Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Bibliotheek Transformeert 0.8

913 views

Published on

 • Be the first to comment

De Bibliotheek Transformeert 0.8

 1. 1. Hoe<br />de bibliotheek<br />transformeert<br />
 2. 2. Toekomst<br />Transformatie<br />Impact<br />Trends<br />Advies<br />Strategie Boutique Thaesis <br />Hoe<br />de bibliotheek <br />transformeert<br />september 2010<br />
 3. 3. Inhoudsopgave<br />Maatschappelijke trends <br />Impact van trends op bibliotheek<br />Bibliotheken transformeren<br />Toekomstige ontwikkelingen als bedreiging of kans<br />Het advies van Thaesis<br />Trends<br />Impact<br />Transformatie<br />Toekomst<br />Advies<br />
 4. 4. Deel 1Trends<br />Daarna:<br />Toekomst<br />Nu:<br />Trends<br />Straks:<br />Impact<br />Daarna:<br />Transformatie<br />Daarna:<br />Advies<br />Foto’s: Thaesis/Flickr Creative Commons/HAAO Media<br />
 5. 5. Maatschappelijke trends<br />Digitalisering<br />Individualisering<br />Economische crisis<br />Trends<br />Impact<br />Transformatie<br />Toekomst<br />Advies<br />
 6. 6. Digitalisering<br />
 7. 7. Omarming digitale content<br />
 8. 8. Informatie altijd & overal<br />
 9. 9. Mediagebruik vluchtiger en gefragmenteerd<br />
 10. 10. Individualisering<br />
 11. 11. Persoonlijk & subcultuur<br />
 12. 12. Eigen mening ventileren<br />
 13. 13. Services op maat<br />
 14. 14. Economische crisis<br />
 15. 15. Dalende geldbestedingen<br />
 16. 16. In tijden van recessie zoekt men “goedkoop” vermaak<br />
 17. 17. Bezuinigingen door overheid<br />
 18. 18. Krimp cultuurbudgetten<br />
 19. 19. Deel 2Impact<br />Daarna:<br />Toekomst<br />Zojuist:<br />Trends<br />Nu:<br />Impact<br />Straks:<br />Transformatie<br />Daarna:<br />Advies<br />Feiten en cijfers: Thaesis/CBS/diverse bronnen<br />
 20. 20. Impact van trends op bibliotheek<br /><ul><li>Veranderende informatiepositie
 21. 21. Veranderende financiële positie</li></ul>Trends<br />Impact<br />Transformatie<br />Toekomst<br />Advies<br />
 22. 22. Veranderende informatiepositie<br />
 23. 23. 1 terabyte<br />… aan digitale informatie creëert en kopieert de gemiddelde Nederlander in 2010<br />Bron: IDC ‘The expanding digital universe’<br />Digitale informatieconsumptie groeit<br />NB: Aantallen tot en met 2004 zijn inclusief provinciale organisaties<br />Bron: cbs.nl; NOS.nl<br />
 24. 24. +21% <br />… meer verkoop van boeken verwacht (t.o.v. 2008)<br />Bron: marktonderzoekboekenvak.nl<br />Consument koopt meer boeken<br />NB: Aantallen tot en met 2004 zijn inclusief provinciale organisaties<br />Bron: cbs.nl; NOS.nl<br />
 25. 25. 53%<br />… van de Nederlanders leest geen boeken(in 2003)<br />Bron: cbs.nl<br />Meerderheid leest geen boeken<br />NB: Aantallen tot en met 2004 zijn inclusief provinciale organisaties<br />Bron: cbs.nl; NOS.nl<br />
 26. 26. +1%<br />Aantal leden openbare bibliotheken is gegroeid (in 2009 t.o.v. 2005)<br />Bron: cbs.nl; nos.nl<br />Aantal leden bibliotheek constant<br />
 27. 27. -22%<br />… uitgeleende boeken door Nederlandse OB’s (2009 t.o.v. 2005)<br />Bron: cbs.nl<br />Daling aantal geleende boeken<br />NB: Aantallen tot en met 2004 zijn inclusief provinciale organisaties<br />Bron: cbs.nl<br />
