. També tenen un servei de localitzacions properes que poden resultar d'interès als clients. Pel que sembla aquest plató està preparat principalment per a televisió i abastaria tota la opció de rodar cinema que dóna Magical. • Plató Barcelona (http://www.platobarcelona.com): és un petit plató ubicat al centre de Barcelona. Pensat per a molt petites produccions, amb només 50m2 per rodar i una petit espai habilitat per al control de càmeres i so. Ofereix també el lloguer de llums, però no el de l'equip de video. Hem de tenir-lo en compte com a part de la nostra competència, perquè pot ser útil en produccions de molt baix pressupost. • El Estudio Blanco (http://www.elestudioblanco.com/): en la línea de l'anterior, però una mica més actualitzat, trobem un petit estudi ubicat a prop de Màlaga. Ofereix el lloguer d'equips de vídeo HD, d'equip de so i d'il·luminació, entre altres materials. Com l'anterior, està pensat per a petites produccions, però es decanta sobre tot cap al rodatge d’espots televisius. A més, acompanya el plató d'una sèrie de serveis com: assistència tècnica, agència de models, perruqueria i maquillatge i, fins i tot, la possibilitat d'accedir a una cuina. Cal destacar que a més està insonoritzat i dóna la possibilitat de treballar amb llum natural.   11 
 12. 12.     Juny  • Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  Entijuana Studio (http://www.entijuana.es): un altre petit estudi ubicat a Barcelona, en aquest cas de 350m2. Els seus punts forts són que compta amb la possibilitat de fer preses aèries i amb una zona d’aigües. També té servei de camerinos i càtering. A un nivell una mica més professional que els dos anteriors, principalment dóna la possibilitat de rodar espots i vídeos promocionals. En aquest cas no es detalla cap mena de lloguer de material tècnic ni audiovisual. • Servicios Photowork (http://www.jordigarcia.com/Servicios/index.html): es tracta d'una empresa de serveis audiovisuals que ofereix, a més de la seva pròpia producció, la possibilitat de llogar l'estudi i els equips dels que disposen. Disposen d'un plató de 100m2 i de diverses zones com vestidor, postproducció i zona de descans. • Arche Studio (http://www.arche-estudio.com): ubicat a Madrid, es tracta de dos platós un de 60m2 i un altre de 35m2, amb la possibilitat també de llogar material d'iluminació, vídeo i so. • Delirio Audiovisual (http://www.delriovisual.com/): platós de televisió ubicats a Saragossa, probablement pensats per a televisió local. • Estudios Auriga (http://www.estudiosauriga.com): plató per a rodatge cinematogràfic ubicat a Càceres. Disposen de sala de postproducció y estudi de so, a més de tot tipus de material tècnic. A la web no s'hi especifica el tipus de càmeres. • Mediapro (http://mediapro.es): un dels punts forts de Mediapro són els seus platós, en aquest sentit pot representar una forta competència, sobre tot a nivell televisiu. Tenen a favor seu l'experiència. • Parc Audiovisual de Catalunya (http://www.parcaudiovisual.cat): situat a Terrassa, el seu negoci se centra en els platós i, per tant, en el moment del rodatge. Ofereixen camerinos, sala de perruqueria, oficines i sales de reunión i magatzems/tallers.   12 
 13. 13.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  Com aquests, trobem molts altres espais lloguer de plató al llarg de la geografia espanyola. Alguns exemples més són: • Espai Poc (http://www.espaipoc.com/) • Burbuja Audiovisual (http://www.burbujaudiovisual.es/) • Blueberry (http://www.blueberrystudios.es/alquiler-plato-madrid.htm) • Master Pro Studio (http://www.masterprostudio.com) • Urban Studio (http://www.urbanstudio.es/) • Alquiler de Plató (http://www.b19.es) Però tots aquests són petits espais, si els comparem amb la nostra infraestructura, és a dir, no servirien per a una gran producció. Podem dir que la nostra competència en platós, se centra en el fet que difícilment obtindrem com a clients petites produccions molt allunyades de Lleida, perquè ja tindran la possibilitat de rodar en els espais esmentats. Però en el cas de grans produccions no tenim competència. A continuació veurem quins portals de lloguer de material tècnic per a cinema trobem a la xarxa: • Falco films (www.falcofilms.com/): és una empresa de lloguer i venta de material tècnic audiovisual en general amb seu a Madrid, però amb una botiga online per a la contractació dels seus serveis. Tenen tot tipus de càmeres, entre elles equips complets de Red Epic. • Digital Cine Rent (http://www.digitalcinerent.com/): potent empresa de lloguer de material tècnic molt especialitzada en cinema digital amb seu a Madrid, Barcelona i València. Ofereixen tot tipus d'equips professionals en packs per a lloguer. També tenen un servei de personal tècnic recomanat   13 
 14. 14.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  per la pròpia empresa. Però no tenen botiga on-line, les reserves s'han de fer via telefònica. • Exorental (http://exodorental.com): multinacional de lloguer de material tècnic de cinema, amb seu a Madrid, Barcelona i Argentina. No tenen botiga on-line, el lloguer s'ha de fer a través de contacte telefònic. • Filmosofia SLNE (http://red.filmosofia.com): petit negoci de lloguer ubicat a Granada. Ofereixen Red One amb tot tipus d'accessoris i altre material d'il·luminació i so. Tenen preus molt competitius. • Kika Lux Producciones (http://www.kikalux.com/): productora valenciana que ofereix en lloguer les càmeres de les que disposa, entre elles una Red One. • Cinemax Digital (http://www.cinemaxdigital.com): empresa de lloguer d'equips per a cinema amb seu a Màlaga i a Sevilla. No tenen botiga online, però si un formulari per contactar amb ells directament des del website. • Ovide (http://www.ovide.com): empresa de lloguer de tot tipus de material tècnic per a la producció de cinema. Té seus a Madrid, Barcelona, A Coruña, Bilbao, Sevilla i Saragossa. No té botiga on-line, cal contactar amb ells telefònicament o a través del formulari web. • Movie Men (http://www.movie-men.com): empresa de lloguer de material per a la producció de cinema i amb borsa de treballadors especialistes en il·luminació. Té la seva seu a Barcelona i no té botiga on-line, cal contactarhi telefònicament o per e-mail. • Oceanica Visual Producciones (http://www.oceanicavisual.com): productora ubicada a Madrid amb servei de lloguer de material tècnic per a rodatge de cinema digital. • EPC (http://www.epc.es/): Empresa de lloguer de material tècnic per a cinema ubicada a Madrid. Lloguen tot tipus de càmeres, tant digitals com analògiques (35mm i 16mm).   14 
