Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De co creërende wijk

1,421 views

Published on

Een presentatie over ontwikkelingen in wijken en buurten in een veranderende samenleving anno 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De co creërende wijk

 1. 1. De co-creërende Wijk Erik Boele – de Zeeuw
 2. 2. De Presentatie <ul><li>Mijn werkterrein </li></ul><ul><li>Maatschappelijke Trends </li></ul><ul><li>Onze wijken </li></ul><ul><li>Vragen </li></ul>
 3. 3. Mijn Werkterrein <ul><li>Vrijwillige Inzet / burgerparticipatie </li></ul><ul><li>Wijken en buurten </li></ul><ul><li>Maatschappelijke organisaties </li></ul><ul><li>Zorg en Welzijn </li></ul><ul><li>E-participatie </li></ul>
 4. 4. Omgevingsfactoren <ul><li>Maatschappelijke Trends </li></ul><ul><ul><li>Demografische factoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitalisering - eparticipatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Individualisering versus socialisering </li></ul></ul><ul><ul><li>De co-creërende samenleving </li></ul></ul><ul><li>Wetgeving en beleid </li></ul><ul><ul><li>WMO – Eigen verantwoordelijkheid EERST </li></ul></ul><ul><ul><li>Toenemende transparantie </li></ul></ul><ul><li>Werk – toenemende flexibiliteit (Het Nieuwe Werken) </li></ul><ul><li>Financiële situatie - bezuinigingen </li></ul>
 5. 5. De Demografische Trends (DDT) <ul><li>Vergrijzing </li></ul><ul><ul><li>We worden ouder </li></ul></ul><ul><ul><li>Beroep op zorg neemt toe </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantal werkenden neemt af </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantal vrijwilligers neemt af </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantal vrijwilligersuren neemt af </li></ul></ul><ul><ul><li>Steeds meer vitale ouderen </li></ul></ul><ul><li>Ontgroening </li></ul><ul><ul><li>Zorg wordt duurder </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantal werkenden neemt af </li></ul></ul><ul><li>Verdere professionalisering onhaalbaar </li></ul>
 6. 7. 2025 Tekort van 480.000 medewerkers in de zorg
 7. 8. Digitalisering <ul><li>Nederland is het land met de meeste breedband aansluitingen in Europa en is één van de koplopers in de wereld. </li></ul><ul><li>Hyves meer dan 10 miljoen leden </li></ul><ul><li>Nederlanders het sterkst vertegenwoordigd op LinkedIn. </li></ul><ul><li>93% heeft internet aansluiting thuis </li></ul>
 8. 9. Digitalisering
 9. 10. Digitalisering
 10. 11. Digitalisering
 11. 12. Digitalisering <ul><li>WEB 2.0: </li></ul><ul><ul><li>Comunnicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Co-creatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparantie </li></ul></ul>
 12. 13. Digitalisering Ambtenaar 2.0 Zorg 2.0 Welzijn 2.0
 13. 14. Digitalisering Wijk 2.0 ???
 14. 15. Individualisering en Kapitalisering van participatiepotentieel
 15. 16. Lees meer op : http://www.nrc.nl/opinie/article1960707.ece/Geld_vervreemdt_ons_van_onszelf_en_van_elkaar
 16. 17. Wetgeving <ul><li>AWBZ </li></ul><ul><li>WMO </li></ul><ul><li>WWB </li></ul>
 17. 18. AWBZ = Algemene Wet Bezuinigingen in de Zorg
 18. 19. WMO en Civil Society <ul><li>WMO integreert Welzijn en Zorg </li></ul><ul><li>“ Eigen” verantwoordelijkheid staat voorop </li></ul><ul><li>Doel: zorg en welzijn toegankelijk en betaalbaar houden door versterken Civil Society </li></ul><ul><li>Methode: burger aanspreken op eigen verantwoordelijkheid en eigen netwerk </li></ul><ul><li>Behoefte aan mantelzorg en vrijwilligers groeit </li></ul><ul><li>Actieve arbeidsparticipatie wordt verlangd </li></ul><ul><li>Altruïsme (= huidige infrastructuur) alleen onvoldoende </li></ul>
 19. 20. Een wereldwijde kredietcrisis <ul><li>Met al zijn financiële gevolgen! </li></ul><ul><ul><ul><li>67 jaar! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pensioengat? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Staatsschuld? </li></ul></ul></ul>
 20. 21. Gevolg voor wijken
 21. 22. Gevolg <ul><ul><li>Er komen meer hulpvragen in de wijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Terugtredende overheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Pyjama activisme neemt toe </li></ul></ul><ul><ul><li>Korte participatie momenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer sociaal kapitaal nodig </li></ul></ul>
 22. 23. Een uitstapje Ecologen weten al jaren dat systemen met meer diversiteit stabieler zijn dan systemen met weinig soorten. Economen bevestigen dat als het gaat om eenzijdige bedrijfsactiviteiten in regio's
 23. 24. We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them Albert Einstein
 24. 25. If you always do what you always did, you will always get what you always got.
 25. 26. Als we het over wijken en buurten hebben staan we aan een nieuw begin: ” VOORUIT NAAR BETER” Nieuwe bewegingen (Tribes) zijn hard nodig
 26. 27. <ul><li>Een leuke plek </li></ul><ul><li>Waar IEDEREEN naast elkaar </li></ul><ul><ul><li>Leeft </li></ul></ul><ul><ul><li>Speelt en beweegt </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkt en participeert </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorgt </li></ul></ul><ul><li>Vanuit een eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid </li></ul>Dan wordt MIJN wijk:
 27. 28. Kanttekening! <ul><ul><li>1. We beginnen net </li></ul></ul>
 28. 29. Kanttekening! <ul><ul><li>2. De Mindshift </li></ul></ul>
 29. 30. De Mindshift Een wijkraad, maar ook een gemeenteraad of ambtenarenorganisatie, heeft te maken met een veranderende samenleving, die roept om nieuwe verbanden en nieuwe rollen. De uitdaging is: Hoe brengen we die nieuwe verbanden tot stand
 30. 31. New Tribes Ondersteuning bij digitale projecten www.bendeburgers.nl en andere initiatieven Zorgruil Methodieken Bronmethodiek, Bijspringer, Meitinker en Freonskipper e.d. Concepten Het Huis van de wijk / Eten met de buren / Samen voor de wijk
 31. 32. Voorbeelden
 32. 33. Bijsluiter De nu gepresenteerde digitale instrumenten, die beschikbaar zijn via internet zijn alleen succesvol gebleken daar waar gebruik is gemaakt van een bestaande fysieke sociale infrastructuur. Het willekeurig inzetten van deze instrumenten verhoogt het afbreukrisico. Succesvolle implementatie is met name afhankelijk van het lokale draagvlak en de inzet daarbij van betrokken wijkbewoners.
 33. 34. Bijsluiter – eenvoudige versie Een digitaal instrument is geen oplossing op zich. De mensen en verbanden die het introduceren en de methode die gekozen wordt zijn bepalend voor het succes.
 34. 35. Wijk 2.0
 35. 36. Wijk 2.0
 36. 37. Wijk 2.0
 37. 38. Wijk 2.0
 38. 39. Wijk 2.0
 39. 40. Wijk 2.0
 40. 41. Wijk 2.0
 41. 42. Wijk 2.0
 42. 43. Wijk 2.0
 43. 44. Wijk 2.0
 44. 45. Wijk 2.0
 45. 46. Wijk 2.0
 46. 47. Deze presentatie is gemaakt met: Impress Onderdeel van:

×