 28. 28. Veranderende financiële positie<br />
 29. 29. 78%<br />… van OB inkomsten bestaat uit gemeentelijke subsidie (2008)<br />Bron: cbs.nl<br />Ontwikkeling subsidiestroom<br />NB: Aantallen tot en met 2004 zijn inclusief provinciale organisaties<br />Bron: cbs.nl<br />
 30. 30. 93%<br />… van Nederlandse gemeenten kort OB subsidies (tussen 2010-2113)<br />Bron: cbs.nl; SOB/VOB ‘Krimpend perspectief’<br />Daling gemeentelijke subsidie<br />NB: Aantallen tot en met 2004 zijn inclusief provinciale organisaties<br />Bron: cbs.nl<br />
 31. 31. 63%<br />… van basisbibliotheken is gesloten sinds 2002<br />Bron: Thaesis; cbs.nl; SOB/VOB ‘Krimpend perspectief’<br />Sluiting bibliotheken<br />
 32. 32. 11%<br />… stijging van de personele lasten sinds sinds2005<br />Bron: cbs.nl<br />Groei personele lasten<br />NB: Aantallen tot en met 2004 zijn inclusief provinciale organisaties<br />Bron: cbs.nl<br />
 33. 33. Deel 3Transformatie<br />Straks:<br />Toekomst<br />Daarvoor:<br />Trends<br />Zojuist:<br />Impact<br />Nu:<br />Transformatie<br />Daarna:<br />Advies<br />Cases: VOB/Thaesis/bibliotheek/OBGroningen/OBAlmere<br />
 34. 34. Bibliotheken transformeren<br />Back office<br /><ul><li>Samenwerking
 35. 35. Widgetising
 36. 36. Integrale benadering bronnen</li></ul>Collectie<br /><ul><li>Digitalising collectie
 37. 37. E-books</li></ul>Front office<br /><ul><li>Toegang op afstand
 38. 38. Mediawijsheid
 39. 39. Retail concept
 40. 40. Betere zoekinterfaces</li></ul>Trends<br />Impact<br />Transformatie<br />Toekomst<br />Advies<br />
 41. 41. Back office<br />
 42. 42. Intensiveringsamenwerken<br />
 43. 43. Widgetizing<br />
 44. 44. Integralebenaderingbronnen<br />
 45. 45. Collectie<br />
 46. 46. Digitalisering collectie<br />
 47. 47. Massa-opslag met aandacht voor duurzaamheid<br />
 48. 48. E-books en E-readers<br />
 49. 49. .<br />Auteursrechtveelaleen issue in digitalewereld<br />
 50. 50. Front office<br />
 51. 51. Toename online content en diensten<br />
 52. 52. Toegang op afstand<br />
 53. 53. Mediawijsheid<br />
 54. 54. Retailconcept<br />
 55. 55. Verbetering zoekinterface<br />
 56. 56. Concurrent of bondgenoot?<br />
 57. 57. Deel 4Toekomst<br />Nu:<br />Toekomst<br />Daarvoor:<br />Trends<br />Daarvoor:<br />Impact<br />Zojuist:<br />Transformatie<br />Straks:<br />Advies<br />Cases: Internet<br />
 58. 58. Toekomstige ontwikkelingen als bedreiging of kans<br />Verandering in de keten<br /><ul><li>Rollen veranderen, rollen vallen weg</li></ul>Nieuwe boekadviseurs<br /><ul><li>Bookcommunities</li></ul>Verhuur (commerciële uitlening)<br /><ul><li>Verhuur en verkoop (e-)textbooks
 59. 59. Verhuur tekstboeken</li></ul>Verkoop e-books<br /><ul><li>Verkoop e-books
 60. 60. Verkoop e-textbooks
 61. 61. Digitale tekstboeken editen</li></ul>Cursusaanbieders<br /><ul><li>Online cursussen
 62. 62. Peer2Peer cursussen</li></ul>Nieuwe werkplekaanbieders<br /><ul><li>Werk- en ontmoetingsplekken</li></ul>Nieuwe bibliotheekconcepten<br /><ul><li>Groen bibliotheekconcept