 15. 15.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  Aquests són alguns dels negocis que trobem a Internet, però n'hi ha molts més. Podem concloure, que en el cas de lloguer d'equips tècnics és on tenim una major competència, ja que trobem empreses de lloguer al llarg de tota la geografia espanyola. Per tant, en el cas del lloguer de Red One ens haurem de centrar sobre tot en l'àrea més propera a Lleida, ja que ningú anirà a buscar un equip igual més lluny, sinó que sempre escolliran la opció geogràfica més propera. Pel que fa a les sales d'edició es conegut per Magical que n'hi ha alguna més a Espanya (4 o 5 en total) com, per exemple, la sala de la Universitat Complutense de Madrid. Però si parlem de l'oferta de lloguer de sales SGO Mistika, a la xarxa, no en trobem cap més a part de la nostra. Sabem de l'existència d'una sala com la nostra a Huesca, però aquesta no apareix en les cerques si no especifiquem "sala Mistika huesca", per tant, no suposa una competència real a l'hora de posicionar-nos en els cercadors. Tampoc no apareix la sala Mistika de la Universitat Complutense de Madrid, a no ser que busquis específicament la sala relacionada amb la Universitat. En el cas de la postproducció no ens hem de fixar únicament amb les sales amb software SGO Mistika, també són competència les sales que utilitzen DaVinci Resolve, tot i que sembla que la seva implantació a Espanya és bastant menor que la de Mistika.   15 
 16. 16.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  Per trobar sales d'edició de so és més efectiu buscar-les com a sales de doblatge i n'hem detectat més de 300 a tot España. Però la majoria d'aquestes no es troben posicionades als cercadors o, simplement, no ofereixen informació on-line més enllà d'apareixer en llistats de webs com http://www.eldoblaje.com. A més, d'aquestes més de 300 ens hem de fixar en que siguin Dolby. En trobem algunes, situades en productores especialitzades en so que poden fer-nos la competència. Algunes de les sales Dolby espanyoles que trobem en cercar a la xarxa són les següents: • Sonora Estudios (http://www.sonoraestudios.es): estudi de producció de so ubicat a Vitoria. • Sondub (http://www.soundub.com): productora de so amb seus a A Corunya, Barcelona, Madrid i Lisboa. La sala més nova de la que disposen sembla ser la de Barcelona. • Karaoke Media (http://www.karaokemedia.com): estudi de gravació, amb sistema Digital Dolby 5.1 que es troba ubicat a Albacete. En realitat el seu és un negoci de lloguer de karaokes i d'oferta d'animació per a festes. • Figtree Studio (http://figtreestudios.tv): petit estudi de postproducció de so ubicat a Barcelona. Disposen d'un equip Dolby Premier Studio. • Best Digital Group (http://www.bestdigitalgroup.com): sala de gravació de so i postproducció Dolby Premier, ubicada a prop de Madrid. Les sales d'edició Dolby no es troben fàcilment a la xarxa, ni tant sols quan cerquem com a sales de doblatge. Tampoc la nostra es troba entre els resultats de la búsqueda, per això, podria ser una bona opció per a posicionar-nos als cercadors.   16 
 17. 17.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  1.2.2 - La competència de Magical com a centre educatiu En aquest apartat analitzarem altres centres educatius que promocionen la seva oferta de cursos a través de la xarxa. Considerarem totes aquelles escoles i universitats que hagin inclòs cursos d'estiu o de curta duració dins el seu programa. Els Cicles de Formació Professional i els Graus universitaris relacionats amb el món audiovisual no són la nostra competència, ja que nosaltres peretenem ser, precisament, un complement o una especialització després de la formació oficial: • CEV (http://www.cev.com/): es tracta de l'Escola Superior de Comunicació, Imatge i So de Madrid. A part de l'oferta formativa de Cicles de Formació Professional, ofereix cursos més específics tant en l'àmbit de la imatge com en el del so. També tenen cursos sobre animació 3D dirigida tant al cinema com al dels videojocs. • Escuela CES (http://www.escuelaces.com): és l'Escola d'Imatge i So CES, ubicada Madrid. Presumeix de ser la primera escola homologada del sector, és a dir, tots els seus títols són oficials. Entre la seva oferta destaca que s'ocupa dels plans de formació per diverses cadenes de televisió nacionals (TVE, Antena 3…). Té una gran diversitat de cursos temàtics, des de guió i direcció fins a doblatge o personal shopper, passant per tècnic d'steady cam. • Bande à part (http://www.bandeapart.org): és una escola de cinema ubicada a Barcelona. Té una àmplia oferta de cursos d'estiu, a més de seminaris i tallers i oferta formativa en horari nocturn. • ECAM (http://www.ecam.es): és l'Escola de Cinematografia i de l'Audiovisual de la Comunitat de Madrid. Ofereix cursos monogràfics d'estiu. Destaca el seu curs "Making Movies", homologat per la Universitat de Cambridge i que consisteix en elaborar un curtmetratge mentre aprens anglès. • Estudio de Cine (http://estudiodecine.com): escola de Cinema de Barcelona amb àmplia oferta de cursos. A part dels Cursos Superiors anuals i dels Màsters relacionats amb la producció cinematogràfica que ofereix, conta   17 
