Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Data veranderen in gepersonaliseerde leerervaringen

355 views

Published on

Korte overview over Learning Aanlytics en ontwikkelingen in het onderwijs.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Data veranderen in gepersonaliseerde leerervaringen

 1. 1. Data veranderen in gepersonaliseerdeleerervaringenErik Woning en Wietse van Bruggen
 2. 2. VOORBEELD
 3. 3. Auteur Uitgever Distributeur LeerlingSchoolook data terugdigitaal
 4. 4. LEARNING ANALYTICS
 5. 5. Learning Analytics is de verzamelnaam voor het proberen teontdekken van trends en patronen door educatieve data, ofbig data (grote hoeveelheden aan data over studenten), teanalyseren met als doel om een doelmatiger leersysteem tekunnen ontwikkelen.Learning Analytics is de verzamelnaam voor het proberen teontdekken van trends en patronen door educatieve data, ofbig data (grote hoeveelheden aan data over studenten), teanalyseren met als doel om een doelmatiger leersysteem tekunnen ontwikkelen.Definitie van Learning AnalyticsLearning Analytics komt in de praktijk neer op hetmeten, verzamelen, analyseren en rapporteren van dataover leerlingen en hun context.
 6. 6. Verschillende doelen
 7. 7. GEPERSONALISEERDONDERWIJS
 8. 8. DATA(STANDAARDEN)DATADATA(STANDAARDEN)
 9. 9. 3 UITDAGINGEN
 10. 10. Onderzoek Learning Analytics
 11. 11. LEEFTIJD?NIVEAU?VAK?LEERSTIJL?
 12. 12. Wat nodig voor écht gepersonaliseerd leren?Digitaal Materiaal er is nu onvoldoende materiaal beschikbaar enonvoldoende middelen op scholen om iedere leerling digitaal te latenwerken.Professionalisering leraren twee aspecten: kunnen omgaan met dataen interpretatie / validatie. En aan de andere kant vakinhoudelijk: inhouden begeleiding / coaching op ieder niveau.Organisatiestructuur instelling klassen nu op leeftijd, meer op niveau,uren op school (inspectie). Dit heeft ook te maken met: hoeveel van destof wordt uiteindelijk behandeld per leerling?
 13. 13. DAARNAAST …
 14. 14. BIG BROTHERIS WATCHING YOUDATA
 15. 15. “(…) even as critics question how well itmeasures learning. The plan is to introducethe program broadly this fall.”“(…) even as critics question how well itmeasures learning. The plan is to introducethe program broadly this fall.”
 16. 16. WAT ALS …?
 17. 17. Bedankt voor uw aandacht!Erik Woning – Projectmanager Innovatiee-mail: e.woning@kennisnet.nltwitter: @erikwoningInnovatie.kennisnet.nltwitter: @KN_innovatie

×