Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
#oppnadata
http://www.slideshare.net/erikboralv
Agenda
• Senaste nytt, Alexander Alvsilver, Erik Borälv (Vinnova)
• Vad som är på gång avseende PSI och öppna data, Monika...
De statliga myndigheterna utbyter registeruppgifter (s.k.
grunddata) mellan sig. Hittills har myndigheter som t.ex.
Skatte...
Riksarkivets uppdrag inom PSI och öppna data
Monika Jansson 2016-09-23
Vad jag tänkt tala om idag
• Uppdraget från regeringen
• Vad Riksarkivet gör nu och framöver
• Regelverket
Uppdraget från regeringen
Riksarkivet ska främja statliga myndigheters arbete med
att tillgängliggöra data för vidareutnyt...
Regeringens mål
• Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter (prop
2015/16:1)
• Delmål:
...
Vad som inte syns i uppdraget
• Varje myndighet ska upprätta en PSI-förteckning över
handlingar som vanligen kan vidareutn...
Vad Riksarkivet gör den närmaste tiden
• tar fram formerna för arbetet med regeringsuppdraget. Det
ska bedrivas som ett pr...
På lite längre sikt
• Se över lösningen för att samla och publicera information
om statliga myndigheters PSI-förteckningar...
Vad är vidareutnyttjande av
handling och vad är öppna data
• Vidareutnyttjande av handling:
– lagen omfattar de handlingar...
Sätt att tillgängliggöra handlingar
• Publicera handlingar (informationen i sig)
– så att information om handlingarna kan ...
PSI-lagen
• Syftet med lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av
handlingar från den offentliga förvaltningen är att
– främ...
Skyldighet att publicera en PSI-
förteckning
11 § PSI-lagen:
En myndighet ska informera om avgifter, inklusive
beräkningsg...
Riksarkivets normering ang. PSI-förteckningar
15 §arkivförordningen:
Riksarkivet får för statliga myndigheter samt organ s...
Utkast till föreskrifter om PSI-förteckning
• Förteckningen ska för varje handlingstyp, eller grupp av
likartade handlings...
Tack för mig!
Daniel Rudmark
Viktoria Swedish ICT
Anton Fjällström
ModernAge
(DEN LÅNGA OCH KROKIGA)
VÄGEN MOT ÖPPNA
TRANSPORTDATA
I RIO...
www.viktoria.se
PROJEKTET UMIS
• Urban Mobility Information Services in Rio de
Janeiro
• Finansierat av Vinnova
• Samverka...
BAKGRUND
www.viktoria.se
www.viktoria.se
www.viktoria.se
www.viktoria.se
RESULTAT
www.viktoria.se
linc.prefeitura.rio
www.viktoria.se
www.viktoria.se
trafi.com skedgo.com/home/riogo/ livrit.com.br
3 UTMANINGAR
ÖPPNA TRANSPORTDATA
RIO DE JANEIRO
www.viktoria.se
www.viktoria.se
www.viktoria.se
www.viktoria.se
MODERNAGE
Ö P P E N I N N O V A T I O N
MODERNAGE
Ö
P
P
E
N
D
A
T
A
E
K
O
S
Y
S
T
E
M
N T R E P R E N Ö R E R
Ä G A R E
R E D J E P ...
MODERNAGE
API
Managemen
t
AGE
End users
Third part developerAdmin / Edit user
Webportal for all API:s, Users/Projects,
API...
MODERNAGE
iPlanRio/
COR
Innovation
Enabler
3 part
developer
Open Innovation
PUBLIC
Digital
DATA
APIAPP
iPlanRio/COR
”I am providing ...
Performance, scalability, security and
availability. Open data and innovation
Gather data, many channels and large
volumes...
Anton Fjällström
anton@modernage.se
MODERNAGE
PRESENTERAT AV
MATTIAS AXELL
Fråga staten!
- en plattform för Offentlighetsprincipen!
TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN&
OFFENTLIGHETSPRINCIPEN- GRATTIS TILL 250 ÅR!
TACK!
PETER
FORSSKÅL
1732-1763
1759
1766
Fråga staten!
Ett enklare sätt för medborgare att
- tillgå,
- begära ut
- offentliggöra allmänna handlingar!
ÄR FRI- & RÄTTIGHETER
LIKA VÄRDA?
?
FRÅGA ANALYSERA GRANSKA LADDA NED
AVANCERAD
SÖK
SNABBSÖK FRAMGÅNGSRIKA NEKADE
API SVAR GENOM BREV KORRESPONDENS
DISKRETA
MEDDELANDEN
SKRÄDDARSYDDA
RSS-FLÖDEN
DELA-LÄNKAR FÖLJ
Fråga staten!
- ett enkelt sätt att försvara och visa på värdet av
Offentlighetsprincipen och öppna data
ELEFANTEN I
RUMMET
EXPERIMENTERA
& LÄR GENOM
BEHOV
INVOLVERA FLER MEDBORGARE OCH SE
MÖNSTER - HELA VÄGEN
KONTINUITET MÖJLIGGÖR
FÖRÄNDRING
Fråga staten!
