Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verandering deur god se gees

233 views

Published on

Verandering deur God se Gees

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verandering deur god se gees

  1. 1. VERANDERING DEUR GOD SE GEES! HANDELINGE
  2. 2. 1) WAT HET GEBEUR NA DIE UIT STORTING VAN DIE HEILIGE GEES? • HULLE HET IN TALE GEPRAAT (GEBID) (HAND 2:4) • HULLE HET MEKAAR LIEF GEHAD (HAND 2:41) • HULLE WAS IN GUNS BY DIE HELE VOLK (HAND 2:47) • HULLE WAS ELKE DAG IN DIE TEMPLE (HAND 2:46)
  3. 3. 2) WAT HET LATER GEBEUR? • HULLE LEI SKIPBREEK (HAND 28:1) • PAULUS GEE LEERING VAN DIE OGGEND TOT DIE AAND (HAND 28:23) • PAULUS HET AANHOU LERING GEE (HAND28:31)
  4. 4. 3) WAT MOES GEBEUR VOOR DIE UITSTORTING VAN DIE HEILIGE GEES? • HULLE WAS EENDRAGTIG SAAM (HAND 1:14) • HULLE VAS GEHOU AAN SY BELOFTE (HAND 1:4) • HULLE KIES HULLE SPAN (HAND 1:23)
  5. 5. MAAR JULLE SAL KRAG ONTVANG WANNEER DIE HEILIGE GEES OOR JULLE KOM, EN JULLE SAL MY GETUIES WEES IN JERUSALEM SOWEL AS IN DIE HELE JUDÉA EN SAMARÍA EN TOT AAN DIE UITERSTE VAN DIE AARDE. HAND 1:8

×