Kuliah 2 & 3 Prinsip, Falsafah Dan Polisi P T V

5,486 views

Published on

Published in: Education, Technology
16 Comments
26 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
16
Likes
26
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kuliah 2 & 3 Prinsip, Falsafah Dan Polisi P T V

 1. 2. <ul><li>Anda sudah biasa dan kerap menggunakan perkataan teknikal dan vokasional. Bolehkah anda memberikan perbezaan antara kedua-dua perkataan tersebut? </li></ul><ul><li>Tahukah anda asas-asas yang digunakan untuk membina sesuatu program Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV)? </li></ul><ul><li>Dalam bahagian ini, anda akan didedahkan kepada maksud istilah atau terminologi pendidikan yang berkaitan dengan PTV, prinsip-prinsip yang diaplikasi dalam program PTV, pembentukan falsafah PTV dan polisi-polisi yang dijadikan asas. </li></ul><ul><li>Anda juga akan dapat belajar kaedah induktif dan kaedah deduktif yang boleh digunakan untuk membentuk falsafah. Hubungkait antara prinsip, falsafah dan polisi turut dibincangkan. </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Istilah atau terminologi teknikal dan vokasional sering digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat, dari guru, pelajar hinggalah ibu bapa. </li></ul><ul><li>Persoalannya adakah kita terutamanya pendidik benar-benar memahami apakah yang dimaksudkan dengan terminologi teknikal dan vokasional? </li></ul><ul><li>Adakah pendidikan teknikal dan pendidikan vokasional berbeza? </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Perkataan teknik atau technic berasal daripada perkataan Greek ‘technikos’ yang bermaksud untuk belajar atau prinsip-prinsip teknologi. </li></ul><ul><li>Menurut Kamus Dewan (1993), perkataan teknik bermaksud pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang hasil industri atau kaedah mencipta sesuatu hasil seni. </li></ul><ul><li>Perkataan teknikal pula bermaksud perlaksanaan sesuatu kerja (tidak dengan aspek-aspek atau perincian kerja itu sendiri) atau berkaitan dengan sesuatu bidang pengetahuan yang tertentu . </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Perkataan vokasional (vocational) berasal daripada perkataan Latin vocare yang bermaksud to call . </li></ul><ul><li>Kita boleh gunakan makna perkataan vokasional seperti mana yang diberikan oleh: </li></ul><ul><ul><li>Webster's New World Dictionary (1991) - vokasional bermaksud pendidikan dan latihan yang akan menyediakan individu untuk pekerjaan tertentu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kamus Dewan (1993) - berkaitan dengan pekerjaan (profesion dan sebagainya) yang tertentu atau berkaitan dengan kursus-kursus pendidikan amali. </li></ul></ul>
 5. 6. <ul><li>Perkataan teknologi (technology) berasal daripada dua perkataan Greek iaitu: </li></ul><ul><ul><li>technes yang bermaksud prinsip atau kaedah yang digunakan untuk membuat barangan </li></ul></ul><ul><ul><li>logos yang bermaksud pengajian mengenai prinsip atau kaedah tersebut. </li></ul></ul><ul><li>Apabila digabungkan, wujud terminologi technology yang bermaksud pengajian berkaitan kaedah teknikal yang dipelopori oleh manusia dan digunakan untuk kelangsungan hidup. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Pendidikan Ketukangan - program latihan yang melibatkan pembentukan kemahiran dengan pengajian teori yang paling minimum. Latihan lebih berbentuk ke arah penyediaan untuk pekerjaan seperti tukang perabot, penurap bata dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Pendidikan Seni Perusahaan - pendidikan yang menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran teknikal berkaitan dengan industri. </li></ul><ul><li>Pendidikan Vokasional - satu program pendidikan tersusun yang menyediakan pelajar untuk sesuatu pekerjaan yang tidak memerlukan kelulusan ijazah sarjana muda. </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Pendidikan Teknikal - adalah pendidikan yang memberi pengetahuan teknikal yang berkaitan dengan matematik dan sains yang kukuh. </li></ul><ul><li>Pendidikan Kejuruteraan - pendidikan yang menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kebolehan untuk kerjaya di bidang kejuruteraan, dan dianugerahkan dengan ijazah sarjana muda sebagai asas untuk menyambung pendidikan ke ijazah lanjutan dalam bidang yang sama. </li></ul><ul><li>Pendidikan Teknologi - satu program pendidikan yang dibentuk khusus untuk mengajar mengenai teknologi masa lalu, masa kini dan masa hadapan; di peringkat sekolah rendah, menengah sehingga ke peringkat ijazah; sebagai persediaan untuk hidup dalam dunia yang sentiasa berubah. