Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TEKNOLOJİ DESTEKLİÖĞRENİM VE BİLİMSELMAKALELER       Hasan Erman        GÜRER        20120514
Makale nedir ?Makale tanımı herkes için değişen bir tanım değildir. Az çok herkesin üzerindemutabıolduğu bir kavramdır. An...
Makale çeşitleri  Gazete makaleleri:  Gazetelerdeki köşe yazılarıdır. Sadece bir konuda yazarın  görüşlerini, hatta yo...
Bilimsel MakaleBilimsel makale, özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmışrapordur. Fakat bu kısa tanım;...
Bilimsel Makalenin Düzenlenmesi Geçerli yayının gereklerini karşılayacak şekilde düzenlenmiş makale, bilimsel makaledir. O...
Bilgisayar Destekli Eğitim Bilim adamları, yıllarca, bir yandan insan beyninin çok güçlü bir hafıza ve çok hızlı işleyen b...
Bir dakika görüntü seyretmekle ifade edilenler, bir milyar birime ulaşır. Bu da bir dakikalık hareketligörüntünün, bir dak...
Bilgisayar Destekli Eğitim  Bilgisayarla öğretme sürecidir.  Öğretme aracı olarak bi bilgisayar programını kullanan bi...
Bilgisayar Destekli Eğitimin Tarihçesi  1950 ‘ ler  Programlı Öğretim  Öğretme Makinaları  1960’ler  Delikli Kar...
Bilgisayar Destekli Eğitimin Amaçları  Öğretim genişletmek,  Öğrencinin bireysel öğrenme yeteneklerini geliştirmek, ...
Bilgisayar destekli eğitimi etkileyenfaktörler  Öğrenci Motivasyonu  Etkileşim  Bireysel öğrenme farklılıkları  De...
Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları  Öğrenme Hızı:  Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)  öğrenene, öğrenme  hızına gör...
  Zaman ve Ortamdan bağımsızlık:  BDE ortamındaki bir öğrenci istediği öğretimsel etkinlikleri istediği zaman, ders sa...
Yapabilirlikleri;  Bilgisayarlar esnektir. Öğrenciler ders saatlerini kendi gereksinim ve olanaklarına göre  ayarlayab...
Bilgisayar Destekli Eğitim Türleri  Öğretici Program  Açık-uçlu öğrenme ortamları  Alıştırma-Uygulama Programları ...
Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları  Öğrencilerin Sosyo-Psikolojik Gelişimlerini Engellemesi:  Yazılımların gö...
•  Eğitim Programını Desteklememesi:  Öğretimde kullanılan her materyalin, eğitim programını destekleyici unsurlar  i...
Ayrıca;  “Öğrencinin bilgisayarın başında uzun süre kalması onun sosyal gelişimini  negatif yönde etkileyebilir. Öte y...
EĞİTİMDE BİLGİSAYARUYGULAMALARI  EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI  Öğretici uygulamaları: Bilgisayar öğretsel içeriği ...
Bilgisayar Destekli Eğitimde   Kullanılan Bazı MakalelerBİLGİSAYAR DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENYETERLİLİKLERİ VE P...
ceit 418 hasan erman gürer / 20120514
ceit 418 hasan erman gürer / 20120514
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ceit 418 hasan erman gürer / 20120514

586 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ceit 418 hasan erman gürer / 20120514

 1. 1. TEKNOLOJİ DESTEKLİÖĞRENİM VE BİLİMSELMAKALELER Hasan Erman GÜRER 20120514
 2. 2. Makale nedir ?Makale tanımı herkes için değişen bir tanım değildir. Az çok herkesin üzerindemutabıolduğu bir kavramdır. Ancak zamanla birlikte makalenin tanımı vekapsamı da değişmektedir. Makalenin tanımı konusunda sizlere birkaçansiklopedik tanım verdikten sonra, günümüz makale anlayışını sizlerlepaylaşmak istiyorum.Bir makale, giriş, gelişme ve sonuç bölümü olmak üzere üç bölümdenmeydana gelir. Umumiyetle bunlardan giriş bölümünde ele alınan konu ortayakonur, gelişme kısmında konu açılır, çeşitli delil ve misallerle beslenir vesonuç kısmında önceki anlatılanların üstüne oturacak bir hüküm verilir. Bazımakalelerde önce hükmün verilip sonra açıklama ve ispatlar yapıldığı da olur.