 18. 18.     Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Juny  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  també amb cursos semestrals, de cap de setmana, intensius al llarg de l'any i, finalment, amb cursos d'estiu. • ESCAC (http://www.escac.es): l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya té, també, dins de la seva oferta formativa una gran varietat de cursos d'estiu, és més, té un apartat que anomenen Summer School. • ECPV (http://www.ecpv.es): l'Escola de Cine del País Basc ofereix cursos d'estiu relacionats amb la part tècnica del cinema. Alguns d'aquests cursos s'imparteixen en castellà i d'altres en euskera. • Septima-Ars (http://www.septima-ars.com): escola de Formació Audiovisual ubicada a Madrid. Ofereix un curs d'estiu d'iniciació al cinema i la TV digital. • Instituto del Cine de Madrid (http://www.institutodelcine.org): ofereix tallers relacionats amb la introducció al món del cinema. • ECIB (http://www.ecib.tv): l'Escola de Cinema de Barcelona té oferta de cursos d'estiu, tant a nivell d'especialitzacions tècnics com en altres àmbits com poden ser: interpretació, estilisme, decorats o guió. A part de les anteriors hem de considerar un altre tipus de competència més específica. Magical pot oferir una formació molt més concreta, no són tant sol cursos d'estiu. És per això que a continuació es concreten cursos de tecnologia específica de la que disposa Magical i, per la qual, es planteja oferir cursos en un futur: • 709 Media Room (http://709mediaroom.com): ofereix cursos de formació professional relacionats amb el món de l'audiovisual. Destaca pels cursos de Mistika, periòdicament va oferint cursos sobre part específiques d'aquest software (edició 3D, correcció de color…). • SGO (http://www.sgo.es/): és l'empresa espanyola que fabrica el software de Mistika. La pròpia empresa organitza cursos per aprendre a utilitzar-lo. S'han trobat noticies que ho expliquen, però no els ofereixen en la seva web oficial. http://www.cinevideonline.es/formacion-mainmenu- 32/cursos/817-curso-avanzado-de-estereoscopia-con-sgo-mistika   18 
 19. 19.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  El que no hem trobat a la xarxa són escoles que ofereixin cursos específics en Dolby per a tècnics de so, tot i que si hi ha altres cursos més genèrics. Aquesta podria ser una bona opció per a posicionar-me juntament amb els cursos de Mistika del quals també hi ha una oferta mínima. 1.2.3 - La competència de Magical com a Hotel d'Empreses Considerarem que l'Hotel d'Empreses és útil només a nivell de la ciutat, ja que, el que pretén és que s'hi ubiquin les empreses relacionades amb el món audiovisual que vulguin fer ús compartit de les instal·lacions de les quals disposa Magical. Si reduïm el públic només a la província de Lleida no tenim competència. Tant sols hem de tenir en compte, d'alguna manera, les actuals productores i televisions locals es troben ja ubicades en les seves respectives seus. Això comporta una qüestió de transvasament, de mobilitat, de canvi, que Magical ha de tenir en compte a l'hora d'adreçar-se a aquests públic, però no de competència en si. És a dir, si per exemple pretenem que les televisions locals s'acabin ubicant a les nostres instal·lacions hem de tenir en compte tot el canvi que comporta per l'empresa traslladar la seva seu, no només els avantatges que provocaria formar part de Magical Media. Només si conèixem a fons les raons per les quals encara no s'ha produït un trasllat d'aquests mitjans al nostre Hotel d'Empreses, podrem compendre la seva problemàtica i establir una estratègia de màrketing adequada per mostrar els beneficis que els suposaria ubicar-se als nostres destapatxos. 1.2.4 - L'entorn de treball: anàlisi de la comunicació interna de l'empresa. La comunicació interna de la empresa depèn dels funcionaments establerts pel PCITAL, al formar-ne part estem subjectes al processos que totes les empreses del complex segueixen per emetre la seva comunicació. A continuació mostrem l'organigrama del procés que segueixen les diferents informacions que Magical   19 
 20. 20.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  sol generar, des de que l'empresa les fabrica, fins que arriben al mitjà que transmetrà la comunicació als públics: Veient aquest entramat podem dir que el mètode que es veu obligat a utilitzar Magical és molt complex i no agilitza la comunicació. Es per aquesta raó que cal tenir molt clara la funció de cada una de les persones que hi intervenen i se les hauria de conscienciar de la importància que té per a Magical Media generar aquestes informacions. El problema més gran no és la burocràcia que cal seguir per a publicar cada un dels continguts, sinó que en realitat tota la feina d'elaboració dels missatges recau sempre en la mateixa persona, la directora de l'entitat, Gina Domingo. L'ideal seria que un expert en comunicació s'ocupés al 100% de fer aquesta feina i de vetllar perquè la resta dels intermediaris la facin arribar als mitjans corresponents i ho facin de manera adequada (en el moment que correspon i respectant els interessos de l'empresa). Un altre tema que cal analitzar en aquest aparat és el fet de que Magical Media sigui un espai obert, basat en el lloguer i, per tant, on la gent que hi treballa utilitzant les seves instal·lacions canvia constantment. Aquesta manera de funcionar crea una necessitat extra de comunicació a nivell de personal de l'empresa. S'hauria de pensar una estratègia per a fer saber de manera ràpida i   20 
 21. 21.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  eficaç quins són els valors de Magical, com funciona l'empresa i com s'han d'utilitzar els espais. Una bona idea podria ser tenir un Manual de l'empleat, en aquest cas podria ser més aviat un Manual d'ús o un Manual de l'usuari. Aquest document seria útil també per als estudiants i per a qualsevol persona que necessiti o vulgui conèixer el funcionament de l'estudi. 1.3 - Situació comunicativa i d'imatge Aquest apartat pretén analitzar detalladament tota comunicació que surt i entra de Magical. D'aquesta manera detectarem possibles problemes i podrem suggerir maneres de solucionar-los o millorar l’ús que es fa de les diferents eines que tenim a nivell de comunicatiu. 1.3.1 - Anàlisi d'emissió Des de l'empresa s'està generant informació cap a diversos canals de comunicació. Hem de fer especial èmfasi en la comunicació on-line. Magical disposa d'un website i un mailling. També s'han configurat perfils en diverses xarxes socials: Facebook, Twitter i Linkedin. Pel que fa a la comunicació off-line destacarem la comunicació directa amb diverses productores de la que s'encarrega la direcció de l'empresa i la relació que es manté amb els mitjans de comunicació locals (televisió i diaris). A continuació analitzem un per un els canals de comunicació mencionats i la informació que s'està transmeten a través d'ells en cada cas. També comentarem a quin públic estem arribant per ara. a. Website: www.magical.cat és el web oficial de l'empresa. En aquesta pàgina trobem tota la informació sobre Magical com a negoci i els enllaços a la   21 
