Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bent u al klaar voor het nieuwe werken?

2,201 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Bent u al klaar voor het nieuwe werken?

 1. 1. werken? Bent u al klaar voor het nieuwe werken? Rotterdam School of Management, Erasmus University y Prof. Dr Ir Eric van Heck (evanheck@rsm.nl) evanheck@rsm.nl) Drs Marcel van Oosterhout moosterhout@rsm.nl) (moosterhout@rsm.nl) Dr Peter van Baalen pbaalen@rsm.nl) (pbaalen@rsm.nl) 1 Breukelen, Breukelen, 11 November 2009
 2. 2. Inhoud 1. Enkele ervaringen bij bedrijven. 2. Onderzoek naar effecten van het nieuwe werken. 3. Bent u er klaar voor? 4. Onderzoeksagenda. 2
 3. 3. Vijf krachten – die belangrijk blijven! 1. Division of Labor – Specialization in a needle pin factory increased its productivity Adam Smith, Wealth of Nations, 1776 2. Creative Destruction – Transformation due to radical innovations Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, 1942 3. Transaction Costs and Role of Technology Tom Malone, The Future of Work, 2004 4. From generation X to generation Y William Strauss and Neil Howe, Millenials Rising, 2000 5. Sustainability and green revolution William McDonough and Michael Braungart, Cradle to Cradle: 3 Remaking the Way We Make Things, 2002
 4. 4. En er zijn altijd verrassingen (de zwarte zwaan)! 4
 5. 5. Onderzoeksraamwerk Waarom: Drivers Demographic Societal Competitive Legal Pressure Pressure Pressure Pressure Mensen (waarden, attitudes, skills) Willingness Intrinsic Extrinsic Relationships Relationships Result to Job Job colleagues superior Orientation Change Motivation Motivation Trust Trust Attitude Technology In in towards new User Empowerment management employees technologies Classification New Worlds of Work Waar (werk locatie) Wat (werk karakteristieken) Workplace Team Job Process Transparency mobility Distribution Complexity Modularity Distraction Control Satisfaction Task Task Dynamic Workplace Workplace Workplace variety interdependence Teaming Hoe (werk condities) Communication & Reward Knowledge Search/gather Collaboration System Technology Technology Technology People Profit Planet Effecten 5
 6. 6. Enkele resultaten - Microsoft Verhuizing naar het nieuwe gebouw: verhoogt de flexibiliteit en (in beperkte mate) de productiviteit. Gebouw is een ontmoetingsplaats: betere interactie met klanten en partners. Meer digitale werkstijlen met een hogere mate van mobiliteit. Met name vrouwelijke medewerkers waarderen de flexibiliteit (een betere work-life balance). 6
 7. 7. Enkele resultaten - Rabobank Manager krijgt een belangrijke rol als coach. Transformatieproces is noodzakelijk voor succes. Sociale cohesie in de groep is een uitdaging. Slimmer reizen (OV kaart naast de lease auto) gekoppeld aan Slimmer Werken (Spitsmijden door het nieuwe werken) 7
 8. 8. Enkele resultaten - Sogeti Vertrouwen en “empowerment” beïnvloeden medewerkerstevredenheid en productiviteit. Pilot binnen HRM heeft positieve effecten op alle output dimensies. Uitdaging – hoe het nieuwe werken te introduceren in de klant-consultant relatie? 8
 9. 9. Enkele Resultaten - Royal Haskoning Het nieuwe werken is geen doel op zich. Adequaat kennismanagement systeem en sociaal kapitaal zijn noodzakelijk voorwaarden voor het succesvol toepassen van het nieuwe werken. 9
 10. 10. Onderzoek - Essent Effecten van tele-werken op productiviteit, werknemerstevredenheid, work-life balance en mobiliteit. Onderzoek onder 250 medewerkers, resultaten begin 2010 beschikbaar. 10
 11. 11. Dimensions of Work® meetinstrument Mobiliteit Werkplek Communicatie & Samenwerking Technologie Taak Karakteristieken Modulariteit Vertrouwen Zelf- Werk verwezenlijking Motivatie 11
