Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DCAT-AP kurs 2016-06-08

319 views

Published on

Inledning på kurs av Vinnova om öppnadata.se och DCAT-AP.

Published in: Government & Nonprofit
 • Grace a 46 year old mom of 3, was close to giving up... She had struggled for over a decade to lose weight... She'd tried everything... That is, until she found this "odd" morning hack and dropped 62lbs in less than 8 weeks! ➤➤ https://t.cn/A6wnCpvk
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

DCAT-AP kurs 2016-06-08

 1. 1. #oppnadata
 2. 2. Bild 2
 3. 3. Bild 3
 4. 4. 14 dec 2012 – ”fat” 25 nov 2013 – ”thin” 22 feb 2014 – PSIdatakollen.se 30 jun 2015 – DCAT-AP 30 Jun 2016 – DCAT-AP 1.1
 5. 5. 6 calls – 135 projects, 38 MSEK Slide 6 2012-11-07 i-Days Norrköping
 6. 6. Bild 9 World Wide Web Foundation and GovLab (link to report)
 7. 7. Activities for a more transparent public sector • The transposition of the revised PSI Directive implemented in summer 2015 (page 13) • The National Archives is authorized to issue regulations on the design of the list to be published according to the PSI Act • A comprehensive monitoring of state agencies and municipal authorities' efforts to make documents available for re-use
 8. 8. Status • The Swedish Agency for Public Management (Statskontoret) • Part 1 – the current situation (report) • Part 2 – progress and effects, January 2018 • The Swedish National Financial Management Authority (ESV) • Review of marginal cost and PSI (9 Dec 2015) • Mapping agency (Lantmäteriet) • Values and costs of open data (Sep 2016) • National archives (Riksarkivet) • Inform on PSI law & archiving regulation right(s) (15 Jun 2016)
 9. 9. PSI-lagen • Krav på myndigheter att redovisa villkoren för vidareutnyttjande av sina handlingar. • Krav på att publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information. – Denna information (inkl förteckning) ska kunna lämnas ut elektroniskt och utan avgift. • Huvudsyftet är att främja vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.
 10. 10. Riksarkivets föreskrifter om s.k.”PSI-förteckningar” • Riksarkivet får för statliga myndigheter samt organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) meddela närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av den förteckning som ska publiceras enligt 11 § andra stycket lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Förordning (2015:287).
 11. 11. Föreslagna uppgifter • Förteckningen ska för varje handlingstyp, eller grupp av likartade handlingstyper, innehålla åtminstone följande uppgifter. – Benämning – En sammanfattande beskrivning – Uppgift om tekniska format – Uppgift om senaste uppdatering – Uppgift om eventuella avgifter – Uppgift om eventuella villkor för vidareutnyttjandet – Uppgift om eventuella begränsningar avseende tillgänglighet – Uppgift om eventuella rättsliga begränsningar för vidareutnyttjandet, och – För det fall sådan är utsedd; uppgift om kontaktperson för den aktuella resursen
 12. 12. Utkast Datadriven innovation (initiering miljö) 13 juni – 22sept, 9 Mkr Analys&bearbetning Tillgängliggörande Insamling Datadrivnainnovationer Nya eller förbättrade tjänster Beslut Lärande API Öppna dataMining Deep learning Databaser Sensorer, IoT Offentliga och privata data Quantified Self Tyngdpunkt och fokus i utlysningen
 13. 13. Utkast Öppna datakällor 7 (hackathon) Hösten 2016, 1 Mkr • Perspektiv Data är input, inte output • Smart Användning först, sedan data • Lärande https://hackathon.guide/ • Fokus Open Data Challenge Series • Hack 2.0 Second Gen Improvements • Efterfrågan, http://codeforeurope.net • Behovsägaren styr • Gemensamma lösningar (spec, api, …)
 14. 14. trainhack.se
 15. 15. http://www.hackaway.com/
 16. 16. #oppnadata http://www.slideshare.net/erikboralv

×