 22. 22.     Pla de comunicació:   Juny  MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  resta de canals on-line que utilitza. Tot i que és molt completa hi ha alguns aspectes que podrien millorar-se: o Hi ha alguns aspectes específics per als quals l'empresa podria aprofitar d'una manera més òptima el web, redirigint la gent a ficarse en contacte amb l'empresa per alguns motius concrets i facilitant un formulari per a fer-ho (informació sobre cursos, reserva de visites, informació sobre el lloguer de materials i espais). o Els textos són molt llargs i la informació més important no es troba destacada, caldria fer una redacció més fluïda. o Som una empresa relacionada amb el món audiovisual, per això la nostra imatge és un dels aspectes més importants a tenir en compte. Tal i com l'estat de les nostres instal·lacions decideix la primera impressió del clients que venen a visitar-nos in situ, la imatge gràfica del nostre web decideix la primera impressió que s'emporten els clients on-line. Per aquesta raó caldria millorar alguns apartats afegint, per exemple, un catàleg de fàcil accés i molt gràfic. b. Mailing: el mailing de Magical es troba dividit en dues llistes principals. D'una banda tenim el llistat d'alumnes que han passat pels cursos d'estiu, amb els quals es manté el contacte per temes laborals. D'altra banda hi ha una bases de dades més àmplia on trobem les productores audiovisual endreçades per diversos criteris (animació, jocs, lleidatanes). En aquesta segona part s'han detectat alguns problemes: o Molts correus són retornats, això ens indica que la base de dades es troba desactualitzada. o El sistema utilitzat no permet que els usuaris de la BBDD es puguin enviar un avís per donar-se de baixa. o La BBDD no s'ha confeccionat a través de l'interès que puguin haver mostrat les empreses que en formen part, sinó que s'ha elaborat   22 
 23. 23.     Pla de comunicació:   Juny  MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  agafant els correus d'aquestes empreses directament. Això provoca que molts dels correus siguin "info". Aquest tipus de correus no estan pensats per fer arribar informació a l'empresa de destí, sinó perquè aquesta ens la faciliti a nosaltres. c. Facebook: s'utilitza per transmetre a la ciutadania en general aquells esdeveniments que van tenint lloc a l'empresa i que poden ser d'interès públic. En aquest cas els problemes detectats són els següents: o No es troba ben posicionat a les cerques, probablement és culpa de que el perfil no està redactat ni ben configurat. o La imatge gràfica no està adaptada a les possibilitats que ofereix la pàgina. o Els posts són molt llargs. Probablement seria millor resumir la informació en forma de titular i redireccionar a la gent al website oficial. o Només hi trobem noticies sobre els esdeveniments que es van succeint a l'empresa. Hauríem de descobrir quin és el nostre públic, valorar si realment ens interessa el públic actual i, en cas positiu, generar informació d'interès per a ell per tal de provocar major viralitat. o Per provocar viralitat se sol utilitzar la interacció amb els usuaris. Aquesta interacció és la característica més útil de les xarxes socials, ja que ens permet conèixer els nostres públics i retroalimenta la comunicació. Actualment la possibilitat d'interacció es troba desaprofitada. d. Twitter: en la línea de Facebook, trobem informació molt més resumida del que va succeint a l'empresa. En aquest cas els problemes són semblants: o El perfil no està complet, això provoca que no estiguem ben enllaçats.   23 
 24. 24.     Pla de comunicació:   Juny  MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  o La imatge gràfica no s'adapta a les possibilitats de Twitter. o En aquest cas els posts són molt resumits, però no s'han redireccionat a cap ampliació d'informació. o No s'utilitzen hashtags, d'aquesta manera no s'aprofiten les possibilitats de Twitter. o Pel que fa als seguidors i als seguits, una bona part dels seguidors són als qui em començat a seguir nosaltres. S'hauria d'aconseguir que ens seguís la gent perquè realment els hi interessa la informació que potegem. e. Linkedin: aquesta xarxa tracta de connectar els professionals amb les empreses. El perfil es troba mal plantejat. La redacció de la descripció de l'empresa és massa densa i menciona informació irrellevant per als professionals. L'apartat de "Productes i serveis" també es troba mal plantejat. S’està utilitzant per ficar la mateixa informació en format de noticia que tenim a Facebook i a Twitter, quan en realitat s'haurien de redactar les possibilitats que l'empresa ofereix als professionals. En aquest cas podria explicar-se que ofereix a nivell: laboral, estudiantil i tècnic. f. Youtube: Magical disposa d'un canal de Youtube però no en fa us, tant sols té un vídeo. Tal i com passa en altres xarxes de les que fa us el perfil no es troba completat. g. Vimeo: hi ha creat un perfil, però no es troba actiu, no hi ha cap tipus d'informació ni cap vídeo pujat. Potser s'hauria d'escollir entre utilitzar Youtube o Vimeo. Algunes observacions a nivell general que podrien millorar l’ús que Magical fa dels mitjans: o Caldria unificar el nom i la imatge gràfica de la companyia per tal de que els usuaris identifiquin l'entitat a la xarxa. El tema de la imatge gràfica no es troba afectat tant sols a nivell on-line, sinó també en totes les   24 
 25. 25.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  publicacions impreses, ja que l'empresa no disposa de cap planificació del disseny. Caldria fer-ne una. o Caldria relacionar millor els enllaços entre les diferents xarxes i el web. o És necessari preguntar-nos quins circuits volem que facin els usuaris per als diferents objectius que establim en la comunicació on-line. o És necessari una estructuració, reformulació i especificació de l’ús que s'ha de fer de cada un dels perfils dels que disposa l'empresa. o A nivell intern caldria agilitzar el procés a seguir cada cop que es vol canviar algun tipus d'informació, ja que la xarxa és un espai amb flux constant on l'actualització de la informació és una de les qüestions que marca la diferència actualment. o Es generen noticies en forma d'articles curts que es postegen en els diferents perfils dels que es disposa, però Magical no te cap blog consultable, a mode d'arxiu de noticies i successos que organitzi tota aquesta informació. o L'empresa hauria de buscar xarxes socials especialitzades en l'àmbit del cinema i la producció audiovisual. 1.3.2 - Anàlisi de recepció En aquest apartat tractarem d'analitzar a quin tipus d'audiència s'arriba a través dels canals on-line per on Magical està generant informació, és a dir, estudiarem les dades que podem extreure de Facebook, Twitter i el website de l'empresa. Facebook (4/06/2013) Total Likes: 206 Públic Objectiu: gent entre 20 i 40 anys, més homes que dones, amb un coneixement mig/alt del món audiovisual i/o del cinema.   25 
