Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informationsmöte och match-making inom datadrivna labb

879 views

Published on

4 april 2017.
informationsmöte om Vinnovas erbjudande (utlysning) Datadrivna labb 2017. Under informationsmötet kommer Trafiklab berätta om sin verksamhet, som ett exempel på hur man kan arbeta. Du kan också hitta framtida samarbetspartner och diskutera gemensamma initiativ med andra aktörer inom branschen.

Published in: Government & Nonprofit
 • Enough is a enough! Is this going to be the day you finally do something about your health? It is a lot easier than you think to be able to shed off unwanted weight. See how you can get started today with 1 minute weight loss routines! ★★★ http://t.cn/A6Pnfmge
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Informationsmöte och match-making inom datadrivna labb

 1. 1. Datadrivna labb Informationsmöte 4 april 2017 om utlysningen
 2. 2. Infrastruktur i ett digitalt samhälle?
 3. 3. Most companies estimate they are analysing just 12% of their data.
 4. 4. Inriktning på Datadrivna labb samla lagra publicera (api) lärande, beslut, tjänst
 5. 5. • fungerar som en nationell resurs inom sitt tematiska område • har en utvecklad systematik för att sprida resultat på skalbart sätt • fungerar som en öppen arena dit relevanta aktörer är välkomna • ger tekniskt stöd för tillgängliggörande och återanvändning av data • bedrivs i samverkan med relevanta aktörer • har en varaktighet som sträcker sig längre än till ett enstaka projekt Checklista för en ”bra” labbmiljö
 6. 6. Exempel: Skogsdatalabbet@SLU • Skogsdatalabbet är en ny experimentell miljö för tillgängliggörande och analys av skogliga data. • Vi skapar en kreativ mötesplats som främjar användningen av den senaste tekniken inom 3D- fjärranalys och de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys. • Labbet sprider kunskap om ny digital teknik för avbildning, modellering och visualisering av skogsresurser, samt tillgängliggör skogliga data. • SLU ger via labbet skogsnäringens aktörer tillgång till analyskompetens, data och programvaror för att utforska möjligheter att sambearbeta nya datakällor med egna befintliga data och att anpassa produkterna till den egna verksamheten.
 7. 7. Datadrivna media och journalistik?
 8. 8. Precisionsjordbruk
 9. 9. Plus Minus Data redo att användas Verkstad - data vidareutnyttjas Auktoriserad part, trovärdighet Labb för hjälp inom område X Attrahera och välkomna aktörer Nytt ekosystem Tematiskt intressant × Vi kommer att samla data × Oklart dataägande och –villkor × Det finns 1 behovsägare × Utveckla 1 databaserad tjänst × Vanligt utvecklingsprojekt × Vi och aktörer vi redan känner × Få aktörer inom området
 10. 10. • Utlysningen välkomnar ansökningar för en följekommunikatör/-forskare. • Att observera, analysera och kommunicera det som sker i och runt labben fram till september 2019. • Under projektens aktiva period göra observationer av tillvägagångssätt, metoder som används, samt kommunicera effekter och resultat. • Insatsen ska skapa ett brett lärande, både för projekten och för andra intresserade. • Forskningen kan bidra med systematiska observationer och skapa underlag (evidens) för att kunna dra slutsatser. • Det kommunikativa står för nyttiggörande och det lärande som går att notera redan under projektens etableringsfas. Följekommunikatör/-forskare (kap 3.2)
 11. 11. 23 maj Ansökan 16 juni Beslut 19 juni Projektstart 31 augusti 2019 Avslut Data för bättre beslut, mer kunskap, nya och förbättrade tjänster Här är Sverige redan relativt starkt och många FoU- projekt finns

×