Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Basistraining Regio Neder Veluwe - 05. Feedback

827 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Basistraining Regio Neder Veluwe - 05. Feedback

 1. 1. Feedback & Evaluatie<br />
 2. 2. Programma<br /><ul><li>Inleiding feedback
 3. 3. Theorie over feedback
 4. 4. Zelf oefenen met feedback
 5. 5. Theorie evalueren
 6. 6. Zelf evalueervormen bedenken</li></li></ul><li>Inleiding Feedback<br />Kijk goed naar het toneelstukje en beschrijf straks wat je ziet!<br />
 7. 7. Wat is feedback?<br />Terugkoppeling<br />Belangrijke vaardigheid<br />Informatie uitwisselen over houding en gedrag<br />Daardoor in staat om eigen handelen kritisch onder de loep te nemen, en aan te passen<br />Verward met kritiek (aangevallen, falen)<br />
 8. 8. Wat is feedback?<br />Je krijgt voortdurend feedback<br />Verbaal en non-verbaal<br />Open staan, signalen oppikken en bepalen wat nuttig is voor eigen acties<br />Feedback bevordert:<br />Samenwerking<br />Sfeer<br />Zelfkennis<br />Kennis van anderen<br />Lerend vermogen<br />
 9. 9. Feedback geven<br />4 fasen model<br />Beschrijf waargenomen gedrag<br />Geef effect op jou aan<br />Maak de stap naar de ander<br />(evt.) Geef advies voor alternatief gedrag<br />Benoem alleen veranderbaar gedrag!<br />
 10. 10. Feedback ontvangen<br />4 fasen model<br />Luister en vraag om toelichting<br />Toon waardering<br />Beoordeel de feedback<br />Doe iets met de feedback<br />
 11. 11. Opdracht<br />In een subgroepje (verdeeld over aantal trainers) ga je oefenen met feedback geven.<br />De trainer is steeds de ontvanger van feedback<br />Aan de hand van een situatieschets geef je feedback <br />
 12. 12. Feedback aan kinderen<br />Moeilijk<br />Tere zieltjes die snel gebroken kunnen worden<br />Wat voor jou prettig is, is voor het kind ook prettig<br />Gelijke behandeling, niet boven het kind staan, <br />inleven, niet corrigerend<br />
 13. 13. Feedback aan kinderen<br />Wees duidelijk<br />Geef uitleg, benoem alleen het gedrag!<br />Juiste moment<br />Stel het geven van feedback niet uit! Het heeft dan <br />geen waarde<br />Lastig, blokkades bij leiding<br />Onprettig, bang voor de gevolgen<br />Kinderen vinden het fijn om te weten wat ze goed en fout deden!<br />
 14. 14. Wat is evalueren?<br />Klinkt ingewikkeld maar dat is het niet<br />Hele wereld zit vol evaluaties<br />Niet alleen feiten op een rijtje zetten<br />Analyseren van feiten en gebeurtenissen en conclusies trekken<br />Leren van evalueren kan door:<br />Goed voorbereiden, structureren en te richten op een doel<br />
 15. 15. Wat is het nut van evalueren?<br />Vooraf duidelijk waarop er wordt geëvalueerd en wat het moet opbrengen<br />Kader bepalen: weinig of veel gewicht, veel afhankelijk, wat kunnen we ermee?<br />Twee vormen<br />Persoonlijke evaluatie (gedrag aanpassen)<br />Programma evaluatie (programma aanpassen)<br />
 16. 16. Hoe moet je evalueren?<br />Cyclus van 4 stappen:<br />Verzamelen van informatie<br />Registeren van informatie<br />Interpreteren van informatie<br />Nemen van beslissingen<br />Je leert van evalueren, want je acties worden <br />alleen maar beter en scherper!<br />
 17. 17. Evaluatievormen<br />Standaard<br /><ul><li>Evaluatieformulier
 18. 18. (gestructureerd) over praten
 19. 19. Positief en negatief puntje</li></ul>Leuke manier<br /><ul><li>Spelletjesvorm zoals: Bingo, Jenga, Ren je rot e.d.</li></ul>Evalueer ook met kinderen! Ze kunnen goed aangeven wat leuk was en wat niet!<br />
 20. 20. Opdracht<br />Vul het invulblad over evaluatievormen in tweetallen in!<br />Bedenk zelf een leuke vorm van evalueren!<br />
 21. 21. Afronding<br />Ga in de praktijk aan de slag met feedback geven en ontvangen en met evalueren<br />Laat dat zien in je stageverslag<br />Zijn er nog vragen?<br />

×