 26. 26.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  La major part d'usuaris que han pres like a la nostra pàgina de Facebook són gent jove, entre 25 i 34 anys. També trobem gran part del nostre públic, una mica per sota, entre els 18 i els 24 anys i una mica per sobre, enter els 35 i 44 anys. En totes les franges d'edat la major part del nostre públic és masculí. Pel que fa a la segmentació geogràfica, 129 dels 206 seguidors, una gran majoria, forma part de la població de Lleida. A més, si analitzem més detalladament els perfils dels nostres usuaris ens adonem que molta de la gent que ens segueix es troba relacionada amb el món del cinema i de l'audiovisual, ja sigui, perquè són estudiants de carreres relacionades amb la comunicació, o perquè són professionals relacionats amb el món de la producció. Per tant, podem dir que a través de Facebook podríem arribar a un públic bastant especialitzar. Podríem generar informació més tècnica i no tant generalista o d'interès professional per a aquest perfil.   26 
 27. 27.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  Quan generem una informació a través de la nostra pàgina de Facebook aquesta no és vista només pels usuaris que han clicat m'agrada directament, sinó que, cada cop que algun d'aquests usuaris clica m'agrada sobre una nova publicació, aquesta apareix al canal de noticies de tots els seus amics (viral reach). Això és el que pot aportar-nos nous usuaris i, aquesta, és la gent total que realment ens veu.   27 
 28. 28.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  Per a què els usuaris cliquin m'agrada o comparteixin les nostres publicacions i aquestes és converteixin en virals cal que generem contingut d'interès. El tipus de públic al que solem arribar depèn del contingut de les nostres publicacions. La gràfica anterior engloba els dies posteriors a l'esdeveniment Llums, càmera, acció, organitzat pels alumnes de la UDL. Veiem que després de publicar sobre aquesta jornada l'edat dels usuaris als quals vam arribar es trobava per sota de la mitja del públic objectiu que es després de la nostra pàgina. Potser hauríem de diversificar la informació, no només tenim estudiants, hi ha altres públics ja més professionalitzats i, al mateix temps, també ens segueixen ciutadans corrents de Lleida que s'interessen per nosaltres, alguns probablement aficionats al cinema. Combinar les informacions d'interès per als diferents públics ens portaria a generar informació de manera més constant, fet que faria que les nostres línies d'audiència fossin també més constants i, a la vegada, diversificarien el nostre públic arribant a diversos sectors. D’aquesta manera probablement aconseguiríem un millor aprofitament de la interacció amb els nostres usuaris. Amb l’estratègia comunicativa actual estem deixant de banda alguns perfils. Twitter (5/06/2013) Seguidors: 81 Seguint: 39 Tweets: 42 Acounts Reached: 491   28 
 29. 29.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  L'únic que podem dir de Twitter és que la interacció que rebem per part dels nostres seguidors és mínima, per no dir, pràcticament nul·la. Això pot significar o que no hem aconseguit els seguidors adequats o que no estem generant informació de prou interès per al tipus de públic que ens veu. Si ens fixem en l'evolució al llarg del temps, veiem que la tendència ha estat la mateixa entre l'abril de 2012 i l'abril de 2013, 1 o 2 mencions o retwittejos en alguna de les nostres publicacions, una xifra realment insignificant. Probablement no estem aprofitant bé el potencial dels nostres seguidors, el reach potencial és   29 
 30. 30.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  de 40 052 usuaris segurament si proporcionéssim informació d'interès ens veuria molta més gent. Analitzem doncs el perfil dels nostres seguidors. D'aquesta manera sabrem quina informació podria ser del nostre interès, en cas de que aquests usuaris ens siguin realment de profit en el nostre entorn empresarial o, en tot cas, podrem afirmar, si no són d'interès, que no tenim seguidors de qualitat. En els públics del nostre compte de Twitter podem establir principalment tres grups: • El més majoritari pertany a especialistes en producció audiovisual en algun àmbit molt concret, professionals, la majoria, molt específics. • El segon grup consta de persones i perfils oficials relacionats amb institucions públiques que d'alguna manera es troben relacionades amb Magical Media. • Per últim, trobem un petit grup de perfils caracteritzats per ser periodistes, que probablement esperen els nostres twits per estar al dia de les novetats de l'empresa. Per tant, podem afirmar que el principal problema és que no estem generant informació d'interès per als nostres contactes, però són de gran qualitat per als nostres objectius comunicatius. 1.3.3 - Anàlisi de mitjans i/o intermediaris En general la televisió i la premsa de Lleida es fan ressó de tot allò que succeeix a Magical. Tots els articles dels que consta el clipping de l'empresa transmeten una imatge positiva de l'empresa. Només hem trobat en algunes entrevistes de la televisió local alguns arguments en contra del nostre negoci, qüestionant la nostra utilitat. Aquests comentaris són rellevants i cal tenir-los en compte, ja que provenien d'un Representant de l'Associació de Productors de Lleida.   30 
