Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Öppna data webbstrategidagarna offentlig sektor 2013

616 views

Published on

VINNOVAs presentation på Webbstrategidagarna offentlig sektor 2013.

 • Be the first to comment

Öppna data webbstrategidagarna offentlig sektor 2013

 1. 1. erik.boralv@VINNOVA.se #oppnadata http://www.slideshare.net/erikboralv Bild 1
 2. 2. Öppna data  …information som är tillgänglig utan inskränkningar i form av prislapp eller immaterialrättsliga hinder • Komplett • Primär • Aktuell • Tillgänglig • Maskinläsbar • Fri • I ett öppet format Bild 2
 3. 3. Ett exempel på öppen datakälla  Läkemedelsverket publicerar på sin webbplats en förteckning över godkända apotek  Listan en enkel datafil i Excelformat  Filen innehåller namn på apoteket, län, kommun, adress och datum för tillhållet tillstånd http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Apotek-handel/Apotek/-Tillstand-for-apotek/ Bild 3
 4. 4. Bild 4
 5. 5.  Värdet av data uppstår först vid användning • ÖPPNA data, inte öppna DATA  Att korsa flera datakällor Poängen med öppna data Bild 5
 6. 6. Wikipedia + K-samsök Bild 6
 7. 7.    Transparens Demokrati Råmaterial för innovation Vad är öppna data bra för? Bild 7
 8. 8. Bild 8
 9. 9. öppnadata.se - en portal för innovation  ”…under 2012 utveckla en teknisk plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande samt under 2013 och 2014 vidareutveckla denna.” [DNR 2012-02358] Bild 9
 10. 10. Bild 10
 11. 11. Mål  Vem är bäst på öppna data? • Portalen ska innehålla en lista över samtliga offentliga aktörer och deras status vad gäller öppna data (trafikljusmetafor?)  På sikt: ingen data i portalen matas in för hand • En informell (harvesting) standard för aktörer behövs – edelegationens rekommendation, eller en mer teknisk lösning Bild 11
 12. 12. Forum öppna data VINNOVA, SKL, Edelegationen och Näringsdepartementet - Pågående initiativ - Gemensamma utmaningar - Nätverkande - Webbsänt och arkiverat #oppnadata Bild 12
 13. 13. 25 november Bild 13
 14. 14. Bild 14
 15. 15. Öppna datakällor #3 Bild 15
 16. 16. Öppna datakällor #3 – deadline 4 november, 7 Mkr 1. Datakälla görs tillgänglig som öppna data 2. En ansvarig aktör öppnar datakälla som länkad öppna data • Datakällan ska ha karaktären av ett centralt register (basdata). Det är nödvändigt att aktören med uppgiften att förvalta registret är part i projektet. Exempel: lagtexter, upphandlingar, vägar, postnummer och organisationsnummer. 3. Utbildning och kommunikation • B2B, strategiska insatser med långsiktig verkan, samverkan kring arkitektur, upphandling, organisatoriska frågor. Bild 16
 17. 17. 2 utmaningar Bild 17
 18. 18. 1. Oklart var nyttan kommer uppstå Bild 18
 19. 19. Bild 19
 20. 20. 2. Visualisering är allt! Bild 20
 21. 21. Bild 21
 22. 22. Förskolor i Stockholm Bild: Aftonbladet.
 23. 23. Slut Bild 23

×