Rigupdate
   Nr. 1 – Mars 2010
             magasinet for teknisk og maritimt riggpersonell
Rigupd...
Nye utfordringer skaper


Redaktøren
                  ny teknologi
                  ...
Ulempene ved bruken av WRT      (DAT). Systemet består av 6 sylindre av
                     ...
Nærbilde av DAT sylinderene.
nel, som til enhver tid vil kunne overvåke   OLJE AKKUMULATOR FLASKER OG       ...
magasinet for teknisk og maritimt riggpersonell
  Aluhak Stillaser
holder i lengden - og i høyden.
    Vi leverer sti...
Hvis det kun velges Upper
  Clamp (“bit brake” mode) blir
  torque automatisk begrenset
  til 32000ft./lbs.


6
Hvordan justere LS trykk for
                                             ...
Transocean
oppgraderer
sine borerigger for de kommende år
Bergen Group Hanøytangen på Askøy fikk i            ...
en av boreriggen. Videre oppgradere vi også vårt av-
                             magasine...
Kollektive
                                                FORSIKRING VIA F...
De forsikringer det enkelte medlem kan     KONKLUSJON                   være avhengig av faktorer ...
gjensidige.no
          SKAL DU HINDRE
          VANNET I � G�,
          m� du ta i br...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rigupdate Mars2010 Small

1,623 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rigupdate Mars2010 Small

 1. 1. Rigupdate Nr. 1 – Mars 2010 magasinet for teknisk og maritimt riggpersonell Rigupdate et nytt magasin for riggpersonell – bli oppdatert du også!
 2. 2. Nye utfordringer skaper Redaktøren ny teknologi På grunn av verdensvid reduksjon på oljeproduksjonen, har oljeselskapene begynt å se etter nye områder hvor de kan lete etter olje. Først og fremst er det de ikke utforskede områdene som ligger på dypt vann man ønsker å Vi i DSO ønsker å skape et ma- gasin, en informasjonskanal kartlegge, og områder som setter høye krav til forurensende utslipp, som for maritim og teknisk offshore Nordland og Barentshavet. personell. Ikke alle offshore rigger som er designet kan operere på dypt vann eller i Magasinet vil inneholde en arktisk forhold, da dette stiller høye krav til både riggens design og utstyr. teknisk del (mekanisk/elek- Jo nyere riggen er, dess dypere kan den operere. Det stilles også krav i en trisk) og en maritim del om utsyr som brukes ombord på rekke områder av verden, blant annet på hele norsk sokkel, som gjør at ing- riggene. F.eks. Boremaskinen en eldre rigger får tillatelse til å operere uten at de er godkjent av norske og navigatsjonsutstyr. Her myndigheter. kommer leverandør inn. Videre en personlig del, in- Denne artikkelen tar for seg kanskje det viktigste systemet ombord på en tervju med personell ombord offshore rigg for at den kan få godkjennelse for å operere på steder hvor det - En kjendis? Hva de gjør på fritiden? Fagforeningsstoff fra stilles høye krav til miljø, vanndyp og værforhold. Alle disse forhold stiller tariffen, hvor man behandler høye krav til stigerørets design og utfordring, for at riggen skal kunne ope- ulike forhold! rere på en miljøvennlig og sikker måte. Bladet skal være reklame fi- nansiert og skal deles ut gratis til alle rigger og riggselskaper, HVA ER STIGERØR FOR NOE? kontor samt våre medlemmer. Stigerøret er forbindelsen mellom flyteriggen eller boreskipet og havbunnen. Når riggen beveger seg Dette er kjøpesterke personer i skal dette systemet kompensere for riggens opp og alderen 20 til 50 år, i hovedsak ned bevegelser, slik at selve stigerøret som går ned menn, men en inntekt fra 600 til Blow Out Preventer (BOP) forholder seg 000 til 1,5 millioner i året. stabil og i samme posisjon. Jeg tror dette kan bli et po- pulært blad, og at det burde være mange i Offshorebran- WIRE RISER TENSIONER (WRT) sjen som skulle ønske å kjøpe Det mest vanlige stigerør system reklameplass. som brukes i dag er Wire Riser Tensioner system, og blir brukt Annonsepriser: på de fleste flytende offshore Helside kr. 8000,- rigger. I hovedsak består dette Halvside kr. 6000,- systemet av flere hydrauliske Kvartside kr. 4000,- sylindre med wireskiver. (Se bilde 1). Den ene wire Egil Rogne enden er festet til stigerø- rets Slip Joint, mens den andre enden er festes til riggens struktur. De hydrauliske sylinder- ne blir aktivisert fra 2 trykkbeholdere fylte med høytrykksluft. Selve strekken Det tradisjonelle stigerør system, som finnes på eldre borerigger og boreskip.