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Falsafah, prinsip dan polisi adalah penting bagi PTV. </li></ul><ul><li>Ketiga-tiga elemen tersebut harus wujud dalam satu hubungan yang harmoni dan searah. </li></ul><ul><li>Tidak wajar untuk dikatakan bahawa prinsip adalah lebih penting daripada falsafah ataupun polisi walaupun sejarah awal pembentukan program PTV memaparkan penggunaan prinsip sebagai konsep asas. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Tidak hairanlah jika prinsip menjadi konsep asas kepada pembentukan program PTV kerana 'orang teknikal/vokasional' dikenali sebagai individu yang praktikal. </li></ul><ul><li>Kita dikenali sebagai pengamal (practitioners) yang lebih mementingkan amalan daripada teori. </li></ul><ul><li>Falsafah pada ketika itu, dianggap sebagai aktiviti abstrak yang tidak diperlukan untuk membentuk program; sementara polisi berperanan sebagai asas bagi membina matlamat dan tujuan program. </li></ul><ul><li>Seterusnya, sejarah juga telah membuktikan kepentingan dan peranan prinsip, falsafah dan polisi dalam PTV. </li></ul><ul><li>Pembentukan paradigma untuk PTV memerlukan falsafah yang koheren dan selari dengan prinsip serta polisi. </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Prinsip terbentuk seiring dengan pewujudan PTV. </li></ul><ul><li>Pada awalnya, prinsip dianggap sebagai teorem yang merupakan refleksi sesuatu situasi, pemikiran dan keperluan. </li></ul><ul><li>Konsep asas yang menjadi landasan teorem atau prinsip pula mempengaruhi perkembangan awal PTV. </li></ul><ul><li>Malah, masih terdapat konsep asas yang sama terus dijadikan landasan bagi pembentukan prinsip yang baru. Ada juga konsep asas yang diubah, bersesuaian dengan kehendak semasa ataupun digugurkan sebagai landasan prinsip atau teorem. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>'Kenapa sesuatu konsep asas diubah atau digugurkan?'. </li></ul><ul><li>'Kerana prinsip boleh dan akan berubah mengikut peredaran masa'. Lebih-lebih lagi jika dilihat perkaitan rapat antara prinsip dengan amalan dan tindakan. </li></ul><ul><li>Prinsip adalah panduan untuk tindakan dan memerlukan sokongan kukuh daripada amalan. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Prinsip PTV boleh didefinisikan sebagai generalisasi yang menyatakan amalan pilihan, dan menjadi panduan bagi pembentukan program dan kurikulum, penilaian, pemilihan teknik pengajaran dan pembinaan polisi. </li></ul><ul><li>Prinsip sebenarnya memaparkan kejayaan amalan lepas iaitu sejak awal pembentukan PTV; yang melalui perubahan masa dan keperluan, dan diubah mengikut kesesuaian. </li></ul><ul><li>Amalan lepas dan amalan baru yang berjaya pula dijadikan asas kepada pembentukan prinsip baru atau kontemporari bagi TV. </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Falsafah mewakili andaian dan spekulasi yang dibuat mengenai aktiviti manusia dan dunia. </li></ul><ul><li>Secara spesifik, falsafah berfokus pada realiti, kebenaran dan nilai. </li></ul><ul><li>Oleh itu, falsafah yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan merupakan pernyataan andaian asas mengenai realiti, kebenaran dan nilai. </li></ul><ul><li>Maka untuk membentuk falsafah atau world view iaitu cara untuk melihat dunia, kita mesti bersikap sebagai seorang ahli falsafah. