Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lotus Live, samhandling i skyen

467 views

Published on

Presentation (in Norwegian) focused on IBM LotusLive and IBM Lotus Connections

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lotus Live, samhandling i skyen

 1. 1. Virksomhetsportal og LotusLive Samhandling og sosiale medier i skyen
 2. 2. Søk etter informasjon er misbruk av tid “The typical information worker now spends up to one-quarter of his or her day searching for the right information to complete a given task.” –Butler Group “Information overload has become a significant problem for companies of all sizes, with some large organizations losing billions of dollars each year in lower productivity and hampered innovation.” –Basex Report
 3. 3. Kampen om din oppmerksomhet Twitter Feeds Blogger E-post Chat Facebook Møter Wikis Forumer Oppgaver
 4. 4. Vi er bare mennesker... Twitter Feeds Blogg E-mail Chats Facebook Møter Wikis Forumer Oppgaver
 5. 5. Multitasking er dyrt For mange kilder for informasjon Manglende oversikt Fragmentert informasjon Hvilke sammenhenger er viktige? Komplisert navigering Enhver kommunikasjon du har med noe eller noen er en potensiell kostbar avbrytelse
 6. 6. Din oppmerksomhet er dynamisk Kraftsamle tiden her! Oppfatte Undersøke Organisere Beslutte Utføre Fokus -------- ---------- --------- --------- et------- Oppm erksomh Handle! Identifisere nye Hva gjelder Hva er viktig? Neste steg? Hvem oppgaver? saken? Kritiske faktorer skal jeg Bakgrunns- samhandle med? informasjon. Hvem/hva er involvert?
 7. 7. Hva er viktig? (husk, vi er «bare» mennesker) …de endelige data til kvartalsrapporten …viktig forskning… Twitter Feeds Blogger E-post Filtrere informasjon Chats Facebook For mange kilder = for mye “støy” ? Du må delta i dette tlf. møtet …din kommentarer til… … siste frist for ..... Møter Wikis Forumer Oppgaver
 8. 8. En effektiv virksomhetsportal Applikasjoner Innhold Stellent Cloud Samhandling Ekstranett og intranett som kombinerer Web 2.0 Diverse & sosiale medier for mer effektiv samhandling
 9. 9. Virksomhetsportal fra mobil enhet
 10. 10. Samhandling og e-post i skyen («in the cloud»)
 11. 11. Eksempel: LotusLive e-post (G -post?)
 12. 12. Eksempel på Virksomhetsportal

×