Freedom Of Information In Sweden
PROCESS 1776 - 2016
OCH MAJORITETEN SOM KAN HJÄLPA TILL
GRÄVANDE EXTREMISTER
DE KALLAR OSS RÄTTSHAVERISTER
Freedom Of Information In SwedenFreedom Of Information In SwedenFreedom Of Information In Sweden
Frågastaten
PROCESS
2016 ...
ANNARS BARA SKVALLERBYTTOR
– ELLER...?
GAME OVER...
- ERKÄNN OCH DELA-LIKA TO CONTINUE...?
Fråga staten!
- ett enkelt stöd till offentliga myndigheter att göra sitt
jobb - att främja offentlighet och öppenhet i et...
“MY GOD... IT'S
FULL OF STARS...”
My God... It's Full of Stars
GALAXER
AV
KUNSKAP
MÅNGA BÄCKAR SMÅ
Fråga staten!
- ett sätt att stödja granskande journalistik - att vara
anonym, se mönster, samverka a la Panamadokument.
INBILLNINGEN OM NÄTET
FOLKPROXY BY DEFAULT
Plattform
=
Proxy
MyndighetAlice
Här är XMyndighet
skickar X här
Alice begär X Y begär X
MASKINEN PÅ DIN SIDA
HISTORY IN
REPEAT
EN DIGITAL
PLATTFORM
- PER JOHAN
HÖPPENER?
UTMANINGAR ÄR ROLIGA MOTIVATIONER!
OFFENTLIGHETSPRINCIPEN, DET
ÖPPNA OCH DEMOKRATISKA
SAMHÄLLET RINGDE FRÅN
DÖDSBÄDDEN I FRAMTIDEN
- LÅT OSS MÖTAS OCH SKAPA
...
TACK,
MATTIAS@OKFN.SE
@OKFSE
PGP: 6F99 243E B375 030B
5C8F D1F1 F069 C490 42B0
025C
KÄLLMATERIAL:
CC-BY 2.0
“Edward Snowden Wired Magazine” av Mike Mozart https://www.flickr.com/photos/jeepersmedia
“Tahrir ...
kommunal verksamhetsutveckling
Kommuner i samverkan
Öppen innovation, transparens och ökad service
Björn Hagström Peter Ma...
kommunal verksamhetsutveckling
Nationell definition av
gemensamma datamängder
för öppna data i
kommunsamverkan
kommunal verksamhetsutveckling
Workshop
kommunal verksamhetsutveckling
• Hur vi arbetade
• Deltagande från kommuner
• Tekniska projektledare
• Befintliga standard...
kommunal verksamhetsutveckling
• Hur vi arbetade
• Deltagande från kommuner
• Tekniska projektledare
• Befintliga standard...
kommunal verksamhetsutveckling
Börja följ specifikationerna!
kommunal verksamhetsutveckling
• Ställ krav i upphandling (stöd finns på
Github)
• Fråga befintliga leverantörer (stöd
fin...
kommunal verksamhetsutveckling
• Samverkan fungerar
• Förvaltning är en utmaning
• Kan bli mycket billigare än detta proje...
kommunal verksamhetsutveckling
• Hur går vi vidare?
• Vilka vill vara med?
Maila bjorn@hagstom.nu eller
peter@mankenskiold...
kommunal verksamhetsutveckling
• Videosänt seminarie
• Teleworkshop
Mer om projektet
kommunal verksamhetsutveckling
Livsmedelsinspektioner
https://sambruk.github.io/livsmedel/
Leverantörsreskontra
https://sa...
Paus
2016-09-26Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 55
GENERISK SYSTEMATISK
PROCESS FÖR
TILLGÄNGLIGGÖRAND...
Tidigare projekt på Naturvårdsverket
• DiVA det digitala vetenskapliga arkivet
• Metadatakoncept
• Den centrala metadataka...
Generisk systematisk process för
tillgängliggörande av öppna data
• Inleddes med workshopen ”Next steps”
• Process för til...
Process för tillgängliggörande av
information
• Bygger på erfarenheter av annat processarbete
• Kan tillämpas flera gånger...
Process för metadata
• Metadata ska nästan alltid tas fram (kanske
undantag vid nationens säkerhet)
• Olika informationsty...
Verktyg för uppföljning av
informationshantering
• En bra informationshantering är en förutsättning för
att skapa öppna da...
Verktyg för uppföljning av
informationshantering
• Vi utgick från en engelsk modell men har anpassat
den mycket
• Specifik...
Erfarenheter
• I båda delprojekten har vi arbetat med tester i
verksamheten för att se till att vi skapar något som
är pra...
Vill du veta mer?
• Webbinarium inom Digitalt först den 11 november
För att få info om detta, anmäl dig på
digitaltforst@n...
