Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nasretti̇n Hoca

2,294 views

Published on

Hasan Erman Gürer - 20120514

 • Be the first to comment

Nasretti̇n Hoca

 1. 1. NASRETTİNHOCA {
 2. 2. Nasrettin Hoca 1208-1284     Sivrihisarın Hortu yöresinde doğdu, Akşehirde öldü. Bir söylentiye göre medresede ders okuttu, kadılık görevinde bulundu. Bu görevlerinden dolayı kendisine Nasuriddin Hâce adı verilmiş, sonradan bu ad Nasrettin Hoca biçimini almıştır. Onun yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden, söylentilerle karışmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır. Bu söylentiler arasında, onun Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, Mevlânâ Celalettin ile yakınlık kurduğu, kendisinden en az yetmiş yıl sonra yaşayan Timurla konuştuğu, birkaç yerde birden göründüğü bile vardır.
 3. 3.  Nasrettin Hocanın değeri, yaşadığı olaylarla değil, gerek kendisinin, gerek halkın onunağzından söylediği gülmecelerdeki anlam, yergi ve alay öğelerinin inceliğiyle ölçülür. Onun olduğu ileri sürülen gülmecelerin incelenmesinden, bunlarda geçen sözcüklerin açıklanışından anlaşıldığına göre o, belli bir dönemin değilAnadolu halkının yaşama biçimini, güldürü öğesini, alay ve eğlenme türünü, övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir.
 4. 4.  Onunla ilgili gülmeceleri oluşturan öğelerin odağı sevgi, yergi, övgü, alaya alma. Gülünç duruma düşürme, kendi kendiyle çelişkiye sürükleme, Şeriatın katılıkları karşısında çok ince ve iğneli bir söyleyişle yumuşaklığı yeğlemedir. O, bunları söylerken bilgin, bilgisiz, açıkgöz, uysal, vurdumduymaz, utangaç, atak, şaşkın, kurnaz, korkak, atılgan gibi çelişik niteliklere bürünür. Özellikle karşısındakinin durumuyla çelişki içinde bulunma, gülmecelerinin egemen öğesidir.
 5. 5. Nasrettin Hoca, bütüngülmecelerinde, soyut bir varlıkolarak değil, yaşanmış, yaşananbir olayla, bir olguyla bağlantılıbir biçimde ortaya çıkar. Olaykarşısında duyulan tepkiyi yadaonayı gülmece türlerindenbiriyle dile getirir. Tanık olduğuolaylar, genellikle, halk arasındageçer. Hoca soyluların, yükseksaray çevresinde bulunanlarınaralarına ya çok seyrek gireryada hiç girmez.
 6. 6. Nasrettin Hoca gülmecelerinde dile gelen, onun kişiliğinde, halkın duygularını yansıtan başka bir özellik de eşeğin yeridir.Hoca eşeğinden ayrı düşünülemez, onun taşıtı, bineği olan eşek gerçekte bir yergi ve alay öğesidir.Eşek, acıya, sıkıntıya, dayağa, açlığa katlanışın en yaygın simgesidir. Soyluların, sarayların çevresinde üretilmiş gülmecelerde eşek bulunmaz, oysa at geniş bir yer tutar. Bu konuda, başka bir çelişki sergilenir, gülmecede güldürücü öğe ile yerici öğe yan yana getirilir. Bunun örneği de kendisinden eşeği isteyen köylüye,"eşek evde yok" deyince ahırda onun anırmasını duyan köylünün "işte eşek ahırda" diye diretmesi karşısında, Hocanın "eşeğin sözüne mi inanacaksın benimkine mi" demesidir. Onun gülmecelerinde, kaba sofuların "ahret" ile ilgili inançları da önemli bir yer tutar. "Fincancı Katırları", "Ben Sağlığımda Hep Bur dan Geçerdim" başlıklı gülmeceler katı bir inanç karşısındaki duyguyu açığa vurur. Toplumda neye önemverildiğini anlatan "Ye Kürküm Ye" gülmecesi, Hocanın dilinde, halkın tepkisini gösterir.