 3. 3. Ulempene ved bruken av WRT (DAT). Systemet består av 6 sylindre av magasinet for teknisk og maritimt riggpersonell 2010 er at maks kapasitet er av- dimensjonen: ø560 / ø230 x 16 300 mm hengig av dimensjo- lengde. nen på wire og wireskiver, samt I dette systemet blir hver sylinder knyttet at slitasje på wire opp mot høytrykk akkumulator flasker. medfører ekstra Når sylinderen strekker seg ut vil oljen ettersyn og vedli- strømme fra sylinderen over til akkumula- kehold. torflaskene, som er trykksatt. Når riggen beveger seg oppover (i forhold til sjøbun- nen) vil sylinderen strekke seg ut for å DIRECT ACTING kompensere for denne bevegelsen samti- TENSIONER (DAT) dig som det innestengte nitrogen volumet I dag leveres flere rigger med vil få trykket til å øke. Når riggen går ned et annet stigerør sys- vil dette forårsake at sylindrene tem enn WRT. Hvor trekker seg sammen og trykket Stigerør system med hydrauliske sylindre, som opprettholder konstant strekk. man før tradisjonelt Fra hver vil bli redusert alt i henhold benyttet wire, har man til fysikkens lover. Trykk over wireskivene nå byttet ut disse med sylinder blir signaler x Volum = Konstant. hydrauliske sylindre. Reguleringen av selve blir da proporsjonalt med trykket som fin- nes i trykkluft beholdere. Når riggen beve- Fordelen med dette sendt til eget kontrollpanel strekket skjer ved å re- er: Lavere kostnader, gulere nitrogentrykket ger seg opp vil væsken fra de hydrauliske sylindrene presses ut ettersom luften blir større stigerør kapa- og til borers kontrollpanel, til man oppnår ønsket sitet, direkte kontroll verdi. komprimert. Når riggen beveger seg nedo- ver vil sylindrene strekke seg utover. på stigerøret, mindre som til enhver tid vil kunne vedlikehold, enklere For å kunne overvåke I hovedsak består dette systemet av føl- design og kontrollert overvåke posisjonen til hver posisjonen på hver gende hovedkomponenter: Flere sylindere, landing av BOP på hav- stempelstang er sylin- wireskiver, kontrollpanel for ventiler, olje/ bunnen. enkelt sylinder. drene utstyrt med posisjo- luft akkumulatorer, trykkluftbeholdere og Aker Maritime Hydraulics neringssensorer. Fra hver syl- kontrollpanel for borer. (MH) kaller sitt nye stigerør inder blir signaler sendt til eget system for Direct Acting Tensioner kontrollpanel og til borers kontrollpa- DAT sylinderenes plassering på en offshore rigg. 3
 4. 4. Nærbilde av DAT sylinderene. nel, som til enhver tid vil kunne overvåke OLJE AKKUMULATOR FLASKER OG kedet, og tilsvarer 39 prosent av samtlige posisjonen til hver enkelt sylinder. Videre NITROGEN HØYTRYKKS FLASKER dypvannsrigger i drift. Riggene som kom- plukker PLS også opp disse signalene og Totalt finnes det 2 banker med olje ak- mer inn i markedet de neste årene er så- kalkulerer oljenivået i akkumulatorflas- kumulatorer