Verktygslåda för att jobba
med DCAT-AP
Tilda
Lisa Arrenius, projektledare
IT-avdelningen, Sveriges Lantbruksuniversitet
Vinnova, 2016-09-23
Tillgängliggörande och
bevarande av forskningsdata
Användarvänlig infrastruktur för
deponering och utsökning av data
koppl...
Flerspråkig metadata
Vår väg in mot
öppna data
SLUs behov
kartlagda i
egen
metadataprofil
Tagit hjälp av
Andreas
Krohn på
...
Tilda i framtiden
Mer Tilda på SLU
• Fler processer ska kartläggas och läggas in i Tilda
Genom Tilda bidrar SLU till mer ö...
Tack för att du lyssnade!
Kontakta mig gärna om du har frågor
Lisa Arrenius, SLU
018-671454
lisa.arrenius@slu.se
CSN:s övergång till
öppna data
Olof Frænell
Utvärderings- och statistikkontoret
Centrala studiestödsnämnden
• Gör studier möjligt
• Studiehjälp
• Studiemedel
• Återbetalning av studielån
• RG-bidrag
• H...
Öppna data, har vi det?
• Vägledningen på vidareutnyttjande.se – 5 frågor
Öppna data på CSN73
19870722-9999
Svar: Ja!
• Åtminstone CSN:s officiella statistik uppfyller kriterierna
• . . . och Excel-filer har varit publicerade seda...
Men, vi var inte nöjda med det
• Svår att hitta
• Excel-format och PDF
• [Hack for Sweden 2015]
• Saknar API-möjlighet
• I...
Datalager för uppföljning och statistik
• Första versionen 1997
• IBM Cognos-verktygen
Öppna data på CSN76
Vad har vi då gjort inom CSN?
• Började med CSN:s officiella statistik
• Val av publiceringsverktyg, PX-Web från SCB
• Sta...
Vad har vi då gjort inom CSN? (forts)
• Lärt oss verktygen
• Byggt frågor i Cognos (DW) för att plocka fram data
Öppna dat...
Vad har vi då gjort inom CSN? (forts)
• Satt upp webbservrar prod- och testmiljö
• Skapat metadatabeskrivningar DCAT-AP
Öp...
Vad har vi då gjort inom CSN? (forts)
• Referensgrupp – handläggare från olika avdelningar
• Ingång/banner på csn.se
• Öpp...
Reflektioner
• Ger möjlighet att tillgängliggöra mer data
• även från andra delar av CSN
• Flera olika kompetenser behövs
...
Detta undrar vi över
• Kommer det att komma fler frågor till oss?
• Vilka kommer att använda data?
• Önskemål om ytterliga...
Några
• http://www.csn.se
• http://statistik.csn.se/datasets/dcat
• https://statistik.csn.se
Öppna data på CSN83
Frågor?
Olof Frænell
Olof.fraenell@csn.se
Hack4Heritage –
Kulturarvet i dina händer
14-16 okt, http://www.hack4heritage.se/
@ Stockholms stadsarkiv + Digisam
Bild 86
Forum öppna data no 10
Forum öppna data no 10
Forum öppna data no 10
Forum öppna data no 10
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Forum öppna data no 10

1,191 views

Published on

Möte om öppna data hos Vinnova 2016-09-23. Det var det tionde mötet i denna serie om öppna data.

Samtliga presentationer finns som YouTube-playlist:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI7DD2rwMEJ7PYYnPwLvXFondN1vmBTJ3

•Den långa och krokiga vägen mot öppna data i Rio de Janeiro, Viktoria Swedish ICT
•Vad som är på gång avseende PSI och öppna data, Riksarkivet
•Livsmedelsinspektioner och kommunala fakturor som öppna data, Sambruk
•Process för öppna data samt mätning av informationsmognad, Naturvårdsverket
•Vad som är på gång avseende PSI och öppna data, Riksarkivet
•FrågaStaten - en plattform för offentlighetsprincipen, Open Knowledge Sverige
•Verktygslåda för att jobba med DCAT-AP, Metasolutions
•Öppna forskningsdata via Tilda-systemet, Sveriges Lantbruksuniversitet
•CSN:s övergång till öppna data, Centrala studiestödsnämnden
•Öppna Platsbanken, Arbetsförmedlingen

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forum öppna data no 10

 1. 1. #oppnadata http://www.slideshare.net/erikboralv
 2. 2. Agenda • Senaste nytt, Alexander Alvsilver, Erik Borälv (Vinnova) • Vad som är på gång avseende PSI och öppna data, Monika Jansson (Riksarkivet) • Den långa och krokiga vägen mot öppna data i Rio de Janeiro, Daniel Rudmark (Viktoria Swedish ICT), Anton Fjällström (ModernAge) • Livsmedelsinspektioner och kommunala fakturor som öppna data, Peter Mankenskiöld, Björn Hagström (Sambruk) • PAUS – sändningsuppehåll • FrågaStaten - en plattform för offentlighetsprincipen, Mattias Axell (Open Knowledge Sverige) • Process för öppna data samt mätning av informationsmognad, Ulrika Domellöf-Mattsson, Björn Hagström (Naturvårdsverket) • Verktygslåda för att jobba med DCAT-AP, Matthias Palmér (Metasolutions) • Öppna forskningsdata via Tilda-systemet, Lisa Arrenius (Sveriges Lantbruksuniversitet) • CSN:s övergång till öppna data, Olof Fraenell (Centrala studiestödsnämnden) • Öppna Platsbanken, Johanna Nilsson, Jonas Södergren (Arbetsförmedlingen)
