Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop app-development with wireframes

176 views

Published on

Workshop which shows wireframing as a powerfull tool for creating mobile application concepts

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Workshop app-development with wireframes

  1. 1. “Every great design begins“Every great design begins with an even better story” - Lorinda Mamo -
  2. 2. Livia RickliLivia RickliLivia RickliLivia Rickli Mobile- & Webdesigner Business Line Mobile Sogeti Erwin de GierErwin de GierErwin de GierErwin de Gier Software Architect Business Line Open Source
  3. 3. Wireframing
  4. 4. Opdracht
  5. 5. Tips & Trics Wie is de gebruiker Waarom zou de gebruiker de app willen gebruiken Wat zijn de belangrijkste elementen/features voor de app Wireframe helpt je om snel en overzichtelijk je concept in kaart te brengen / tijdbesparend Overleggen met je team en andere disciplines / geeft je inzicht
  6. 6. Contact livia.rickli@sogeti.com erwin.de.gier@sogeti.com

×