 3. 3. Makale çeşitleri Gazete makaleleri:  Gazetelerdeki köşe yazılarıdır. Sadece bir konuda yazarın görüşlerini, hatta yorumlarını içerir. En kısa makalelerdir. İspat ve bilimsellikten çoğu zaman uzaktır. Kitap-Dergi makaleleri:  Belli bir konuyu delilleriyle birlikte ortaya koyan, karşısındakine bilgi vermeyi amaçlayan. Uzun ya da kısa olabilen makalelerdir ancak bu makaleler genellikle daha derinlemesine bilgi içerirler ve daha uzundurlar. Sanal Makale: İnternet  ortamında bulunan her türlü bilginin değerlendirilmesini amaçlayan, uzun ya da kısa olarak yazılabilen, ele alınan konu ile ilgili derinlemesine bilgi verilen, makalenin sadece yazıdan oluşmadığını, bir makalede resim, video, müzik vb. teknolojik imkanlarında kullanılabileceğini kanıtlayan yeni bir yazım türüdür makale.
 4. 4. Bilimsel MakaleBilimsel makale, özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmışrapordur. Fakat bu kısa tanım; bilimsel makalenin belli bir biçimde yazılmışolması ve üç yüzyıl boyunca geliştirilmiş gelenekler, editör uygulamaları, bilimselahlâk ve basım-yayım etkileşimiyle tanımlanan belli bir biçimde yayımlanmasıgereğine dikkat çekilerek nitelenmelidir. “Bilimsel makale”yi uygun bir biçimde tanımlamak için bir bilimsel makaleyiyaratan mekanizmayı, yani geçerli yayını tanımlamalıyız. Özetler, tezler,konferans raporları ve diğer birçok literatür yayımlanabilir, fakat bu yayınlar herzaman geçerli yayın ölçütünü sağlamazlar. Dahası, bilimsel bir makale bütündiğer testleri geçse de, eğer yanlış yerde yayımlanmışsa geçerli yayımlanmamışdemektir. Yani, nispeten kötü bir araştırma raporu, fakat testleri geçen bir yayın,eğer doğru yerde (genellikle belli başlı bir dergi) kabul edilir ve yayımlanırsageçerli bir yayındır. 
 5. 5. Bilimsel Makalenin Düzenlenmesi Geçerli yayının gereklerini karşılayacak şekilde düzenlenmiş makale, bilimsel makaledir. O, önemli ölçüde şekillenBilimin görsel tanımlı alanlarında, çok çeşitli düzenleme türleri vardır. Böyle makalelerin nasıl düzenleneceğini ve hangi genel başlık kullanılacağını belirlemek için, amaçladığınız derginin “Yazarlara Direktifler” kısmına bakmanız gerekir. Dergi konusunda kuşkunuz varsa, veya dergi çok değişik türde makaleler yayımlıyorsa, genel bilgiyi uygun kaynak kitaplarından bulabilirsiniz. Örneğin, çeşitli temel tıp makaleleri ayrıntılı olarak, Huth (28) tarafından tarif edilmiş ve pek çok mühendislik makale ve raporları Michaelson (35) tarafından anahatlarıyla gösterilmiştir. Kısaca ben, bilimsel makalenin hazırlanışının edebî beceriyle ilgisinin, düzenlemeyle olandan çok daha az olduğunu düşünüyorum. Bilimsel makale edebî eser değildir. Bilimsel makaleyi hazırlayan kişi edebî anlamda yazar değildir. Bazı eski düşünceli meslektaşlarım, bilimsel makalenin edebî olduğu, yazarın tarz ve havasının açıkça belirgin olması gerektiği ve tarzdaki değişikliklerin okurun ilgisini canlandıracağını düşünürler. Ben öyle düşünmüyorum. Bence bilim adamları, gerçekten edebiyat okumaya, hatta belki yazmaya da ilgi duymalılar. Fakat araştırma sonuçlarının iletişimi daha kuru bir yoldur. Booth’un (13) ortaya koyduğu gibi, “Bilimsel yazımda iddialı kelimelere yer yoktur”. Bugün ortalama bir bilim adamı, alanındakileri izleyebilmek için çok sayıda makalede rapor edilen verileri incelemek zorundadır. Bu nedenle, bilim adamları ve kuşkusuz, editörler; üniform, kısa ve öz, ve hemen anlaşılabilir bir anlatım sistemi talebetmelidirler.dirilmş, ayrık ve açıkça belirli, birleşen parçalardan oluşur veya oluşmalıdır.
