Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ԴԵՊՔԻ ՎԱՐՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ      ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ         Մոդուլ 2 Դեպքի վարման մեթոդաբանության արդյունավետիրագոր...
Դեպքի վարման մեթոդաբանության իրականացման համար           լավագույն ինստիտուցիոնալ համատեքստը          ...
Դեպքի վարում և Տեղական      սոցիալական պլանԲազում տարբեր անհատականացված սոցիալական ծրագրեր պատրաստելու համար ( ինչը...
• ինչպես կազմակերպել                                սոցիալական ծառայությունները      ...
Տեղական սոցիալական պլանի կառավարման կառույց       «աջակցություն                       «աջակցո...
Քայլեր դեպի տեղական սոցիալական պլանի մշակում       • հանդիպում հրավիրել բոլոր մասնակից մարմինների հետ       ...
Դեպքի վարման մեթոդաբանության իրականացման համար         լավագույն ինստիտուցիոնալ համատեքստը            ...
Դեպքի վարում և         կազմակերպական համատեքստ«Ամեն սուր իր բռնակը պետք է ունենա »Այս ասացվածքը նշանակում է, որ սո...
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ     ՈՐԱԿԸ ՈՐՈՇՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒ - ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼ               ...
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼ            ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ                             Թա...
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ                     ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ  Արագություն `  Ծառայության  տրամադրումը...
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ             Պատրաստի         Ստանդարտացում    ...
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ  Հարստացում `                           Նորարարություն ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ինտեգրված սոցիալական ծառայություններ՝ Ձեռք մեկնել առավել խոցելիներին: Ուսումնական փաթեթ դեպք վարողների համար:

945 views

Published on

Մոդուլ 2

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ինտեգրված սոցիալական ծառայություններ՝ Ձեռք մեկնել առավել խոցելիներին: Ուսումնական փաթեթ դեպք վարողների համար:

 1. 1. ԴԵՊՔԻ ՎԱՐՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ Մոդուլ 2 Դեպքի վարման մեթոդաբանության արդյունավետիրագործման համար անհրաժեշտ ինստի տ ուցիոնալ և կազմակերպական համատեքստը
 2. 2. Դեպքի վարման մեթոդաբանության իրականացման համար լավագույն ինստիտուցիոնալ համատեքստը Դեպքի վարումը չպետք է լինի «անորոշ վայրում կառուցված ինչ- որ մի շինություն»: Դեպքի վարումը նպաստում է ինստիտուցիոնալ համատեքստի կատարելագործմանն այն դեպքում, երբ այս գործընթացում ներգրավված հաստատությունների միջև ( սոցիալական պաշտպանության շրջանակներից դուրս) արդեն գոյություն ունեն մի շարք համաձայնություններ:Քանի որ դեպքի վարումը հաճախորդի ֆորմալ և ոչ ֆորմալ ցանցի ներգրավմամբ մի քանի անհատական սոցիալականծրագրեր իրականացնելու մասնագիտական հմտությունն է, ուստի պարզ է դառնում, որ այս գործընթացում մասնակցողհաստատությունների ( բժշկական ծառայություններ, դպրոց, օրինապահ մարմիններ, տնտեսական սուբյեկտներ, ՏԻՄ-եր, ՀԿ- ներ և այլն) միջև նախնական համաձայնությունների առկայությունը սոցիալական աջակցության ևպաշտպանության ոլորտում ուղղակի կամ անուղղակի կերպով կարող է զգալիորեն դյուրացնել դեպքը վարողիաշխատանքը: Փաստորեն, դեպքը վարողը կարող է օգտագործել այս համաձայնությունները որպես հիմնաքարերսեփական աջակցության կառուցման համար, երբ որևէ առանձին աջակցության ցանց ( ցանց, որը փորձում է օգնելսոցիալապես կարիքավոր ընտանիքին) իրականացնում է միջամտության համատեղ համակարգված ծրագիր:Այս ինստիտուցիոնալ համաձայնությունները կարող են համալիր պլանի տեսք ստանալ, ասել է թե` Տեղականսոցիալական պլան դառնալ: Դեպքի վարում – մոդուլ 2 – էջ 2
 3. 3. Դեպքի վարում և Տեղական սոցիալական պլանԲազում տարբեր անհատականացված սոցիալական ծրագրեր պատրաստելու համար ( ինչը դեպքվարողի բուն առաքելությունն է ) անհրաժեշտ էունենալ մի «շարժիչ », որը կկարողանա գրեթե ավտոմատ կերպով պատրաստել այդ ծրագրերի բաղադրիչները : Այդ շարժիչը Տեղական սոցիալական պլանն է : Դեպքի վարում – մոդուլ 2 – էջ 3
 4. 4. • ինչպես կազմակերպել սոցիալական ծառայությունները • ռազմավարական նպատակներ • ինչպիսի ֆինանսական, • առաջնահերթություններ նյութական և մարդկային • գործիքներ Տեղական ռեսուրսներ են առկա • միջոցներինքնակառավարման մարմիններ • տվյալների հավաքագրում և • ինչպես ապահովել Տեղական տեղեկատվական համակարգ սոցիալական պլանին մասնակցող • սոցիալական ծառայությունների տարբեր մարմինների միջև ինտեգրված համակարգի վարչական, կազմակերպչական և ապահովման պայմաններ ՏԵՂԱԿԱՆ մասնագիտական համակարգումը:ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒՄ • սոցիալական ծառայությունների • ապահովել պետական ճկուն համակարգի ապահովում միջոցները ծախսելու լավագույն տարբերակը • աշխատակիցների համար • ներգրավված բոլոր պետական և նախատեսել դասընթացներ մասնավոր մարմինների միջև սահմանածՍոցիալական ծառայություների ծախսերի բաժանման առաջնահերթություններին տարածքային մարմիններ չափորոշիչների սահմանում անդրադառնալու համար: / ՍԾՏՄ/ Դեպքի վարում – մոդուլ 2 – էջ 4
 5. 5. Տեղական սոցիալական պլանի կառավարման կառույց «աջակցություն «աջակցություն ծնողներին» հաշմանդամներին» «պայքար սոցիալական «երեխաների և Տեղական մեկուսացման, հոգեկան երիտասարդների սոցիալական պլանի հիվանդությունների և իրավունքների գլխավոր խորհուրդ աղքատության դեմ» խթանում» «աջակցություն «պայքար ոգելից տարեց մարդկանց» խմիչքների և ծխախոտի չարաշահման դեմ»«Տեղական սոցիալական պլանի գլխավոր խորհուրդը» կարող է որոշել աջակցել տարբերնախագծերի ( օրինակ` ծրագիր նվիրված աշխատանքային ներառմանը, տնային խնամքին և այլն) : Դեպքի վարում – վարում 2 – էջ 5
 6. 6. Քայլեր դեպի տեղական սոցիալական պլանի մշակում • հանդիպում հրավիրել բոլոր մասնակից մարմինների հետ • վերլուծել համայնքի սոցիալական կարիքները 1-ին քայլ • ուսումնասիրել առկա ռեսուրսները • սահմանել նպատակները և առաջնահերթությունները • նախագծել Տեղական սոցիալական պլանը 2-րդ քայլ •բոլոր մասնակից մարմինների կողմից տեղական սոցիալական պլանի ստորագրում 3-րդ քայլ •վարչական գործիքների ձևավորում Դեպքի վարում – մոդուլ 2 – էջ 6
