Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enric Fajarnés Tur (2001)

1,161 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enric Fajarnés Tur (2001)

 1. 1. Enric Fajarnés Tur (1858-1934), historiador i demògraf Eivissa, octubre de 2001 Ernest Prats García
 2. 2. Enric Fajarnés Tur (1858-1934), un home del reinaixement al tombant de segle Eivissa, octubre de 2001 Ernest Prats García
 3. 3. Eivissa al tombant de segle <ul><li>La població </li></ul><ul><li>Les comunicacions </li></ul><ul><li>La ciutat </li></ul><ul><li>Els mitjans de comunicació </li></ul><ul><li>La política </li></ul><ul><li>La cultura (i d’altres) </li></ul><ul><li>Viatgers, turistes, guies... </li></ul>
 4. 4. La població <ul><li>Balanç migratori </li></ul><ul><ul><li>1861/77 -3499 </li></ul></ul><ul><ul><li>1878/87 -1775 </li></ul></ul><ul><ul><li>1888/97 -2419 </li></ul></ul><ul><ul><li>1898/00 402 </li></ul></ul><ul><ul><li>1901/10 -2979 </li></ul></ul><ul><ul><li>1921/30 +1154 </li></ul></ul><ul><li>Creixement de la població </li></ul><ul><ul><li>1857 23791 </li></ul></ul><ul><ul><li>1877 24466 </li></ul></ul><ul><ul><li>1887 24544 </li></ul></ul><ul><ul><li>1900 25814 </li></ul></ul><ul><ul><li>1910 26926 </li></ul></ul><ul><ul><li>1920 26984 </li></ul></ul><ul><ul><li>1930 31575 </li></ul></ul>
 5. 5. Comunicacions <ul><li>1885: Inici de les obres del nou port </li></ul><ul><li>Permetrà a la fi la normalització de les comunicacions amb l’exterior </li></ul><ul><li>1911: Primera línia regular directa Eivissa-Barcelona </li></ul><ul><li>1912: S’acaben les obres al port </li></ul>
 6. 6. La ciutat <ul><li>1885: Desapareix la segona estacada: la ciutat ja pot créixer lliurement </li></ul><ul><li>Dividida en tres sectors: </li></ul><ul><ul><li>Dalt Vila, terratinent, conservadora (majoritàriament) </li></ul></ul><ul><ul><li>La Marina, marinera i comerciant, liberal </li></ul></ul><ul><ul><li>Neix Vara de Rey (1912): Burgesia comercial </li></ul></ul>
 7. 7. Mitjans de comunicació <ul><li>Diario de Ibiza </li></ul><ul><li>El Ibicenco </li></ul><ul><li>El Ebusitano </li></ul><ul><li>Ibiza </li></ul><ul><li>La Bandera de Ibiza </li></ul><ul><li>El correo de Ibiza </li></ul><ul><li>La Isla </li></ul><ul><li>El Porvenir </li></ul><ul><li>El Resumen </li></ul><ul><li>Heraldo de Ibiza </li></ul><ul><li>El Coco </li></ul><ul><li>La Gaviota </li></ul><ul><li>La Peladilla </li></ul><ul><li>Los Archivos de Ibiza </li></ul>La majoria, efímers
 8. 8. Política <ul><li>A partir mitjans de segle, tranquilitat </li></ul><ul><li>Conversió de la burgesia en conservadora </li></ul><ul><li>Moderats i progressistes, s’alternen </li></ul><ul><li>Es vota més a les persones que als partits que representen </li></ul><ul><li>Manipulació del vot rural </li></ul>
 9. 9. Cultura (i d’altres...) <ul><li>1866: Tres casinos a la ciutat </li></ul><ul><ul><li>Liceo Ebusitano : Dalt Vila, conservador </li></ul></ul><ul><ul><li>Comercio ( Academia del pueblo ): Marina, progessista </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociedad Artística : Marina, sense filiació </li></ul></ul><ul><li>1888: Casino Ibicenco , fusió del Liceo Ebusitano i l’Academia del Pueblo </li></ul><ul><li>1898: S’acaba el teatre Pereyra </li></ul><ul><li>1903: Sociedad Arqueológica Ebusitana </li></ul>
 10. 10. Viatgers, turistes, guies... <ul><li>Arxiduc Lluís Salvador: Visita les Pitiüses el 1867 i el 1875: Les antigues Pitiüses </li></ul><ul><li>Gaston Vuillier: Les illes oblidades. Viatge a les Balears (publicat 1893) </li></ul><ul><li>Víctor Navarro: Costumbres de las Pitiusas (1901) </li></ul><ul><li>Vicent Blasco Ibañez: Los muertos mandan (1908) </li></ul><ul><li>Santiago Rusiñol, primera visita Eivissa 1912 </li></ul><ul><li>Arturo Pérez Cabrero publica el 1908 la primera guia turística d’Eivissa: Ibiza: Guia del turista </li></ul><ul><li>1911, Ibiza Arqueológica , Pérez Cabrero </li></ul>
