Successfully reported this slideshow.
Bydel Grorud <ul><li>Retningslinjer for kommunikasjonsvirksomhet i Oslo kommune og Bydel Grorud. </li></ul><ul><li>Evalue...
Prinsipp 1 Oslo kommunes informasjonsansvar skal følge linjelederansvaret Informasjonspolitikk for Oslo kommune, byrådsak ...
Prinsipp 2 Oslo kommune skal drive aktiv informasjonsvirksomhet Informasjonspolitikk for Oslo kommune, byrådsak 156, 2007
Prinsipp 3 Oslo kommunes kommunikasjon skal være målrettet, brukervennlig og relevant  Informasjonspolitikk for Oslo komm...
Prinsipp 5 Oslo kommunes informasjonsvirksomhet skal være åpen og korrekt Informasjonspolitikk for Oslo kommune, byrådsak ...
Prinsipp 6 Oslo kommune skal framstå som en helhet i design og profil Informasjonspolitikk for Oslo kommune, byrådsak 156,...
Prinsipp 7 Oslo kommunes informasjon skal være enkel, rask og tilgjengelig for alle Informasjonspolitikk for Oslo kommune,...
Prinsipp 8 Oslo kommunes kriseinformasjon skal være profesjonell, hurtig og samordnet Informasjonspolitikk for Oslo kommun...
Prinsipp 4 Ledere og ansatte i Oslo kommune har ansvar for å informere seg og for å dele sin informasjon med medarbeidere ...
Tilgjengelige kanaler <ul><li>Servicetorget </li></ul><ul><li>Alle ansatte </li></ul><ul><li>Internett </li></ul><ul><li>B...
Alle vil på nett men ….
Påstand 1 <ul><li>Det finnes liten vilje i de enkelte avdelinger til selv å ta ansvar for at informasjon om avdelingens vi...
Påstand 2 <ul><li>Det finnes liten viljen i de enkelte avdelinger til å innta en offensiv holdning ovenfor de informasjons...
Påstand 3 <ul><li>Bydelens informasjonsvirksomhet er tidvis ”ad-hoc” basert og refleksiv. </li></ul>
Resultat <ul><li>Dårlig publikumsservice. </li></ul><ul><li>Svekket omdømme </li></ul><ul><li>Dårlig informasjonsøkonomi <...
Informasjonsøkonomi eller kommunikasjonsarbeidets ”omsorgstrapp” Alltid tilgjenglig info, bruker oppsøker selv kilden Info...
Oppsummering <ul><li>Lederansvar. Lederansvar. Lederansvar! </li></ul><ul><li>Den enkelte ansatte skal bidra til informasj...
Tilpasninger til lokalt nivå? <ul><li>1. Informasjon et lederansvar på alle nivåer. Alle med lederansvar må være bevisst a...
Tilpasninger til lokalt nivå fortsetter <ul><li>4. Sørg for riktig informasjon tilgjengelig på riktig sted og til riktig t...
Tilpasninger til lokalt nivå fortsetter <ul><li>6. Samarbeid på tvers av fag(- og bydelsgrenser) er bra! Man bør etterstre...
Presset arbeidssituasjon? <ul><li>Blir dette bedre? </li></ul>
Løsning…… <ul><li>Planlegg </li></ul><ul><li>Deleger </li></ul><ul><li>Kontroller </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tjenesteledersamling 29052008

357 views

Published on

Aktivering av tjernesteledere

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tjenesteledersamling 29052008

