Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների      երեք հենասյուները    Մարդկային և նյութական    ռեսուրսների կառավարո...
Հայաստան : Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների հնարավոր մոդել             Ընդհանուր սոցիալական պաշտպանությա...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ինտեգրված սոցիալական ծառայություններ՝ Ձեռք մեկնել առավել խոցելիներին: Ուսումնական փաթեթ դեպք վարողների համար

Ներացություն

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ինտեգրված սոցիալական ծառայություններ՝ Ձեռք մեկնել առավել խոցելիներին: Ուսումնական փաթեթ դեպք վարողների համար

 1. 1. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների երեք հենասյուները Մարդկային և նյութական ռեսուրսների կառավարում Ինստիտուցիոնալ համաձայնագրեր և Տեղական Սոցիալական Պլան Ծրագրի կառավարում Անհատականացված սոցիալական ծրագրեր Դեպքի վարում Դեպքի վարում – ներածություն – էջ 1
 2. 2. Հայաստան : Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների հնարավոր մոդել Ընդհանուր սոցիալական պաշտպանության Ապակենտրոնացված ակ րդ երեխաների պաշտպանության ծառայություններ և ՏԻՄ - եր ծառայություններ վա եր կա ռա սն մա Աշխատանքի և սոցիալական Տարածքային րո իկա սուր ին ւմ հարցերի նախարարություն կառավարման ռե գայ Սոցիալական պաշտպանության, ընտանիքի, նախարարություն Ազ երեխաների և կանանց, զբաղվածության, տարեցների վարչություններ/ բաժիններ րդա կ Մարզպետարաններ / 5 քաղաքապետարաններ ա մակ ՈԱռողջապա- զա յին մար ի հության ագր արում րի ծր ավ բաժիններ նե Ընտանիքի , կանանց և երեխաների Սոցիալական ապահովության և կառ եսուրս մ բաժիններ առողջապահության հարցերի ւ / ռ ավարո վարչություններ Տեղական սոցիալական պլանների համակարգում , ծառայությունների միջև կրթության կառ համագործակցության պայմանագրեր բաժիններ Սոցիալական այլ ծառայություններ / ծառայությունների ին այ կ յնք ա տարածքային մա արդ / գրասենյակներ հա ակ մ ին մ ու խկ նալ Նա գիո ար ի վ ր Դեպք վարողներ ռե քի նե մ պ ս ւ դե սուր արո Խորքային գնահատում , ընտանիքների հետ ՀԿ- ներ ռե ռավ ծրագրերի կազմում , ուղղորդում կա Միասնական ընդունարան – նույն շենքում կամ մեկ այլ վայրում Հաճախորդի կարիքների արագ գնահատման առաջին կետ – ուղղորդում Ուղղորդման, վերահսկման , համագործակցության ուղիներ Դեպքի վարում–ներածություն –էջ 2

×