 11. 11. Els primers anys (1858-1881) <ul><li>Neix a Eivissa 18 setembre 1858 </li></ul><ul><li>El seu pare, Ramon Fajarnés Ferrer, d'origen valencià, morí d'una epidèmia a Santo Domingo el 1864. Era tinent coronel. </li></ul><ul><li>La seva mare, Josefa Tur i Llaneres. </li></ul><ul><li>Orfe de pare als sis anys </li></ul><ul><li>A Eivissa realitza estudis primaris i secundaris. </li></ul><ul><li>1874: Va a Barcelona a estudia medicina. Es llicencia el 1880. </li></ul><ul><li>1881: Comença a exercir com a metge a Eivissa. Metge forense i vocal de la junta municipal de sanitat </li></ul><ul><li>Entra al cos de correus </li></ul>
 12. 12. Fajarnés a correus. Les Balears <ul><li>Primera destinació a correus: a Palma. Hi estarà en tres fases: 1881-84, 1886-90 i 1893-1907. </li></ul><ul><li>Millores a Eivissa: </li></ul><ul><ul><li>Augmenta l'estafeta d'Eivissa </li></ul></ul><ul><ul><li>En crea algunes de rurals </li></ul></ul><ul><ul><li>Fa que facin escala els vaixells correu Palma-València (recordar lligam correu / vaixell passatge: són &quot;correus&quot;). </li></ul></ul><ul><ul><li>Establiment de la línia directa Eivissa-Barcelona </li></ul></ul><ul><ul><li>Crea servei postal a Formentera i estableix línia Formentera-Eivissa </li></ul></ul>
 13. 13. Fajarnés a correus. Fora de les illes <ul><li>1890-91: Estafeta principal de Palència </li></ul><ul><li>1891: Albacete </li></ul><ul><li>1891-92: Al negociat de personal de la Direcció General </li></ul><ul><li>1907-1923: INSPECCIÓ CENTRAL, amb parèntesis: Còrdova, Barcelona, Ceuta i Melilla... </li></ul><ul><li>1919: Arriba a sots-director general </li></ul><ul><li>1921: Primer director de l’escola nacional de correus </li></ul><ul><li>1923: Es jubila de correus, en complir els 65 anys </li></ul>
 14. 14. Els darrers anys <ul><li>Després de la seva jubilació, torna a Eivissa </li></ul><ul><li>Mor el 2 de febrer de 1934 als 75 anys d’edat </li></ul>
 15. 15. Obra <ul><li>No existeix encara una bibliografia completa </li></ul><ul><li>APROXIMACIONS: </li></ul><ul><ul><li>Costa Ramon: 148 (Pitiüses / Balears) </li></ul></ul><ul><ul><li>Antich - Panadès: 920 (Conjunt, no inclou els 42 articles a los Archivos de Ibiza) </li></ul></ul><ul><li>20 monografies dedicades a les Pitiüses </li></ul>
 16. 16. Temàtica I (Antich / Panadès) <ul><li>Història </li></ul><ul><ul><li>Història de la medecina i la sanitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Fets històrics </li></ul></ul><ul><ul><li>Temples i monuments </li></ul></ul><ul><ul><li>Institucions </li></ul></ul><ul><ul><li>Drets i privilegis </li></ul></ul><ul><ul><li>Costums populars </li></ul></ul><ul><ul><li>Indústria </li></ul></ul><ul><ul><li>Documents històrics </li></ul></ul><ul><ul><li>Numismàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Ramaderia i agricultura </li></ul></ul><ul><ul><li>Biografies i necrològiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Ramon Llull </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres estudis històrics </li></ul></ul>
 17. 17. Temàtica II (Antich / Panadès) <ul><li>Medicina </li></ul><ul><ul><li>Treballs </li></ul></ul><ul><ul><li>Traduccions </li></ul></ul><ul><ul><li>Revistes </li></ul></ul><ul><li>Antropologia </li></ul><ul><li>Demografia </li></ul><ul><li>Climatologia </li></ul><ul><li>Arqueologia </li></ul><ul><li>Correus </li></ul><ul><li>Altres </li></ul>
 18. 18. Monografies (1887-1906) <ul><li>El puerto de Ibiza. Estudio geográfico, estadístico e histórico (1887, 39 pp) </li></ul><ul><li>Reseña histórica de la epidemia de peste bubónica, padecida en Ibiza en el año 1652 (1887, 32 pp) </li></ul><ul><li>Bosquejo histórico del correo en la isla de Ibiza (1887, 26 pp) </li></ul><ul><li>La germanía en Ibiza (Estudio histórico) (1888, 44 pp) (1929, 52 pp) </li></ul><ul><li>Política económica en Ibiza en el siglo XVII (Estudio histórico) (1888 1898, 66 pp) (1930, 62 pp) </li></ul><ul><li>Demografía ebusitana (1903, 12 pp) </li></ul><ul><li>Necesidad de una Asociación antitubercolosa ebusitana (1904, 15 pp) </li></ul><ul><li>Demografía estática de las islas Pythiusas (1906, 34 pp) </li></ul>
