Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Datalabb

194 views

Published on

Presentation på Riksarkivet 2017-05-03 om utlysningen Datadrivna labb 2017.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Datalabb

 1. 1. Data & innovation https://www.slideshare.net/erikboralv
 2. 2. Journalistförbundets medlemsregister + befolkningsdata + postnummer + kommuner + stadsdelar + valdistrikt + OpenStreetMap Där bor journalisterna
 3. 3. McKinsey - Global flows in a digital age PwC – Den smarta industrin
 4. 4. Most companies estimate they are analysing just 12% of their data.
 5. 5. The Public Data Lab: A Concept Note What is the future of public information in an era of unprecedented datafication? How will new and emerging forms of digital data be used alongside existing forms of public institutional data collection around matters of public interest? How can social science researchers develop a critical technical literacy around the use of “born digital” data? What kinds of politics and policies, mechanisms and capacities will be required to ensure that processes of datafication facilitate human flourishing, advance social progress and strengthen democratic political engagement, rather than stifling or undermining these aims?
 6. 6. Infrastruktur i ett digitalt samhälle?
 7. 7. Datadrivna labb stänger 23 maj, kl 14
 8. 8. Inriktning på utlysningen Datadrivna labb samla lagra publicera (api) lärande, beslut, tjänst
 9. 9. Exempel: Skogsdatalabbet@SLU • Skogsdatalabbet är en ny experimentell miljö för tillgängliggörande och analys av skogliga data. • Vi skapar en kreativ mötesplats som främjar användningen av den senaste tekniken inom 3D- fjärranalys och de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys. • Labbet sprider kunskap om ny digital teknik för avbildning, modellering och visualisering av skogsresurser, samt tillgängliggör skogliga data. • SLU ger via labbet skogsnäringens aktörer tillgång till analyskompetens, data och programvaror för att utforska möjligheter att sambearbeta nya datakällor med egna befintliga data och att anpassa produkterna till den egna verksamheten.
 10. 10. Datadrivna media och journalistik?
 11. 11. Precisionsjordbruk
 12. 12. • fungerar som en nationell resurs inom sitt tematiska område • har en utvecklad systematik för att sprida resultat på skalbart sätt • fungerar som en öppen arena dit relevanta aktörer är välkomna • ger tekniskt stöd för tillgängliggörande och återanvändning av data • bedrivs i samverkan med relevanta aktörer • har en varaktighet som sträcker sig längre än till ett enstaka projekt Checklista för en ”bra” labbmiljö
 13. 13. Plus Minus Data redo att användas Verkstad - data vidareutnyttjas Auktoriserad part, trovärdighet Labb för hjälp inom område X Attrahera och välkomna aktörer Nytt ekosystem Tematiskt intressant × Vi kommer att samla data × Oklart dataägande och –villkor × Det finns bara 1 behovsägare × Utveckla bara 1 tjänst × Vanligt utvecklingsprojekt × Enbart aktörer ni redan känner × Få aktörer inom området
 14. 14. Data för bättre beslut, mer kunskap, nya och förbättrade tjänster Här är Sverige redan relativt starkt och många FoU- projekt finns
 15. 15. Förenkla Frågan är: vad ska ett datalabb göra?
 16. 16. • RSS för öppna data • Saker twittrar ut sitt tillstånd • CSV som format för allt, finns massor med verktyg • Hitta en etablerad specifikation, ”missbruka” den och få verktyg och format gratis (jfr filöverföring mha epost inom vården, går genom brandväggar) Förslag?
 17. 17. • Utlysningen välkomnar ansökningar för en följekommunikatör/-forskare. • Att observera, analysera och kommunicera det som sker i och runt labben fram till september 2019. • Under projektens aktiva period göra observationer av tillvägagångssätt, metoder som används, samt kommunicera effekter och resultat. • Insatsen ska skapa ett brett lärande, både för projekten och för andra intresserade. • Forskningen kan bidra med systematiska observationer och skapa underlag (evidens) för att kunna dra slutsatser. • Det kommunikativa står för nyttiggörande och det lärande som går att notera redan under projektens etableringsfas. Följekommunikatör/-forskare (kap 3.2)

×