 31. 31.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  Magical hauria de tenir un dossier de premsa on expliqués el seu funcionament general, la manera en com està organitzada l'empresa i, per exemple, les produccions que ha fet el darrer any (apartat que s'hauria d'anar renovant cada cert temps). S'hi podria incloure també els enllaços on trobar més informació online o la informació sobre com contactar amb l'empresa. Per a qualsevol empresa sempre és interessant generar la pròpia informació, així és més fàcil que els periodistes transmetin la imatge que la entitat vol utilitzar per a posicionar-se. Cal recordar, que si tu no comuniques altres comunicaran sobre tu, per aquesta raó és important generar continguts, d'aquesta manera com a mínim es tindrà una font d'informació directa de l'empresa i es podrà comprar amb la resta. Molts cops també estalviarem feina als periodistes i farem que no es preocupin d'anar a buscar la informació a fonts externes. 1.3.4 - Notorietat i imatge La informació de la que disposem és insuficient per a fer un estudi de notorietat i imatge que pugui explicar la percepció d'alguns dels públics de l'organització. Encara que féssim l’anàlisi d'un clipping no sabríem quina imatge tenen de nosaltres els productors que han treballat amb els nostres espais i materials. Per aquesta raó aprofitem aquest apartat per proposar que a partir d'ara Magical Media enviï una petita enquesta de satisfacció via e-mail a les persones i empreses que hagin produït algun projecte dins de les seves instal·lacions. D'aquesta manera s'obtindria la informació necessària per prendre consciència de la imatge real que aquestos s'emporten de l'experiència laboral a la nostra empresa.   31 
 32. 32.     Pla de comunicació:     MAGICAL MEDIA  Juny  2013  Elisenda Sánchez Casanovas  2 - Anàlisis DAFO i posicionament en el mercat En el següent quadre es mostra un anàlisi DAFO de Magical Media a nivell comunicatiu. Per tant, no es tenen en compte aquelles parts que puguin afectar empresarialment/econòmicament al negoci, si no només aquelles que tinguin a veure amb les possibilitats comunicatives de Magical. DEBILITATS • No tenim inversió de FORTALESES pressupost en • Tenim la infraestructura tècnica necessària comunicació. per generar el nostre propi contingut. • El procés a seguir per generar informació des • Entitat pública: tenir l'Ajuntament i la de l'empresa és complex. Universitat al darrera pot ajudar-nos a enfortir la nostra imatge. • Entitat pública: hi ha grups de pressió en contra de l'empresa. • Ningú més en tot el territori espanyol té un estudi tant complet com el Magical. • Ens és difícil generar informació constant perquè l'empresa no es troba al 100% del seu funcionament, ni té un treballador que s'ocupi exclusivament d'aquesta part. AMENACES OPORTUNITATS • La tecnologia canvia constantment és fàcil • Tenim un públic molt segmentat i la quedar-se desfasat. xarxa ens ofereix la possibilitat d'arribar a públics molt específics. • Hi ha una forta competència en alguns aspectes del nostre negoci, el qual necessita • Podem oferir preus molt competitius. ser un cicle constant, no podem deixar que cap de les nostres vessants es perdi perquè • En els nostres cursos formatius donem un valor afegit perquè posteriorment podria debilitar la resta. oferim una borsa de treball i podem oferir cursos que no es fan en lloc més. Per comprendre millor el nostre posicionament dins el mercat com a estudi cinematogràfic mostrem a continuació un mapa de posicionament:   32 
 33. 33.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  Això significa que, si Magical Media aconsegueix ficar-se en funcionament al complet, es podria considerar un exemple d'excel·lència dins el mercat del estudis i els materials per a la producció audiovisual i cinematogràfica.   33 
 34. 34.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  3 - Objectius de la campanya L'objectiu principal d'aquesta campanya és establir una línea comunicativa unificada i coherent capaç d'explicar el negoci de Magical com una totalitat i poder donar a conèixer, així, els seus diferents serveis. D'aquest objectiu se'n desprèn que aquesta planificació vol ficar unes bases mitjançant la descripció d’uns valors, una visió i una missió que permetin crear un lema central a partir del qual es ramifiquin la resta de necessitats comunicatives de l'empresa. Aquestes necessitats són molt diverses, ja que els públics de Magical també ho són. Així, els objectius secundaris d'aquesta campanya, aniran adreçats a especificar la manera com comunicarem aquesta visió general a cada públic específic. Principalment, el pla es centrarà en definir com arribar, d'una banda, als possibles clients (productores) i de l'altra als estudiants, que un cop formats passaran a formar part de la Borsa de Treball de Magical i, tot i no ser personal intern, són la base per a l'orferta de personal tècnic que soferirà com a suport a la producció. Un altre objectiu empresarial de Magical és ficar en funcionament l'Hotel d'Empreses. Per això es buscarà un canal i una fórmula on comunicar als possibles emprenedors lleidatans aquesta possibilitat. A més, aprofitant la presència que ja té Magical Media a les xarxes socials es redefinirà l’ús que se'n fa per tal d'optimitzar les possibilitats que ens ofereixen. D'aquesta manera s'establirà una comunicació també amb públics que no pertanyen pròpiament a l'entorn empresarial, però que poden afectar a la imatge corporativa de l'empresa. El que es pretén és cuidar la comunicació amb els ciutadans de l'entorn més proper (Lleida i província), ja que, al ser un negoci amb un component públic (Ajuntament de Lleida), em d'evitar el sorgiment de grups de pressió que puguin deteriorar la imatge corporativa.   34 
 35. 35.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  3.1 - Objectius generals • Establir una línea comunicativa unificada. • Reorganitzar la comunicació on-line de l'empresa. • Dotar d'eines comunicatives adequades per a cada un dels públics de la campanya a l'empresa. • Millorar la gestió de la comunicació. 3.2 - Objectius específics Aconseguir que Magical tingui una missió, una visió i uns valors ben definits. Posicionar Magical a Internet, com a estudi cinematogràfic en les cerques dels buscadors. Obrir noves vies de comunicació amb els diferents públics professionals als quals ens dirigim: • Posicionar Magical en portals web i xarxes socials especialitzades en cinema, com a estudi cinematogràfic. • Posicionar Magical en portals web i xarxes socials especialitzades en producció audiovisual en general. • Posicionar Magical en portals web i xarxes socials especialitzades en producció sonora i musical. Posicionar Magical en portals web i xarxes socials especialitzades en educació, com a centre educatiu especialista en cinema i tèniques audiovisuals.   35 