flasker, hvor hver akkumula- kalte sjettegenerasjonsrigger og mange kene. torbank er forbundet opp mot 3 sylindre. disse riggene blir i dag utstyrt med Direct Disse akkumulatorbankene opprettholder Acting Tensioner. Hele DAT systemet består av følgende kontaktflaten mellom oljen og nitrogen komponenter: 6 Sylindre, 2 olje akkumula- gassen i DAT sylindrene. (Se illustrasjon). Egil Rogne torer banker med 6 flasker hver bank, 2 stk Flaskene er en åpen akkumulator type, seksjoner med Shut Off ventiler, 2 stk kon- som hverken har stempel eller blære. Flas- troll stasjoner, 24 flasker med nitrogen, 11 kene er sammenknyttet parvis to og to i reserve flasker med nitrogen, samt 2 stk bunn og topp og danner på denne måten lav trykk tanker med luft. ett akkumulator sett. DAT systemets oppbygning er illustrert i fi- Totalt består hver bank av 6 oljeakkumu- gur 5. (Illustrasjonen viser et system, hvor lator flasker, hvor hver flaske rommer ca. man bruker luft istedenfor nitrogen på 2200 liter olje. Banken er 11 meter høyt høytrykk flaskene.) 3,6 meter dyp og 3,2 meter bredd. Hver Hovedkomponentene er sylindrene som akkumulator par et utstyrt med trykk dif- genererer strekk-kraft på stigerøret. Denne ferensial transmitter og se-glass. Trykk strekk kraften blir generert ved et innes- differensial transmitteren blir brukt for å tengt pneumatisk volum. overvåke olje nivået i akkumulator flasken under drift. TEKNISKE DATA PÅ DAT SYLINDERNE Reguleringen av Reguleringenå av selve nitrogen- skjer ved regulere strekket Totalt består sys- temet av 6 sylin- selve strekket skjer ved å trykket som kommer til man trogen flaskebanken fra ni- dre som er 16,3 meter lange. regulere nitrogentrykket som oppnår 24 nitrogen flasker er det ønsket verdi. Totalt Sylinderne tåler maks 7 graders kommer fra nitrogen som til enhver tid opprett- holder konstant strekk. Der- vinkel i forhold til stigerøret. flaskebanken til man som det skulle være behov for å øke trykket finnes det Maks sylinder len- oppnår ønsket verdi. 11 flasker med høytrykk nitro- gde er 35,344 meter, gen tilgjengelig. Disse flaskene og minimum lengden blir etterfylt fra nitrogen kompres- er 19,044 meter. Stempel- sorene. stangen har en ytre diameter på ø230 og boring på ø560. Systemet er kalkulert til Vi har i denne artikkelen sett på noen av en maks strekk på 16 861 KN, makstrykk de komponentene som inngår i DAT sys- på systemet er 207 bar. Olje mengde i temet og hvilke fordeler slikt utstyr er systemet er ca. 30.000 liter glykol/vann i forhold til det tradisjonelle Wire Riser 4 basert fluid. Det er av hensyn til miljøet at Tensioner systemet, som finnes på mange man har valgt å bruke glykol/vann basert offshorerigger. væske istedenfor hydraulikk olje på sti- gerør systemet. Det er 73 rigg nybygg på vei inn i mar- Olje akkumulatorbanker.
