Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
®
        ®           ®



               ®
                 ®




   ...
®




                    ®
Grundläggande frågeställningar     ®
- Internetspecifika varumärken?
...
®




                  ®
Vad kännetecknar ett varumärke?  ®
- Särskiljningsförmåga
          ...
®




               ®
               ®
Allmänt om ord- och figurmärken

- Ordmärke
     ...
®




             ®
Internetspecifika    ®
varumärkestyper
-Webbdesign/multimedia
            ...
®




                    ®
  Varumärkesanvändning på       ®
  Internet I
  Ensamrätten
 ...
®




                      ®
Varumärkesanvändning på          ®
Internet II
Territoriell e...
®




                     ®
Varumärkesanvändning på         ®
Internet III
WIPO:s rekommenda...
®




                     ®
Varumärkesanvändning på         ®
Internet IV
WIPO:s rekommendat...
®




                         ®
Varumärkesanvändning på              ®
Internet V
...
®




                           ®
Varumärkesanvändning på                ®
Inte...
®




                          ®
Varumärkesanvändning på               ®
Internet...
®




                         ®
Varumärkesanvändning på              ®
Internet VI...
®




                ®
                ®
Användning i näringsverksamhet I

Utgångspunkt
  ...
®




                    ®
Användning i näringsverksamhet II   ®
Gällande rätt
          ...
®




                ®
                ®
Användning i näringsverksamhet III

Problem
   ...
®




                      ®
Användning i näringsverksamhet IV   ®
Exempel
           ...
®




                    ®
Användning i näringsverksamhet V    ®
Exempel
            ...
®




                   ®
Slutsatser I               ®
Territorialitet/användning
    ...
®




                    ®
Slutsatser II              ®
Användning
           ...
®




                          ®
Slutsatser III                     ®
Näring...
®




                          ®
Slutsatser IV                    ®
Näringsv...
®




                     ®
Slutligen…                ®
- Få internetspecifika proble...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Varumärken på Internet/Trademarks on the Internet

1,273 views

Published on

A presentation on some legal aspects on uses of trademarks on the Internet. The slideshow is in Swedish.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varumärken på Internet/Trademarks on the Internet