 1. 1. Bydel Grorud <ul><li>Retningslinjer for kommunikasjonsvirksomhet i Oslo kommune og Bydel Grorud. </li></ul><ul><li>Evaluering </li></ul><ul><li>Muligheter </li></ul>
 2. 2. Prinsipp 1 Oslo kommunes informasjonsansvar skal følge linjelederansvaret Informasjonspolitikk for Oslo kommune, byrådsak 156, 2007
 3. 3. Prinsipp 2 Oslo kommune skal drive aktiv informasjonsvirksomhet Informasjonspolitikk for Oslo kommune, byrådsak 156, 2007
 4. 4. Prinsipp 3 Oslo kommunes kommunikasjon skal være målrettet, brukervennlig og relevant Informasjonspolitikk for Oslo kommune, byrådsak 156, 2007
 5. 5. Prinsipp 5 Oslo kommunes informasjonsvirksomhet skal være åpen og korrekt Informasjonspolitikk for Oslo kommune, byrådsak 156, 2007
 6. 6. Prinsipp 6 Oslo kommune skal framstå som en helhet i design og profil Informasjonspolitikk for Oslo kommune, byrådsak 156, 2007
 7. 7. Prinsipp 7 Oslo kommunes informasjon skal være enkel, rask og tilgjengelig for alle Informasjonspolitikk for Oslo kommune, byrådsak 156, 2007
 8. 8. Prinsipp 8 Oslo kommunes kriseinformasjon skal være profesjonell, hurtig og samordnet Informasjonspolitikk for Oslo kommune, byrådsak 156, 2007
 9. 9. Prinsipp 4 Ledere og ansatte i Oslo kommune har ansvar for å informere seg og for å dele sin informasjon med medarbeidere og kollegaer Informasjonspolitikk for Oslo kommune, byrådsak 156, 2007
 10. 10. Tilgjengelige kanaler <ul><li>Servicetorget </li></ul><ul><li>Alle ansatte </li></ul><ul><li>Internett </li></ul><ul><li>Brosjyrer </li></ul><ul><li>E-post </li></ul><ul><li>Aviser og øvrige medier </li></ul><ul><li>Post </li></ul><ul><li>Lokalpolitikere (?) </li></ul><ul><li>Møter- intern og eksternt </li></ul>
 11. 11. Alle vil på nett men ….
 12. 12. Påstand 1 <ul><li>Det finnes liten vilje i de enkelte avdelinger til selv å ta ansvar for at informasjon om avdelingens virksomhet er tilgjengelig, oppdatert og korrekt. </li></ul>
 13. 13. Påstand 2 <ul><li>Det finnes liten viljen i de enkelte avdelinger til å innta en offensiv holdning ovenfor de informasjonskanaler bydelen disponerer selv, eller kan benytte seg av eksternt. </li></ul>
 14. 14. Påstand 3 <ul><li>Bydelens informasjonsvirksomhet er tidvis ”ad-hoc” basert og refleksiv. </li></ul>
 15. 15. Resultat <ul><li>Dårlig publikumsservice. </li></ul><ul><li>Svekket omdømme </li></ul><ul><li>Dårlig informasjonsøkonomi </li></ul>
 16. 16. Informasjonsøkonomi eller kommunikasjonsarbeidets ”omsorgstrapp” Alltid tilgjenglig info, bruker oppsøker selv kilden Informasjonsmateriell, trykket E-post Telefon og personlig oppmøte Kostnader
 17. 17. Oppsummering <ul><li>Lederansvar. Lederansvar. Lederansvar! </li></ul><ul><li>Den enkelte ansatte skal bidra til informasjonsflyt. Ingen kan påberope seg retten til å stikke hodet i sanden og ignorere dette kravet. </li></ul><ul><li>Parallell kommunikasjon mellom ”linja” og ansatte i bydelen som har et informasjonsansvar. </li></ul><ul><li>Ingen avdeling er fritatt for kravet om å synliggjøre seg selv i de kanaler vi disponerer, det være seg internt eller ut mot publikum. </li></ul><ul><li>Lederansvar. Lederansvar. Lederansvar! </li></ul>
 18. 18. Tilpasninger til lokalt nivå? <ul><li>1. Informasjon et lederansvar på alle nivåer. Alle med lederansvar må være bevisst at de også har ansvar for å informere </li></ul><ul><li>2. Lytt til mottakerne og følg opp deres informasjonsbehov. Se budskapet med mottakernes øyne og lytt til deres behov for informasjon </li></ul><ul><li>3. Gi folk på alle nivåer forståelse av bydelens tjenestetilbud. Vær oppmerksom på mottakernes behov for tydelig bakgrunnsinformasjon </li></ul>
 19. 19. Tilpasninger til lokalt nivå fortsetter <ul><li>4. Sørg for riktig informasjon tilgjengelig på riktig sted og til riktig tid. Ha som siktemål å oppfylle behovet for informasjon før mottakerne etterlyser den </li></ul><ul><li>5. Søk gode og originale løsninger i formidlingsprosessen I dagens overfylte medieverden bør man variere virkemidlene for å nå mottakerne best mulig </li></ul>
 20. 20. Tilpasninger til lokalt nivå fortsetter <ul><li>6. Samarbeid på tvers av fag(- og bydelsgrenser) er bra! Man bør etterstrebe samarbeid om informasjon både innen bydelen og utover bydelsgrensene. Men, husk at bydelen vår skal synliggjøres. </li></ul><ul><li>7. Informasjonskonsulenten skal være rådgiver, men ikke alltid utøver. Informasjonskonsulenten bør tidligst mulig konsulteres ved et hvert større opplegg. Den samme personen kan dog ikke gjøre alt. </li></ul>
 21. 21. Presset arbeidssituasjon? <ul><li>Blir dette bedre? </li></ul>
 22. 22. Løsning…… <ul><li>Planlegg </li></ul><ul><li>Deleger </li></ul><ul><li>Kontroller </li></ul>

×