 3. 3. De statliga myndigheterna utbyter registeruppgifter (s.k. grunddata) mellan sig. Hittills har myndigheter som t.ex. Skatteverket, Bolagsverket och Lantmäteriet fakturerat andra myndigheter för de uppgifter som efterfrågas från dem. Denna ordning har bedömts vara ineffektiv och regeringen anser att en mer effektiv ordning kan skapas med ett avgiftsfritt utbyte av grunddata mellan statliga myndigheter. De grunddata som omfattas är uppgifter i folkbokföringsregistret, bolagsregistret, fordonsregistret samt fastighetsregistret och viss geografisk information. PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Kommunikationer, sid 116
 4. 4. Riksarkivets uppdrag inom PSI och öppna data Monika Jansson 2016-09-23
 5. 5. Vad jag tänkt tala om idag • Uppdraget från regeringen • Vad Riksarkivet gör nu och framöver • Regelverket
 6. 6. Uppdraget från regeringen Riksarkivet ska främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande: – samla och publicera information om statliga myndigheters PSI- förteckningar – stimulera myndigheter att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer – förvalta och utveckla webbportalen öppnadata.se – ansvara för att förvalta webbhandledningen vidareutnyttjande.se samt – ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet. Uppdraget gäller från den 1 juli i år till den 31 december 2018 och ska slutredovisas den 31 januari 2019.
 7. 7. Regeringens mål • Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (prop 2015/16:1) • Delmål: – En öppnare förvaltning som stödjer innovation och tillväxt – Att möjliggöra ett effektivt vidareutnyttjande av offentlig information för att underlätta framväxten av en informationsmarknad och för att bidra till att stärka människors självstyre och utövande av medborgerliga rättigheter (prop. 2009/10:175) – Myndigheter bör sträva mot öppna data såväl mellan varandra som till enskilda (prop. 2015/16:1)
 8. 8. Vad som inte syns i uppdraget • Varje myndighet ska upprätta en PSI-förteckning över handlingar som vanligen kan vidareutnyttjas • Förteckningen ska publiceras och även innehålla s.k. tillhörande information • Förteckningen ska kunna lämnas ut elektroniskt och utan avgift • Riksarkivet får för statliga myndigheter föreskriva hur denna PSI-förteckning ska se ut, mer konkret ange vad som avses med tillhörande information
 9. 9. Vad Riksarkivet gör den närmaste tiden • tar fram formerna för arbetet med regeringsuppdraget. Det ska bedrivas som ett projekt. Vi rekryterar en projektledare, sista ansökningsdag är den 25 september • tar fram formerna för förvaltningen av webbplatserna vidareutnyttjande.se och öppnadata.se • tar fram föreskrifter som styr statliga myndigheters upprättande av PSI-förteckningar • etablerar kontakt med Lantmäteriet • planerar att ha en workshop med andra intressenter i slutet av året
 10. 10. På lite längre sikt • Se över lösningen för att samla och publicera information om statliga myndigheters PSI-förteckningar. Är det möjligt att bygga ut Den Nationella Arkivdatabasen (NAD) eller ska vi försöka att hitta en annan lösning • Hitta sätt att knyta eller integrera PSI-förteckningen med myndigheters arkivredovisning • Ta ställning till om vi bör ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) för PSI-förteckningar
 11. 11. Vad är vidareutnyttjande av handling och vad är öppna data • Vidareutnyttjande av handling: – lagen omfattar de handlingar som är allmänna och som tillhandahålls inom den offentliga förvaltningen och som vanligen kan vidareutnyttjas – för att ta del av dem kan man behöva • betala en avgift, t.ex. enligt avgiftsförordningen • acceptera villkor (ska vara icke-diskriminerande) • Öppna data är elektronisk information som man kan vidareutnyttja utan att betala avgift eller acceptera annat villkor än att man kan behöva ange källan.
 12. 12. Sätt att tillgängliggöra handlingar • Publicera handlingar (informationen i sig) – så att information om handlingarna kan skördas till en webbportal såsom öppnadata.se – på myndighetens webbsidor • Elektroniskt efter begäran om utlämnande • Analogt (t.ex. på papper) efter begäran om utlämnande Det finns inget lagkrav på elektroniskt utlämnade av handlingar.