 5. 5. magasinet for teknisk og maritimt riggpersonell Aluhak Stillaser holder i lengden - og i høyden. Vi leverer stillas systemer som tåler lang tids bruk og stor belastning! ALUHAK STILLAS SYSTEM AS 5 Jærvegen 264 4340 BRYNE Telefon 51 42 57 00 Telefaks 51 42 56 99 E-post: post@aluhak.no www.aluhak.no
 6. 6. Hvis det kun velges Upper Clamp (“bit brake” mode) blir torque automatisk begrenset til 32000ft./lbs. 6
 7. 7. Hvordan justere LS trykk for magasinet for teknisk og maritimt riggpersonell 2010 Upper/ Lower Clamp ON/ OFF på Hydraulic Roughneck SYSTEMETS VIRKEMÅTE: Sjekk at manometer for LS pressure (0219) vensen på nytt. LS trykk for Upper/ Lower clamp ON vil jus- og Supply pressure (0220) er koplet ifølge Dersom LS fortsatt ikke lar seg justere et- teres parallelt med justert Torque trykk. På flowdiagram. Viktig at systemtrykket er ter at U-portene og arbeidsporter er plug- grunn av ventil (0208) vil alltid LS trykket større enn 190bar under hele justerings get må problemet sitte i selve HAWE seks- for Upper/ Lower Clamp ON ligge 55 bar sekvens. jonsventilen. over valgt Torque trykksetting. LS trykket for Upper/Lower Clamp OFF vil UPPER CLAMP Det kan forekomme at LS justeringsventi- alltid være 180 bar uavhengig av Torque OFF: Aktiver spak på ventisegment for Up- ler kan “sette” seg på grunn av forurens- setting. Denne setting justeres direkte på per clamp 100% til port B (clamp off). Jus- ninger. Det vil da hjelpe på justere ventiler ventil seksjonen. ter LS trykk direkte på ventilsegment til helt ut (til minimum setting) mens en hol- Oppgitt LS pressure til 180 bar (justert på 180 bar der 100% pådrag til A og B. Dette gjøres for justerskruer lokalt på ventil element) er ON: Aktiver spak på ventisegment for Up- å få olje til å strømme gjennom ventilen og satt som en øvre grense for clamp trykket per clamp 100% til port A (clamp on). Juster renset ut forurensinger. Etter at man har både for ON og OFF funksjon. LS trykk direkte på ventilsegment til 180 gjort denne prosessen på ventilen, kan Dette betyr at hvis Torque setting + 55bar bar man prøve å justert LS trykket til ønsket overskrider 180 bar vil ventil lokalt i ven- verdi. LOWER CLAMP tilsegment begrense Upper/ Lower clamp ON trykk til 180 bar. OFF: Aktiver spak på ventisegment for Ettersom det er en risiko for å montere Hvis det kun velges Upper Clamp (“bit bra- Lower clamp 100% til port B (clamp off). ventilsleider på Hawe PSVF blokker feil i ke” mode) blir torque automatisk begren- Juster LS trykk direkte på ventilsegment til ventilbody, bør man sjekke denne dersom set til 32000ft./lbs. 180 bar man ikke oppnår ønsket funksjonalitet ved ON: Aktiver spak på ventisegment for LS justeringen. Sleiden inneholder flere Dette betyr at LS pressure for Upper Clamp Lower clamp 100% til port A (clamp on). mindre boringer og disse må passe med ON vil under “bit brake” mode justeres til Juster LS trykk direkte på ventilsegment til boringer i ventilhus, for at ventilen skal trykk som tilsvarer 32000ft/lbs i torque + 180 bar. operere normalt. Sleidene for Upper og 55bar. Lower Clamp må monteres på samme måte Dersom LS ikke lar seg justere når U-por- som sleiden for Torque seksjonen, samt at PROSEDYRE FOR JUSTERING AV UPPER tene er plugget må problemet sitte i rege- begge sleider for Clamp skal være merket OG LOWER CLAMP ON/ OFF TRYKK nererings ventiler ute på arbeidsløpene med: 160/160. Ved LS justering aktiver man alltid styre- (ventil 0405 og 0506). 7 ventilene direkte på spaken. Det er viktig For utelukke disse ventilene ønskes det at å først koble bort tilkobling på U portene slangene som kommer fra styreblokkene på begge clamp seksjoner og plugg åpne for Upper/ Lower clamp og går inn på ma- tilkoplinger. nifold på Torque Wrench plugges. Etter at disse er plugges repiteres justeringssek-