 19. 19. Monografies (1928-1929) <ul><li>Organización de los caballos armados en Ibiza (Siglos XIII-XVIII) (1928 o 1929?, 14 pp) </li></ul><ul><li>Antiguos lazaretos en la isla de Ibiza (1928, 37 pp) </li></ul><ul><li>La asistencia médica en Ibiza en Ibiza en el siglo XVII (1928, 32 pp) </li></ul><ul><li>Desarrollo de la población ebusitana en los tres últimos siglos (1928, 24 pp) </li></ul><ul><li>El derecho de asilo en Ibiza en los siglos XVII i XVIII (1929, 40 pp) </li></ul><ul><li>Los matrimonios consanguíneos en la antigua población ebusitana (1929, 24 pp) </li></ul>
 20. 20. Monografies (1929-1930) <ul><li>El comercio entre ibicencos y sarracenos en la Edad Media (1929, 46 pp) </li></ul><ul><li>La iglesia de San Vicente Ferrer fundada en Ibiza en el siglo XVI (1929, 35 pp) </li></ul><ul><li>Naufragios en Pithiusas en los siglos XVII i XVIII (1929, 44 pp) </li></ul><ul><li>El pauperismo en Ibiza en el siglo XVI (1929, 30 pp) </li></ul><ul><li>La Atarazana de Ibiza. Primer arsenal de las islas Pithiusas, fundado en el siglo XIII (1929, 28 pp) </li></ul><ul><li>La instrucción en Ibiza en los siglos XVII i XVIII (Estudio histórico publicado en 1893) (1930, 24 pp) </li></ul>
 21. 21. Característiques de la seva obra <ul><li>Obra molt vasta, amb temes variats. </li></ul><ul><li>Gran nombre de lectures referides al tema a tractar. </li></ul><ul><li>Estructuració de les idees a expressar, des d’allò que és general, fins al que és particular. </li></ul><ul><li>Aplicació d’un mètode científic. </li></ul><ul><li>Romp els motlles d’allò que seria un “erudit local”. </li></ul>
 22. 22. Bosquejo histórico del correo en la isla de Ibiza (1886) <ul><li>“ Ibiza siguió el mismo procedimiento, pero al mismo tiempo organizó un servicio especial en el interior de la isla para impedir sorpresas e invasiones de los piratas que infectaban el Mediterráneo. Estableciéronse guardinas permanentes en las alturas más notables y en las torres construidas en los sitios estratégicos de la ciudad. Los guardias vigilaban siempre, y cuando descubrían en el horizonte una vela sospechosa, obsevaban detenidamente todos los movimientos del buque a la vista, y transmitían la noticia a la billa, residencia de los gobernadores de la isla, haciendo uso de señales por medio de objetos visibles, si era posible la correspondencia óptica, o despachando un guardia para dar aviso con urgencia, cuando no podía utilizarse aquel sistema de transmisión.” </li></ul>
 23. 23. Reseña histórico-científica de la epidema de peste bubónica padecida en Ibiza en 1652 (1887) <ul><li>“ Los primeros afectados fueron los moradores del Portal Nuevo barrio de construcción defectuosísima, con escasa luz, poca limpieza y sin sistema excretorio. Allí vivía la gente pobre hacinada en habitaciones insalubres, y no tardó en convertirse en un vasto foco de infección. De aquel barrio se propagó la epidema a los otros de la villa, y de ésta al arrabal y a toda la isla, favoreciendo las emigraciones individuales intempestivas, la transmisión y difusión del veneno, y aumentado su actividad la alimentación insuficiente y la falta de policía sanitaria urbana y bromatológica” </li></ul>
