Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leren leren en assessment for learning workshop

Presentation to SPO (independent HE programme in Education Studies) by Marieke van Roy and Ernst Thoutenhoofd, Groningen 4 june 2012.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leren leren en assessment for learning workshop

 1. 1. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 1Denk- en leervaardighedenOver leerkracht & assessment for learning (AfL)Marieke van Roy & Ernst D. ThoutenhoofdRijksuniversiteit Groningen11 januari 2012Assessment for Learning workshop SPO, 4 juni 2012Download via www.slideshare.net/ernstt
 2. 2. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 2InhoudWat is leren?Leren lerenDrie hypothesen over leerkracht 1. De leerkracht als spiegel: Leren leren via kritische (zelf)beschouwing 2. De afwezige leerkracht: Zelforganiserend leren 3. De leerkracht als vaardige deelnemer: Leren leren als sociale pedagogiekEen voorbeeld: assessment for learning (evaluatie voor leren)Workshop: Hoe leervaardig zijn wij zelf?Evaluatie
 3. 3. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 3Wat is leren?De meest sociaal nuttige vorm vanleren in de moderne wereld is hetleren van het proces van leren, eendoorlopende openheid voorervaringen en het bewust bij jezelfbinnenhalen van hetveranderingsproces.Carl Rogers | Freedom to learn 1969:163Leren is ten eerste een socialebezigheid, niet ten eerste een cognitiefproces.Ernst Thoutenhoofd & Marieke van Roy
 4. 4. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 4Leren leren | EU definitieLeercompetentie is het vermogen om een leerproces te beginnen en vol tehouden, het eigen leerproces te organiseren, onder andere doorefficiënt tijd- en informatiebeheer, zowel individueel als in groepen.De competentie omvat bewustzijn van het eigen leerproces en leerbehoeften,de vaststelling van de beschikbare mogelijkheden en het vermogen omobstakels te overwinnen teneinde met succes te leren. […]Motivatie en zelfvertrouwen zijn van essentieel belang voor iemand’scompetentie.Europees Parlement, 2006 (2006/962/EG; paragraaf 5, annex)
 5. 5. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 5De vijf kernwaarden (5Rs) van leren lerenVolgens de literatuur lukt leren leren vooral als deelnemers gezamenlijkontvankelijk, vindingrijk, vasthoudend , verantwoordelijk, en vooralnadenkend zijn.The ‘5Rs’: Readiness, Resourcefulness, Resilience, Responsibility, Reflection—Deze kernwaarden zijn misschien wel bepalend voor ‘leerkracht’; maar watis nu eigenlijk de rol van leerkracht in de context van leren leren?
 6. 6. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 6H1 | Leren als kritisch denkenKritisch denken wordt bezien alsbasis van leren; dit komt vooral voortuit de Verlichtingsideologie vanliberal education.Leren is een kritisch beschouwendproces dat leidt naar onafhankelijkezelfwording, waarbij de leerkrachtvooral een spiegelende functie heeft.Het vindt oa uitwerking in hetcurriculum in ‘burgerschap’.Daily Mail 07 February 2008 | www.sapere.org.uk
 7. 7. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 7Voorbeeld van leren via kritisch denkenNooit te klein voor filosofieStelling:Als je denkt dat je te klein bent ominvloed te hebben dan heb jewaarschijnlijk nog nooit de nachtdoorgebracht met een mug in jeslaapkamer.
 8. 8. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 8H2 | Zelforganiserend leren: Hole in the wallZelforganisatie beschrijft een systeem of proces dat volledig mogelijk wordtdoor interne condities, zodat de fenomenen van het proces in autonomieplaatshebben: een centrale of externe autoriteit is afwezig.Binnen deze hypothese bestaan twee mogelijkheden voor lesgeven:1. het is een externe/autoritaire interventie in leren als individueel cognitief proces; of2. lesgeven is een interne conditie van leren zelf, wat wil zeggen dat leren niet een individueel proces maar een sociaal proces is.Thoutenhoofd & van Roy (werkdocument) on Sugata Mitra’s Hole in the Wall experiments
 9. 9. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 9H3 | Leren als leervaardigheidEen RUG project over de (sociale) pedagogiek van leren lerenVeronderstelt dat leren beter leerbaar wordt als leerkrachten proactief samenmet lerenden praten over en experimenteren met leren.Leerkrachten moeten zich wel uitdrukkelijk lerend kunnen opstellen.Deelprojecten gaan onder andere over assessment for learning (AfL).AfL beoogt leren door en van het monitoren van het eigen leerproces.www.rug.nl/pedok/onderzoek/denken_lerenhttp://pamaok003.wordpress.com/
 10. 10. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 10AfL criteriaDe vijf originele principes van AfL (gericht op lerenden)1. ‘Leerbaar’ commentaar geven op het werk van lerenden.2. Actief betrekken van lerenden in de evaluatie van het leerproces.3. Lesgeven aanpassen aan de resultaten van evaluatie.4. Erkenning van de grote invloed van evaluatie op motivatie en zelfwaardering onder lerenden, en de invloed die beiden hebben op leren.5. Erkenning van de behoefte van lerenden om het eigen leren te kunnen evalueren en weten hoe het leren te verbeteren.The UK Assessment Reform Group (1999)