 6. 6. Bilgisayar Destekli Eğitim Bilim adamları, yıllarca, bir yandan insan beyninin çok güçlü bir hafıza ve çok hızlı işleyen bir yapıya sahip olduğunu, diğer yandan ise en dâhi dimağların bile beyin kapasitelerinin çok az bir kısmını kullanabildiklerini söyleyip durdular. Ses, görüntü ve bilgi işlemdeki yeni teknolojik ürünlerin, eğitimde devreye sokulması sayesinde, gelecekte, insan beyninin çok daha yüksek kapasitede verimli olarak kullanılabileceği düşünü Bilgisayar çağının başlamasıyla bilgilerin kaydedilmesi değişik boyutlar kazanmıştır. Bir sayfanın bilgi olarak bilgisayara aktarılması ile, aynı sayfanın bir insan sesiyle bilgisayara kaydedilmesi arasında ilk bakışta herhangi bir fark görmeyebilirsiniz. Ancak bilgisayar açısından bir sayfanın içindeki bilgi, o sayfanın sesle ifade edilmesinde kullanılan bilginin (veri) ancak seksen binde biri mertebesindedir. Benzer düşünceleri televizyon ve videoya uygularsak, bir ekranda ortalama 600 x 500 = 300.000 nokta (pixel: ekranın ayrım gücünü ifade etmede kullanılan terim) vardır. Bu noktaların herbiri bir bilgi taşımaktadır.Bu noktalar saniyede ortalama 50 defa değişmektedir. Bu Bir dakika görüntü seyretmekle ifade edilenler, bir milyar birime ulaşır. Bu da bir dakikalık hareketli görüntünün, bir dakikalık sese nazaran bilgi açısından 12 kat daha güçlü olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı insanın alışılmış yolla kitaptan bilgi öğrenmesi veya sadece kara tahtayı kullanarak bilgi aktarımı video ve ses destekli (Audio visual) eğitime nazaran oldukça yetersiz kalmaktadır. İnsanın bilgi işleme hızı, o kadar yüksektir ki kitabın yüzünden okuma veya tahtadan seyretme yoluyla birşeyler öğrenirken beyin tam olarak meşgul edilememekte ve dikkat kolayca dağılabilmektedir. Görüntünün ve sesin, kuru bilgiye karşı olan üstünlüğünden olacak ki bilgisayarla eğitimde son on yıl içinde görüntü ve ses ağırlıklı sistemlere doğru bir kayma gözlenmiştir.