 13. 13. PSI-lagen • Syftet med lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen är att – främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. • Ändringar infördes 1 juli 2015 – Även arkiv, bibliotek och museer omfattas av skyldigheten att publicera villkor för vidareutnyttjande av sina handlingar – Myndigheter ska publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande
 14. 14. Skyldighet att publicera en PSI- förteckning 11 § PSI-lagen: En myndighet ska informera om avgifter, inklusive beräkningsgrund, och andra villkor för vidareutnyttjandet. En myndighet ska publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information. Informationen enligt första och andra styckena ska kunna lämnas elektroniskt och utan avgift.
 15. 15. Riksarkivets normering ang. PSI-förteckningar 15 §arkivförordningen: Riksarkivet får för statliga myndigheter samt organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) meddela närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av den förteckning som ska publiceras enligt 11 § andra stycket lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.
 16. 16. Utkast till föreskrifter om PSI-förteckning • Förteckningen ska för varje handlingstyp, eller grupp av likartade handlingstyper, innehålla åtminstone följande uppgifter. – Benämning – En sammanfattande beskrivning – Uppgift om tekniska format – Uppgift om senaste uppdatering – Uppgift om eventuella avgifter – Uppgift om eventuella villkor för vidareutnyttjandet – Uppgift om eventuella begränsningar avseende tillgänglighet – Uppgift om eventuella rättsliga begränsningar för vidareutnyttjandet, och – För det fall sådan är utsedd; uppgift om kontaktperson för den aktuella resursen
 17. 17. Tack för mig!
 18. 18. Daniel Rudmark Viktoria Swedish ICT Anton Fjällström ModernAge (DEN LÅNGA OCH KROKIGA) VÄGEN MOT ÖPPNA TRANSPORTDATA I RIO DE JANEIRO
 19. 19. www.viktoria.se PROJEKTET UMIS • Urban Mobility Information Services in Rio de Janeiro • Finansierat av Vinnova • Samverkan för miljöinnovationer med aktörer i Brasilien 2014 • Medverkande organisationer • iPlanRio • COR (Centro de Operações Rio) • ModernAge • Viktoria Swedish ICT
 20. 20. BAKGRUND
 21. 21. www.viktoria.se
 22. 22. www.viktoria.se
 23. 23. www.viktoria.se
 24. 24. www.viktoria.se RESULTAT
 25. 25. www.viktoria.se linc.prefeitura.rio
 26. 26. www.viktoria.se
 27. 27. www.viktoria.se trafi.com skedgo.com/home/riogo/ livrit.com.br
 28. 28. 3 UTMANINGAR ÖPPNA TRANSPORTDATA RIO DE JANEIRO
 29. 29. www.viktoria.se
 30. 30. www.viktoria.se
 31. 31. www.viktoria.se
 32. 32. www.viktoria.se
 33. 33. MODERNAGE
 34. 34. Ö P P E N I N N O V A T I O N MODERNAGE Ö P P E N D A T A E K O S Y S T E M N T R E P R E N Ö R E R Ä G A R E R E D J E P A R T T A D / M Y N D I G H E T S A V E R K A RI A L O G D A T A K Ä L L O R A T A K V A L I T E P R O C E S E R U T V E C K L I N G E S T S U P P O R T I S P I R A T I O N W O R K S H O s O R G A N I S A T I O B E H O VK R A T E K N I K L E D O R D P R E S T A N D A K A L B A R H E T S Ä K E R H E T A N V Ä N D A R U P P L E V E L S E K O S T N A D S E F F E K T I V T M O L N E T H Y B R I D A L L M Ä N N H E T E N B I D R A B J U D A I T I L L G Ä N G L I G H E T T I L L G Ä N G L I G G Ö R A K U L T U D I G I T A L P R I N C I P E R
 35. 35. MODERNAGE API Managemen t AGE End users Third part developerAdmin / Edit user Webportal for all API:s, Users/Projects, API Keys, API Settings, API Monitoring, Statistics, BI / Dashboards, Processer Datasources Iot / Sensors, static files, dynamic files, WebServices, SOAP, WCF, DB,MSSQL, NoSQL, Oracle, Forms SFTP, Pushstreams, Remote, Cache, Innovation Lab API Data APPs Admin Tool
 36. 36. MODERNAGE
 37. 37. iPlanRio/ COR Innovation Enabler 3 part developer Open Innovation PUBLIC Digital DATA APIAPP iPlanRio/COR ”I am providing you with API:s so you could build new Digital Innovations” 3 part developer ”I am providing you with app so you could live a better life” Public ”I am providing you with statistics so you could understand what we really would like to have!” DATA DRIVEN INNOVATION OPEN DATA OPEN INNOVATION MODERNAGE WIN WIN Situation
 38. 38. Performance, scalability, security and availability. Open data and innovation Gather data, many channels and large volumes of data Statistical analysis, predictions Development of passive and active sensors Apps, web sites and comunication protocols Understanding, act and influence the future Self learning and digital assistant 3D print, advanced materials Community & API Keys VISUALIZATION ARTIFICIAL INTELLIGENCE INNOVATION LAB CROWDSOURCING
 39. 39. Anton Fjällström anton@modernage.se MODERNAGE
 40. 40. PRESENTERAT AV MATTIAS AXELL Fråga staten! - en plattform för Offentlighetsprincipen!
