Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

VII Cicle de Conferències. Aula Iuslaboralista UAB 2013- 2014.

Ad

VII	
  Cicle	
  de	
  
conferències	
  
Curs	
  2013-­‐2014	
  
Directors:	
  
Dr.	
  Albert	
  Pastor	
  Martínez	
  
Dr....

Ad

 
III.	
  CONDICIONS	
  DE	
  REALITZACIÓ.	
  
	
  
Lloc:	
   Sala	
   de	
   Juntes	
   de	
   la	
   Facultat	
   de	
  ...
Upcoming SlideShare
Interview Studiebeurs
Interview Studiebeurs
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad
1 of 2 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

VII Cicle de Conferències. Aula Iuslaboralista UAB 2013- 2014.

  1. 1. VII  Cicle  de   conferències   Curs  2013-­‐2014   Directors:   Dr.  Albert  Pastor  Martínez   Dr.  Francesc  Pérez  Amorós       Unitat de Dret del Treball i de la Seguretat Social Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques I.  PRESENTACIÓ     L’Aula   Iuslaboralista   es   configura   com   un   àmbit   de   trobada  per  a  que  professionals  de  diferents  àmbits   puguin   analitzar   i   debatre   algunes   de   les   moltes   i   constants  novetats  legislatives  i  jurisprudencials  que   el   dinamisme   de   les   relacions   laborals   ens   ofereix.   Per   tal   d’assolir   aquests   objectius   d’anàlisi,   debat   i   actualització  es  desenvolupa  a  través  de  un  mètode   essencialment  participatiu.  Així,  cadascuna  de  les  8   sessions   que   la   integren   s’iniciarà   amb   l’exposició   per   part   d’algun   professional   amb   amplis   coneixements  de  la  matèria  per  a  continuar  amb  un   temps   de   debat.   En   cadascuna   de   les   sessions,   a   banda   del   ponent,   es   comptarà   amb   la   presència   d’institucions   i   persones   implicades   en   la   qüestió   analitzada       II.  PROGRAMA     Divendres  25  d’octubre  de  2013   La  judicialització  de  la  reforma  laboral:  al  voltant   d’alguns  aspectes  controvertits.   Ponent:  Dra.  Carolina  San  Martín  Mazzucconi.   Magistrada  de  l’Audiència  Nacional  i  professora   titular  Universidad  Rey  Juan  Carlos     Divendres  29  de  novembre  de  2013   El  període  de  consultes.  Aproximació  a  una   institució  revitalitzada.   Ponent:  Sr.  Bernat  Antràs  Puchal.  Soci  director   Bufete  Antràs     Divendres  20  de  desembre  de  2013   L’extinció  col·∙lectiva  dels  contractes  de  treball  a  les   Administracions  Públiques.   Ponent:  Dr.  Miguel  Angel  Purcalla  Bonilla.  Magistrat   del  Jutjat  Social  1  de  Terrassa.     Divendres  25  de  gener  de  2014   Novetats  normatives  i  a  la  doctrina  judicial  envers   la  contractació  formativa.   Ponent:  Dr.  Ricard  Esteban  Legarreta.  Professor  de   Dret  del  Treball  i  de  la  Seguretat  Social  de  la   Universitat  Autònoma  de  Barcelona.     Divendres  28  de  febrer  de  2014   Responsabilitat  empresarial  en  matèria  de   prevenció  de  riscos  laborals.   Ponent:  Dr.  Ferran  Camas  Roda.  Catedràtic  de  Dret   del  Treball  i  de  la  Seguretat  Social  de  la  Universitat   de  Girona.     Divendres  28  de  març  de  2014   La  Inspecció  de  Treball  en  el  nou  marc  de  relacions   laborals.   Ponent:  Sra.  Mari  Luz  Bataller  i  Cifuentes.  Directora   General  de  la  Inspecció  de  Treball.     Divendres  25  d’abril  de  2014   Novetats  en  el  marc  normatiu  de  la  contractació  a   temps  parcial.   Ponent:  Dra.  María  Fernanda  Fernández  López,   Catedràtica  de  Dret  del  Treball  i  de  la  Seguretat   Social  de  la  Universidad  de  Sevilla     Divendres  30  de  maig  de  2014.  Cloenda   Una  visió  constitucional  de  la  reforma  laboral.   Ponent:  Dra.  Maria  Emilia  Casas  Baamonde,   Catedràtica  de  Dret  del  Treball  i  de  la  Seguretat   Social  de  la  Universidad  Complutense.    
  2. 2.   III.  CONDICIONS  DE  REALITZACIÓ.     Lloc:   Sala   de   Juntes   de   la   Facultat   de   Dret.   Us   recordem  que  la  Facultat  de  Dret  s’ubica  al  Campus   de   Bellaterra   i   que   aquest   disposa   de   molt   bones   connexions   tant   per   carretera   com   per   tren   (estacions  de  RENFE  i  FGC).   Horari:  13’15  a  15’00  hores.   Inscripció:  La  participació  a  l’Aula  Iuslaboralista-­‐UAB   requereix   inscripció   en   la   butlleta   que   s’adjunta.   El   cost  d’inscripció  és  de  200  euros  per  les  8  sessions  i   en  el  mateix  s’inclou  un  refrigeri  de  cadascuna  de  les   jornades.   Acreditació  de  l’assistència:  A  la  finalització  del  Cicle   de  Conferències  s’entregarà  un  diploma  acreditatiu   de  l’assistència.       IV.  INSCRIPCIÓ     V.  BUTLLETA  D’INSCRIPCIÓ     DADES  PERSONALS   Nom  i  cognoms:         Adreça:         C.P.:         Telèfon:         E-­‐mail:           DADES  PROFESSIONALS   Institució/Empresa:       Càrrec:         Adreça:                     C.P.     Telèfon:         Organitzat amb la col·laboració de: Facultat de Dret UAB Institut d’Estudis del Treball Alumni de Relacions Laborals (UAB) Tramitació:   1) Ingrés  de  200  €  al  compte  corrent  de  la  Caixa  de   Catalunya   núm.:   2013-­‐0692-­‐86-­‐0201234962.   Indiqueu   com   a   concepte:   “Iuslaboralista”   i   els   vostres  cognoms.   Si   sou   exalumnes   donats   d’alta   al   programa     Alumni  UAB  el  preu  és  de  175  €.  Indiqueu  com  a   concepte:  “Iuslaboralista”  i  els  vostres  cognoms.     2) Enviar  la  butlleta  d'inscripció  i  copia  de  l'ingrés:     − Per   correu   electrònic:   seminaris.dret.public@uab.es   − Per   correu   o   personalment:   Departament   de   Dret   Públic   i   de   Ciències   Historicojurídiques.   Facultat   de   Dret.   Edifici   B.   Campus   Universitari.   08193  Bellaterra.         Informació:   Departament   de   Dret   Públic   i   de     Ciències  Historicojurídiques  de  la  Facultat  de  Dret  de   la   Universitat     Autònoma   de   Barcelona.     Tel.   93.581.13.00  (horari  preferent:  10-­‐14  hores)    

×