 1. 1. ® ® ® ® ® ® ® ®® ® ® ® ® ®® VARUMÄRKEN PÅ INTERNET/ Erik Hellsten/Stefan Magnusson/Sarah Snyder
 2. 2. ® ® Grundläggande frågeställningar ® - Internetspecifika varumärken? ® - Territorialitet kontra gränslöshet? ® - Användning av ett varumärke? - Näringsverksamhet?
 3. 3. ® ® Vad kännetecknar ett varumärke? ® - Särskiljningsförmåga ® - Känneteckensfunktion ® - Inga internetspecifika problem
 4. 4. ® ® ® Allmänt om ord- och figurmärken - Ordmärke ® - Bokstäver eller siffror - Figurmärke ® - Former
 5. 5. ® ® Internetspecifika ® varumärkestyper -Webbdesign/multimedia ® - Domännamn ®
 6. 6. ® ® Varumärkesanvändning på ® Internet I Ensamrätten ® Användning av ett förväxlingsbart varumärke i näringsverksamhet. ® ®
 7. 7. ® ® Varumärkesanvändning på ® Internet II Territoriell ensamrätt ./. gränslöst ® medium - Ensamrätten gäller på bestämda ® territorier - Internet medför gränslös informationsspridning - Konflikt uppstår då fler har rätt till samma varumärke på olika territorier
 8. 8. ® ® Varumärkesanvändning på ® Internet III WIPO:s rekommendationer ® - Syfte: att underlätta tillämpning av existerande lagverk ® - Kriterium för quot;användningquot;: Kommersiell effekt i aktuell stat (art. 2)
 9. 9. ® ® Varumärkesanvändning på ® Internet IV WIPO:s rekommendationer ® Kommersiell effekt, faktorer (art. 3): ® - Samtliga relevanta omständigheter - Exempel: saluför varor i landet, kontaktuppgifter i landet, prisangivelse i landets valuta, språk, toppdomän m.m.
 10. 10. ® ® Varumärkesanvändning på ® Internet V Exempel på internetspecifik användning ® Domännamn: ® - Särskiljande funktion? - Upplysande funktion – inte bara om var en dator befinner sig, utan även vem som innehar adressen - Skapar associationer om varors/tjänsters ursprung - Varumärkesanvändning? - (Dirigerande funktion; WIPO:s rek. not 3.12)
 11. 11. ® ® Varumärkesanvändning på ® Internet VI Exempel på internetspecifik användning ® Länkning: - Olika typer av länkning ® - Referenslänkning, ramlänkning, djuplänkning, in- linelänkning - quot;Medelquot; för användning av ett varumärke - Varumärkesanvändning? - Kan vara, om det som länkas till är ett varumärke (Sthlms TR mål nr T 17340-00, WIPO:s rek. not 3.12)
 12. 12. ® ® Varumärkesanvändning på ® Internet VII Exempel på internetspecifik användning ® Metataggar: - Osynlig kodsnutt som berättar ® om webbplatsens innehåll för sökmotorer - Varumärkesanvändning? - Har betydelse för sökmotorernas indexering - Dirigerar en sökning till webbplatsen; kommersiellt betydelsefullt - Varumärket används, om än osynligt för läsaren (dirigerande funktion; WIPO:s rek. not 3.12)
 13. 13. ® ® Varumärkesanvändning på ® Internet VIII Exempel på internetspecifik användning ® Sponsrade länkar (/köpta sökord): - Ett visst sökord på t.ex. Google visar ® köparens länk vid sidan av sökresultaten - Varumärkesanvändning? - Instruktion till sökmotorn att visa en länk - Oklart vem som bär ansvar för ev. varumärkesintrång
 14. 14. ® ® ® Användning i näringsverksamhet I Utgångspunkt ® - Ensamrätten begränsas till näringsverksamhet ®
 15. 15. ® ® Användning i näringsverksamhet II ® Gällande rätt ® ® - Rättsfall och förarbetsuttalanden saknas om vad som är näringsverksamhet i Sverige - Ledning kan möjligen tas från skatterättens område; - 13 kap. 1 § IL: Förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt
 16. 16. ® ® ® Användning i näringsverksamhet III Problem ® - Privat verksamhet med kommersiell effekt ®
 17. 17. ® ® Användning i näringsverksamhet IV ® Exempel ® Uthyrning av bannerplats på i övrigt privat hemsida: ® - Troligen är endast själva uthyrningen, men inte resten av driften, näringsverksamhet (RÅ 2005 ref. 37, inkomsttaxering)
 18. 18. ® ® Användning i näringsverksamhet V ® Exempel ® Användning under toppdomänerna .com eller .biz: ® - Försumbar indikation på näringsverksamhet - Mycket använda toppdomäner - Näringsverksamhet inget kriterium för registrering
 19. 19. ® ® Slutsatser I ® Territorialitet/användning ® - WIPO:s rekommendationer är inte bindande (och därför svaga), men bra ® - Ett bindande dokument är önskvärt pga. att varumärken betingar stora värden
 20. 20. ® ® Slutsatser II ® Användning ® - Krävs inte mycket för att det skall vara fråga om användning ® - Även quot;osynligquot; användning i t.ex. metataggar, länkar och sponsrade länkar kan vara användning
 21. 21. ® ® Slutsatser III ® Näringsverksamhet – problem ® - Kriteriet näringsverksamhet för snävt? ® - Lätt för ickekommersiella aktörer att skapa t.ex. stor goodwillförlust - Kriteriet kommersiell effekt för omfattande? - Fara för yttrandefriheten, om minsta kommersiella effekt kunde angripas varumärkesrättsligt.
 22. 22. ® ® Slutsatser IV ® Näringsverksamhet – problem ® - Sammanblandning privat/kommersiellt medför gränsdragningsproblem ® - Översyn av begreppet näringsverksamhet önskvärd - Ickekommersiella aktörer i vissa fall bör kunna hindras - Dock viktigt att ta hänsyn till yttrandefriheten
 23. 23. ® ® Slutligen… ® - Få internetspecifika problem ® - Grundläggande varumärkesrättsliga principer står sig - Dock bör de problem som ändå ® visat sig få sin lösning i lagstiftningen

×