Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ole Jonny Korsgård

728 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ole Jonny Korsgård

 1. 1. Service<br />er kultur!<br />
 2. 2. Positivt lederskap!<br />Hvem er jeg?<br />Hva fikk vi til?<br />Kultur, kultur, kultur!<br />
 3. 3. Hvem jeg er<br /><ul><li>30 år i reiseliv
 4. 4. MBA
 5. 5. MSc in Management
 6. 6. Vinkelner
 7. 7. Fryktelig dårlig</li></ul> taper<br /><ul><li> Team orienter
 8. 8. Verdi orientert </li></li></ul><li>Slik startet det;<br />
 9. 9. Klima 2008<br />
 10. 10. Klima 2008<br />
 11. 11. MBA oppgave i positivt lederskap!<br />Sammendrag<br />Clarion Collection Hotel Arcticus (CCHA) er et av 4 fullservice hoteller i Harstad. CCHA gikk konkurs i starten av 2007, og nye eiere har investert i oppussing og reposisjonering av hotellet. Ledelsen har mange utfordringer i forhold til prestasjonene som er levert siden nyåpningen, ikke minst på personalsiden. Antageligvis har mange omskiftinger, nedskjæringer og effektiviseringskrav ført til lavere jobbtilfredshet og dårligere prestasjoner. Teorien på området tilsier at positiv tankegang og væremåte hos ledelse og ansatte, vil ha en positiv effekt på nær sagt alle aspekter av forretningsdriften. Forfatterne av denne oppgaven har, med bakgrunn i eksisterende grunnlagsdata, utformet en operasjonell plan for implementering av omdømmetenking ved hotellet, med hensikt å bedre arbeidsmiljøet, og dermed prestasjonene.<br />
 12. 12. Personlig omdømme tenkning<br />S O L E N <br />S – Smil<br />O- Optimisme<br />L- Latter<br />E – Engasjement<br />N - Nærhet<br />
 13. 13. Omdømmetenking<br />
 14. 14. Klima 2009<br />
 15. 15. Kultur spiser strategi til frokost!<br />
 16. 16. Ritualer<br />Pep talk hver morning 10-15 min, rikets tilstand.<br />One minutemanagement<br />Pluss utsjekk!<br />Bursdager<br />Feiring av resultater<br />VK<br />
 17. 17. Ett minutt mål<br />Gry Tove Raum, Resepsjonssjef<br />Målene for 2010<br />Ta et minutt<br />***<br />Se på målene dine<br />***<br />Se på dine prestasjoner<br />***<br />Se om din adferd stemmer med målene<br /> <br />Alltid ha riktig pris, til riktig kunde, til riktig tidspunkt.<br /> <br />Få alle ansatte til å selge opp, et nivå.<br /> <br />Påse at det er gjort solide forventningsavklaringer til alle KK kundene, og at dette er skriftlig<br /> <br />Jobb med mersalget i baren knyttet til egne gjester, og Kulturhusets gjester <br />Nye mål forandrer adferd<br /> ***<br />Konsekvenser opprettholder adferden<br /> <br />
 18. 18. Symbolikken<br />A-laget!<br />Byens beste hotell!<br />Feel’s like home!<br />
 19. 19. Verdier!<br />Energi<br />Mot<br />Begeistring<br />
 20. 20.
 21. 21. Klima 2010<br />
 22. 22. Kultur bærere<br />Forutsigbarhet<br />Informasjon<br />Omdømme fokus<br />Tilstedeværelse<br />Det lille ekstra<br />Begeistring<br />
 23. 23. NGI RGI<br />2008 93% 95<br />2009 92% 109<br />2010 96% 121<br />
 24. 24. ResultaterClarionCollection Hotel Arcticus<br /> 2007 konkurs<br />DA 1 – 2008 kr. 0.8 MNOK<br />DA 1 – 2009 kr. 2.7 MNOK<br />DA 1 – 2010 kr. 4.0 MNOK<br />Akk juli 2011 mot måltallene + 463’<br />
 25. 25. Nominert til årets hotell 2009<br />
 26. 26. Nominert til årets leder 2010Nordic Choice Hotels<br />
 27. 27. Takk for meg!<br />Jo mer du sloss for det ”beste”, jo oftere får du det!<br />

×