KPR4063KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN<br />KUMPULAN KULIAH B<br />AHLI KUMPULAN :<br />AWANIS BINTI ROHIZAD L2011100650...
TAJUK JURNAL <br />MeningkatkanKemahiranMuridMengukur Bearing DenganMenggunakanKaedah Main PerananDalam P&P <br />Cooperat...
JURNAL 1<br />TAJUK :<br />MeningkatkanKemahiranMuridMengukur Bearing DenganMenggunakanKaedah Main PerananDalam P&P<br />M...
RINGKASAN JURNAL<br /><ul><li>Fokuskajiankepadameningkatkankemahirandalammengukur bearing sudutandenganmenggunakankaedah m...
Subjek10 muridterlibatdalamkajianini.</li></li></ul><li>Sambungan…<br /><ul><li>Objektif Am</li></ul>- Membolehkanmuridmen...
MODEL SOMEKH (1989)<br />
LANGKAH 1( MengenalpastiMasalah )<br /><ul><li>Muridkelirudalammenentukanarahmataanginterutamaarahmataanginperantaraan.
Merekajugakeliruuntukmenentukandarimana bearing ituperludiukuriaitudariarah Utara mengikutpusingan jam atausebaliknya.
Jugakelirumenentukantitikrujukansesuatu bearing ituakandiukur.</li></li></ul><li>LANGKAH 2( Mengumpul Data )<br /><ul><li>...
LANGKAH 3( Menganalisis Data )<br /><ul><li>MenganalisisUjianpraterlebihdahulubagimengenalpastimuridyang bermasalah.
Ujianpra</li></ul>  - Melibatkan 29 muridkelastingkatan 2PK4<br />  - 10 muriddikenalpastibermasalah<br />  - 1 set soa...
Jadual: UjianPra<br />Bilangan Murid 2PK4 Yang Menjawab Soalan Ujian Pra <br />  Dengan Betul dan Salah<br /> <br />
LANGKAH 4( MerancangPelanTindakan )<br /><ul><li>10 murid yang dikenalpastilemahtelahdipilihuntukmenjalankanaktiviti main ...
Aktiviti main perananterdiridaripada 3 aktivitidalam 3 masapengajaran.
Antaraaktivitinya :</li></ul>Menentukanarahmataangin<br />Menentukan bearing sudutan<br />Menentukantitikrujukanbagimenguk...
LANGKAH 5( MelaksanakanPelanTindakan )<br /><ul><li>Melaksanakanaktiviti main peranantersebut
Aktiviti 1 : MenentukanArah Mata angin
Guru telahmelukisarahmataanginpadaDataranKejat
8 muridterlibatdalamaktivitiini
Muriddiberikad yang berlabeldenganarah Utara, Selatan, Timur, Barat, TimurLaut, Tenggara, Barat Laut, Barat Daya.
Selepasselesaiaktivitiini guru memberisoalanmelabelarahmataangin.</li></li></ul><li>Aktiviti 1 : MenentukanArah Mata angin...
Aktiviti 2 : Menentukan Bearing Sudutan<br /><ul><li>Menentukandariarahmana bearing akandiukursamaadadariarahpusingan jam ...
 Guru telahmembinajangkasudutpospeksecaraberlapisuntukmemudahkanmengukursudutsehingga 360 darjah.
 8 muridtadikekalmenjadiarahmataangin
 2 muridlagidijadikansebagaipengukurdantitiktengah.</li></li></ul><li>Aktiviti 2 : Menentukan Bearing Sudutan<br />
Aktiviti 3 : MenentukanTitikRujukan<br /><ul><li>Guru telahmelukis 3 set point diDataranKejat.
 Set 1 & 2 : X, Y & Z
 Set 3 : W, X, Y & Z
Muriddibahagikankepada 3 kumpulan. Kumpulan 1 & 2 daripada 3 muridmanakalakumpulan 3 daripada 4 murid
Semuamuridberperanansebagai point yang dilukisoleh guru.</li></li></ul><li>Aktiviti 3 : MenentukanTitikRujukan<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation journal

683 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
683
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation journal

 1. 1. KPR4063KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN<br />KUMPULAN KULIAH B<br />AHLI KUMPULAN :<br />AWANIS BINTI ROHIZAD L20111006503<br />NUSRAH BINTI YASIN L20111006520<br />ROSIDAYU BINTI ABDULLAH L20111006524<br />TARIKH : 05.09.2011<br />
 2. 2. TAJUK JURNAL <br />MeningkatkanKemahiranMuridMengukur Bearing DenganMenggunakanKaedah Main PerananDalam P&P <br />Cooperative Learning Group in The Middle School<br /> Mathematics Classroom <br />
 3. 3. JURNAL 1<br />TAJUK :<br />MeningkatkanKemahiranMuridMengukur Bearing DenganMenggunakanKaedah Main PerananDalam P&P<br />MATA PELAJARAN : Geografi<br />OLEH : KamsiahBintiMohd Ali<br />KAJIAN KE ATAS :<br /> 10 PelajarTingkatan 2PK4<br /> ( SMK Bandar Putra, Kulai Johor )<br />TAHUN : 2007<br />
 4. 4. RINGKASAN JURNAL<br /><ul><li>Fokuskajiankepadameningkatkankemahirandalammengukur bearing sudutandenganmenggunakankaedah main peranandalamkalanganmuridTingkatan 2PK4.
