Successfully reported this slideshow.

Öppna data på Konferensen om den officiella statistiken 25–26 april 2013

837 views

Published on

VINNOVAs presentation om öppnadata.se på Konferensen om den officiella statistiken 25–26 april 2013, Stockholm

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Öppna data på Konferensen om den officiella statistiken 25–26 april 2013

 1. 1. Öppna dataKonferensen om den officiella statistiken25–26 april 2013Erik.Boralv@VINNOVA.seBild 1
 2. 2. Öppna data …information som är tillgänglig utan inskränkningar i formav prislapp eller immaterialrättsliga hinder• Komplett• Primär• Aktuell• Tillgänglig• Maskinläsbar• Fri• I ett öppet formatBild 2
 3. 3. 2013-04-22Bild 3“A piece of content or data is open if anyone is free touse, reuse, and redistribute it — subject only, at most,to the requirement to attribute and/or share-alike.”http://opendefinition.org/
 4. 4. Poängen med öppna data Värdet av data uppstår först vidanvändning• ÖPPNA data, inte öppna DATA Att korsa flera datakällor Ökar innovationskapacitetenBild 4
 5. 5.   Transparens, insynVad är öppna data bra för?Bild 5Råmaterial förinnovationDemokrati Plattform för företag
 6. 6. Bild 6
 7. 7.  Publicera dataVad används API:er till?Bild 7Är ”molnet”Integrera system
 8. 8. Exempel på öppna datakällor Läkemedelsverket publicerar på sin webbplats en förteckning övergodkända apotek. Deras lista är en enkel datafil i Excelformat vilketvisar att det inte behöver vara krångligare än så att görainformationen tillgänglig. Filen innehåller namn på apoteket, län,kommun, adress och datum för tillhållet tillstånd.http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Apotek--handel/Apotek/-Tillstand-for-apotek/ Post- och telestyrelsens API:et för tjänsten ”Sök operatör” kananvändas för att ta reda på vilken operatör ett visst telefonnummertillhör. Gränssnitten kan till exempel användas för att bygga såkallade appar till smarta telefoner. http://e-tjanster.pts.se/internet/api Riksbankens räntor och valutakurser, crosskurser, serie namn, olikaaggregat per period, http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Web-Services/Bild 8
 9. 9. öppnadata.se - enportal för innovationBild 9 ”…under 2012 utvecklaen teknisk plattform förförmedling av data somtillgängliggjorts förvidareutnyttjande samtunder 2013 och 2014vidareutveckla denna.”[DNR 2012-02358]
 10. 10.  En katalog överdatakällorUppdraget öppnadata.seBild 10Stödja utveckling ave-tjänsterFrämjavidareutnyttjandet
 11. 11. Bild 11Forum öppna dataVINNOVA, SKL, E-delegationenoch Näringsdepartementet- Pågående initiativ- Gemensamma utmaningar- Nätverkande- Webbsänt och arkiverat#oppnadata
 12. 12. Bild 12
 13. 13. Bild 13
 14. 14. 2 st VINNOVA-utlysningar 20126 + 9 Mkr, 21 + 17 projektBild 14
 15. 15. 1. API för stationsinfo2. GTFS-filer med planeradinformation för all Sverigeskollektivtrafik3. Tillgänglig säker data frånelnätsbolag4. Skanegy Skolportal API5. API för Nobelprisinformation6. Hantera och publicerasamlingar med öppen källkod7. OpenDataUmea8. Stockholm EPR Open - Öppnastängda journaler genomaggregerad klinisk information,för bättre hälsa.9. Öppet bildarkiv10. Länkade öppna data förNobelpris Bild 1511. Länkade öppna data i Sverige -Portal och nationell statistik12. Konvertering av livscykeldata tillinternationell standard13. Flygoperativt API fördistribuerad tjänsteinnovation14. Öppna upp företagsdata!15. Sökdriven öppna data ochsamlingsportal förvidareutnyttjande - Örebro16. Riksarkivet Open data (pilot) -ROND(p)17. Offentliga Data18. Från byråkrati till innovation19. Aperire20. Taxi Stockholm21. Standardiserade öppnadatakällor för Svensk scenkonst