 7. 7. Nasreddin Hocanın KişiliğiNasreddin Hoca, insanlara doğru yolu gösteren, iyilikleribildiren, doğruya sevkeden ve kötülüklerden sakındıranbir veli idi. Bu işi yaparken tabiatı icabı kendisine hasbir yol tutmuştur. Böylece hakkın anlatılması vecemiyetteki bozuk yönlerin düzeltilmesi için, meseleyihalkın anlayacağı bir dil ve üslub ile, gayet manidarlatifeler halinde kısa ve öz olarak dile getirmiştir.Latifeleri hikmet ve ibret dolu birer darb-i meselgibidir. Bu bakımdan adına uydurulan edep dışı venükteden uzak bir takım fıkraların onunla ilgisi yoktur.Manidar latifeleri önce yakın cevresinde şifahi olarakdilden dile dolaşmış, sonraları git-gide yayılmış vezamanla bir takım değişikliğe uğramıştır. Bu sebeple onunolmayan bir takım bayağı fıkralar da ona mal edilerekanlatılmıştır.
 8. 8. Yapılan ilmi çalışmalar, onun ilim ve edeb sahibi bir veliolması, söz konusu sıradan basit fıkraları söylemediğiniaçıkca göstermektedir. Ayrıca, Nasrettin Hoca´nınefsanevi bir kişi değil, on üçüncü asırda AnadoluSelçukluları zamanında yaşamış salih bir müslümanolduğunu ortaya çıkarmıştır. Çünkü onun nükteleri, birinsanın başından geçen gülünç hadiselerin ifadesi değil,görünüşte güldürücü aslında ince hikmetleri dile getiren,düşündürücü latifelerdir. Ayrıca Türk milletinin zekainceliğini, nükte gücünü en iyi şekilde yansıtan bunüktelerin belirli vasfı; Allahü tealanın emir ve yasaklarınıbir latife üslubu ile bildirmesidir. Bu latifelerin toplandığıeserlerden biri, Londra´da British Museum´da. HazaTerceme-i Nasreddin Efendi Rahme başlıklı yazmaeserdir. Ancak bu eserdeki latifelerin bir kısmı, onunüslubuna ve nükte tekniğine uymamaktadır.
 9. 9. Nitekim eserin sonunda budurum: "İşte NasreddinEfendinin kibar-ı evliyadan(Evliyanın Büyüklerinden)olduğuna şek ve şüphe yoktur.Merhumun bu kıssalardanhaberi var yok böyleyazmışlar. Her kim okuyuptamamında bu merhumun ruhuiçin bir Fatiha bağışlarsa, Haksübhane ve teala ol kimseninahir ve akibetini hayr eyleye"şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca,Nasreddin Hoca adlı eserdebaşka nüktelerine yerverilmiştir.
 10. 10. Nasreddin Hoca, fert ve toplumu her yönüyle çok iyitanımış, insanların aile, komşuluk, dostluk, ticarimünasebetlerine ait cemiyette gördüğü aksak yönleridüzeltmek ve nasihat etmek maksadıyla nüktelerle dilegetirmiş, düşünmeye ve doğruya sevk etmiştir.Sosyologlar ve psikologlar, insanı ve cemiyeti tanıyıp,çeşitli yönlerini incelemek için onun latifelerinden çokistifade etmişlerdir.Nasreddin Hoca fıkraları, batı dillerine de çevrilmiş vebu dillerde Hoca hakkında mühim neşriyat yapılmıştır.Bunlar arasında Pierre Mille´in Nasreddin et son epouseadlı kitabı, Edmonde Savussey´in La LitteraturePopulaire Turque adlı eserindeki Nasreddin Hoca bölümü,Jean Paul Carnier´in Nasreddin Hoca et ses HistoiresTurques adlı eserleri zikretmek yerinde olur.
 11. 11. Nasreddin Hoca Hakkında Söylenenlerİlhan Başgöz "...En az 500 yildan beri onun fikralarinidinleyerek, beslenerek buyumusuz. Bu etki cocuk coluk,genc ihtiyar hepimize islemis. Boylece Nasreddin HocayiTurk halki yarattigi kadar, Turk halkini da NasreddinHoca yaratmistir..."Adnan Binyazar "...Nasreddin Hoca, her kesim halkin;koylunun kentlinin, varsilin yoksulun celiskilerini,dusuncelerini, elestirilerini dile getirir. Fikralardayerellik, sinifsallik ozelligi onemli bir ayrilik yaratmaklabirlikte, Nasreddin Hocada bu gorulmez. Basta komsuulkeler olmak uzere, butun dunyada taninmasinin,yayginlasmasinin nedenini, onun bu evrensel yonundearamak gerekir..."