 41. 41. TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN& OFFENTLIGHETSPRINCIPEN- GRATTIS TILL 250 ÅR!
 42. 42. TACK! PETER FORSSKÅL 1732-1763
 43. 43. 1759
 44. 44. 1766
 45. 45. Fråga staten! Ett enklare sätt för medborgare att - tillgå, - begära ut - offentliggöra allmänna handlingar!
 46. 46. ÄR FRI- & RÄTTIGHETER LIKA VÄRDA?
 47. 47. ? FRÅGA ANALYSERA GRANSKA LADDA NED
 48. 48. AVANCERAD SÖK SNABBSÖK FRAMGÅNGSRIKA NEKADE
 49. 49. API SVAR GENOM BREV KORRESPONDENS
 50. 50. DISKRETA MEDDELANDEN SKRÄDDARSYDDA RSS-FLÖDEN DELA-LÄNKAR FÖLJ
 51. 51. Fråga staten! - ett enkelt sätt att försvara och visa på värdet av Offentlighetsprincipen och öppna data
 52. 52. ELEFANTEN I RUMMET
 53. 53. EXPERIMENTERA & LÄR GENOM BEHOV
 54. 54. INVOLVERA FLER MEDBORGARE OCH SE MÖNSTER - HELA VÄGEN
 55. 55. KONTINUITET MÖJLIGGÖR FÖRÄNDRING
 56. 56. Fråga staten! Freedom Of Information In Sweden PROCESS 1776 - 2016
 57. 57. OCH MAJORITETEN SOM KAN HJÄLPA TILL GRÄVANDE EXTREMISTER
 58. 58. DE KALLAR OSS RÄTTSHAVERISTER
 59. 59. Freedom Of Information In SwedenFreedom Of Information In SwedenFreedom Of Information In Sweden Frågastaten PROCESS 2016 - ...? Fråga staten!
 60. 60. ANNARS BARA SKVALLERBYTTOR – ELLER...?
 61. 61. GAME OVER... - ERKÄNN OCH DELA-LIKA TO CONTINUE...?
 62. 62. Fråga staten! - ett enkelt stöd till offentliga myndigheter att göra sitt jobb - att främja offentlighet och öppenhet i ett demokratiskt samhälle
 63. 63. “MY GOD... IT'S FULL OF STARS...”
 64. 64. My God... It's Full of Stars GALAXER AV KUNSKAP
 65. 65. MÅNGA BÄCKAR SMÅ
 66. 66. Fråga staten! - ett sätt att stödja granskande journalistik - att vara anonym, se mönster, samverka a la Panamadokument.
 67. 67. INBILLNINGEN OM NÄTET
 68. 68. FOLKPROXY BY DEFAULT Plattform = Proxy MyndighetAlice Här är XMyndighet skickar X här Alice begär X Y begär X
 69. 69. MASKINEN PÅ DIN SIDA
 70. 70. HISTORY IN REPEAT
 71. 71. EN DIGITAL PLATTFORM - PER JOHAN HÖPPENER?
 72. 72. UTMANINGAR ÄR ROLIGA MOTIVATIONER!
 73. 73. OFFENTLIGHETSPRINCIPEN, DET ÖPPNA OCH DEMOKRATISKA SAMHÄLLET RINGDE FRÅN DÖDSBÄDDEN I FRAMTIDEN - LÅT OSS MÖTAS OCH SKAPA INNOVATION!
 74. 74. TACK, MATTIAS@OKFN.SE @OKFSE PGP: 6F99 243E B375 030B 5C8F D1F1 F069 C490 42B0 025C
 75. 75. KÄLLMATERIAL: CC-BY 2.0 “Edward Snowden Wired Magazine” av Mike Mozart https://www.flickr.com/photos/jeepersmedia “Tahrir Square 7Feb” av Ramy Raoof https://www.flickr.com/photos/ramyraoof “Banksy: Armoured Peace Dove” av eddiedangerous https://www.flickr.com/photos/eddiedangerous “crossing the big scary chasm” in question av Ron Mader https://www.flickr.com/photos/planeta CC-BY-SA 3.0 “Mykonos Windmills.jpg” av Heiko Gorski (Moonshadow) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mykonos_Windmills.jpg
 76. 76. kommunal verksamhetsutveckling Kommuner i samverkan Öppen innovation, transparens och ökad service Björn Hagström Peter Mankenskiöld
 77. 77. kommunal verksamhetsutveckling Nationell definition av gemensamma datamängder för öppna data i kommunsamverkan
 78. 78. kommunal verksamhetsutveckling Workshop
 79. 79. kommunal verksamhetsutveckling • Hur vi arbetade • Deltagande från kommuner • Tekniska projektledare • Befintliga standarder • Leverantörer av system • Resultatet Livsmedelsinspektioner
 80. 80. kommunal verksamhetsutveckling • Hur vi arbetade • Deltagande från kommuner • Tekniska projektledare • Befintliga standarder • Leverantörer av system • Resultatet Leverantörsreskontra
 81. 81. kommunal verksamhetsutveckling Börja följ specifikationerna!