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Falsafah didefinisikan sebagai satu rangka konsep untuk mensintesis dan menilai yang mewakili satu sistem nilai yang menjadi asas untuk membuat keputusan yang akan membentuk masa hadapan PTV. </li></ul><ul><li>Falsafah adalah penting kepada setiap individu yang terlibat dengan PTV. </li></ul><ul><li>Falsafah menyediakan satu rangka yang boleh digunakan untuk memikirkan tentang PTV. </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Bagi pendidik, falsafah membantu kita untuk membuat pilihan atau tindakan yang tepat . </li></ul><ul><li>Falsafah juga turut menjadi panduan untuk amalan, membantu dalam keputusan mengenai perkembangan program, pemilihan aktiviti pembelajaran, kurikulum, matlamatdan penggunaan sumber. </li></ul><ul><li>Anehnya falsafah untuk PTV juga memaksa kita melihat apakah yang seharusnya berlaku di dalam PTV yang sememangnya akan berbeza dengan apa yang sedang berlaku. </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Perbezaan ini pula menjadi pemangkin untuk memperbaiki amalan. </li></ul><ul><li>Amalan yang berjaya pula adalah asas kepada prinsip. </li></ul><ul><li>Anda harus ingat, prinsip bukan falsafah dan tidak bersifat seperti falsafah. </li></ul><ul><li>Prinsip hanya menyediakan arah yang jelas untuk pembentukan falsafah. </li></ul><ul><li>Malah prinsip yang melambangkan amalan yang berjaya menjadi kunci kepada pembentukan falsafah. </li></ul>
 17. 18. <ul><li>Polisi mempunyai hubungan yang penting dengan prinsip dan falsafah. Polisi adalah satu wadah yang diperlukan supaya falsafah dan prinsip boleh dilaksanakan. </li></ul><ul><li>Polisi merupakan satu set harapan yang mesti dipenuhi semasa perlaksanaan PTV. </li></ul><ul><li>Polisi bukanlah undang-undang tetapi mempunyai kesan yang serupa dengan undang-undang. Impak polisi kepada prinsip dan falsafah adalah kritikal. </li></ul><ul><li>Prinsip, yang mewakili amalan terpilih dalam PTV, hanya boleh dilaksanakan apabila disokong oleh polisi. </li></ul><ul><li>Falsafah pula tidak akan bermakna tanpa polisi. </li></ul>
 18. 19. <ul><li>Polisi perlu selari dengan falsafah dan juga prinsip. Pembuat polisi mesti menghayati falsafah supaya polisi dibina berdasarkan pandangan koheren dan menyeluruh mengenai PTV. </li></ul><ul><li>Sifat gabung jalin antara falsafah, polisi dan prinsip serta kaitannya dengan pelajar dalam PTV ditunjukkan dalam Rajah di bawah. </li></ul><ul><li>Polisi diwakili oleh bulatan besar merangkumi falsafah dan prinsip dan menjadi wadah bagi falsafah dan prinsip dilaksanakan. Prinsip pula terbentuk daripada amalan atau praktis yang berjaya diamalkan. </li></ul><ul><li>Prinsip mestilah mempunyai asas falsafah yang kukuh. Pelajar adalah sasaran dan penerima prinsip dan falsafah yang dilaksanakan. </li></ul><ul><li>Hubungan yang koheren dan harmoni antara prinsip, falsafah dan polisi akan membentuk asas bagi PTV. </li></ul>
 19. 21. <ul><li>Polisi adalah wadah bagi falfasah dan prinsip yang dilaksanakan. </li></ul><ul><li>Tanpa polisi, falsafah tidak boleh dibentuk dan prinsip tidak boleh dilaksanakan. </li></ul><ul><li>Hasil gabungjalin ketiga-tiga elemen yang harmoni akan dapat dimanfaatkan oleh pelajar. </li></ul>
 20. 22. <ul><li>Pernahkah anda mendengar cerita datuk nenek atau ibu bapa mengenai pendidikan sebelum kehadiran British di negara ini. Pada masa itu, pendidikan lebih merupakan pengajian al-Quran dan pendidikan agama Islam. </li></ul><ul><li>Selepas waktu solat, pelajar akan dilatih untuk berladang dan bersawah. Termasuklah bertukang kayu dan logam seperti mengukir, membuat keris, membuat kerja tangan seperti menganyam bakul dan tikar. Sebenarnya, semua latihan yang dilakukan ini merupakan satu bentuk pendidikan vokasional tidak formal. </li></ul><ul><li>Adakah nenek moyang kita telah membentuk falsafah bagi pendidikan sebegini? Setujukah anda jika dikatakan apa yang dibuat hanyalah untuk membekalkan individu dengan kemahiran yang boleh digunakan untuk kehidupan? </li></ul>