 5. 5. Subjek10 muridterlibatdalamkajianini.</li></li></ul><li>Sambungan…<br /><ul><li>Objektif Am</li></ul>- Membolehkanmuridmengukur bearing sudutansesuatutempatdenganmenggunakanprotaktordenganlangkah-langkah yang betul.<br /><ul><li>ObjektifKhusus</li></ul>Meningkatkankemahiranmuridmenentukanarahmataangin<br />Meningkatkankemahiranmuridmenentukantitikrujukanuntukmengukur bearing<br />Meningkatkankemahiranmuridmengukur bearing sudutandengantepat. <br />
 6. 6. MODEL SOMEKH (1989)<br />
 7. 7. LANGKAH 1( MengenalpastiMasalah )<br /><ul><li>Muridkelirudalammenentukanarahmataanginterutamaarahmataanginperantaraan.
 8. 8. Merekajugakeliruuntukmenentukandarimana bearing ituperludiukuriaitudariarah Utara mengikutpusingan jam atausebaliknya.
 9. 9. Jugakelirumenentukantitikrujukansesuatu bearing ituakandiukur.</li></li></ul><li>LANGKAH 2( Mengumpul Data )<br /><ul><li>Kaedah yang digunakandalammengumpul data kajianini :</li></ul>UjianPra<br />Aktiviti Main Peranan<br />Ujian Pos<br />
 10. 10. LANGKAH 3( Menganalisis Data )<br /><ul><li>MenganalisisUjianpraterlebihdahulubagimengenalpastimuridyang bermasalah.
 11. 11. Ujianpra</li></ul> - Melibatkan 29 muridkelastingkatan 2PK4<br /> - 10 muriddikenalpastibermasalah<br /> - 1 set soalanmengukur bearing dan<br />menjawabsoalan yang telahdisediakan<br /> - Soalan yang berbentukbetuldansalah<br />
 12. 12. Jadual: UjianPra<br />Bilangan Murid 2PK4 Yang Menjawab Soalan Ujian Pra <br /> Dengan Betul dan Salah<br /> <br />
 13. 13. LANGKAH 4( MerancangPelanTindakan )<br /><ul><li>10 murid yang dikenalpastilemahtelahdipilihuntukmenjalankanaktiviti main peranan.
 14. 14. Aktiviti main perananterdiridaripada 3 aktivitidalam 3 masapengajaran.
 15. 15. Antaraaktivitinya :</li></ul>Menentukanarahmataangin<br />Menentukan bearing sudutan<br />Menentukantitikrujukanbagimengukur bearing <br />
 16. 16. LANGKAH 5( MelaksanakanPelanTindakan )<br /><ul><li>Melaksanakanaktiviti main peranantersebut
 17. 17. Aktiviti 1 : MenentukanArah Mata angin
 18. 18. Guru telahmelukisarahmataanginpadaDataranKejat
 19. 19. 8 muridterlibatdalamaktivitiini
 20. 20. Muriddiberikad yang berlabeldenganarah Utara, Selatan, Timur, Barat, TimurLaut, Tenggara, Barat Laut, Barat Daya.
 21. 21. Selepasselesaiaktivitiini guru memberisoalanmelabelarahmataangin.</li></li></ul><li>Aktiviti 1 : MenentukanArah Mata angin<br />
 22. 22. Aktiviti 2 : Menentukan Bearing Sudutan<br /><ul><li>Menentukandariarahmana bearing akandiukursamaadadariarahpusingan jam atausebaliknya.
 23. 23. Guru telahmembinajangkasudutpospeksecaraberlapisuntukmemudahkanmengukursudutsehingga 360 darjah.
 24. 24. 8 muridtadikekalmenjadiarahmataangin
 25. 25. 2 muridlagidijadikansebagaipengukurdantitiktengah.</li></li></ul><li>Aktiviti 2 : Menentukan Bearing Sudutan<br />
 26. 26. Aktiviti 3 : MenentukanTitikRujukan<br /><ul><li>Guru telahmelukis 3 set point diDataranKejat.
