Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chi aflsuiting

733 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

Chi aflsuiting

  1. 1. chi - en nu? erik duval K.U.Leuven http://www.cs.kuleuven.be/~erikd 1
  2. 2. http://www.news.com/8301-13577_3-9934515-36.html?tag=tb
  3. 3. Finale rapportering verslag: 3 dagen voor finaal gesprek verplicht (!): opgelegde structuur
  4. 4. 1. start 1.1.voor wie bedoeld? 1.2.waarom zou iemand dit gebruiken? 2. iteraties: voor elke iteratie 2.1.wat gedaan en waarom 2.2.alternatieven die je niet gedaan hebt en waarom niet 2.3.tijd 2.4.resultaat 2.5.evaluatie • hoe, waarom zo, resultaten, besluiten
  5. 5. 3. statistieken 3.1.cijfermateriaal 3.2.wat geleerd? 4. tijdsbesteding 5. besluit 5.1.finale evaluatie 5.2.wat zou je nog doen? waarom? 5.3.wat heb je geleerd? 5.4.wat zijn sterktes en zwaktes voor CHI van facebook?
  6. 6. Ook... • Wat zou je anders aanpakken als je opniew zou beginnen? • Je mag vergelijken met andere groepen en apps van anderen! • Niet alleen op statistieken focusen, ook op usability tests! • Wat ga je nog met de app doen - if anything?
  7. 7. Verdediging • 15 min: jullie vullen aan bij verslag • of halen kern naar voren • 15-30 min: ik stel vragen • nadruk op verduidelijken • eerder dan discussie • finale: wat jullie nog willen toevoegen
  8. 8. criteria • rationale • inzicht • trade-off • lessons learned
  9. 9. Questions? http://www.ariadne-eu.org http://www.cs.kuleuven.ac.be/~erikd http://www.prolearn-project.org/ Thanks! 9

×