 82. 82. kommunal verksamhetsutveckling • Ställ krav i upphandling (stöd finns på Github) • Fråga befintliga leverantörer (stöd finns på Github) Att följa specifikationerna
 83. 83. kommunal verksamhetsutveckling • Samverkan fungerar • Förvaltning är en utmaning • Kan bli mycket billigare än detta projekt • Tekniska projektledare behövs • Verksamhetskunnandet är väldigt viktigt • Viktigt att få med leverantörerna tidigt Fortsatt samverkan
 84. 84. kommunal verksamhetsutveckling • Hur går vi vidare? • Vilka vill vara med? Maila bjorn@hagstom.nu eller peter@mankenskiold.se för teleworkshop Fortsatt samverkan
 85. 85. kommunal verksamhetsutveckling • Videosänt seminarie • Teleworkshop Mer om projektet
 86. 86. kommunal verksamhetsutveckling Livsmedelsinspektioner https://sambruk.github.io/livsmedel/ Leverantörsreskontra https://sambruk.github.io/Open- Accounts-Payable/ Specifikationerna
 87. 87. Paus
 88. 88. 2016-09-26Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 55 GENERISK SYSTEMATISK PROCESS FÖR TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV ÖPPNA DATA Öppna datakällor 6 Naturvårdsverket Ulrika Domellöf Mattsson Björn Hagström
 89. 89. Tidigare projekt på Naturvårdsverket • DiVA det digitala vetenskapliga arkivet • Metadatakoncept • Den centrala metadatakatalogen • DCAT-AP 2016-09-26Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 56
 90. 90. Generisk systematisk process för tillgängliggörande av öppna data • Inleddes med workshopen ”Next steps” • Process för tillgängliggörande av information inkl process för metadata • Verktyg för uppföljning av informationshantering 2016-09-26Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 57
 91. 91. Process för tillgängliggörande av information • Bygger på erfarenheter av annat processarbete • Kan tillämpas flera gånger på samma informationsmängd i olika förädlingsnivåer • Kvalitetssäkrar tillgängliggörandet • Minskar osäkerhet som kan stoppa upp processen • Stöttar och får stöd av arbetet med informationssäkerhet på ett bra sätt • Alltid metadata! • Metadatakatalogen blir vår PSI-förteckning 2016-09-26Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 58
 92. 92. Process för metadata • Metadata ska nästan alltid tas fram (kanske undantag vid nationens säkerhet) • Olika informationstyper (datamängder i databaser, myndighetspublikationer, arkivhandlingar) • Olika lagkrav för olika informationstyper (PSI- lagen, E-pliktslagen, Arkivlagen mm) 2016-09-26Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 59
 93. 93. Verktyg för uppföljning av informationshantering • En bra informationshantering är en förutsättning för att skapa öppna data • Visionen för Strategi för miljödatahantering: ”Väl hanterade miljödata kommer till nytta och gör skillnad för miljön” • Hjälper informationsägare att uppmärksamma var man behöver bli bättre • Hjälper myndigheten centralt att se var det behövs mer stöd i organisationen 2016-09-26Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 60
 94. 94. Verktyg för uppföljning av informationshantering • Vi utgick från en engelsk modell men har anpassat den mycket • Specifik för NV men man kan få en hel del inspiration om man vill ta fram egna myndighetsspecifika modeller • Bör användas årligen av informationsägarna 2016-09-26Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 61
 95. 95. Erfarenheter • I båda delprojekten har vi arbetat med tester i verksamheten för att se till att vi skapar något som är praktiskt användbart • Vägen har varit målet, diskussionerna under resans gång har varit väldigt värdefulla för det fortsatta arbetet med informationshantering på Naturvårdsverket 2016-09-26Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 62
 96. 96. Vill du veta mer? • Webbinarium inom Digitalt först den 11 november För att få info om detta, anmäl dig på digitaltforst@naturvardsverket.se • Processer och verktyg på Naturvårdsverkets hemsida: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i- miljoarbetet/Vagledningar/Oppna-data/ 2016-09-26Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 63
 97. 97. Verktygslåda för att jobba med DCAT-AP
 98. 98. Tilda Lisa Arrenius, projektledare IT-avdelningen, Sveriges Lantbruksuniversitet Vinnova, 2016-09-23
 99. 99. Tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata Användarvänlig infrastruktur för deponering och utsökning av data kopplad till publicerade forskningsresultat liksom fortlöpande försök. Tilda uppfyller myndighetsansvar för bevarande, synliggör forskning och miljöanalys samt bidrar till återanvändning av offentligt finansierade data genom citerbara datamängder.