 12. 12. Toramirzo Cabbarov "...Nasreddin Hoca Turk milletininyukunu yeniledecek, her bir evde beklenecek, misafirdir.Onun kartviziti kahkahadir. O Dogu ve Batimemleketlerinde faal olan vatandastir. Ulke sinirlarindanesegine binip gecer. Onun pasaportunu sinir erleriyoklamiyorlar. Cunku o dunyanin buyuk insanidir. O yildanyila genclesiyor. Omuzundaki gomlegi eskisiyor, amagulusu daima yenilesiyor.."Ahmet Caferoğlu "...Bu aziz halk evladinin sarigindasehir, yani yerlesik, kucuk eseginde ise gocebe Turkyasayisinin bagdastirilmak istendigini sezmekteyim. Buyolla Hocamiz keçe medeniyeti ile balçik medeniyetinikendi şahsinda kaynaştirmis bir şovalyedir."Ziya Gökalp "...Nasreddin Hoca, Turk nekregullugunun enyuksek simasidir." [Nekre: hosa giden, gulunc, ince biralay iceren soz]
 13. 13. Abdulbaki Gölpınarlı "...Halk Hocadir...Hoca, halkinmuhayyilesinde; halk, icap edince oz nefsine bile onunnuktesiyle catiyor, onun diliyle sozler sarfediyor. BedriRahmi Eyuboglunun dedigi gibi yakin zamanda bir gunHoca, otobuse, dolmusa da binecek, taksiye de binmekisteyecek mutlaka."Rostislav Holthoer "...Hocanin dunyanin baskayorelerindeki fikralarda ve masallarda yasamasi pekmuhtemeldir. Ortadogunun pek cok ulkesi Hocayi kendimali yapmak istiyor. Ama turbesi Turkiyede Aksehirdebulunuyor. Ne var ki, kisiligi ve unu bu kentle sinirlidegildir. Kendisi kozmopolit olup zamanlarin otesindebulunmaktadir."Fuat Köprülü "...O, bizim en asli mahsullerimizdenbiridir." [Fuat Koprulu, Nasreddin Hocanin tarihikisiligiyle ilgili arastirmalara ilk onculuk eden kisidir. A.Kabacali, 1991]
 14. 14. Şükrü Kurgan "...Anadolu Turk mizahi, yorgun bir zihnindusuncelerini bosaltan, dilimizin guclu bir deyimi ile "lala-pasa eglendiren" basibos bir mizah degildir. NasreddinHoca mizahi, Turk halkinin sorunlari ile beraber yuruyen,toplum egitimine yonelmis, yapici bir mizahtir. Turk halki,yuzyillar boyunca dertlerini bu mizahla avutmus,sevinebildigi mutlu gunlerde de, bu mizahin sevinci ileyasamistir...Bu Nasreddin Hoca sevinci ile yasamak,hafif olmak, isleri sakaya almak demek degildir, sadeceguler yuzu ciddilige engel saymamak, yani Turk halki gibiguler yuzle ciddi olmak demektir..."
 15. 15. Anna Masala "...Nasreddinin vucudu turbesinde istirahatetmekteyse de ruhu hicbir zaman olmemistir. Hattagercek mucize sudur: Butun dunya ondan bahsetmekte,edebiyatcilar ondan bahsetmekte, toplumlar ondanbahsetmekte, halk onu kendi gizli koruyucusu olaraktanimakta ve hikayeleri ruzgar gibi yayilip, ekmek gibikabarmaktadir. Gelecek nesillerin bu ekmekle uzun zamanbeslenecekleri suphesizdir..."Aziz Nesin "...Dogumundan once de, olumunden sonra dayasamis insan Nasreddin Hocadir. Olumunden sonrayasamis baska tarihsel ve toplumsal kisiler vardir, amaolumunden once de yasamis olan dunyadaki tek insanNasreddin Hocadir..." "..
