Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viataal Presentatie

2,186 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Viataal Presentatie

 1. 1. Studiemiddag/workshop Viataal De best denkbare interactieve leeromgeving voor kinderen uit onze doelgroep
 2. 2. Erno Mijland
 3. 3. Programma: 13.30-13.50 uur: korte presentatie 13.50-14.00 uur: 10 prikkelende stellingen over ict en onderwijs 14.00-14.15 uur: reuze-mindmap 14.15-14.45 brainstormsessie 14.45-15.00 uur: pauze 15.00-15.30 uur: presentatie voorbereiden 15.30-16.00 uur: presentatie 16.00-16.10 uur: waardering voor de projecten 16.10-16.25 uur: pauze 16.25-16.30 uur: afronding
 4. 4. Opbrengst: Een aantal concrete, uitvoerbare projectideeën die bijdragen aan de missie ‘top-school’ te zijn.
 5. 5. Rob Creemers ICT-impuls 16 maart 2007
 6. 6. Rob Creemers 16 maart 2007
 7. 7. Rob Creemers 16 maart 2007
 8. 8. Revolutie Renaissance Wegspoelend zandkasteel
 9. 9. <ul><li>technologie </li></ul>andere toekomst wetenschap over leren andere leerlingen
 10. 10. <ul><li>technologie </li></ul><ul><li>Operator11 </li></ul><ul><li>Google Alerts </li></ul><ul><li>YouTube / Teleblik </li></ul><ul><li>RSS </li></ul><ul><li>Wiki’s </li></ul><ul><li>Games </li></ul><ul><li>ELO’s </li></ul><ul><li>weblogs </li></ul><ul><li>digitaal schoolbord </li></ul><ul><li>TED </li></ul><ul><li>Open Learning Res. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>technologie </li></ul><ul><li>CI-implantaat </li></ul><ul><li>spraakherkenning </li></ul><ul><li>text-to-speech </li></ul><ul><li>brailleleesregels </li></ul><ul><li>ondertitelings-apparaat </li></ul><ul><li>kastjes met standaard uitspraken </li></ul>
 12. 12. <ul><li>wetenschap </li></ul><ul><li>Blue Band Idee! </li></ul><ul><li>vroegtijdig signaleren </li></ul><ul><li>meervoudige intelligentie </li></ul><ul><li>leerstijlen </li></ul><ul><li>alfagolven / neurofeedback </li></ul><ul><li>mindmapping </li></ul><ul><li>lateraal denken </li></ul><ul><li>inzichten in leer- en ontwikkelingsstoornissen </li></ul>
 13. 13. <ul><li>andere leerlingen </li></ul><ul><li>Generatie Einstein </li></ul><ul><li>screenagers </li></ul><ul><li>intu ïtief, informeel leren </li></ul><ul><li>co öperatief leren </li></ul><ul><li>multitasking </li></ul><ul><li>voor op ons </li></ul><ul><li>individualistisch </li></ul><ul><li>creatief, uniek talent </li></ul>
 14. 14. <ul><li>toekomst </li></ul><ul><li>demografisch </li></ul><ul><li>wereldeconomie </li></ul><ul><li>kenniseconomie </li></ul><ul><li>dienstensector </li></ul><ul><li>andere vaardigheden </li></ul>
 15. 15. <ul><li>technologie </li></ul>andere toekomst wetenschap over leren andere leerlingen alles in beweging... behalve het onderwijs?
 16. 16. Terug naar… De best denkbare interactieve leeromgeving voor kinderen uit onze doelgroep
 17. 17. STELLING 1 Willen we over 5 jaar een top-school zijn, dan... bieden we leerlingen gereedschap en inhoud voor afstandsleren.
 18. 18. STELLING 2 Willen we over 5 jaar een top-school zijn, dan... kijken we over de grenzen (contacten met scholen elders, meer en vroeger vreemde talen)
 19. 19. STELLING 3 Willen we over 5 jaar een top-school zijn, dan... bieden we maatwerk op basis van individuele talenten en intrinsieke motivatie van leerlingen.
 20. 20. STELLING 4 Willen we over 5 jaar een top-school zijn, dan... hebben we een gedegen structuur om alle leerkrachten bij de tijd te houden op het gebied van ict.
 21. 21. STELLING 5 Willen we over 5 jaar een top-school zijn, dan... stellen we onze eigen methodes samen uit een keur aan bronnen (waaronder informatie-‘chunks’ van educatieve uitgeverijen).
 22. 22. STELLING 6 Willen we over 5 jaar een top-school zijn, dan... is ons leerlingvolgsysteem een voortgangsmanagementsysteem waarmee de leerling ook zelf zijn studieresultaten kan monitoren (aangevuld met persoonlijke studie-adviezen).
 23. 23. STELLING 7 Willen we over 5 jaar een top-school zijn, dan... spelen onze leerlingen voor meer dan de helft van de tijd educatieve games en simulaties.
 24. 24. STELLING 8 Willen we over 5 jaar een top-school zijn, dan... zijn alle werkstukken van leerlingen multimediaal.
 25. 25. STELLING 9 Willen we over 5 jaar een top-school zijn, dan... hebben alle docenten een ‘online’ spreekuur, waarmee ze gezamenlijk de bereikbaarheid van school vergroten van 17.00 naar 22.00 uur.
 26. 26. STELLING 10 Willen we over 5 jaar een top-school zijn, dan... hebben we al een visie ontwikkeld voor het onderwijs voor de volgende vijf jaar.
 27. 27. Programma: 14.00-14.15 uur: reuze-mindmap 14.15-14.45 brainstormsessie 14.45-15.00 uur: pauze 15.00-15.30 uur: presentatie voorbereiden 15.30-16.00 uur: presentatie 16.00-16.10 uur: waardering voor de projecten 16.10-16.25 uur: pauze 16.25-16.30 uur: afronding

×