Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

19 april 2015 breek los uit satan se greep (1)

416 views

Published on

Breek Los

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

19 april 2015 breek los uit satan se greep (1)

  1. 1. BREEK LOS UIT SATAN SE WURGGREEP Jentezen Franklin Joh. 10:9-11
  2. 2. Joh. 10:10 Ek is hier om vir julle die kans te gee om altyd by God te wees. By Hom sal julle die lewe voluit kan geniet. En dit is lekkerder as enigiets anders, glo my! (DB) ... I came that they may have and enjoy life, and have it in abundance (to the full, till it overflows) (Ampl) Waar lê die probleem? Daar is ’n slang in die hoenderhok! Asem = simbool van lewe
  3. 3. Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword. Hand 1:8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde. Die vyand wil ons kom wurg Hand 16:16 En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom ‘n slavin met ‘n waarsêende gees ons teë, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het.
  4. 4. Moenie die tekens ignoreer nie Mislukte kind van God

×