Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enhanced Entity Relationship Model

1,706 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enhanced Entity Relationship Model

 1. 1. Gegevensbanken uitgebreid entiteit-relatie model Prof. Erik Duval 2009 - 2010 1
 2. 2. http://www.slideshare.net/erik.duval 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. • subklassen, superklassen en overerving • specialisatie en generalisatie • beperkingen en eigenschappen van specialisatie en generalisatie • modelleren van unie-types met categorieën • een voorbeeld en formele definities • voorstelling van specialisatie/generalisatie en overerving met UML • relatietypes met graad groter dan 2 • begrippen van data-abstractie en kennisrepresentatie • alternatieve notaties 5
 6. 6. EER • subklasse/superklasse • specialisatie/generalisatie • categorieën • overerving van attributen 6
 7. 7. specialisatie • vb: verschillende soorten werknemers: • SECRETARY • ENGINEER • MANAGER • TECHNICIAN • ... • zijn subklassen van de superklasse EMPLOYEE 7
 8. 8. 8
 9. 9. • verschillende entiteitstypes SECRETARY, ENGINEER, ... ? • attributen voor enkel bepaalde soorten werknemers vb. SECRETARY.TypingSpeed • enkel bepaald soort werknemer in een relatie vb. MANAGES: tussen MANAGER en PROJECT • één entiteitstype EMPLOYEE • vb. één relatie WORKS_FOR i.p.v. aparte relaties voor MANAGER, SECRETARY, ... 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. • specialisatie • op basis van een predikaat: predikaatgedefinieerd • op basis van een attribuut: attribuutgedefinieerd • op basis van andere kenmerken: gebruikergedefinieerd 11
 13. 13. • specialisatie • op basis van een predikaat: predikaatgedefinieerd • op basis van een attribuut: attribuutgedefinieerd • op basis van andere kenmerken: gebruikergedefinieerd • disjuncte of overlappende subklassen • d / o in diagrammen 11
 14. 14. • specialisatie • op basis van een predikaat: predikaatgedefinieerd • op basis van een attribuut: attribuutgedefinieerd • op basis van andere kenmerken: gebruikergedefinieerd • disjuncte of overlappende subklassen • d / o in diagrammen • totale / partiële specialisatie • totaal : elk object van superklasse moet tot een subklasse behoren (in diagram: dubbele lijn) 11
 15. 15. 12
 16. 16. 13
 17. 17. generalisatie • omgekeerde van specialisatie • gemeenschappelijke uit verschillende entiteitstypes • algemener entiteitstype dat superklasse is • vb. CAR, TRUCK → VEHICLE • levert gewoonlijk een totale subklasse/superklasse relatie 14
 18. 18. 15
 19. 19. • specialisatie-hiërarchie • elke subklasse in één super/subklasse relatie • specialisatie-tralie • subklasse in meerdere super/subklasse relaties • = gemeenschappelijke (shared) subklasse • subklasse erft attributen van alle directe en indirecte superklassen 16
 20. 20. 17
 21. 21. 18
 22. 22. ontwerpmethodes • top-down ontwerp • begin met 1 entiteitstype • specialiseer herhaaldelijk • bottom-up ontwerp • begin met verscheidene entiteitstypes • maak opeenvolgende generalisaties • in de praktijk • meestal combinatie van beide 19
 23. 23. categorie • subklasse met meerdere superklassen • deelverzameling van unie van superklassen • entiteit in subklasse behoort tot 1 superklasse • selectieve overerving van attributen • gemeenschappelijke subklasse • = deelverzameling van doorsnede van superklassen • entiteit in subklasse behoort tot elke superklasse • overerving van alle attributen van de superklassen 20
 24. 24. 21
 25. 25. voorbeeld
 26. 26. formeel • Klasse: verzameling entiteiten • klasse S is subklasse van superklasse C a.s.a. S ⊆ C • Z={ S1, ..., Sn } specialisatie van superklasse (generalisatie) G a.s.a. ∀ i : G / Si is een superklasse / subklasse relatie • Z is totaal indien ∪ Si = G, anders partieel • Z is disjunct als ∀ i , j : i ≠ j Si ∩ Sj = ∅, anders overlappend 26
 27. 27. formeel • subklasse S van C is predikaatgedefinieerd als predikaat p bestaat zodat S = C[p] = { e ∈ C | p(e)} ; anders gebruikergedefinieerd • specialisatie Z is attribuutgedefinieerd a.s.a. elke Si ∈ Z predikaatgedefinieerd is met predikaat A = ci met A een welbepaald attribuut en ci constanten alle ci verschillend disjuncte specialisatie • een categorie T is een deelverzameling van unie van haar definiërende superklassen : T ⊆ D1 ∪ … ∪ Dn • als predikaten pi in Di lidmaatschap van T aangeven: T=D1[p1] ∪ … ∪ Dn[pn] 27
 28. 28. nog een voorbeeld
 29. 29. Vragen...? 30

×