 16. 16. Nazım Hikmet, Hocayi gulen degil, aglayan insansembolu olarak gostermistir. Nasreddin Hoca fikralarininozunde gozyasi vardir. Turk halki bu fikralara, aglamaninyerine, gulmustur. Cunku Nasreddin Hoca yalniz alayetmekle yetinmemis, ezilen halkin da kaltabanligi, ocurumus toplumdaki korkakligi, ikiyuzlulugu, yureksizligi,sahteciligiyle de alay etmistir. Aslinda Nasreddin Hocaderken, Turk halkinin kendisini anlamaktayiz. BoyleceTürk halkı, kendi kendisiyle alay edebilme olgunlugunugostermistir. Goethe, Kendikendisiyle alay edemeyen,olgun insan olamaz der. Turk halki, yuzyillar boyuncayarattigi Nasreddin Hocanin toplumsal kisiliginde,biyandan ezenlerle alay ederken, biyandan dakendikendisiyle alay ederek, cokuntu nedeninde kendisininde sorumlu oldugunu, payi bulundugunu gostermistir...
 17. 17. Cahit Tanyol "...bu fikralarda bireysel tek bir iz dahibulmak mumkun degildir. Hocada belli bir aptal kisidegil, belli bir aptalligimiz ve bonlugumuz hicvedilir."Fikret Türkmen "...Karsimiza, TurkistandanMacaristana Sibiryadan Kuzey Afrikaya kadarTurklerin ayak bastigi her yerde Nasreddin Hocacikmaktadir..."
 18. 18. NASREDDİN HOCA FIKRALARI
 19. 19. BaklavaHoca akşamleyin eve doğruyürürken, baklava seven birköylüyle karşılaşır.-Hoca, kısa bir süre önce biradam büyük bir tepsibaklava götürüyordu...-Beni ilgilendirmez!-Fakat adam tepsiyi sizineve götürüyordu.-O zaman seni ilgilendirmez!
 20. 20. Ramazan günlerini hesaplamak için bir çömleğin içine her gün bir taş atar, Hoca. Bir avuç taş doldurur çömleğin içine Hocanın yaramaz oğlu, muziplik olsun diye.Bir zaman sonra arkadaşları: "Bugün Ramazanın kaçı acaba? diye sorarlar Hocaya. Hocada: "Şimdi eve gider öğrenirim. Biraz sabredin." der ve evinin yolunu tutar.Çömleği boşaltır; bir sayar, iki sayar... Taşların yüz yirmi beş tane olduğunu görür. Şaşkın bir halde döner arkadaşlarının yanına Hoca. "Arkadaşlar, bugün, Ramazanın kırk beşi" der.Hocanın bu cevabına gülüşürler arkadaşları. Aralarından biri:"Aman Hocam, bir ay otuz gündür. Hiç Ramazanın kırk beşi olur mu?" diye itiraz eder.Hoca, biraz şaşkınlık biraz da kızgın bir ifadeyle: "Ben yine insaflı davrandım. Benim çömlek hesabına bakacak olursak; bugün Ramazanın yüz yirmi beşi!"der.Çömlek Hesabı
 21. 21. Kavuk Hoca bir gün arkadaşıylakonuşuyormuş arkadaşıdemiş ki : -Ya hocam dünsizin evden bir ses çıktı. Buneydi?. Hoca ise : -Hiçsadece hanımla biraztartıştık kavuğummerdivenlerden yuvarlandı,demiş. Arkadaşı : -Yahuhocam hiç kavuktan bukadar ses çıkar mı?, demiş.Hoca : -Ya anlasana içindebende vardım, demiş 
 22. 22. KAZAN
 23. 23. Bana şu senin kazanı Tamam hoca ödünç verebilir veriyim. misin?Kazan Doğurur ya daÖlür mü ?
 24. 24. Hoca şuTamam komşu kazanı almaya bekle geldim getiriyorum
 25. 25. Hocanın getirdiği kazanın içinde küçük bir kazan daha vardır . Adam sorar : “ Bu nedirhocam ben sana bir kazan vermiştim . Hoca der ki : “ Senin kazan doğurdu . “
 26. 26. Hiç sesini çıkarmaz çünkü adamın işine gelmiştir . 1 kazan verip 2 kazan almıştır. Kendi kendine iyi ki kazanı vermişim der.
 27. 27. Komşu şu senin Tamam hocakazanı bir daha hemen verir misin ? getireyim
 28. 28. Adam “ Hoca şu kazanı almaya geldim demiş .Hoca demiş ki : “ Ah komşu sorma senin kazan öldü .”
 29. 29. BİTTİ.
 30. 30. KAYNAK:http://www.mizahdelisi.com/nasrettin.htmhttp://www.msxlabs.org/forum/edebiyat-tr/21178-nasreddin-hoca-nasreddin-hoca- kimdir-nasreddin-hoca-hakkinda.html http://www.bibilgi.com/Nasreddin-Hoca
 31. 31. BEN İ D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜR EDER İ M .
 32. 32. HASAN ERMAN GÜRER 20120514

×