Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regina Coeli

768 views

Published on

Presentatie tijdens Pinksterweek language trainers

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regina Coeli

 1. 1. Serious gaming enonline tools in het leerproces Regina Coeli Vught, 30 en 31 mei 2012
 2. 2. todaysmeet.com/regina30
 3. 3. 1989
 4. 4. 1996
 5. 5. 2003
 6. 6. 2005
 7. 7. 2010Het tegenovergestelde van piekeren…
 8. 8. 2012De Universiteit van Middelbeers
 9. 9. Concurrentie of inspiratie…
 10. 10. ‘Geen cijfers, maar levels’
 11. 11. app: Vocre
 12. 12. S erious gaming en s imulaties
 13. 13. de krac ht van games• (Inter)ac tief: meer ervaring en beleving• Dic hter bij de werkelijkheid (s imulaties )• Multilineariteit• Adaptiviteit en differentiatie (‘J us t in time’)• S pannend, maar haalbaar• C ompetitie• Zelfs tandig leren, s amenwerken• Veilige c ontext, fouten maken mag
 14. 14. de krac ht van games• Induc tief leren: van patroon naar regel• ‘Performanc e before c ompetenc e’ (C azden)• C ontrole, regie• Direc te feedbac k (belonen, ‘s traffen’)• Multimediaal, vis ueel• Humor, plezier
 15. 15. adaptief leren g ro e i /te verwerven o n tw ik k e lin g fru s tratie ve rve lin g ve rw o rve n
 16. 16. games g ro e i /te verwerven o n tw ik k e lin g fru s tratie ve rve lin g ve rw o rve n
 17. 17. leren van games : wat?• ‘drill’-werk• s amenhang, inzic ht in c omplexe s ituaties• s amenwerken• fys ieke vaardigheden (m.n. fijne motoriek, reac ties nelheid /oog-hand-c oördinatie)• c ultuur/ges c hiedenis (o.a. beeldtaal)• taal (E ngels )• c reativiteit / flexibel denken (Breins pellen, tyc oon-games )
 18. 18. leren van games : wat?• algemene ontwikkeling (los s e feitjes )• ruimtelijk inzic ht• leiders c hap / management• omgaan met emoties• doorzettings vermogen• c onc entratie• normen en waarden• en... waar we s taan (games als toets /as s es s ment)
 19. 19. een taal lerenmet een game?
 20. 20. WordFeud
 21. 21. S imulaties :C hatterdale (en Parolay)
 22. 22. S imulaties :C hec k-Out
 23. 23. gamific ation• C ompetitie-element• Vis ualis eer, aantrekkelijk les materiaal• Werken in groepen met rollen (afhankelijkheid)• Adaptiviteit• S pannende, maar haalbare uitdagingen, behapbareeenheden• Gebruik metaforen, vertel beeldende verhalen• Zelf oplos s ingen laten zoeken, regie over leerproc es• S nelle feedbac k (explic iteer res ultaten)• Pos itieve, realtime feedbac k op niveau (badges , levels )• Humor, s panning en s peels heid
 24. 24. De leer-kracht van digitale tools…
 25. 25. communicatie kennis halenop maat ‘learning apart together’ dialoog en discussie feedback eta-leren kennis delen tijd- en plaatsonafhankelijk
 26. 26. ‘een tool om voorsen tegens in kaart te brengen’
 27. 27. interactie
 28. 28. online samenwerken
 29. 29. woordjes leren met wrts
 30. 30. samen schrijven
 31. 31. samen schrijven
 32. 32. ‘flipping the classroom’
 33. 33. Corkboard.me
 34. 34. Skype Bron: Skype Education
 35. 35. andereverwerkingsvormen
 36. 36. Audioboo
 37. 37. Slimmer werken en organiseren
 38. 38. bronnen delen
 39. 39. samen produceren
 40. 40. slimmer werken
 41. 41. Eigenprofessionalisering
 42. 42. Twitter
 43. 43. LinkedIn
 44. 44. Bronnen
 45. 45. ontwikkelingen• Het s oc iale netwerk• Platformonafhankelijkheid• Realis me in graphic s (3D) en audio• Artific iële intelligentie• Augmented reality, gps• Bes turings vormen (Kinec t)• S praakherkenning en s praaks ynthes e• Biofeedbac k, neurofeedbac k
 46. 46. ingewikkeld? Foto: Peter Kastner
 47. 47. Durf te delenDurf te vragen
 48. 48. www.ernomijland.com

×