 12. 12. Workplace Mobility Member Flexibility 5,00 Team Distribution Reward Systems Collaboration within Workgroup Satisfaction Workplace 4,50 Interaction outside Organization Control Workplace 4,00 Task Interdependence 3,50 (Lack of) Distraction Workplace Transparency 3,00 Inclination work in Open Office 2,50 Job Complexity 2,00 Attitude towards New Technologies 1,50 Task Variety 1,00 Technology User Classification Task Identity 0,50 0,00 Technology Usage - Publish and… Skill Variety Technology Usage - Search and… Dynamc Teaming Willingness to Change Process Modularity Trust in Employees Work-life Balance Trust in Management Intrinsic Job Motivation Empowerment Impact Extrinsic Job Motivation Empowerment Self-determination Relationship Colleagues Employee Empowerment Competence Relationship Superior Satisfaction Empowerment Meaning Carreer Encouragement 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 Change and Means 2008 Innovation 3,40 Productivity Means 2007 12 Job Flexibility
 13. 13. Dimensions of Work® meetinstrument Inzicht in relaties 0,349 0,090 0,088 0,050 0,076 0,246 0,329 0,301 0,169 0,147 0,127 0,246 13
 14. 14. Enkele resultaten Onderling vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid en vrijheid om het werk te organiseren zijn belangrijke factoren. Er is geen “one size fits all” aanpak: maatwerk. Perceptie meting bij medewerkers: De relatie tussen de werk dimensies en produktiviteit/innovatie is belangrijk. Digitale werkstijlen en persona’s. 14
 15. 15. werken? Bent u al klaar voor het nieuwe werken? 1. Mijn directie is erg enthousiast over het nieuwe werken en heeft een visie op het nieuwe werken. Ja (petje op) / Nee (petje af) 2. Onze IT tools maken het makkelijk om overal te werken. Ja (petje op) / Nee (petje af) 3. In mijn organisatie kunnen onze medewerkers op resultaat worden afgerekend. Ja (petje op) / Nee (petje af) 15
 16. 16. werken? Bent u al klaar voor het nieuwe werken? 4. In mijn organisatie kunnen en willen onze medewerkers hun werk zelf organiseren. Ja (petje op) / Nee (petje af) 5. In mijn organisatie vinden onze medewerkers een vaste werkplek niet belangrijk. Ja (petje op) / Nee (petje af) 6. In mijn organisatie zijn onze medewerkers zich bewust van hun ecologische “footprint”. Ja (petje op) / Nee (petje af) 16
 17. 17. Meer weten: gebruik de Readiness Scan ® Werk Aspecten Empowerment werkplek f lexibilit eit Workplek empowerment impact 5.0 werkplek mobilit eit 4.5 empowerment zelf beschikking 4.0 wer kplek benut t ing 3.5 3.0 duur zaamheid cult uur 2.5 wer kplek ont werp 2.0 1.5 t op management suppor t 1.0 wer kplek duurzaamheid 0.5 Cultuur 0.0 inf ormat ie delen digit aliser ing Performance result aat gericht heid IT t oegang work-life balance 5.0 4.0 Respondent duurzaamheid (CO2 footprint) 3.0 ziekteverzuim vert rouwen IT communicat ie 2.0 1.0 Benchmark (xx 0.0 IT duurzaamheid IT samenwerking bedrijven) IT personalisat ie Technologie loyaliteit werknemers productiviteit www.mobiliteit.nu werknemerstevredenheid 17 Respondent Benchmark (xx bedrijven)
 18. 18. Uitdagingen voor de toekomst en Voorstel onderzoeksagenda 1. Bestudeer afweging tussen persoonlijke motieven (werkprivé balans, tevredenheid), bedrijfsmotieven (productiviteit) en duurzaamheidsmotieven (footprint)? 2. Meten van feitelijke effecten van flexibel en duurzaam werken op people, profit en planet? 3. Hoe kan men samenwerken en nieuwe waarde creëren met partners en klanten in het bedrijfsnetwerk in een nieuwe werken setting? 4. Hoe past het nieuwe werken bij de strategie en het bedrijfsmodel? 18
 19. 19. werken? Bent u al klaar voor het nieuwe werken? www.newworldsofwork.nl 19

×