 11. 11. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 11AfL criteria (project toevoegingen)Vijf toegevoegde principes (gericht op leerkrachten)6. Wees transparant: over verwachtingen, de eigen interessen en vaardigheden.7. Wees eerlijk: bespreek wat (niet) voldoet aan je eigen wensen.8. Faciliteer: geef geen instructie maar coach het leren.9. Leer: neem deel aan het leren en evalueer je eigen bijdrage aan leren.10. Reflecteer: stel vragen, onderzoek alternatieven, analyseer twijfel en onzekerheden.Denk- en leervaardighedenproject 2011
 12. 12. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 12Assessment for Learning | okt 2011Doelstelling (Onderwijsbegeleiding, SPO)Kennis, inzicht, toepassing, meningsvorming en communicatie over deorganisatie van begeleiding in school en klas.OpdrachtStudenten schrijven een begeleidingsplan voor een school. (oefentoetsen/ -opdrachten, feedback en formatieve assessment).Resultaten (scriptie Chawwah Groothuis 2012)Afl vergroot de onderzoekende houding van de docent (d.m.v. scaffolding).Afl heeft een positief effect op de leerhouding van de student.AfL vergroot het leervermogen van studenten (d.m.v. feedback).Afl heeft een positief effect op de leerbaarheid van de vakinhoud.
 13. 13. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 13Assessment for learning | dec 2011Doelstelling (Professionalisering van leerkrachten, master onderwijskunde)Leren van professionele zorg voor leren, en een onderbouwd antwoord op devraag, (hoe) kan leren worden onderwezen?OpdrachtStudenten ondernemen een geheel eigen leerweg naar eigen leerdoelen.Resultaten (masterthese Jorien Vugteveen 2012)Meer gebruik van zelfsturing (autonoom leren) door studenten.Minder gebruik van externe sturing, maar ook meer certificaatgerichtheid.Minder beroepsgericht studiemotief.Meer ongericht leren naast verhoogde samenwerking en vraag naar sturing.
 14. 14. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 14Pinksteren workshop | juni 2012De deelnemers oefenen in deze workshop de eigen leerkracht.De deelnemers ervaren in welke mate ze samen snel tot leren kunnen komen.Opdracht (half uur)1. Formeer groepjes van maximaal 5 personen (1 observator);2. Onderneem in 15 minuten gezamenlijk leren op het onderwerp Pinksteren en … (zie kaartje);3. Gebruik beschikbare materialen: stencils, laptop, pennen, papier.4. Observatoren evalueren en presenteren het leren.
 15. 15. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 15Uitkomst Driekoningen workshop | jan 2012Opdracht (half uur)Presenteer in 5 minuten gezamenlijk leren op een onderwerp, zoalsDriekoningen en Technologie / Politiek / Cultuur; (2) evalueer het leren.ResultatenSlechts één van de 8 groepen (x5 deelnemers) liet leeropbrengst zien;Geen enkele van de 8 groepen kon de vorm van het leren benoemen of hetleerdoel evalueren.
 16. 16. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 16Evaluatie | eindeWorkshopLeren lerenAssessment for Learning
 17. 17. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 17 1 7Dank u voor uw aandacht.
 18. 18. faculty of behavioural pedagogy and educational and social sciences sciences Date 04.06.2012| 18ReferencesBaumfield, V., Hall, E. and Wall, K. (2008) Action research in the classroom. Sage.Black, P., McCormick, R., James, M. and Pedder, D. (2006) Learning how to learn and assessment for learning: A theoretical inquiry. Research papers in education 21(2):119–132.Dearden, R.F. (1976) Problems in primary education. Routledge.Dreyfus, H.L. and Dreyfus, S.E. (1986) Mind over machine: The power of human intuition and expertise in the era of the computer. Free press/Macmillan.James, M. and McCormick, R. (2009) Teachers learning how to learn. Teaching and teacher education 25(7):973– 982.Lucas, B. and Greany, T. (2000) Learning to learn: Setting the agenda for schools in the 21st Century. Network Education Press.Rogers, C. (1986) Freedom to learn. Charles E. Merrill.Schön, D.A. (1987) Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. Jossey-Bass/Wiley.Stenhouse, L. (1981) What counts as research? British journal of educational studies 29(2):103–114.Wall, K., Hall, E., Higgins, S., Leat, D., Thomas, U., Tiplady, L., Towler, C. and Woolner, P (2009) Learning to Learn in Schools Phase 4 Year One Report, London: Campaign for Learning. Available at www.campaign-for- learning.org.uk.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Presentation to SPO (independent HE programme in Education Studies) by Marieke van Roy and Ernst Thoutenhoofd, Groningen 4 june 2012.

Views

Total views

1,229

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×