Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forum öppna data 6 dec 2012 vinnova

2,409 views

Published on

 • Be the first to comment

Forum öppna data 6 dec 2012 vinnova

 1. 1. Forum öppna data #3 6 dec 2012 Erik.Boralv@VINNOVA.se Alexander.Nilsson@VINNOVA.se Bild 1
 2. 2. På agendan Återkoppling från förra mötet Nyheter från arrangörerna Innovationstävling Dialog – nästa insatser, behov 22 projekt presenterar resultat om öppna datakällor Bild 2
 3. 3. Förmiddag 10:00 Inledning, återrapportering 10:10 SKL – aktuellt och framtiden 10:20 Utlysning #2 öppna datakällor 10:30 öppnadata.se 10:40 Edelegationen – vägledningen PSI 10:50 ITS-rådet - innovationstävling och öppna data 11:00 Travelhack samt Trafikverket 11:30 Dialog – vad är nästa steg? 12:00 Lunch Bild 3
 4. 4. Eftermiddag 13:00 Exposé 14:00 Kaffe 14:20 Exposé 15:00 Slut på gemensam del 15:05 Gruppdiskussioner – • Alla projekt inom Öppna datakällor Bild 4
 5. 5. SKL Bild 5
 6. 6. Utlysning #2 Öppna datakällor 72 ansökningar Vi skalade upp från 6 Mkr till 9 Mkr 17 projekt Bild 6
 7. 7. Bild 7
 8. 8.  Dopter AB, Katalogisering av svenska  Morus Konsult APIer och deras användning, Andreas AB, Kompetensförstärkning kring Krohn kommunal öppna data, Jonas Öberg, Göteborgsregionens  Naturvårdsverket, Öppen miljödata - kommunalförbund, Öppen data i API, Gunilla Andersson utbildningssektorn, Anette Larsson  Nemo-Q Int AB, Öppna datakällor Nemo- Helsingborgs Kommun, Kommunens Q, Bertil Widmark finanser som öppen data, Jukka Heino  Riksarkivet, DISKA - Digitala semantiska kulturarvsauktoriteter, Johanna Berg IT-forskningsinstitutet Viktoria AB, Öppen API-licens Företag, Daniel Rudmark  Socialstyrelsen, Öppna data - Socialstyrelsens nationella riktlinjer för IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Öppna vård och omsorg, David Svärd datatjänster för miljödata, Marcus Liljeberg  Swedish Standards Institute, Öppen länkad data för skolan, Patrick Lindén Kyab Sweden AB, Öppen realtids  Wikimedia Sverige, Wiki älskar offentlig data, Kimmo Yliniemi konst, John Andersson Lunds universitet, Rättsliga lösningar för  Worldfavor AB, Öppen tillgängliggörande av öppna Hållbarhetsdata, Frida Emilsson datakällor, Stefan Larsson  Öhrlings PWC AB, Verktyg och mallar för Metasolutions AB, Mjukvaruplattform publicering av öppna kommunala och molntjänst för enkel publicering av data, Magnus Kolsjö länkade öppna data, Hannes Ebner, Bild 8
 9. 9. ÖppnaData.SEbeta, screenshots
 10. 10. Tidslinje Bild 10
 11. 11. Edelegationen Bild 16
 12. 12. Näringsdepartementet Bild 17
 13. 13. Dialog Diskutera i grupp 15 minuter1. Hur vi kan sprida kunskap om de lösningar som redan tagits fram?2. Hur nyttjar vi de resurser som finns?3. VINNOVAs nästa satsning - tema, inriktning? Bild 18
 14. 14. Lunch Bild 19
 15. 15. 20projekt Bild 20
 16. 16. 11. Länkade öppna data i Sverige -1. API för stationsinfo Portal och nationell statistik2. GTFS-filer med planerad 12. Konvertering av livscykeldata till information för all Sveriges internationell standard kollektivtrafik 13. Flygoperativt API för distribuerad3. Tillgänglig säker data från tjänsteinnovation elnätsbolag 14. Öppna upp företagsdata!4. Skanegy Skolportal API 15. Sökdriven öppna data och samlingsportal för5. API för Nobelprisinformation vidareutnyttjande - Örebro kommun6. Hantera och publicera samlingar med öppen 16. Riksarkivet Open data (pilot) - källkod ROND(p)7. OpenDataUmea 17. Offentliga Data 18. Från byråkrati till innovation8. Stockholm EPR Open - Öppna stängda journaler 19. Aperire genom aggregerad klinisk 20. Taxi Stockholm information, för bättre hälsa. 21. Standardiserade öppna datakällor9. Öppet bildarkiv för Svensk scenkonst10. Länkade öppna data för Nobelpris Bild 21
 17. 17. SLUT Bild 22
 18. 18. Dialog Dela upp er i grupper Diskutera en fråga Skriv slutsatser på papper (som ni lämnar in) Upprepa i ny gruppering Bild 23
 19. 19. Frågor1. Forum för projekt att prata sinsemellan • Teknik, gemensamma utmaningar2. Utväxling och förvaltning? • Hur behåller man kraften och hur sprider man till andra?3. Projekt • Vad borde man ha gjort annorlunda i projektet • Vad gör ett framgångrikt projekt4. ÄMNE att bestämmas på plats Bild 24

×