 27. 27. Set 1 & 2 : X, Y & Z
 28. 28. Set 3 : W, X, Y & Z
 29. 29. Muriddibahagikankepada 3 kumpulan. Kumpulan 1 & 2 daripada 3 muridmanakalakumpulan 3 daripada 4 murid
 30. 30. Semuamuridberperanansebagai point yang dilukisoleh guru.</li></li></ul><li>Aktiviti 3 : MenentukanTitikRujukan<br />
 31. 31. LANGKAH 6( Mengumpul Data UntukMengesahkanPerubahan )<br /><ul><li> Data dikumpulmelaluiUjian Post
 32. 32. Ujianinidiberikansehariselepasaktiviti main peranandijalankan.
 33. 33. Terdapat 3 bahagian</li></ul>Bahagian 1- menentukanarahmataangin – 5 soalan<br />Bahagian 2- mengukur bearing mudah – 4 soalan<br />Bahagian 3- mengukur bearing berdasarkanpetalakar- 8 soalan<br /><ul><li>Soalanberbentuksalahdanbetul</li></li></ul><li>Jadual: Ujian Post<br />
 34. 34. LANGKAH 7( Menganalisis Dan Menilai )<br /><ul><li>Kaedah main peranandalamkajianinidapatmembantudanmeningkatkankemahirandalammenentukanarahmataangin, mengukur bearing dengantepat.</li></li></ul><li>Kesimpulan<br /><ul><li>Kaedah main perananinidapatmeningkatkandayaingatandankemahiranmerekadalammenentukanarahdan bearing sudutandengantepat.
 35. 35. Murid-muridjugamenunjukkanprestasi yang lebihbaikdalamujianbulanan yang diadakan.
 36. 36. Objektifkajianinitercapai.</li></li></ul><li>JURNAL 2<br />TAJUK :<br />Cooperative Learning Groups in the Minddle School Mathematics Classroom<br />MATA PELAJARAN : Mathematics <br />OLEH : Sandra S. Snyder<br />KAJIAN KE ATAS :<br /> 11 orangpelajar (9 lelaki, 2 perempuan)<br /> ( Learner Public School )<br />TAHUN : 2006<br />
 37. 37. Ringkasan Journal <br />Kajiantindakanmengenaibagaimanakoperasipembelajarankumpulandapatmenjejaskankomunikasilisandanbertulis, skormatematikdansikapterhadapmatematik.<br />
 38. 38. Model KajianTindakanKemmis<br />
 39. 39. Metod / Kaedah<br />3 kaedahygdigunakanutkmenggumpul data ialah :-<br />Journal Pelajar<br />Merakam video<br />Soalankajiselidik (Pre & Post)<br />
 40. 40. PernyataanMasalah<br />Bagaimanakahsikappelajardenganterhadapkumpulanpembelajarankoperatif?<br />Bagaimanakahkumpulanpembelajarankoperatifmempengaruhimarkahpelajar?<br />Bagaimanakahkumpulanpembelajarankoperatifdapatmempengaruhikomunikasilisandanbertulisdikalanganpelajar?<br />
 41. 41. AnalisisMasalah<br />Kebanyakanpelajarmempunyaisikap yang positifterhadapmatematikapabilabekerjasama.<br />Terdapatpeningkatanpurataterhadapkenyataan yang berkaitanpersepsisendiriterhadappemahamandalamkonsepmatematikapabilabekerjadalamkumpulan.<br />Daripadajurnalpelajar, didapatibahawasemuapelajarmenyatakanbahawabekerjadalamkumpulanmembantumerekasekurang-kurangnyasekali.<br />7 orangpelajartidaksukaapabila guru menentukankumpulan.<br />Markahpelajar yang terlibatdengansesikumpulankoperasiadalahlebihtinggidaripada yang tidakterlibat.<br />
 42. 42. Sambungan…….<br />Pelajar memberi perhatian kepada perbendaharaan kata dalam perbincangan mereka.<br />Menulis dalam matematik bertambah baik tetapi tidak ke tahap mahir.<br />
 43. 43. Tafsiran<br />Persekitaranpembelajarankoperatiftidakselalunyamenyeronokkantetapiproduktif.<br />Iamembantupelajarmemahamikonsepmatematik. <br />Komunikasibertulisdan oral jugameningkatdimanapelajardapatmenggunakanpebendaraankata yang betulsepertipembilang, eksponen, fungsidll.<br />
 44. 44. Kesimpulan<br />Pembelajarankoperatifberkumpulandalammatematiktelahmemberikankesanpositifkepadapelajartermasuklahdarisegimarkahujian, penulisandankomunikasi.<br />Guru iniinginmeneruskankaedahpembelajarankoperatifberkumpulanpadatopik Algebra 1 yang akandatang.<br />

×