Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portalen öppnadata.se och VINNOVAs utlysningar öppna datakällor

649 views

Published on

VINNOVAs presentation på Internetdagarna 2013, om portalen öppnadata.se samt vår senaste utlysning Öppna datakällor 3.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Portalen öppnadata.se och VINNOVAs utlysningar öppna datakällor

 1. 1. #oppnadata http://www.slideshare.net/erikboralv/ Bild 1
 2. 2. Öppna data  …information som är tillgänglig utan inskränkningar i form av prislapp eller immaterialrättsliga hinder • Komplett • Primär • Aktuell • Tillgänglig • Maskinläsbar • Fri • I ett öppet format Bild 2
 3. 3. Värdet av data uppstår först vid användning • ÖPPNA data, inte öppna DATA Att korsa flera datakällor Poängen med öppna data Bild 3
 4. 4. Wikipedia + K-samsök Bild 4
 5. 5.    Transparens Demokrati Innovation Vad är öppna data bra för? Bild 5
 6. 6. Bild 6
 7. 7. öppnadata.se - en portal för innovation  ”…under 2012 utveckla en teknisk plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande samt under 2013 och 2014 vidareutveckla denna.” [DNR 2012-02358] Bild 7
 8. 8. Forum öppna data - Gemensamma utmaningar - Nätverkande - Webbsänt och arkiverat - Förslag på innehåll? Bild 8
 9. 9. 2 st VINNOVA-utlysningar 2012 6 + 9 Mkr, 22 + 17 projekt Bild 9
 10. 10. 1. API för stationsinfo 11. Länkade öppna data i Sverige - 2. GTFS-filer med planerad information för all Sveriges kollektivtrafik 12. Konvertering av livscykeldata till Portal och nationell statistik internationell standard 3. Tillgänglig säker data från elnätsbolag 13. Flygoperativt API för 4. Skanegy Skolportal API 14. Öppna upp företagsdata! 5. API för Nobelprisinformation 15. Sökdriven öppna data och 6. Hantera och publicera samlingar med öppen källkod distribuerad tjänsteinnovation samlingsportal för vidareutnyttjande - Örebro 16. Riksarkivet Open data (pilot) - 7. OpenDataUmea 8. Stockholm EPR Open - Öppna stängda journaler genom aggregerad klinisk information, för bättre hälsa. 17. Offentliga Data Öppet bildarkiv 20. Taxi Stockholm 9. 10. Länkade öppna data för Nobelpris ROND(p) 18. Från byråkrati till innovation 19. Aperire 21. Standardiserade öppna datakällor för Svensk scenkonst Bild 10
 11. 11.  Dopter AB, Katalogisering av svenska APIer och deras användning, Andreas Krohn  Morus Konsult AB, Kompetensförstärkning kring kommunal öppna data, Jonas Öberg,  Göteborgsregionens kommunalförbund, Öppen data i utbildningssektorn, Anette Larsson  Naturvårdsverket, Öppen miljödata - API, Gunilla Andersson  Helsingborgs Kommun, Kommunens finanser som öppen data, Jukka Heino Nemo-Q Int AB, Öppna datakällor NemoQ, Bertil Widmark  IT-forskningsinstitutet Viktoria AB, Öppen API-licens Företag, Daniel Rudmark Riksarkivet, DISKA - Digitala semantiska kulturarvsauktoriteter, Johanna Berg  IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Öppna datatjänster för miljödata, Marcus Liljeberg Socialstyrelsen, Öppna data Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg, David Svärd  Swedish Standards Institute, Öppen länkad data för skolan, Patrick Lindén  Wikimedia Sverige, Wiki älskar offentlig konst, John Andersson  Worldfavor AB, Öppen Hållbarhetsdata, Frida Emilsson  Öhrlings PWC AB, Verktyg och mallar för publicering av öppna kommunala data, Magnus Kolsjö     Kyab Sweden AB, Öppen realtids data, Kimmo Yliniemi  Lunds universitet, Rättsliga lösningar för tillgängliggörande av öppna datakällor, Stefan Larsson  Metasolutions AB, Mjukvaruplattform och molntjänst för enkel publicering av länkade öppna data, Hannes Ebner, Bild 11
 12. 12. Bild 12
 13. 13. Bild 13
 14. 14. Öppna datakällor #3 Bild 14
 15. 15.   Öppna språkdata för att främja teknikutvecklingen och språken i Sverige, Språkrådet Mer meteorologisk information ger nya möjligheter, SMHI  Mer nytta av SMHI:s öppna data, SMHI  Vidareutveckling av länkade öppna data för Nobelpris, Nobel Media AB  Öppna diarium och öppna fakturor, SOFTRONIC 1 AB  Öppna den officiella svenska biblioteksstatistiken för alla, Kungliga biblioteket  LTLOD@SB, Göteborgs Universitet  SIL Öppna Data om Svenska Läkemedel, INERA AB  Nära realtidsdata från luftkvalitetsmätningar som ett öppet API, Naturvårdsverket  Tillgängliggörande av öppen data inom Gymnasieantagning, Göteborgsregionens kommunalförbund  Nationell samordning för ökad kunskap och aktivitet kring öppna data inom kommunsektorn, SKL  Öppet Vattenarkiv, LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN  Grundvattendata som öppna datakällor på SGU, Sveriges geologiska undersökning  Etablering av samordnade ODI-noder, Umeå kommun  Öppna data öppnar skogen, Skogsstyrelsen  ÖPPNA DATA - STOCKHOLMS LÄNS BULLERKARTA, Sweco Position AB  Offentliga Öppna Data - En juridisk handbok, Lunds universitet  Kompetensförstärkning kring länkade öppna data - dialog, webbinarier och vitbok, METASOLUTIONS AB  INFORMATIONSVÄXELN - en samlingsplats för enkel och effektiv distribution av och åtkomst till öppna datakällor, VIKTORIA SWEDISH ICT AB  Tvåvägsdialog för ökad kunskap och innovationskraft runt öppna data, Naturvårdsverket Bild 15
 16. 16. • Mer mognad i projekt • ”Att driva ett framgångsrikt öppna data projekt” • Hitta nya aktörer • Användning av data • Undergrupper och nya nätverk Reflektion 2014 Bild 16
 17. 17. Bild 17
 18. 18. Mål  Vem är bäst på öppna data? • Portalen kommer innehålla en lista över samtliga offentliga aktörer och deras status vad gäller öppna data (trafikljusmetafor?)  På sikt: ingen data i portalen matas in för hand • En informell (harvesting) standard för aktörer behövs – edelegationens rekommendation, eller en mer teknisk lösning • Synpunkter, partners, lösningar etc… Bild 18
 19. 19. Bild 19

×