 8. 8. Transocean oppgraderer sine borerigger for de kommende år Bergen Group Hanøytangen på Askøy fikk i klubben lokalt hadde fått til i år. 2008 en intensjonsavtale på oppgradering DSO er et godt fagforbund og de kjemper av 3 borerigger tilhørende Transocean. Et- for å beholde de sertifikatpliktige stillin- ter vellykket oppgraderinger av Transoce- gene ombord. På riggsiden samarbeider an Searcher og Polar Pioneer, stod Transo- Det norske maskinistforbund og Norsk cean Arctic for tur i oktober 2009. I forbin- sjøoffiserforbundet skulder til skulder for å delse med oppgraderingen av sistnevnte ivareta våre interesser. Vi er stolte over å rigg ble vi invitert til å besøke riggen, mens være tilsluttet et slikt samarbeid, og vi kan den lå til kai på Hanøytangen. ikke fatte hvorfor noen velger andre fagfor- bund nå i disse tider. Står vi alle som er i en Da vi ankom Hanøytangen ble vi vel teknisk eller en maritime stillinger samlet i mottatt av John Magnar Sandvik, klubble- ett og samme forbund vil vi nok ha større der for DSO klubben i Transocean og di- mulighet til å ivareta våre egne arbeids- siplin ansvarlig mekanisk John Reinertsen, (t.h) og Stian Glesnes (t.v), som har oppga- plasser i framtiden. som introduserte oss kort om de ulike opp- ven ombord med å administrere de mange graderingene som pågikk rundt på riggen ulike arbeidsoppgavene som pågår rundt under verkstedoppholdet. omkring. Deretter gikk turen innom OIM «Riggen skal nå utrustes med en høytek- Oddvar Olsen, som har lang fartstid som nologisk drillerbu levert av National Oil- plattformsjef i Transocean. «Jeg er me- well, vi skal bygge ut boligkvarteret, klas- get fornøyd med HMS resultatet så langt sifisere boreutstyr, skifte ut SCR, bygge om i verkstedoppholdet, da vi ikke har hatt våre dieselmotorer til Lav NOx motorer og en eneste hendelse ombord. Jobbene blir gjør forbedringer på eksosen, samt mye nøye planlagt og vi følger opp de ulike job- mye mer. bene som pågår med eget mannskap og i samarbeid med Bergen Group», sier Olsen Mer enn 500 millioner kroner blir nå invis- fornøyd. Både de tekniske sjefer og OIM tert i oppgradering av boreriggen», sier var alle tilsluttet DSO samarbeidet, og var John Reinertsen. godt fornøyd med årets mellomoppgjør Før vi fikk komme ombord på riggen måtte og den individuelle lønnsdrøftelsen DSO vi gå gjennom en meget god og praktisk sikkerhets introduksjon fra HMS avde- lingen, som gav oss den nødvendige in- formasjonen vi trengte for å kunne ferdes LAV NOX OMBYGNING AV trygt og sikkert ombord på boreriggen un- DIESEL MOTORER der verkstedopphold. «Jeg er spesielt stolte over å få bygget om våre dieselmotorer om til Lav NOx motorer for å tilpasse oss utslippkravene fra MAR- MØTE MED RIGGLEDELSEN OMBORD POL», kommenterer John Sandvik, som til 8 John Magnar Sandvik som hadde invitert daglig jobber som maskinromsoperatør oss til Hanøytangen tok selv jobben med ombord på boreriggen. å lede oss rundt på riggen, og turen gikk først innom for å hilse på de 2 teknisk sje- «Wärtsila er ombord og skifter så og si alt fene som var ombord, Reidar Brandstad på motorene under denne 25 års klassing-
