Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Görsel Veri Madenciliği’nde bir Vaka Çalışması: ÖSS Verilerinin Analizi

477 views

Published on

Bu çalışmada bilgi görselleştirmesinde sıkça rastlanan bir yaklaşımı, simge (ikon) bazlı görselleştirmeyi esas alarak geliştirilen bir görselleştirme yaklaşımı ve bunun bir
gerçek veri üzerine uygulaması bulunabilir. “Boyutlandırılabilir simgeler” adını
verdiğimiz bu yaklaşım özellikle kategorik bir grup alan içeren ve sayısal bir ya da daha çok alan içeren veriler için uygulanabilmektir. Bu yaklaşımda kategorik değişkenin farklı değerlerinin her biri bir kutu olarak gösterilmekte, ve her bir kutunun içi o değeri taşıyan elemanları simgeleyen renkli kare simgelerle doldurulmaktadır. Kare simgelerin rengi sayısal bir değişkenin değerini göstermektedir. Bu görselleştirmedeki amaçlar kullanıcıya rahatça algılayabileceği grafikler sunmak ve ekran yüzeyinin en etkin şekilde kullanımını sağlamaktır. Bahsedilen etkin kullanım hedef fonksiyonu ve kısıtları olan bir optimizasyon problemi olarak ifade edilebilmektedir. Bu problem iki temel değişkenin değerleri değiştirilerek ve en iyi çözüm saklanarak kolayca çözülebilmektedir. Boyutlandırılabilir simgeler yaklaşımı 2004 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)’de iki farklı
puan türüne göre ilk 5000’de yer alan 5965 öğrencinin bilgilerini içeren bir veriyi
görselleştirmede kullanılmıştır. Bu verilerin görsel incelenmesi üniversiteler ve liseler
arasında kıyaslama yapmaya ve liselerle ilişkilerin etkin bir şekilde yönetilmesine
imkan tanımaktadır.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Görsel Veri Madenciliği’nde bir Vaka Çalışması: ÖSS Verilerinin Analizi

  1. 1. Ertek, G., Ozdol, F. and Degirmencioglu, B. (2005) “GörselVeriMadenciliği’nde bir Vaka Çalışması:ÖSS Verilerinin Analizi”, YA/EM 2005, Istanbul, Turkey (in Turkish).Note: This is the final draft version of this paper. Please cite this paper (or this final draft) asabove. You can download this final draft from http://research.sabanciuniv.edu. Görsel Veri Madenciliği’nde bir Vaka Çalışması: ÖSS Verilerinin Analizi Gürdal Ertek, Fethi M. Özdöl, Barış Değirmencioğlu Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Orhanlı, Tuzla, Istanbul, 34956Özet:Bu çalışmada bilgi görselleştirmesinde sıkça rastlanan bir yaklaşımı, simge (ikon) bazlıgörselleştirmeyi esas alarak geliştirilen bir görselleştirme yaklaşımı ve bunun birgerçek veri üzerine uygulaması bulunabilir. “Boyutlandırılabilir simgeler” adınıverdiğimiz bu yaklaşım özellikle kategorik bir grup alan içeren ve sayısal bir ya da dahaçok alan içeren veriler için uygulanabilmektir. Bu yaklaşımda kategorik değişkeninfarklı değerlerinin her biri bir kutu olarak gösterilmekte, ve her bir kutunun içi odeğeri taşıyan elemanları simgeleyen renkli kare simgelerle doldurulmaktadır. Karesimgelerin rengi sayısal bir değişkenin değerini göstermektedir. Bu görselleştirmedekiamaçlar kullanıcıya rahatça algılayabileceği grafikler sunmak ve ekran yüzeyinin enetkin şekilde kullanımını sağlamaktır. Bahsedilen etkin kullanım hedef fonksiyonu vekısıtları olan bir optimizasyon problemi olarak ifade edilebilmektedir. Bu problem iki
  2. 2. temel değişkenin değerleri değiştirilerek ve en iyi çözüm saklanarak kolaycaçözülebilmektedir.Boyutlandırılabilir simgeler yaklaşımı 2004 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)’de iki farklıpuan türüne göre ilk 5000’de yer alan 5965 öğrencinin bilgilerini içeren bir veriyigörselleştirmede kullanılmıştır. Bu verilerin görsel incelenmesi üniversiteler ve liselerarasında kıyaslama yapmaya ve liselerle ilişkilerin etkin bir şekilde yönetilmesineimkan tanımaktadır.Anahtar kelimeler: Veri madenciliği, bilgi görselleştirmesi, görsel veri analizi

×