 7. 7. Bir dakika görüntü seyretmekle ifade edilenler, bir milyar birime ulaşır. Bu da bir dakikalık hareketligörüntünün, bir dakikalık sese nazaran bilgi açısından 12 kat daha güçlü olduğunu göstermektedir.Bundan dolayı insanın alışılmış yolla kitaptan bilgi öğrenmesi veya sadece kara tahtayı kullanarakbilgi aktarımı video ve ses destekli (Audio visual) eğitime nazaran oldukça yetersiz kalmaktadır.İnsanın bilgi işleme hızı, o kadar yüksektir ki kitabın yüzünden okuma veya tahtadan seyretme yoluylabirşeyler öğrenirken beyin tam olarak meşgul edilememekte ve dikkat kolayca dağılabilmektedir.Görüntünün ve sesin, kuru bilgiye karşı olan üstünlüğünden olacak ki bilgisayarla eğitimde son on yıliçinde görüntü ve ses ağırlıklı sistemlere doğru bir kayma gözlenmi Multimedia, insanlığın en eskiöğrenme metodu olan görme ve işitmeyi verimli şekilde eğitimde ve öğretimde kullanmanın diğer biryoludur.Son araştırmalar, öğrenme aracı olan kitapların eğitimde tek başına kullanılmasının çok verimliolmadığını ortaya koymaktadır. Bu noktadan da multimedia, insanın bütün öğrenme ve bilgi edinmeyolları olan görme, işitme, okuma ve merak uyandırıcı görüntüler gibi şeyleri birarada tesirli şekildekompoze ederek sunan bir sistem olduğu için öğrenmeyi ve anlamayı belirtsin şekilde artırmaktadır.Bu açıdan bir resim bin kelimeye eşdeğerdir ifadesi ne kadar mânidar Multimedia, insanlığın en eskiöğrenme metodu olan görme ve işitmeyi verimli şekilde eğitimde ve öğretimde kullanmanın diğer biryoludur. Son araştırmalar, öğrenme aracı olan kitapların eğitimde tek başına kullanılmasının çokverimli olmadığını ortaya koymaktadır. Bu noktadan da multimedia, insanın bütün öğrenme ve bilgiedinme yolları olan görme, işitme, okuma ve merak uyandırıcı görüntüler gibi şeyleri birarada tesirlişekilde kompoze ederek sunan bir sistem olduğu için öğrenmeyi ve anlamayı belirtsin şekildeartırmaktadır. 
 8. 8. Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayarla öğretme sürecidir. Öğretme aracı olarak bi bilgisayar programını kullanan bireysel eğitim sistemidir. Bir bilgisayarı kullanan birisi tarafından öğrenilebilecek bilgi ve beceriler sunan eğitsel bir bilgisayar programıdır. Bir alanın (matematik.fizik, kimya vb.) öğretimde bilgisayarın öğretmen ve öğrenciye yardımcı bir araç olarak kullanılmasını ifade etmektir. Başka bir deyişle, BDE eğitimde bilgisayarın, öğrencinin eğitimde daha etkin öğrenmesini sağlamak amacıyla kullanılması demektir. "Öğrencinin bir bilgisayar başında, göstereceği her türlü tepkileri göz önünede bulundurarak hazırlanmış ders yazılımı ile karşılıklı etkileşimde bulunarak kendi öğrenme hızına göre kullanabileceği öğretim türü", bu soruna ilişkin uygulama ve araştırma alanı olarak da tanımlanabilir. Öğrenme ortamına uyarlanabilecek veya öğretime uygun bilgisayar donanımı araçlarıyla, bir Ders Yazılımının tek veya çok öğrencili ortamda öğreten yardımı olsun ya da olmasın izlenmesiyle sürüdürülen eğitim yöntemidir. Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) nasıl tanımlanırsa tanımlansın, bilgisayar destekli öğretimde, bilgisayarın öğretme sürecinde öğretmenin yerine geçecek bir seçenek olarak değil, sistemi tamamlayıcı, güçlendirici bir araç olarak girmesi esastır.
 9. 9. Bilgisayar Destekli Eğitimin Tarihçesi 1950 ‘ ler Programlı Öğretim Öğretme Makinaları 1960’ler Delikli Kartlar Kişiselleştirilmiş Öğretim Bilgisayarla Yönetilen Öğretim 1970’ler Bilgisayar devrimi başlar Minibilgisayarlar Daha güçlü ve küçük bilgisayarlar Eğitim yazılımlarının miktarı ve çeşitliliğinde artış 1980’ler Kişisel Bilgisayarlar Hipermedya-Hipermetin
 10. 10. Bilgisayar Destekli Eğitimin Amaçları Öğretim genişletmek, Öğrencinin bireysel öğrenme yeteneklerini geliştirmek, Problemlere mantıksal bir çözüm yolu üretmek, Öğrencide yüksek seviye de eleştirel ve bütünleştirici düşünme becerisini geliştirilmesin de etkin rol oynamak, Grup çalışmasına teşvik etmek ve desteklemek, Öğrencinin bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek, Öğrenenin motivasyonunu (öğrenme güdüsünü) artırmak Problemlere mantıksal bir çözüm yolu üretmek, Hipotez kurmaya cesaretlendirmek.