 24. 24. El puerto de Ibiza (1887) <ul><li>“ La industria, poco menos que desconocida en aquella época, comenzó a desarrollarse progresivamente hasta alcanzar en breve plazo un grado de perfección no soñado por los iniciadores del movimiento civilizador de Ibiza. </li></ul><ul><li>Estableciéronse fábricas de hilados y tejidos de algodón, montadas con los aparatos más perfeccionados a donde acudían obreros de varios pueblos de la Península para aprender procedimientos empleados en aquel establecimiento fabril; levantáronse varias fábricas de tintorería, pasamanería, curtido, blanqueo de lienzos y pastas; se estableció una almadraba para la pesca del atún; y la industria alfarera alncanzó de nuevo la importancia que había perdido.” </li></ul>[El text fa referència la pla de millores dels il·lustrats]
 25. 25. Demografía estática de las islas Pythiusas (1906) <ul><li>“ IX. DENSIDAD DE LA POBLACIÓN </li></ul><ul><li>Es preciso determinarla para saber si un territorio está más o menos poblado. En 1895 se publicaron los estudios de Hott Schooling, cimentados en las estadísticas de Wagner y Supan, de los habitantes de la tierra (1479729400). La densidad en todo el globo estaba entonces representada por 11 habitantes por kilómetro cuadrado, registrándose un aumento anual de 5 por 1000; y por cada Km 2 había 37 habitantes en Europa, 19 en Asia, 6 en África, 3 en América y 1 en Oceanía” </li></ul>
 26. 26. Desarrollo de la población ebusitana en los tres últimos siglos (1928) <ul><li>“ Modificadas las fuerzas que manteían el equilibrio entre las dos agrupaciones, detíenese el movimiento progresivo del arrabal de la Marina y se establece una corriente migratoria, digámoslo así, en sentido de la orilla, indispensable para satisfacer las imperiosas necesidades y llenar los huecos que dejara el tifus africano. </li></ul><ul><li>La población de la isla permanece estacionaria por un período de doce años. Su desarrollo en proporción geométrica, con arreglo a la ley de Malthus, no podía esperarse: obstáculos preventivos como la miseria, y represivos como las enfermedades se oponían al aumento de la población. En 1664 cuando los jurados hicieron un recuento de los habitantes de la isla para distribuir los granos que tenían y conocer las cantidades necesarias para el abastecimiento de los pueblos, encontraron 9552 almas o sea doce más de las que había en 1653 después de la epidemia.” </li></ul>[El text fa referència a l’epidèmia de pesta de 1652]
 27. 27. Los matrimonios consangüíneos de la antigua población ebusitana (1929) <ul><li>“ Hemos estudiado 78 familias, que existían en los siglos XVII y XVIII, y vemos que de éstas, se han extinguido o no arraigaron en Ibiza 60 familias, quedando 18 comprendidas en los tres últimos grupos que se han formado, abarcando, algunas de ellos, las familias que disminuyen en número, con tendencia manifiesta a la desaparición; y solamente hay 8 que se sostienen con gran predominio y forman un contingente tan nutrido como abrumador constituye una prueba elocuente de la consanguinidad de los matrimonios. </li></ul><ul><li>Los seis apellidos que predominan en toda la isla de Ibiza son los siguientes: Tur, figura a la cabeza con 539; sigue después Ribas con 353; Juan con 242; Guasch con 177; Bonet con 165; y Prats con 77. De modo que estos seis apellidos ostentan 1553 individuos que representan casi la mitad, es decir 44,21 % del total de electores, que en 1886, era de 3792” </li></ul>
 28. 28. La atarazana de Ibiza, primer arsenal de las Pithiusas, fundado en el siglo XIII (1929) <ul><li>“ Al estudiar la estructura y desarrollo de la urbe opinamos que la edificación de la Marina ha sido lenta, ganando terrenos al mar. Debió empezar por el barrio de la Peña que forma parte de las estribaciones del cerro donde está asentada la ciudad; y más tarde, ya en la edad moderna, dentro del siglo XVI, se formó otro núcleo de población en las inmediaciones de la Iglesia del Salvador, en la calle del Mar (hoy Obispo Cardona). El mar debió llegar antiguamente hasta el arranque de la calle de la Virgen, arteria principal de la Peña, y del Pasadizo, terrenos más elevados que los limítrofes por la parte de Poniente.” </li></ul>

×