 16. 16.  Dopter AB, Katalogisering av svenskaAPIer och deras användning, AndreasKrohn Göteborgsregionens kommunalförbund,Öppen data i utbildningssektorn, AnetteLarsson Helsingborgs Kommun, Kommunensfinanser som öppen data, Jukka Heino IT-forskningsinstitutet Viktoria AB, ÖppenAPI-licens Företag, Daniel Rudmark IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Öppnadatatjänster för miljödata, MarcusLiljeberg Kyab Sweden AB, Öppen realtids data,Kimmo Yliniemi Lunds universitet, Rättsliga lösningar förtillgängliggörande av öppna datakällor,Stefan Larsson Metasolutions AB, Mjukvaruplattformoch molntjänst för enkel publicering avlänkade öppna data, Hannes Ebner,Bild 16 Morus Konsult AB,Kompetensförstärkning kringkommunal öppna data, Jonas Öberg, Naturvårdsverket, Öppen miljödata - API,Gunilla Andersson Nemo-Q Int AB, Öppna datakällor Nemo-Q, Bertil Widmark Riksarkivet, DISKA - Digitala semantiskakulturarvsauktoriteter, Johanna Berg Socialstyrelsen, Öppna data -Socialstyrelsens nationella riktlinjer förvård och omsorg, David Svärd Swedish Standards Institute, Öppenlänkad data för skolan, Patrick Lindén Wikimedia Sverige, Wiki älskar offentligkonst, John Andersson Worldfavor AB, Öppen Hållbarhetsdata,Frida Emilsson Öhrlings PWC AB, Verktyg och mallar förpublicering av öppna kommunala data,Magnus Kolsjö
 17. 17. Bild 176utmaningar
 18. 18. Bild 181. Oklart var nyttan kommer uppstå
 19. 19. Bild 192. Tillgänglighet & visualisering är allt!
 20. 20. Bild 20
 21. 21. Bild 21
 22. 22. Bild 22
 23. 23. 3. Relevant data – ex. förskolor iStockholmBild: Aftonbladet.
 24. 24. Bild 244. Stärka innovationskapaciteten
 25. 25. 4/22/2013Slide 25
 26. 26. 5. Inga barriärer!Bild 26 Kostnad Licens/villkor, format Tre av fyra nya företag ärtjänsteföretag ochtjänstesektorn totalt står för70 procent av BNP Är det de kunskapsintensivatjänsteföretagen som skanyttja öppna data?
 27. 27. 6. Data.gov.uk, om postnummer "National addresses, including the postcode, are thesingle most fundamental set of core-reference data wecan identify. There is a strong case that a nationaladdress dataset should be delivered undergovernment’s Open Data policy.“ Inspel:• Behovet av auktoritetsposter i stil med UK:shttp://data.ordnancesurvey.co.uk/doc/country/england behövsför länkade data. Så länge det inte finns kommer projektupprätta egna (det pågår redan).Bild 27
 28. 28. SlutBild 28
 29. 29. Utredare för vidareutnyttjandeoffentliga handlingar (PSI) föreslå de författningsförändringar som behövs för att genomföraändringarna i Europaparlamentets och rådets direktiv omvidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) i svensk rätt, analysera konsekvenserna av utvidgningen av direktivetstillämpningsområde till arkiv, museer och bibliotek, se över lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentligaförvaltningen i övrigt, se över myndigheternas bemyndiganden om uttag av avgifter förtillhandahållande och vidareutnyttjande av information i syfte att ökatydligheten, utreda vilket stöd myndigheterna behöver och om någon myndighetbör ges uppgifter på området.Bild 29
 30. 30. Bild 30

×