 36. 36.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  Posicionar Magical en portals web i xarxes socials especialitzades en emprenedoria i negocis audiovisuals o relacionats amb el cinema com a Hotel d'Empreses. Millorar la imatge que perceben de Magical els diferents públics i utilitzar els nostres valors per millorar la nostra reputació: • Cap a la població en general, donant a conèixer més en que consisteix el nostre negoci. • Cap als estudiants, generant eines específiques que els permetin conèixernos millor i els facin interessar-se per la nostra oferta educativa. • Cap als productors i professionals, comunicant informació que sigui del seu interès.   36 
 37. 37.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  4 - Públic de l'organització En el següent esquema es mostra el mapa de tots els públics de l'organització, als que afecta Magical i, per tant, amb els quals s'hauria d'establir una estratègia comunicativa. En l'esquema es mostra també la relació que estableixen alguns públics entre ells. El funcionament que té Magical com a empresa fa que alguns públics estiguin estretament relacionats, per això no em de pensar en cada públic com una part diferenciada, sinó en un conjunt de grups que es relacionen i es retroalimenten. Així, em de tenir en compte que de la nostra relació amb les universitats en sorgirà, per una banda, la comunicació que adrecem a la part d'investigació que proposa Magical com a negoci, la qual deixarem per més endavant. D'altra banda, del contacte amb les universitats en sorgeix la relació que establim amb els seus estudiants, que poden convertir-se en els nostres estudiants i, al mateix temps, acabar formant part de la nostra borsa de treball i, per tant, de l'equip tècnic que vol oferir Magical. Aquests mateixos estudiants són les que en acabar la seva formació es transferiran a altres grups que afecten a la nostra comunicació externa. Podem dir que són els professionals del futur i que, per tant, algun dia passaran a formar   37 
 38. 38.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  part o bé del grup de Professionals del Sector Audiovisual i Cinematogràfic o bé es convertiran en Emprenedors. Els Professionals del Sector Audiovisual i Cinematogràfic poden tenir interès en seguir-se formant a les nostres instal·lacions o bé parlar de nosaltres en aquelles empreses on estableixin la seva carrera professional, és per això que hem de cuidar la informació que els hi arriba. Els Emprenedors que vulguin establir el seu projecte a la nostra àrea geogràfica tenen l'oportunitat d'utilitzar el nostre Hotel d'Empreses, és per això que em d'informar als alumnes, tant de la Universitat com als propis, de l'existència d'aquesta possibilitat. 4.1 - Públics de la campanya Com ja s'ha esmentat en algun dels apartats anteriors aquesta campanya de centra només en quatre dels públics de Magical: • Els productors i altres possibles clients del servei de lloguer (tant d'equips, com d'espais). • Els estudiants. • Els emprenedors relacionats amb el món audiovisual i cinematogràfic de la província de Lleida. • La població en general de Lleida i província. Però la dificultat de tractar d'unificar la línea comunicativa per a quatre públics diferents rau en el fet de que dins d'aquestos, en alguns casos, hem de diferenciar grups més específics amb els quals Magical s'haurà de comunicar maneres diferents. Així, entre els productors no podem tractar de la mateixa manera als locals, que als que provinguin de la resta de Catalunya i, molt menys, utilitzar la mateixa estratègia per arribar a les grans productores provinents de la resta d'Espanya (o   38 
 39. 39.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  fins i tot de fora). A continuació es mostra un esquema per tractar d'explicar la complexitat d'aquest públic: A priori pot semblar tant sols un posicionament geogràfic, però en realitat, estem parlant dels diferents usos que probablement ens proposaran fer els diferents tipus de productors segons la proximitat a la qual es trobin dels nostres estudis. Es tracta, per tant, no només d'una divisió geogràfica, sinó també d'una divisió segons l'ús que vulguin donar a Magical. El següent públic del qual parlaré són els estudiants, amb els quals existeix una divisió similar a la dels productors. Per a ells també serà diferent l'interès acadèmic que puguin tenir en Magical.   39 
 40. 40.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  En primer lloc, els estudiants de Lleida ciutat i de la província és més probable que comencin fent un ús del nostre espai des del seu institut o universitat, a mode de pràctiques. Aquests mateixos, molt probablement si senten interès en el nostre camp, es traspassaran als cursos d'estiu que oferim. En segon lloc, es probable que estudiants provinents de la resta de Catalunya es plantegin venir a fer cursos a la nostra empresa al tractar-se d'un espai únic. Finalment, pel que fa als estudiants provinents de la resta de l'Estat o, fins i tot, de l’estranger es trobarien probablement més interessats en cursos molt específics com els de Mistika o Dolby, amb el valor afegit de que els dos equipaments en el mateix espai i que són cursos dels quals hi ha una oferta molt limitada. El cas dels emprenedors és absolutament diferent, en aquest cas ens adreçarem només a empreses ja establertes a Lleida o a emprenedors que vulguin establirles. Pel que fa a la població en general ens dirigim només als lleidatans en un principi, però a mesura que Magical Media es vagi ficant en funcionament i es reconegui   40 
 41. 41.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  la seva labor dins del món del cinema és probable que aquest públic s'ampliï geogràficament.   41 