 11. 11. Bilgisayar destekli eğitimi etkileyenfaktörler Öğrenci Motivasyonu Etkileşim Bireysel öğrenme farklılıkları Ders Yazılımı’ nın türü, kapsamı ve niteliği Öğretmenin Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) mi algılama biçimi, tutumu, beklentisi ve değişen rolü Ders programının eğitim programı ile bütünleşmesi ile Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)  uygulamasının okul içinde yürütülme biçimi
 12. 12. Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları Öğrenme Hızı: Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)  öğrenene, öğrenme  hızına göre dersleri kavrama ve yeniden gözden geçirme gibi imkanlar sunar. Katılımcı Öğrenme: Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ortamlarında öğrencinin etkinliği sağlanabilir. BDE yazılımları, öğrencinin hızına göre hareket eder ve istenilen aralıklarla öğrenciye dönütler verir. Bu gerekçelerden dolayı öğrenci derste etkindir ve performansını öğrenci öğrenebilir. Öğretimsel Etkinliklerin Çeşitliliği: Diğer materyallerle karşılaştırıldığında, çoklu ortam öğelerinin en etkin kullanılabildiği ortam BDE ortamıdır. Öğretim ortamının farklı etkinliklerle çeşitlendirilmesi, öğrencinin başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynar. Bu yüzden, Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ortamları, sağladıkları öğretimsel etkinliklerin niteliği ve niceliği açısından en etkin ortamlardır. Öğrenci Etkinliklerinin ve Performansının İzlenebilmesi: Geleneksel öğrenme ortamlarında, öğretmenin her öğrencinin performansını gözlemlemesi ve buna bağlı olarak öğrenciyi yönlendirmesi oldukça zordur. Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ortamındaki bir öğrencinin bir konu üzerinde harcadığı zaman ve gösterdiği performans, bilgisayar tarafından kayıt edilebilir ve istendiği zaman öğretmenin kullanımına sunulabilir. Öğrenci performansı hakkındaki bu bilgiler, öğretmenin öğrencileri gözlemlemesi ve onları ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmesi bakımından oldukça önemlidir.
 13. 13.  Zaman ve Ortamdan bağımsızlık: BDE ortamındaki bir öğrenci istediği öğretimsel etkinlikleri istediği zaman, ders saati dışında kalan zamanlarda da uygulayabilir ya da tekrar edebilir. Hatta bu etkinlikleri evinde, bilgisayar başında uygulama şansı da bulabilir. Ayrıca, “ Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) , öğrenme sürecinde öğrencinin aktif ilgisini özellikle teşvik eder. BDE’de sunulan her bilgiden sonra öğrenciden yanıtlar istenir ve öğrencinin verdiği yanıtın doğru olup olmadığını bilgisayar kendisine hemen bildirir. Bilgisayar lar (renkli grafikler, sesler, hareketli resimler, canlandırmalar, video gösterileri ve kullanıcıya geri bildirimler v.b. sayesinde) öğretime çeşitlilik, canlılık ve kaliteyi getirir. Bilgisayarların gelişmiş grafik ve ses yetenekleri sayesinde görsel ve işitsel öğrenme ortamları hazırlamak kolaylaşır.Öğrenme çok boyutludur. Bilgisayarlar hızlı ve yavaş öğrencilerin kendi hızları doğrultusunda konuları öğrenmelerine olanak sağlar. Hızlı öğrenen bir öğrenci hızı kesilmeden programı baştan sona gözden geçirebilir. Yavaş öğrenen bir öğrenci ise anlayamadığı bölümleri yeniden gözden geçirebilir ve konuyu iyice öğrenene kadar bilgisayarın başında kalabilir. Ayrıca öğretmen ve öğrenci arasında doğrudan bir temas olmadığından öğrencinin bilgiyi aldığı kişiyi arzu ettiği gibi hayal etme şansı doğabilir. Olası psikolojik uyuşmazlıklar yaşanmaz. Bilgisayarların sabırları sonsuzdur ve her öğrenciye istediği kadar tekrar olanağı verir. Ayrıca öğrencide özgüven duygusunu da geliştirebilir. Özellikle sınıf ortamında yavaş öğrenen bir öğrenci istediği kadar tekrar yaparak konuyu öğrenebilir ve bunu bizzat kendisi başardığı için de kendisine olan güveni artar.
