Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varför du ska tänka på tillgänglighet! UX open 2014, Stockholm

603 views

Published on

Sex starka skäl till att du ska tänka på tillgänglighet!

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Varför du ska tänka på tillgänglighet! UX open 2014, Stockholm

  1. 1. Varför du ska tänka på tillgänglighet! Erik Zetterström, ICT Enablers UX open, 24 oktober 2014
  2. 2. Missade kunder! • 21-32% i åldern 16-65 år uppger att de har någon form av funktionsnedsättning. http://www.mfd.se/uppfoljning/vilka-har-funktionsnedsattning/om-statistiken-i-hur-ar-laget-2014/ • Personer med funktionsnedsättning som använder en webbsida kan till exempel: - Inte nås av budskapet, om det bara består av en bild. - Inte kunna fylla i formulär för att genomföra ett köp, om dessa inte är korrekt uppmärkta.
  3. 3. Sökmotoroptimering • Bra tillgänglighet på webben ger bättre rankning av sökmotorer. • Google är den mest aktiva blinda användaren på nätet! Hen ser bara det som står skrivet på sidan, inklusive dina alt-taggar och tittar även på om sökord finns i riktiga <hX> rubriker med mera.
  4. 4. Dyrt senare. • Att göra tillgängligt från början är billigare! • Väldigt lite extra arbete för en kunnig utvecklare. • Nej, det blir inte fult bara för att det är tillgängligt! Exempel: apple.com, pts.se, mfd.se
  5. 5. Trovärdighet • Seriösa företag är tillgängliga. • Tillgängliga lösningar är bra för alla. • Leder till mindre support, nöjdare kunder, nöjdare och stoltare medarbetare.
  6. 6. Lagkrav • Diskrimineringslagstiftning 1 januari 2015. • Gemensamma krav inom EU på tillgänglighet i offentlig upphandling skrivs in i svensk lag under 2015. http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/0 1.00.00_20/en_301549v010000c.pdf
  7. 7. Du kan själv bli funktionsnedsatt! • Du kan själv bli funktionsnedsatt i olika situationer till exempel i ett land där du inte förstår språket eller i situationer när du inte kan använda händerna. • Olyckor och sjukdomar. • Du blir inte yngre!
  8. 8. Tack! erik@ictenablers.com @ICTEnablers

×