Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CNNS årsmøte 2012 presentasjon

421 views

Published on

Remi og Eriks presentasjoner under CNNS årsmøte i Bodø 8.mai 2012

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CNNS årsmøte 2012 presentasjon

 1. 1. Årsmøte – Bodø – 8.mai 2012
 2. 2. Agenda• 13.00 ÅRSMØTE CNNS• 14.30 VINTERCRUISE I ALTA – HENRIETTE BISMO EILERSTEN• 15.30 CNNS - STATUS ETTER ETT ÅR – REMI SOLBERG / ERIK JOACHIMSEN• 18.00 SHOREX BODØ – SOLVEIG HENRIKSEN
 3. 3. PRAKTISK INFORMASJON• ÅRSMØTEDOKUMENTER• HOTELLROM• UTFLUKT• HVA DEKKES AV HVEM?• I MORGEN
 4. 4. Agenda CNNS Årsmøte 1. Innkalling og agenda 2. Valg av møteleder samt ett medlem som sammen med møteleder signerer protokollen 3. Godkjenne årsberetning og årsregnskap herunder disponering av resultat (vedl 1 og 2) 4. Eventuelle vedtektsendringer og endringer i ”Retningslinjer for virksomheten” kommende år i forretningsplanen 5. Status årets planer og budsjett 6. Saker som styret eller deltagere ønsker fremlagt 7. Godkjennelse av nye medlemmer, samt fastsettelse av tilknytningsavgift Forslag til nye medlemmer: Vardø Havn og Kirkenes Havn 8. Valg av styre (styret i CNNS er valgkomite inntil valgkomite velges) 9. Valg av valgkomité. Årsmøtet oppfordres til å foreslå kandidater 10. Fastsettelse styrets godtgjørelse
 5. 5. Valg av nytt styre• Det sittende styret er: – Styrets leder Remi Solberg Ikke på valg, ett år igjen av perioden – Styrets nestleder Åse Lill Barstad Ikke på valg, ett år igjen av perioden – Styremedlem Harriet Willassen Ikke på valg, ett år igjen av perioden – Styremedlem Ingvar M. Mathisen På valg – Styremedlem Sølvi Kristoffersen På valg – Varamedlem Ivan Jørgensen På valg – Varamedlem Knut Arne Iversen På valg• Valgkomiteens innstilling: – Styremedlem Ingvar M. Mathisen Foreslås gjenvalgt for to år – Styremedlem Sølvi Kristoffersen Foreslås gjenvalgt for to år – Varamedlem Henriette B. Eilertsen Foreslås valgt for ett år – Varamedlem Hugo Næss Foreslås valgt for ett år
 6. 6. Budsjett 2012
 7. 7. CNNS Vision– Utvikle “Arctic Norway” til å bli en attraktiv og innovativ cruiseregion… …Powered by Nature”
 8. 8. CNNS har tatt posisjonen PRODUCT MARKET CNNS-SHOREX MEMBERS: CRUISE LINES THESUPPLIERS DESTINATION CRUISE PASSENGER S AGENTS S & PORTS Kompetent nettverk: Medlemmene har mange års erfaring med håndtering av cruiseskip/passasjerer i Nord-Norge og Svalbard
 9. 9. B2B Marketing & Sales – AIDAS CN / CNNS - Cruise Ports• A – Attention Branding• I – Interest Fam-trips, news and product development __________________________________________________ __________• D – Desire Cruise Destinations: Presentations and direct sales• A – Action Shorex Suppliers: Satisfied customers through high quality Shorex• S – Satisfaction Word-of-mouth and repurchase
 10. 10. CNNS fungerer• Etableringsfasen har gått bra, med nødvendige «justeringer» i forhold til hverandre• Skepsisen er overvunnet• Vi kan begynne arbeidet med å nå våre mål
 11. 11. Målsettinger for CNNS• Øke antall anløp med 20% og passasjerer med 40% over tre år• Ta markedsandeler i Norge (fra 16 -> 18 %)• Øke antall snuhavn-operasjoner, jevnt fordelt i regionen• Utvikle flere og bedre landtilbud