 9. 9. en av boreriggen. Videre oppgradere vi også vårt av- magasinet for teknisk og maritimt riggpersonell 2010 gass system for å forbedre arbeidsmiljøet i moonpool og boredekk. Ved hjelp av spjeld kan vi nå styre ek- sosen over eller under riggen alt etter de ulikevær- forholdene, også power management systemet blir oppgradert av Høglund Marine automasjon» sier Sandvik. NY HØY-TEKNOLOGISK DRILLERBU Etter en runde i maskinrommet gikk turen til Senior elektriker Rune Frøland, som skulle vise oss den nye høy-teknologiske drillerbua som nå blir montert på Transocean Arctic. «Det er siste teknologi fra National Oilwell som vi nå installerer her ombord. Alt etter de anbe- falte retningslinjene for systematisk oppfølging av arbeidsmiljø på flyttbare innretninger som opererer på norsk sokkel», kom- menterer Rune Frøland, som har vært sterkt engasjert i arbeidet med den nye drillerbua og oppgradering av alt elektrisk anlegg ombord. I 2008 gjorde vi en oppgraderinger på riggen hvor man blant annet byttet ut kontrollsystemet og SCR til anker vinsjene, monterte inn et ekstra dekk i akter- kant av riggen samt ettermonterte et moderne konfe- ranserom/kommiunikasjonsrom i innredningen. «500 millioner kroner i oppgradering trygger våre arbeidsplasser og gjør oss konkurransedyktig for mange år framover», mener Rune Frøland som ser optimistisk på fremtiden for riggen. DSO KLUBBEN OPPLEVER OGSÅ FREMGANG I TRANSOCEAN DSO Klubben i Transocean opplever også vekst i disse dager, da flere tekniske og maritime kollegaer ser at DSO samarbeidet har fokus på disse stillingene ombord. Jeg ser positivt på framtiden, sier klubbformannen, og tror faktisk vi får en meget trygg og god arbeids- plass her i Transocean, og jeg tror jeg får grå hår og blir pensjonist, før denne riggen går av kontrakt, ler 9 en fornøyd klubbformann. At vi oppgraderer riggen nå mens det fortsatt er høye dagrater i markedet, gjør at vi kan løfte hodet og se fremover i forvisning om at dette vil trygge våre ar- beidsplasser.
 10. 10. Kollektive FORSIKRING VIA FAGFORENINGEN Fagforeningene er inne med noen tilleggs- dekninger, spesielt ved død og familieulyk- ke. I samarbeidsavtalen hos alle ligger det inne fordel på pris på ekstra forsikringer forsikringer du måtte trenge, samt rabattavtaler på hus, bil osv. De fleste fagforeningene har en grunnforsikring i sitt medlemskap. Den varierer noe fra forening til forening – og det er ikke alle som har dette som en obli- gatorisk ordning. En grunnforsikring er en ved død forsikring som utbetales ved medlemmets død – uansett årsak. Det betyr at den kom- mer til utbetaling uavhengig av om det er sykdom eller ulykke som er årsaken. Utbe- talingen kommer til etterlatte og kommer i tillegg til andre individuelle private forsi- kringer dere har tegnet og i tillegg til for- sikringer arbeidsgiver har for sine ansatte. 