 63. 63. Layer</li></ul>Trends<br />Impact<br />Transformatie<br />Toekomst<br />Advies<br />
 64. 64. Reader<br />Author<br />De keten verandert<br />
 65. 65. Toetreding Bookcommunities<br />
 66. 66. Yindo (platform / ook lenen<br />Verhuur E-textbooks<br />
 67. 67. Verhuur tekstboeken<br />
 68. 68. Verkoop (e-)books<br />
 69. 69. Verkoop (e-)textbooks<br />
 70. 70. Digitale tekstboeken editten<br />
 71. 71. Online cursussen<br />
 72. 72. Peer 2 Peer cursussen<br />
 73. 73. Werk- en ontmoetingsplekken<br />
 74. 74. Groen bibliotheekconcept<br />
 75. 75. Layer<br />
 76. 76. Deel 5Ons advies<br />Zojuist:<br />Toekomst<br />Daarvoor:<br />Trends<br />Daarvoor:<br />Impact<br />Daarvoor:<br />Transformatie<br />Nu:<br />Advies<br />
 77. 77. Ons Advies<br />Wat gaat uw organisatie doen?<br /><ul><li>Richten
 78. 78. Inrichten
 79. 79. Verrichten</li></ul>Trends<br />Impact<br />Transformatie<br />Toekomst<br />Advies<br />
 80. 80. Duid de trends<br />
 81. 81. Cross that bridge – yougottherealready!<br />
 82. 82. Analyse externe omgeving<br />Doelgroepselecteren<br />Vaststellen vanmissie<br />Analyse interneomgeving<br />Genereren van strategische opties<br />Managen vanresultaten<br />Keuze uit alternatieven<br />Acties uitvoeren<br />Diagnosticeren<br />Identificeren<br />Wat is ons onderscheidencd vermogen?<br />Voor wie zijn we van betekenis?<br />Hoe kunnen we dit aanwenden?<br />Welke acties moeten wij ondernemen?<br />Bedenken<br />Realiseren<br />Acteren in plaats van reageren<br />
 83. 83. Watgaatuworganisatiedoen?<br />Stel vast:Visie – Missie – Doelgroep<br />Transformeer de bibliotheekOntwikkel nieuwe inkomstenbronnenRelateer elke beslissing aan mogelijke schaalvoordelen<br />Investeer in marketing Ontwikkel online dienstenWees zichtbaar daar waar je klanten zijn<br />
 84. 84. Bedankt<br />... voor uw aandacht. Uw kans ontdekt? Wij kunnen u helpen transformeren. <br />Adviesbureau Thaesis<br />Sinds 2006<br />http://www.thaesis.nl<br />info@thaesis.nl<br />Erik Oltmans<br />erik.oltmans@thaesis.nl<br />06 – 1508 1551<br />Kanaalweg 17L-A<br />3526 KL Utrecht<br />030 - 267 3514<br />
 85. 85. Technologie<br />Informatie<br />Media<br />Wij onderzoeken trends en adviseren klanten. Wij investeren in mensen. Wij zijn Thaesis. <br />Wat wij doen<br />Thaesis adviseert uitgevers, overheden, bibliotheken en overige dienstverleners bij het bepalen van een winnende strategische route in een veranderende wereld. Deze veranderingen ontstaan door nieuwe behoeften van klanten. En worden versterkt door technologische ontwikkelingen en wetmatigheden die niet langer opgaan. Concurrentie komt vaker uit onbekende hoek en wereldwijde ontwikkelingen maken lokaal impact, waardoor veel traditionele businessmodellen onder druk staan. Dat vraagt om een strategisch antwoord. Een antwoord dat leidt tot een organisatorische transformatie. En een antwoord dat leidt tot financieel succes.<br />Adviesbureau Thaesis<br />Sinds 2006<br />http://www.thaesis.nl<br />info@thaesis.nl<br />Erik Oltmans<br />erik.oltmans@thaesis.nl<br />06 – 1508 1551<br />Kanaalweg 17L-A<br />3526 KL Utrecht<br />030 - 267 3514<br />

×