 14. 14. Yapabilirlikleri; Bilgisayarlar esnektir. Öğrenciler ders saatlerini kendi gereksinim ve olanaklarına göre ayarlayabilirler. Öğrenciler herhangi bir konuda yanlış iş yaptıklarında hemen mesaj vererek doğruyu bulma yönünde uyarıcı ve yol göstericidir. Bilgisayarlar hızlı ve doğru geri bildirimler vererek öğrencilerin kısa zamanda ve doğru öğrenmelerini sağlar. Bu da hataların tekrarlanmasını önler. Bilgisayar programları kullanıcıya testler uygulayarak kullanıcının bildiği konuları atlayarak bir sonraki konuya geçmesine olanak sağlar. Bilakis öğrencilerin hal ve davranışlarının ahlaki bir temele oturtulmasına çalışılmalıdır. Bu da ancak öğrencilere daha fazla vakit ayırmak, onları daha yakından tanımak, zaaflarını ve kuvvetli yönlerini bilmekle olur. İşte bu zamanı bilgisayar bir nebze olsun kazandırabilir. “ Bilgisayarlar, öğretmenlere öğrenci sorunlarıyla daha çok ilgilenebilme ve işlerini daha iyi ve verimli yapabilme olanağı sağlamaktadır. Bilgisayarlar güvenlidir. Bilgisayarlar normalde dünyada yapılması zor ya da sınıf ortamında yapılması imkânsız olan deneyleri zaman kaybı olmadan üstelik çok ucuza mal ederek yapabilme olanağı sağlar. Bilgisayarlar daima kullanıma hazır durumdadırlar. Yorulmazlar, sıkılmazlar, dinlenmek için bir araya(teneffüse) ihtiyaç duymazlar, tatile gitmezler ve sabırlıdırlar. Bu yüzden de bazen bir insandan daha iyi bir öğretici olabilirler
 15. 15. Bilgisayar Destekli Eğitim Türleri Öğretici Program Açık-uçlu öğrenme ortamları Alıştırma-Uygulama Programları Testler Hipermedya Simülasyonlar Web Tabanlı Öğretim # Her BDE yazılımı türü için İncelenmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. # Bu faktörler tasarımcının denetimi altında yazılımın görünümünü, işlevselliğini ve etkinliğini etkiler. # Ayrıca tüm interaktif çoklu ortam yazılımlarını etkileyen öğretsel faktörler vardır.
 16. 16. Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları Öğrencilerin Sosyo-Psikolojik Gelişimlerini Engellemesi: Yazılımların görsel-işitsel öğeler barındırmasından dolayı çocuğun dikkatini çekmesi ve özellikle de öğretimsel oyunlarda çocuğun saatlerce bilgisayar başında vakit geçirmesi gibi özellikler sebebiyle, çocuğun yaşıtlarıyla ve diğer bireylerle olan sosyal etkileşimi sekteye uğramakta ve bu durum çocuğun sosyo-psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun engellenmesi için öğrencinin diğer öğrencilerle ve öğretmenle olan etkileşimini pozitif yönde geliştirici öğretimsel faaliyetlerin öğretmen tarafından planlanması ve uygulanması gerekir.  Özel Donanım ve Beceri Gerektirmesi: Okulların Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) için gerekli donanımlara erişimi bazen zor ve maliyeti yüksek bir zamanlama olabilir. Bunun yanısıra, öğretimsel yazılımların kullanılabilmesi için bilgisayarlara ek olarak özel donanımlara da ihtiyaç duyulabilir. Bu yüzden,Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) için gerekli olan donanım ve yazılımın alımında ve bilgisayar okur-yazarlığı eğitimlerinde maliyet-fayda analizleri yapılmalı, eldeki kaynaklar en akılcı ve etkin şekilde kullanılmalıdır.