1. Det Norske Maskinistforbund: Er du Her er en sammenligning på utbetalinger om du dør av sykdom eller ulykke påvirker medlem i Dnmf har du via medlemska- ved død. utbetalingen. Via medlemskap i NR har din pet en grunnforsikring på kr. 120.000,-. Den viser hvilke summer som det enkelte arbeidsgiver en yrkesskadeforsikring og Denne er automatisk med i kontingenten. forbund har forsikret sine medlemmer for. trygghetsforsikring. Se avtalen for rederier I tillegg utbetales kr. 7.500,- i støtte til be- Det viktigste når vi skal se på ulike ord- tilsluttet NR. gravelse uansett alder eller årsak til døds- ninger på forsikring er å skille mellom: fall. Grunnforsikringen opphører ved fylte 1. Yrkesskade/yrkessykdom via arbeids- 62 år. Kilde: http://www.dnmf.no/web/ 1. De forsikringer arbeidsgiver har på sine giver: Dette er skader/sykdom som påfø- dnmf/dnmfweb.nsf/lupunique/HJØN- ansatte res sikrede under utførelse av sitt arbeid, i 6R6Q3Y 2. De forsikringer fagforeningen har på arbeidstiden på arbeidsstedet. sine medlemmer 2. Norsk Sjøoffisers forbund: Er du med- 3. De forsikringer det enkelte medlem kan Sykdom som ikke blir godkjent som yr- lem i Norske Sjøoffiserers forbund har du kjøpe ekstra hvis de ønsker det – men til kessykdom er ‘folkesykdommer’ som kr- en grunnforsikring på kr. 150.000,- Denne reduserte priser. eft, muskel- og skjelettlidelser, hjerte- og er automatisk med i kontingenten. Denne karsykdommer samt belastningslidelser opphører ved fylte 62 år. Kilde: Mail fra vil bli regnet som annen sykdom enn yr- FORSIKRING VIA ARBEIDSGIVER Norsk Sjøoffisers forbund. kessykdom. Belastningslidelser som over Ansattes forsikringer offshore er svært tid har utviklet seg i muskel-/skjelettsys- gode. Arbeidsgiver har gode forsikringer 3. SAFE: Er du medlem i SAFE har du en temet, regnes ikke som yrkesskade. Det for sine ansatte og de fleste er godt nok grunnforsikring på 1G. G= grunnbeløpet samme gjelder lidelser som har utviklet sikret via arbeidsgivers forsikringer. Selve i folketrygden og reguleres av stortinget seg som følge av psykiske påkjenninger grunnmuren i hva en familie trenger av hvert år. G er pr 01.01.10 på kr. 72.881,- eller belastninger over tid. Les mer om Yr- forsikring er for dere ivaretatt på arbeids- Denne er automatisk med i kontingen- kesskadeforsikingen på Lovdata.no givers forsikring. Du tas opp i personforsi- ten. Kilde: http://www.safe.no/artikler. kringen som regel fra første ansettelses- cfm?id=2102 2. Ulykkesskade via arbeidsgiver: Med dag, men når det gjelder gruppelivsforsi- ulykkesskade forstås skade på legemet kring betinges det at du er 100% arbeids- 4. Industri og Energi: Er du medlem i IE har forårsaket av en plutselig ytre begivenhet dyktig. Nyansatte som på tiltredelses- du en grunnforsikring som omfatter hele - ulykkestilfellet - som inntreffer i forsi- tidspunktet er syke, tas nomalt ikke opp i familien. Forsikringssummen avhenger av kringstiden. Skade på sinnet, f.eks. sjokk, ordningen. Dette skjer automatisk når du om du er enslig medlem, medlem med ek- regnes ikke som ulykkesskade, med min- igjen er 100% arbeidsdyktig, ved friskmel- tefelle/samboer eller enslig medlem uten dre det samtidig er oppstått legemsskade ding. barn. Eksempel: Medlem med ektefelle/ som medfører livsvarig og arbeidsmessig samboer eller enslig medlem med barn un- invaliditet. Via sin arbeidsgiver er ansatte normalt der 21 år: Forsikringssum kr. 54.007,- ved forsikringet fra 10 til 40G som utbetales død hvis medlem eller ektefelle/samboer 3. Tap av helseattest: Dette oppstår der- ved ansattes død, i tillegg kan forsikringen dør. Forsikringssum kr. 16.500,- hvis barn som du p.g.a. ulykke eller sykdom får under 21 dør. Forsikringssummen trappes 10 inneholde støtte til begravelse og barnetil- inndratt helseattesten med varig virkning. legg. For fullstendig informasjon kontakt ned fra fylte 50 år. (eksempel som er brukt din arbeidsgiver for informasjon. I noen her er den høyeste forsikringssummen) forsikringsavtaler vil stillingskategori og Kilde: http://fordel.industrienergi.no/