 42. 42.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  5 - Línea global de la campanya La idea central d'aquesta campanya és transmetre que Magical és un espai únic i multifuncional on tot tipus de projectes audiovisuals i cinematogràfics hi tenen cabuda i que ens permet descobrir, o redescobrir, a tots la màgia del cinema. Aquesta idea es diversifica en diferents missatges clau que haurem de transmetre a cada un dels públics de la campanya: • Als professionals del sector els hem de transmetre les possibilitats tècniques del nostre espai i l’avantatge de reunir tota la nostra maquinària en un sol lloc. • Als estudiants els hem de transmetre la possibilitat de formar-se en un espai únic i proper. • Als emprenedors els hem d'oferir un espai immillorable per al seu projecte. • A la població en general li hem d'ensenyar a estimar Magical com a part de la ciutat i com a un benefici per a Lleida en general. Per transmetre aquest tipus de missatges hauriem d'utilitzar un estil comunicatiu proper, obert, en constant moviment i capaç de transformar-se i adaptar-se, perquè d'aquesta manera s'adequarà a la manera de fer de l'empresa i permetrà mostrar millor els seus valors. Concretament: • Hauriem d'adreçar-nos als productors d'una manera més tècnica. • Als estudiants de manera més innovadora. • Amb els emprenedors hauríem d'utilitzar un llenguatge directe i fresc. • Finalment, amb la població en general hem de comunicar de manera propera i senzilla. La campanya s'enfocarà de manera híbrida, ja que moltes accions aniran directament dirigides directament als nostres públics, però d'altres pretenen   42 
 43. 43.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  dotar-nos d'eines que millorin la nostra comunicació amb el mitjans com la premsa o la televisió. La intensitat de la campanya general serà mitja i en ocasions baixa, però constant i, pel que fa als diferents públics: • Les accions dirigides als productors tindran una intensitat baixa i constant. • Ens dirigirem amb una intensitat alta, però de manera puntual als estudiants. • Amb els emprenedors establirem una comunicació mitja i constant, però passarà a ser alta i puntual un cop tinguem ple l'Hotel d'Empreses. • Amb la població en general mantindrem una comunicació constant amb una intensitat baixa.   43 
 44. 44.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  6 - Accions tàctiques de la campanya Per definir les accions tàctiques les dividirem en diversos apartats. Una primera part de les nostres accions seran les accions comunes més generals que hem de fer prèviament a la resta. En aquesta primera part les propostes són: 1. Definir una missió, visió i valors de l'empresa. 2. Definir una estratègia comunicativa i una creativitat publicitària que permeti diversificar la resta d'accions des d'un nexe comú. 3. Reelaborar la imatge gràfica de l'empresa amb un projecte de disseny que n'expliqui els seus possibles usos i en concreti la manera com s'ha d'aplicar. Un cop assolim aquestes tres primeres accions podrem utilitzar-les per millorar altres aspectes més concrets de la comunicació de Magical: 4. Elaborar un vídeo corporatiu/explicatiu de l'empresa per substituir l'actual. 5. Elaborar un dossier de premsa. 6. Establir un llistat de mitjans especialitzats on-line i off-line. 7. Completar els perfils de les diferents xarxes socials que ja s'utilitzen. 8. Redefinir el tipus de missatges que es transmeten a través de les xarxes socials ja utilitzades. 9. Adequar la imatge gràfica a les necessitats de les diverses xarxes socials. 10. Establir unes bases per poder netejar i reendreçar la Base de Dades actual del mailing. 11. Definir les paraules clau a través de les quals s'hauria de SEOptimizar el website. 12. Reorganitzar el website per a segmentar millor la informació que fem arribar a cada públic.   44 
 45. 45.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  13. Reescriure alguns apartats del website pensant en l'objectiu de cada apartat i en els interessos reals dels nostres públics. 14. Enllaçar les diverses xarxes socials de les que disposa l'empresa i el website de manera que es generi un flux d'usuaris. 15. Crear un formulari web que permeti als diferents públics contactar amb l'empresa, al mateix temps que aconseguim informació per crear una base de dades pròpia d'usuaris interessats. 16. Elaborar un manual de l'usuari (productors, estudiats i emprenedors). També s'haurien d'elaborar algunes accions específiques per a cada públic: • Per als productors: 17. A més del manual de l'usuari haurien de poder disposar d'un manual més tècnic. 18. Catàleg de materials, prestacions i preus: remaquetació amb nova imatge gràfica i més accessible (ja existent en el website). 19. Crear perfils en xarxes socials especialitzades (definint l'ús que se'n pot fer). 20. Oferir la nostra participació o acollir part de les activitats dels diferents festivals de cinema que tenen lloc a la ciutat de Lleida. 21. Crear una enquesta de satisfacció (formulari on-line, via e-mail) que permeti valorar la qualitat del servei de Magical i tenir en compte les diferents opinions per millorarlo constantment. • Per als estudiants: 22. A més del manual de l'usuari haurien de disposar de fulletons informatius sobre els cursos i de fulletons informatius sobre la borsa de treball.   45 
 46. 46.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  23. Crear perfils en xarxes socials especialitzades (definint l'ús que se'n pot fer). 24. Assistir a la fira de formació professional de Lleida. • Per als emprenedors: 25. Crear perfils en xarxes socials especialitzades (definint l'ús que se'n pot fer). 26. Elaborar fulletons informatius sobre l'espai que oferim per deixar-los en punts concrets de la ciutat de Lleida com, per exemple, el Centre de Recursos Juvenils o la Cambra de Comerç. • Per a la població en general: 27. Jornada de portes obertes.   46 
 47. 47.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  7 - Timing La majoria d'accions tàctiques es deixaran definides i s'implantaran entre el 18 de juny i el 8 d'agost. Només les que es troben marcades en gris es deixen totalment en mans de l'empresa per qüestions de recursos i temps. A continuació es mostra el calendari amb els temps que es dedicarà i l'ordre que se seguirà per elaborar els diferents documents necessaris per fer efectiu el present document sobre la planificació comunicativa de Magical Media.   47 
 48. 48.     Juny  Pla de comunicació:   MAGICAL MEDIA  Elisenda Sánchez Casanovas    2013  8 - Pressupost L'empresa no disposa de pressupost de comunicació, per aquesta raó totes les accions tàctiques estan pensades per tal d'optimitzar els recursos ja exitents i deixar establertes unes bases per a la futura comunicació.   48 

×