 100. 100. Flerspråkig metadata Vår väg in mot öppna data SLUs behov kartlagda i egen metadataprofil Tagit hjälp av Andreas Krohn på Dopter för mappning Arbete pågår just nu med att implementera mappningen Exempel på nytänkande inom befintligt projekt En vinst för Tilda, en vinst för öppna data
 101. 101. Tilda i framtiden Mer Tilda på SLU • Fler processer ska kartläggas och läggas in i Tilda Genom Tilda bidrar SLU till mer öppenhet i myndighets-Sverige • SLUs e-arkiv • Tillgång till SLU som myndighet och lärosäte • En väg in
 102. 102. Tack för att du lyssnade! Kontakta mig gärna om du har frågor Lisa Arrenius, SLU 018-671454 lisa.arrenius@slu.se
 103. 103. CSN:s övergång till öppna data Olof Frænell Utvärderings- och statistikkontoret
 104. 104. Centrala studiestödsnämnden • Gör studier möjligt • Studiehjälp • Studiemedel • Återbetalning av studielån • RG-bidrag • Hemutrustningslån • Teckenspråksutbildning för föräldrar • Officiell statistik Öppna data på CSN72
 105. 105. Öppna data, har vi det? • Vägledningen på vidareutnyttjande.se – 5 frågor Öppna data på CSN73 19870722-9999
 106. 106. Svar: Ja! • Åtminstone CSN:s officiella statistik uppfyller kriterierna • . . . och Excel-filer har varit publicerade sedan 2004 Öppna data på CSN74
 107. 107. Men, vi var inte nöjda med det • Svår att hitta • Excel-format och PDF • [Hack for Sweden 2015] • Saknar API-möjlighet • Inte länkade metadata • osv Öppna data på CSN75
 108. 108. Datalager för uppföljning och statistik • Första versionen 1997 • IBM Cognos-verktygen Öppna data på CSN76
 109. 109. Vad har vi då gjort inom CSN? • Började med CSN:s officiella statistik • Val av publiceringsverktyg, PX-Web från SCB • Startade ett projekt för införande av en statistikdatabas Öppna data på CSN77
 110. 110. Vad har vi då gjort inom CSN? (forts) • Lärt oss verktygen • Byggt frågor i Cognos (DW) för att plocka fram data Öppna data på CSN78
 111. 111. Vad har vi då gjort inom CSN? (forts) • Satt upp webbservrar prod- och testmiljö • Skapat metadatabeskrivningar DCAT-AP Öppna data på CSN79
 112. 112. Vad har vi då gjort inom CSN? (forts) • Referensgrupp – handläggare från olika avdelningar • Ingång/banner på csn.se • Öppet hus-frukost och presentationsfilm Öppna data på CSN80 Inbjudan till presentation av CSN:s öppna data! Utvärderings- och statistikkontoret bjuder in dig till en drop-in-presentation med frukost! Obs! anmäl om du vill delta, senast den 6 september, med ett mejl till elin.mattssontano@csn.se Datum: 8 september Tid: drop-in mellan 7:45 - 8:45, presentationen rullar och tar cirka 5 min Plats: Myrstacken CSN har med stöd från Vinnova lagt ut öppna data. Det betyder att mycket av vår statistik om studieskulder och inbetalning samt utbetalning och beviljning nu finns tillgänglig i en statistikdatabas som nås via www.csn.se, banner Studiestödet i siffror. En informationssökande (extern eller intern) kan därmed själv välja ut de uppgifter som är intressanta och i ett format som passar. Det går också att skapa nya tjänster eller produkter baserat på myndighetens öppna data. Materialet från presentationen kommer även att läggas ut på Centralen så att alla kan ta del av det. Välkommen!
 113. 113. Reflektioner • Ger möjlighet att tillgängliggöra mer data • även från andra delar av CSN • Flera olika kompetenser behövs • DCAT-AP, avväganden för beskrivning av statistikdatabas • Ständig vidareutveckling Öppna data på CSN81
 114. 114. Detta undrar vi över • Kommer det att komma fler frågor till oss? • Vilka kommer att använda data? • Önskemål om ytterligare data? Öppna data på CSN82
 115. 115. Några • http://www.csn.se • http://statistik.csn.se/datasets/dcat • https://statistik.csn.se Öppna data på CSN83
 116. 116. Frågor? Olof Frænell Olof.fraenell@csn.se
 117. 117. Hack4Heritage – Kulturarvet i dina händer 14-16 okt, http://www.hack4heritage.se/ @ Stockholms stadsarkiv + Digisam
 118. 118. Bild 86

×