 11. 11. De forsikringer det enkelte medlem kan KONKLUSJON være avhengig av faktorer som: Alder, inn- magasinet for teknisk og maritimt riggpersonell 2010 kjøpe ekstra hvis de ønsker det – men til Vi har nå sett at via arbeidsgiver og fagfo- tekt, sivilstatus og eiendeler. For enkelte reduserte priser. reningen er den ansatte forsikret ved død. vil en kollektiv forsikring være gunstig, Alle fagforeningene har tilbud om ytterli- Ved død ved sykdom som ikke er en yrkes- mens for andre vil denne være ugunstig. gere forsikring på liv og helse til reduserte sykdom vil arbeidsgivers forsikring ikke En god forsikring innebærer høye risiko priser hos sine samarbeidende selskaper. gjelde, men kun fagforeningenes grunnfor- for forsikringselskapet, derfor vil prisen Dette er forsikringer den enkelte kjøper sikring. Gjennom en utvidet kollektiv for- være høyere priset enn en mindre god for- selv ut fra behov, men til sterkt reduserte sikring ved død vil den ansatte også være sikring. Uansett er det av erfaring de små priser. I tillegg har man via fagforeningen forsikret mot sykdom som ikke er en yrkes- skrift nederst på avtalen som gir utslag på tilgang til kollektive avtaler på skadeforsi- sykdom. erstatnings utbetalingen fra forsikringssel- kring (hus, bil, reise, ulykke osv). Her kan skapet. vi nevne utvidet reiseforsikring, utvidet Via ditt medlemskap i ulike fagforbund sykdomsforsikringen som dekker sykdom, f.eks. LO eller YS kan du innhente kollek- såfremt sykdommen ikke er en yrkessyk- tive eller private forsikringer til reduserte dom ihht. Lov om yrkesskadeforsikring, priser. Om en kollektiv eller privat forsi- utvidet uføreforsikring. kring er lønnsom for den enkelt ansatt vil Vi har nå gleden av å tilby DSO som første fagforbund, rabatt til deres medlemmer ved kjøp av fordelskortet Oljebasen.no KORTET GIR DERE RABATT HOS BL.A: • Lefdal Elektromarked • Hair & There frisørsalonger • Bike Brothers sykkelbutikker I tillegg arbeider vi kontinuerlig med å knytte til oss flere • Victoria, leverandør av yrkesklær & verneutstyr m.m samarbeidspartnere. • Advokattjenester DSO får kortet mot en årsavgift på 200,- (ordinær pris 250) • Massasje salonger • Hytter & leiligheter til fjells For mer informasjon og oversikt over • Hoteller i Norge + København samarbeidspartnere se www.oljebasen.no 11
 12. 12. gjensidige.no SKAL DU HINDRE VANNET I � G�, m� du ta i bruk preventive midler. Vannstoppventil. Gjør boligen tryggere og forsikringen billigere. Vi har utviklet en unik tr�dløs vannstoppventil. Den er lett � montere og oppdager lekkasjer p� skjulte og �pne rør og p� øvrig vanntilknyttet utstyr. Innstallerer du denne, gir vi deg rabatt p� forsikringen – i tillegg til at du f�r et tryggere hjem. Vil du bestille eller ha mer informasjon, ta kontakt med Sikkerhetsbutikken eller ditt nærmeste A20023 T4M 12.05 Gjensidige forsikringskontor.

×