 7. 7. Դեպքի վարման մեթոդաբանության իրականացման համար լավագույն ինստիտուցիոնալ համատեքստը Դեպքի վարումը մեթոդաբանություն է, որը փորձում է ոչ միայն դուրս բերել մարդկանց դժվարին կացությունից, այլև ձգտում է խուսափել հանրային տնտեսական ռեսուրսների վատնումից: Դեպքի վարման մեթոդաբանության տեսակետից կարևոր է, որպեսզի մարդկային և տնտեսական ռեսուրսները լավ կառավարվեն, ինչպես դա արվում է լավ ընտանիքում:Կարևոր է վերահսկել`1) Յուրաքանչյուր դեպք վարողի աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը 2) կիրառվող մեթոդաբանությաններդաշնակությունը բոլոր դեպքը վարողների միջև 3) փորձի փոխանակումը նույն սոցիալական ծառայության դեպքըվարողների միջև 4) այն դեպքերի արդյունքները, որոնցում օգտագործվել է դեպքի վարման մեթոդաբանությունը 5)տնտեսական ռեսուրսների հատկացումը դեպքերին:Դեպքի վարումը` ի տարբերություն ավանդական և վարչարարական բնույթի սոցիալական աշխատանքի, նախատեսումէ տնտեսական ռեսուրսների օգտագործման և ծառայությունների մատուցման մասամբ հայեցողական մոտեցում. այդիսկ պատճառով պահանջվում է սահմանել ընդհանուր վերահսկողություն յուրաքանչյուր դեպք վարողի կողմիցկիրառվող չափորոշիչների նկատմամբ: Դեպքի վարում – մոդուլ 2 – էջ 7
 8. 8. Դեպքի վարում և կազմակերպական համատեքստ«Ամեն սուր իր բռնակը պետք է ունենա »Այս ասացվածքը նշանակում է, որ սոցիալական պաշտպանության ծառայությունպես բարդ մարմինը պետք է ուղղորդվի «կազմակերպականպատասխանատվության մեկ կենտրոնի» կողմից, որը սովորաբար գլխավորտնօրենն է իր աշխատակազմով:Պատասխանատվության կենտրոնը պետք է վերահսկի`1. բյուջեի կառավարումը,2. մարդկային ռեսուրսների կառարումը,3. վարչական ընթացակարգերի կառավարումը,4. արտաքին հաստատությունների միջև գործընկերության կառավարումը,5. ծառայության կազմակերպական որակը: Դեպքի վարում – մոդուլ 2 – էջ 8
 9. 9. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՈՐԱԿԸ ՈՐՈՇՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒ - ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒ- ԾԱՌԱՅՈՒ - ԹՅՈՒՆ ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒ - ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒ - ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ Դեպքի վարում – մոդուլ 2 – էջ 9
 10. 10. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ Թափանցիկություն `Տեղեկատվություն ` Ընդունում ` ապահովել վարչական հայտնել և տեխնիկական հաճախորդն երիծառայությունների գործընթացների մասին հյուրընկալում և կողմնորոշում թափանցիկությունը Կազմակերպել աշխարհագրապես լավ բաշխված ընդունման Ստեղծել առկա Գովազդել կետեր ծառայությունների սոցիալական քաղաքացիների մատուցման վերաբերյալ ծառայությունների իրավունքները և տեղեկատվություն վերաբերյալ հաճախորդի մատուցվող տրամադրելու և դիմումներին ուղեցույց սոցիալական արձանագրելու համարծառայությունները Դեպքի վարում – մոդուլ 2 – էջ 10
 11. 11. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ Արագություն ` Ծառայության տրամադրումը Հարմարավետություն `դարձնել ավելի արագ աջակցել հաճախորդներին վարչական Պարզություն ` գործընթացներում գործածել հասկանալի Կառավարել հերթերը ` լեզու /խոսք Կրճատել և թեթևացնել Անհատականացում ` սպասելաժամանակը Հարմարեցնել ծառայություններըՄեծացնել համայնքում մարդկանց կարիքներին հաճախորդների ընդունման կետերի թիվը , երկարացնել աշխատանքային Ստեղծել ժամերը միասնական /մեկ Օգտագործել վարչական դիմումների գրասենյակ բոլոր Տրամադրել Ծառայություններ մտերմիկ ձևեր ծառայություն- ների այլընտրանքային մատուցել առավել համար՝ ծառայություն , եթե ստեղծագործ մի քանի պահանջվող մեթոդաբանու- ընդունարաններ և ծառայությունը թյունների մեկ հիմնական բացակայում է գործադրմամբ և գրասենյակ տարբեր մատակարարների միջոցով : Դեպքի վարում – մոդուլ 2 – էջ 11
 12. 12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ Պատրաստի Ստանդարտացում Ունկնդրում ` Հուսալիություն ` արձագանք `Կանխել և նվազեցնել ապահովել լսել բոլոր հաղթահարել վատ ծառայությունների հաճախորդներին և սխալները ծառայությունները և երկարատև որակ թույլ տալ նրանց չնախատեսված գնահատել դեպքերը ծառայությունները Մատուցել ծառայություններ առավել ստեղծագործ Կառավարման մեթոդաբանությունների հսկողություն , որակի գործադրմամբ և հսկողություն , տարբեր մարդկային և Հաճախորդների մատակարարներիԹիմային աշխատանք , մասնագիտական բավարարվածության միջոցով վերահսկում և ռեսուրսների պարբերական հարցումներ խորհրդատվական կառավարում ծառայություններ Դեպքի վարում –մոդուլ 2 – էջ 12
 13. 13. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ Հարստացում ` Նորարարություն ընդլայնել զարգացնել հանրային հաճախորդների ծառայությունների դերը համայնքը Կենտրոնացում հաճախորդների «հատուկ» և հարստացնել խմբերի վրա ծառայությունները Ծառայությունների հզորացում մեկուսացված և ռիսկային խմբերի համար Համակարգված Աշխատանքային գործողությունների արձանագրությունների Խթանել նոր իրականացում նախնական կազմում համակարգման ձևեր ծառայություն մատուցող հաճախորդի առողջապահական և մի քանի բավարարվածության կրթական ծառայությունների թիմերումվերլուծության հիման վրա և մասնավոր ծառայությունների հետ Դեպքի վարում – մոդուլ 2 – էջ 13

×