Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sid 1 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
Tillgänglighet i interna IT-
system på För...
Sid 2 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
• Målet är att alla, oavsett funktionsförm...
Sid 3 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
• En av Sveriges största myndigheter
• Ca ...
Sid 4 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
Tillgänglighet externt
Sid 5 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
beta.forsakringskassan.se
Sid 6 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
Försäkringskassan vill bli bäst på tillgän...
Sid 7 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
Tillgänglighet internt
Sid 8 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
• Försäkringskassan som statlig myndighet ...
Sid 9 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
• Största delen anställda arbetar med hand...
Sid 10 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
Varför tillgänglighet?
Sid 11 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
• Vi uppfyller alla lagkrav avseende
till...
Sid 12 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
• God tillgänglighet i våra IT-system möj...
Sid 13 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
• God tillgänglighet i våra IT-system avs...
Sid 14 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
Hur ser våra system ut idag?
Sid 15 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
Sid 16 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
Sid 17 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
Sid 18 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
Sid 19 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
Sid 20 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
Sid 21 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
• Vi har internt en spretig digital yta s...
Sid 22 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
Väg framåt
Sid 23 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
• Ökad medvetandegrad om tillgänglighet o...
Sid 24 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
• Arbete med kompetensspridning inom områ...
Sid 25 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
• Initiera kartläggning av system utefter...
Sid 26 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
• Utgångspunkten för all nyutveckling av ...
Sid 27 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
• Tillgängliga, tydliga och uppdaterade r...
Sid 28 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
Sid 29 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
Tack!
christian.rosberg@forsakringskassan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tillgänglighet i interna it system på försäkringskassan

1,883 views

Published on

Presentation av Försäkringskassan på Användningsforums seminarium om digitalarbetsmiljö på World Usability Day 2015.

Published in: Government & Nonprofit
 • Slim Down in Just 1 Minute? What if I told you, you've been lied to for nearly all of your life? CLICK HERE TO SEE THE TRUTH ●●● http://t.cn/A6Pnfmge
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Tillgänglighet i interna it system på försäkringskassan

