Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagoginen johtaminen

Esitys Palmenian rehtorin työhön valmistavaan koulutukseen 15.3.2012

 • Login to see the comments

Pedagoginen johtaminen

 1. 1. Rehtorin työhön valmentava koulutus Palmenia 15.3.2012Vuorenmäen oppimiskeskusKirkkonummi
 2. 2. Vuorenmäen koulu
 3. 3. Leadership Management IHMISET ASIATKyky saada organisaatio Kyky johtaa järjestelmiäsitoutumaan Vuorenmäen koulu
 4. 4. Leadership Management Entrepreneurship UUDISTUMINEN, MUUTOS Kyky synnyttää luovuutta ja uudistuksia Vuorenmäen koulu
 5. 5. Sisäinen yrittäjyys syntyyvuorovaikutuksesta, osallisuudentunteesta, tulevaisuusnäkökulmasta jasiitä, että virheet ovat aidosti luvallisia.”Sisäinen yrittäjä” vaatii esimiehen arvostusta jamahdollisuutta toimia.Mitä tarvitaan siihen, että sisäinen yrittäjä voimahdollisimman vapaasti toimia? Vuorenmäen koulu
 6. 6. Keskustelkaa ryhmissä: Miten uusi johtajuus, yrittäjälähtöinen asenne tai tekemisen meininki näkyy omassa koulussasi? Mahdollistaako johtaja koulussasi omilla valinnoillaan tai omalla asenteellaan tekemisen meiningin? Mitkä konkreettiset asiat koulussasi mahdollistavat tekemisen meiningin? Vuorenmäen koulu
 7. 7. Vuorenmäen koulu
 8. 8.  Pikagallup oman koulun opettajille ◦ Miten määrittelet pedagogisen johtajuuden tai ◦ Mitä pedagoginen johtajuus on? Vuorenmäen koulu
 9. 9.  A. Pedagogiikan johtamista ◦ Pedagogisten toimintojen johtamista B. Pedagogisesti johtamista ◦ on johtamistoimintaa, jonka päämäärät ja arvot ovat pedagogisia. Pedagogiikka tähtää lapsen oppimiseen ja kasvuun, niin että hän ei ole väline vaan itseisarvo.  Martti Hellström (2006) C. Jotain muuta? Mitä? Vuorenmäen koulu
 10. 10. (Vaherva 1984)mm. OPS –prosessin johtamista Strategiat ja linjaukset Arvopohja ja toimintakulttuuri Turvallisuus Oppilashuolto Yhteistyö ja vuorovaikutus Vuorenmäen koulu
 11. 11.  Miten pedagoginen johtajuus koulussasi ilmenee? Millaisia pedagogisia linjauksia koulusi rehtori on tehnyt? Onko koulussasi selkeä pedagoginen linja? Millainen? Mikä tekee pedagogisesta johtamisesta haastavaa? Vuorenmäen koulu
 12. 12. Vuorenmäen koulu
 13. 13.  Miten opetussuunnitelma on tuotu omassa koulussasi koulusi arkeen? Onko opetussuunnitelmaa käyty yhdessä läpi? Onko kuntanne opetussuunnitelmassa selkeitä painotuksia/pedagogisia linjauksia? Miten opetussuunnitelman linjaukset näkyvät koulunne arviointikulttuurissa? Vuorenmäen koulu
 14. 14.  Miten lukuvuosisuunnitelma on omassa koulussasi tehty? Ketkä kaikki ovat osallistuneet lukuvuosisuunnitelman tekemiseen? Miten? Millaisia painotuksia on kirjattu oman koulusi lukuvuosisuunnitelmaan? Millainen on ollut rehtorin rooli lukuvuosisuunnitelmaa tehtäessä? Vuorenmäen koulu
 15. 15.  Onko omassa kunnassasi tehty esim. opetustoimen vuosikello? Entä oman koulusi vuosikello? Oppilashuollon vuosikello? Nivelvaiheiden vuosikello? jne. Miten usein vuosikelloa päivitetään? Ketkä osallistuvat vuosikellon laadintaan? Miten vuosikello tukee opettajan työtä? Vuorenmäen koulu
 16. 16.  Millainen kehityskeskustelukulttuuri omassa koulussasi vallitsee? Kuinka usein keskustelut pidetään? Millainen on keskusteluiden ilmapiiri? Mistä asioista keskustellaan? Käsitelläänkö johtajuutta? Onko johtaja valmis ottamaan vastaan palautetta? Onko keskusteluilla vaikutusta toimintaan? Seurataanko sovittujen asioiden toteutumista? Vuorenmäen koulu
 17. 17.  Millaisia kokouksia koulussasi järjestetään? Millainen on kokousten keskustelukulttuuri? Käydäänkö kokouksissa pedagogista keskustelua? Miten huolehditaan siitä, että kaikki voivat kokea osallisuutta ja mahdollisimman moni voisi tulla kuulluksi? Onko koulussasi vapaamuotoisempia kokouksia esim. pedagoginen kahvila tms? Vuorenmäen koulu
 18. 18. Vuorenmäen koulu
 19. 19. Koulun johtaminen Sosiaalinen media tiimijohtaminen  verkostoituminen koulun kehittäminen  yhdessä kehittyminen jatkuva muutos  jatkuva muutos kiire  nopea rytmi asiantuntijaorganisaa-  jaettu asiantuntijuus tion johtaminen Vuorenmäen koulu
 20. 20.  Verkostoidu Luo oma PLN (personal learning environment) Testaa ideoitasi Jaa osaamistasi Nosta kuntasi/koulusi/organisaatiosi kannalta tärkeitä arvoja esille Laita hyvä kiertämään Opi muilta Löydä/jaa hyviä linkkejä Pysy ajan tasalla viimeisistä tutkimuksista, julkaisuista ja puheenaiheista Vuorenmäen koulu
 21. 21. Rehtori Jukka Manninen, Renkomäen koulu, Lahti Blogi: Rehtorin palsta koulun verkkosivuilla (Peda.net). Toinen blogi vapaampaa kirjoittamista varten. You Tube Twitter 1) oma ja 2) koulun nimissä. Facebook 1) oma ja 2) koulun nimissä. Slideshare Google+ Ja henk.koht. käytössä mm. SportsTracker, LibraryThing, Spotify sekä Gamebook Vuorenmäen koulu
 22. 22. Rehtori Aki Puustinen, Muuramen lukio,Muurame Muuramen lukion kotisivut (Peda.net) Y-love Yrittäjyyslukioverkoston Peda.net Facebook 1) oma 2) koulun 3) Y-love Twitter Blogi: Leadership Think Tank #Finnedchat –blogi Finnedmob –blogi LinkedIn Vuorenmäen koulu
 23. 23.  Mitä lisäarvoa rehtorille tuo aktiivinen toimiminen sosiaalisessa mediassa? Miten rehtori voi käyttää sosiaalista mediaa pedagogisen johtamisen välineenä? Miten sosiaalisen median käyttö istuisi omaan johtajuuteesi? Miten omassa koulussasi/kunnassasi on ohjeistettu toimimista sosiaalisessa mediassa? Vuorenmäen koulu
 24. 24. Esa KukkasniemirehtoriVuorenmäen koulup. 040 126 9407etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fiTwitter: https://twitter.com/Esa_KukkasniemiBlogi:http://kouluajakasvatusta.blogspot.com/ Vuorenmäen koulu

×