Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Jorden runt två steg bakom utrikesministern

 1. Jorden runt två steg bakom utrikesministern Erik Zsiga Berghs School of Communication 11 februari 2015
 2. • Kommunikativ rådgivare till minister och departement • Gatekeeper • Talesperson • Storyteller och bakgrundslogg • Långsiktig kommunikationsstrateg • Spin doctor • Krishanterare Vad sysslar egentligen utrikesministerns pressekreterare med?
 3. Vilken verklighet arbetar utrikesministerns pressekreterare i? Ständig bevakning och tillgänglighet.
 4. Vilken verklighet arbetar utrikesministerns pressekreterare i? En frispråkig minister som är orädd att kommunicera.
 5. Vilken verklighet arbetar utrikesministerns pressekreterare i? Tryck både nationellt och internationellt.
 6. Vilken verklighet arbetar utrikesministerns pressekreterare i? Utrikesministern ett starkt varumärke och mer än bara politiker.
 7. Vilken verklighet arbetar utrikesministerns pressekreterare i? Komplex omvärld och därmed komplex materia.
 8. Vilken verklighet arbetar utrikesministerns pressekreterare i? Logistiska utmaningar och tidsbrist.
 9. Vilken verklighet arbetar utrikesministerns pressekreterare i? Många intressenter och prioriteringar att balansera.
 10. Lärdomar för andra kommunikatörer • "Events, my dear boy, events." Våga inse att kommunikationsplanen inte kommer att hålla! • Det är ingen idé att försöka fly frågor. • Håll statsmannamässigheten! Omvärlden vill ha leverans på uppdraget, inte pajaserier. • Förankra när det behövs, men det behövs inte alltid. • Använd experterna i sakmaterian.
 11. Tack! erik.zsiga@gmail.com @ErikZsiga
Advertisement