 17. 17. • Eğitim Programını Desteklememesi: Öğretimde kullanılan her materyalin, eğitim programını destekleyici unsurlar içermesi ve programda belirlenen amaç ve hedefleri öğrenciye kazandırıcı nitelikte olması gerekir. Bu yüzden, piyasadaki yazılımların bir çoğunun eğitim programıyla bir tutarlılık göstermemesi, Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) nin sahip olduğu sınırlılıkların başında gelir. • Öğretimsel Niteliğin Zayıf Olması:Program uygunluğunun yanısıra, Eğitim Yazılımlarının öğretimsel olarak da etkin öğrenme ortamlarını öğrenciye sunabilmesi gerekir. Bu gerçeğe rağmen, piyasadaki yazılımların büyük bir çoğunluğu bu nitelikten yoksundur. Özellikle bazı yazılımlar, yazılı materyallerin elektronik ortama aktarılmış şeklinden öteye gidememektedir. Piyasada öğretimsel niteliği yüksek olan yazılımların az olması, Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ’nin sahip olduğu diğer bir sınırlılıktır. 
 18. 18. Ayrıca; “Öğrencinin bilgisayarın başında uzun süre kalması onun sosyal gelişimini negatif yönde etkileyebilir. Öte yandan her ne kadar bilgisayar öğrenciye geri bildirim ve olumlu pekiştireçler veriyorsa da bu bir insanın vereceği ile hiç bir zaman birebir örtüşmez. Bir eğitim yazılımı ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun eğer eğitim programı ile uyumlu değilse öğretim açısından pek fazla önem arz etmez. Eğitimciler Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) konusunda gerekli bilgiye ve deneyime sahip değildirler.” “ Eğitimciler ile teknik elemanlar arasında uyum problemi ve organizasyon eksikliği vardır.”
 19. 19. EĞİTİMDE BİLGİSAYARUYGULAMALARI EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Öğretici uygulamaları: Bilgisayar öğretsel içeriği sunar.Öğrenciden konu ile ilgili bir soruyu yanıtlamasını ister.Bilgisayar belirlenmiş kriterlere göre öğrencinin yanıtını değerlendirir.Bilgisayar değerlendirme sonucu bir sonraki adımda ne yapacağını belirler. Örneğin:alıştırma-uygulama, öğreticiler, simülasyonlar, öğretici oyunlar, problem çözme yazılımı. Araç uygulamaları:bilgisayar piyano mikroskop vb gibi bir öğretimsel araçtır.Öğrenciler hesaplama yapabilir veya bir kelime işlemci kullanarak döküman oluşturabilir.Örneğin:kelime işlemci,hesap tablosu,veri tabanı, masaüstü yayıncılık,elektronik ansiklopediler. Öğrenci uygulamaları:bilgisayar öğrenci durumundadır, öğrenci ise öğretmen konumuna geçer.Bilgisayarın bir şey yapabilmesi için öğrencinin işlemleri ona öğretmesi gerekir.Örneğin:programlama dilleri, yazarlık dilleri.
 20. 20. Bilgisayar Destekli Eğitimde Kullanılan Bazı MakalelerBİLGİSAYAR DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENYETERLİLİKLERİ VE PEKİŞTİRİLMESİBİLGİSAYAR EĞİTİMİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİNDEKULLANIMININ TARİHSEL GELİŞİMİMATEMATİK DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİNÖĞRENCİ BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİİNGİLİZCE EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ SINAV İLE KAĞITKALEM SINAVININ KARŞILAŞTIRILMASISOSYAL BİLGİLER DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM

×