 12. 12. Cruise Passengers to Norway2500200015001000 Norge 500 0 Fjords & Oslo Northern Norway & Svalbard
 13. 13. Passasjerer til CNNS destinasjoner (Estimat 2012)150000 110000 NORTH CAPE100000 TROMSØ LOFOTEN 50000 SVALBARD HAMMERFEST ALTA 0 NARVIK HARSTAD BODØ BR.SUND SORTLAND
 14. 14. Og nå skal vi…. 60OPPDATERE 40PROGNOSENE 2011 20 2012FOR 2012! 0 Cruise
 15. 15. Virksomhetsoversikt 2011 - 2012
 16. 16. Merkevaren CNNS• B2B – Business to business markedsføring• Vektlegger design for å skape identitet• Gjennomgående for all kommunikasjon med cruise-industrien• Merkevarebygging er av overordnet betydning
 17. 17. CNNS.NO• http://cnns.no/nyweb/• CNNS` ansikt utad• Oppslagsverk for – CNNS presentasjon – Nyheter – Fakta om havner/destinasjoner – Shorex: «CNNS Produktkatalog» – Snuhavnmuligheter – Billedgalleri – Cruisekalender
 18. 18. Cnns.no• Fellesskapets side, med hovedfokus på PRODUKT («Attention & Interest»)• Ønsker medvirkning fra CNNS-medlemmer• Egen prosjektgruppe / «redaksjon» ønskes opprettet• Ambisjon: – Bli en ledende hjemmeside i cruise-verdenen!
 19. 19. FAM-trip 2011Vellykket FAM-trip til Finnmark og Tromsø
 20. 20. CRUISE NORWAY FAM-TRIP 2 3 Cruise Norway FAM-trip, 1 Sunday 2nd – Friday 6th September 2012 5 4 6 1. NARVIK 2. HARSTAD 3. SORTLAND 4. LOFOTEN – SVOLVÆR 5. LOFOTEN - LEKNES 6. BODØ 7. BRØNNØYSUND 7
 21. 21. Snuhavn• Fremtiden for cruise i nord, og vår største utfordring. Krever mental omstilling hos våre kunder, først og fremst itinerary planners i rederiene• Forslag: Opprettes en egen arbeidsgruppe som jobber spesifikt ift dette
 22. 22. Public Relations• CNNS er lagt merke til i bransjen: Omtale i internasjonale cruise- magasiner, annonsering, nyhetsbrev og relasjonsbygging• Det er CNNS journalistene ringer til når de skal skrive om cruise.• Pressemeldinger fra CNNS gir god omtale
 23. 23. Medieomtale
 24. 24. Database
 25. 25. BilledgalleriVI MÅ BLI FLINKERE TIL Å TA BILDER OG Å BRUKE DE!
 26. 26. «SHOREX 2014»«Først må vi ha noe å selge – så kan vi selgedet»
 27. 27. «SHOREX 2014»• CNNS` viktigste prosjekt de to neste årene. Vi skal utvide sortimentet i «butikken», og gjøre det mer attraktivt å cruise i nord. Ønsker intern «konkurranse» for å gjøre hverandre gode!• Utvikle flere og bedre Shore Excursions: Minimum 36 nye shorex tilbud, sommer og vinter• « -Vi vet at cruisepassasjerene har mer penger å bruke…»• Lære prosessen, bli gode på produktutvikling (Mimir)• Deretter vil vi legge trykk på salg og markedsføring; Det er neste fase
 28. 28. «SHOREX 2014»« - Det er gjennom suksessfull produktutvikling vi skal utvikle våreunike konkurransefortrinn som skal gjøre CNNS i stand til å nå sinemål på vegne av hvert enkelt medlem. Dette krever felles innsatsfra alle CNNS-medlemmer»
 29. 29. SHOREX 2014 • Innovasjon Norge • Søkt om tilskudd 641.000,- (50%) • Prosjektbudsjett 1.281.000,- • Mentor: Mimir.no Ann Jorid Pedersen Prosjektledelse: CNNS • To samlinger, oppfølging • «Pensum»: Opplevelsesøkonomi

×