 1. 1. Sid 1 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan Tillgänglighet i interna IT- system på Försäkringskassan Christian Rosberg, UX-arkitekt 2015-11-12 #webbföralla #wud ”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt”
 2. 2. Sid 2 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan • Målet är att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället och delta på lika villkor som andra. • Lagkrav – Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen (2008:567). Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015. – Mer detaljerad information gällande lagar, förordningar, direktiv och riktlinjer finns på http://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/lagar-och-regler/ • Bra tillgänglighet ger bättre system, även för användare utan funktionsnedsättning – T.ex. ger enkelhet och konsekvens i våra IT-system ett stort mervärde till alla användare, t.ex. i form av mindre stresspåslag och ökad effektivitet Vad innebär tillgänglighet i IT-system
 3. 3. Sid 3 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan • En av Sveriges största myndigheter • Ca 13 500 anställda • Utreder och beslutar i över 40 olika typer av ersättningar • Fattar ca 20 miljoner beslut per år • Betalar ut ca 220 miljarder kronor per år Om Försäkringskassan
 4. 4. Sid 4 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan Tillgänglighet externt
 5. 5. Sid 5 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan beta.forsakringskassan.se
 6. 6. Sid 6 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan Försäkringskassan vill bli bäst på tillgänglighet på webben Stockholm 10 september 2015 ”När vi började göra om vår webbplats letade vi efter bra exempel men hade svårt att hitta någon som var tillräckligt bra. Då tog vi beslutet att bli ”bäst i klassen inom tillgänglighet”, säger Anna Fors, projektägare på Digitala kanaler, Försäkringskassan.” http://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/fk_vill_bli_bast_pa_tillganglighet Bäst i klassen på tillgänglighet
 7. 7. Sid 7 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan Tillgänglighet internt
 8. 8. Sid 8 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan • Försäkringskassan som statlig myndighet ska särskilt verka för att dess lokaler, verksamhet och information görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. • Sektorsmyndighet med ytterligare skärpt ansvar avseende tillgänglighet och möjligheten att anställa människor med funktionsnedsättning. • Försäkringskassan arbetar i sin verksamhet med frågor som rör funktionsnedsättning t.ex. med sjuk- och assistansersättning och har alltså generella kunskaper om människor med funktionsnedsättning. Försäkringskassan och tillgänglighet
 9. 9. Sid 9 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan • Största delen anställda arbetar med handläggning i någon form (~10 000) • Närmare 40% av våra anställda är över 50 år gamla • Ett flertal handläggare med olika grader av synnedsättning och rörelsenedsättning Våra användare
 10. 10. Sid 10 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan Varför tillgänglighet?
 11. 11. Sid 11 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan • Vi uppfyller alla lagkrav avseende tillgänglighet i våra IT-system som gäller oss som (sektors-) myndighet och arbetsgivare och är ett föredöme för andra myndigheter och organisationer i arbetet med tillgänglighet. • Genom god tillgänglighet i våra IT-system breddar vi vår rekryteringbas och kan därmed rekrytera kompetent personal oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Effekter av en bättre tillgänglighet
 12. 12. Sid 12 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan • God tillgänglighet i våra IT-system möjliggör alternativa arbetssätt för vår personal, t.ex. utökad användning av tangentbord eller andra hjälpmedel och minskar därmed risken för belastningsskador och ger möjlighet till en bättre arbetsmiljö, t.ex. för de med någon form av syn- eller rörelsenedsättning. • God tillgänglighet i våra IT-system avseende kognitiv belastning motverkar IT-stress och minskar den övergripande arbetsbelastningen hos vår personal, vilket i sig ger bättre förutsättningar för att vara en arbetsgivare med mindre stressrelaterad sjukfrånvaro bland våra medarbetare. Effekter av en bättre tillgänglighet forts.
 13. 13. Sid 13 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan • God tillgänglighet i våra IT-system avseende konsekvens, igenkänning, tydlighet och enkelhet ger bättre förutsättningar för ett effektivare och mer produktivt arbetssätt och mer välmående personal. Effekter av en bättre tillgänglighet forts.
 14. 14. Sid 14 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan Hur ser våra system ut idag?
 15. 15. Sid 15 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
 16. 16. Sid 16 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
 17. 17. Sid 17 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
 18. 18. Sid 18 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
 19. 19. Sid 19 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
 20. 20. Sid 20 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
 21. 21. Sid 21 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan • Vi har internt en spretig digital yta som inte hängt med i branschens utveckling. Den består av generationer av olika tekniker och innebär en svårjobbad arbetsmiljö för våra användare. – Genomgående svåranvända och olikartade system ger hög kognitiv belastning för alla våra användare • En stor andel av våra interna IT-system är idag inte tillgängliga för användare med funktionsnedsättning – Baserat på analyser och förstudier som gjorts under 2007-2011 • Begränsad kunskap inom området för tillgänglighet i IT- system, både inom verksamheten och inom IT. Nuläge
 22. 22. Sid 22 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan Väg framåt
 23. 23. Sid 23 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan • Ökad medvetandegrad om tillgänglighet och funktionsnedsättning – varför, vad det innebär, hur det påverkar oss och hur vi förbättrar tillgängligheten i våra IT- system. • Arbete med tillgänglighet (t.ex. metoder och testverktyg) är i särklass främst riktat mot utveckling av webbaserade klientlösningar. Förutsättningar för förändringsarbete
 24. 24. Sid 24 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan • Arbete med kompetensspridning inom området för tillgänglighet, t.ex. genom introduktionsutbildning och etablerandet av ett kompetenscenter för användarupplevelse/användbarhet och tillgänglighet. • Etablera en tydligare representation av personer med funktionsnedsättning i det användarcentrerade arbetssättet, t.ex. genom att synliggöra funktionsnedsättning bland Personas. • Erbjud stöd och vägledning genom kompetenscenter för tillgänglighet vid upphandling av IT-system – Med största sannolikhet omarbetas LOU utifrån EU-direktiv under 2016 avseende krav på tillgänglighet Väg framåt – Utbildning & upphandling
 25. 25. Sid 25 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan • Initiera kartläggning av system utefter användningsgrad och plattform som underlag för prioritering av punktinsatser • Definiera nödvändiga system för en specifik yrkesroll/typ av handläggare för att få en helhetsbild över systemanvändande – Titta på handläggarens arbetssituation och möjliggör så till att flera uppgifter kan göras i samma eller likartade system • Genomför en översyn för tillgängliga och certifierade hjälpmedel/hjälpprogram – Idag används enbart en handfull licenser och installationer av t.ex. Jaws (v13) och ZoomText Väg framåt – Kartläggningar
 26. 26. Sid 26 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan • Utgångspunkten för all nyutveckling av system avsedda för användare bör vara webbaserade klientlösningar sett ur ett tillgänglighetsperspektiv • En grundläggande nivå av tillgänglighet måste vara ett skall- krav på all nyutveckling av webbaserade lösningar inom IT – Tydligt paketerad och möjlig att verifiera – Minimikrav - WCAG 2.0 AA – Riktlinjer från http://webbriktlinjer.se som komplement • Medverka till styrning och uppföljning av att kraven för tillgänglighet efterföljs, kan delvis ske med punktinsatser av expertkompetens eller webbaserade verktyg – I förlängningen bör största delen av testning av teknisk tillgänglighet ingå som en del i automatiserad testning Väg framåt – Utveckling
 27. 27. Sid 27 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan • Tillgängliga, tydliga och uppdaterade riktlinjer för vår applikationsutveckling gällande form/design, användbarhet och tillgänglighet. • Utökad standardisering av gemensamma komponenter för att säkra tillgänglighet och effektivisera utveckling och förvaltning – Inom självbetjäning (beta.forsakringskassan.se) – Inom ramen för moderniserad handläggning (Handläggningsportalen) – Inom övrig utveckling av webbaserade klienter Väg framåt – Utveckling forts.
 28. 28. Sid 28 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan
 29. 29. Sid 29 • November 2015 • Tillgänglighet i interna IT-system på Försäkringskassan Tack! christian.rosberg@forsakringskassan.se

×