Zelforganiserend leren (RUG open dag)

824 views

Published on

Presentatie door Ernst D. Thoutenhoofd aan VWO studenten tijdens een open dag van de Rijksuniversiteit Groningen (4 maart 2011).

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zelforganiserend leren (RUG open dag)

 1. 1. Leren als spontaan netwerk Zelforganiserend leren <ul><li>Presentatie aan VWO studenten, RUG februari 2011 </li></ul><ul><li>Ernst D. Thoutenhoofd | Rijksuniversiteit Groningen </li></ul>
 2. 2. Hi, I’m Andreas
 3. 3. Leerkracht zegt dat ik beter loodgieter kan worden. Wetenschappen Moderne talen Handelsingenieur Toegepaste informatica Master in management Eerste website online Lfan Exclamation Media Group Lifehub inc. My Name is E madewithlove 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 TSO Andreas’ leerweg
 4. 4. Samen denken over leren <ul><li>Hoe leer jij? </li></ul><ul><li>Wanneer lukt leren niet? </li></ul><ul><li>Wanneer lukt leren wel? </li></ul><ul><li>— Hoe weet je dat? </li></ul><ul><li>Wat weet jij van leren? </li></ul><ul><li>Leert iedereen—ook leerkrachten? </li></ul>Wat is informatie? Waar zit informatie? Waar zit geen informatie? — Hoe weet je dat? Wat heb jij eraan? Wat doe jij ermee?
 5. 5. Waarom zijn er scholen? <ul><li>Als huidige leerwegen vaak niet voldoen, of suboptimaal zijn—waarom houden we dan toch zo vast aan het onderwijs? </li></ul>
 6. 6. Het denkmodel stamt uit de Industriële revolutie: ‘massa’onderwijs. Sindsdien durven we niet anders te denken dan verbeteren.
 7. 8. Leren als openbaar vervoer <ul><li>We gaan samen—met alle neuzen in dezelfde richting </li></ul><ul><li>Er is maar één chauffeur (en die is volwassen) </li></ul><ul><li>We gaan point-to-point </li></ul><ul><li>We houden vast aan het reisschema </li></ul><ul><li>Er is een vast patroon van verbindingen </li></ul><ul><li>We meten hoe effectief het vervoer is </li></ul><ul><li>Maar nooit hoe on-effectief het is </li></ul>
 8. 9. Dat heet het busmodel
 9. 10. Kan dat ook anders? <ul><li>De wereld heeft altijd potentie. </li></ul><ul><li>We kunnen bijvoorbeeld het gebouw uit de school halen. </li></ul>
 10. 11. Het doorstep project in Mumbai <ul><li>Brengt de school naar werkende kinderen—in een bus! </li></ul>
 11. 12. <ul><li>De wereld heeft altijd potentie. </li></ul><ul><li>Of we kunnen het onderwijs uit de school halen, ook wel ‘self-teaching’ genoemd. </li></ul><ul><li>Een voorbeeld is Prof. Sugatra-Mitra’s hole in the wall experiment (India). </li></ul>
 12. 13. Sugatra Mitra
 13. 14. Humanwire: Hole in the wall
 14. 15. Hole in the wall experiment <ul><li>In het ‘hole in the wall’ experiment werden computers ingebracht in muren binnen een sloppenwijk. De computers waren vrij toegankelijk voor kinderen. </li></ul><ul><li>Al snel leerden kinderen zichzelf en elkaar computervaardigheden, en ook Engels. Daar bleek geen leerkracht voor nodig. </li></ul>
 15. 16. Zelforganiserend leren <ul><li>In Engeland wordt op scholen ge-experimenteerd met leren dat spontaan ontspringt uit eigen motivatie, denken en samenwerken. </li></ul><ul><li>Leerkrachten geven ondersteuning voor de leerweg gekozen door leerlingen. </li></ul><ul><li>Een voorbeeld komt uit Duchess High School in Alnwick (Engeland). </li></ul>
 16. 17. Leraar Hugh Dunford’s verhaal
 17. 18. Learning to Learn <ul><li>In het Britse ‘Learning to learn’ project experimenteren leerkrachten samen met leerlingen met denk- en leervaardigheden. Sommige van deze projecten lopen sinds 2000. In Duchess’s Community High School (Alnwick) is het leerkracht Hugh Dunford via langlopende experimenten gelukt om zijn klas in grote mate zelfstandig te laten werken en leren. </li></ul><ul><li>Zoals Hugh vertelt, geeft een focus op denk- en leervaardigheden een geheel nieuwe structuur aan klassikaal werken, die zowel leerkracht als lerenden enorme vrijheid geeft binnen de collectief ingeslagen leerweg. </li></ul>
 18. 19. Professionalisering <ul><li>Zelforganiserend leren vraagt om een andere invulling van lesgeven. </li></ul><ul><li>Zelforganiserend leren vergt het herontwerpen en herinrichten van scholen. </li></ul><ul><li>Hebben we leerkrachten wel nodig? </li></ul><ul><li>Hebben we scholen wel nodig? </li></ul><ul><li>Is ‘het onderwijs’ eigenlijk wel nodig? </li></ul><ul><li>Kunnen we ons tenminste onderwijs voorstellen zonder bus? </li></ul>
 19. 20. Leren als netwerk lerenden leerkrachten onderzoekers nursery primary secondary tertiary
 20. 21. Verlaten van het busmodel <ul><li>Denken en leren zijn vaardigheden die zich spontaan ontwikkelen. </li></ul><ul><li>Daarmee kun je je eigen levenslange leerweg gaan inrichten. </li></ul><ul><li>Dit vergt een omslag in het onderwijs—het verlaten van het busmodel. </li></ul><ul><li>Dit veronderstelt vooral het verlaten van huidig denken over onderwijs. </li></ul><ul><li>De uitdaging aan onderwijskundigen is om ander onderwijs te ontwerpen. </li></ul><ul><li>Vooral wanneer alternatieven niet haalbaar lijken. </li></ul>
 21. 22. Hartelijk dank voor jullie deelname! Einde <ul><li>Je kunt deze slideshow herzien op www.slideshare.nl/ernstth </li></ul>

×