 21. 23. <ul><li>Perlaksanaan sistem pendidikan ketika itu hanya berasaskan praktis atau amalan yang biasa digunakan dan telah membawa kejayaan. </li></ul><ul><li>Dari zaman mengaji al-Quran, senario PTV terus berkembang dari zaman penjajahan British sehinggalah kita mencapai kemerdekaan. </li></ul><ul><li>Selaras dengan perkembangan negara, maka wujudlah akta-akta berkaitan pendidikan yang dijadikan asas bagi perubahan dalam PTV. </li></ul><ul><li>Antara akta yang termaktub adalah: </li></ul><ul><li>a. Laporan Barnes 1951 </li></ul><ul><li>b. Laporan Jawatankuasa Pelajaran 1956 (Laporan Razak) </li></ul><ul><li>c. Laporan RahmanTalib 1960 </li></ul><ul><li>d. Laporan Kabinet 1979. </li></ul>
 22. 24. <ul><li>Perakuan 111 dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) memperakukan bahawa: </li></ul><ul><li>'Dalam keadaan pembangunan negara pada hari ini yang menggalakkan penyertaan yang lebih luas dalam bidang perusahaan dan perdagangan, peranan PTV menjadi lebih penting. Untuk mencapai tujuan ini adalah diperakukan supaya PTVhendaklah diperluaskan dan dimajukan lagi'. </li></ul><ul><li>Perakuan 111 telah mencetuskan perubahan dan perkembangan lebih pesat dalam PTV, selepas tahun 1979 sehingga termaktub pula Akta Pendidikan 1995. Akta ini telah membawa satu reformasi kepada PTV, namun seperti akta sebelumnya, perubahan dalam PTV berlaku tanpa falsafah yang spesifik. </li></ul>
 23. 25. <ul><li>Jadi, bagaimanakah program-program pendidikan yang berkaitan dengan teknikal dan vokasional diwujudkan? </li></ul><ul><li>Adakah ianya wujud tanpa falsafah? </li></ul><ul><li>Tidak mungkin kerana amalan di negara kita agak unik. Semua program yang berkaitan dengan pendidikan dibentuk berpandu dan berasaskan Falsafah Pendidikan Negara. </li></ul>
 24. 26. <ul><li>Maksud falsafah : </li></ul><ul><li>Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani yang terdiri daripada dua suku kata Filo dan Sofia iaitu perkataan Filo bermaksud “orang yang menyintai,” manakala Sofia bermaksud “hikmah atau kebijaksanaan”. Maka jadilah maksud falsafah itu dari segi bahasa sebagai “Orang yang menyintai kebijaksanaan”. </li></ul>
 25. 27. <ul><li>Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. </li></ul><ul><li>Setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca, memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. </li></ul><ul><li>Intipati utama dalam FPK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. </li></ul>
 26. 28. <ul><li>&quot;Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.&quot; </li></ul>
 27. 29. <ul><li>Sehingga kini PTV belum mempunyai satu bentuk falsafah yang teguh, tepat dan generik yang boleh menjadi platform bagi semua warga PTV. </li></ul><ul><li>Tanpa falsafah, tidak ada landasan yang boleh dijadikan panduan untuk mengukuhkan tindakan dan praktis. </li></ul>
 28. 30. <ul><li>Morris (1961) menyatakan: </li></ul><ul><li>“ With a well thought out theory or philosophy of vocational education an individual knows what he is doing and why. And it is when our practical conduct becomes more and more rational, i.e., increasingly subject to critical theory, that we say it becomes more and more professional in character. The truly professional teacher is the individual who tempers and redirects native impulse with the rational theory of his craft”, (hal. 8) </li></ul>
 29. 31. <ul><li>Falsafah adalah penting kerana ianya boleh dijadikan: </li></ul><ul><li>i. Pegangan dan panduan untuk halatuju; </li></ul><ul><li>ii. Asas untuk membentuk tujuan, matlamat dan objektif PTV; </li></ul><ul><li>iii. Panduan untuk tindakan yang perlu diambil bagi membuat perubahan; </li></ul><ul><li>iv. Panduan dalam membina kurikulum yang bersesuaian; </li></ul><ul><li>v. membantu dalam membuat keputusan, memilih aktiviti pembelajaran, dan penyediaan sumber. </li></ul>
 30. 32. <ul><li>Falsafah menyediakan satu rangka yang boleh digunakan untuk memikirkan tentang PTV sendiri. </li></ul><ul><li>Sebagai pendidik atau guru, falsafah memaksa kita melihat apakah yang seharusnya berlaku di dalam PTV yang sememangnya berbeza dengan apa yang sedang berlaku. Perbezaan ini pula menjadi pemangkin untuk memperbaiki amalan. </li></ul>
 31. 33. <ul><li>Ahli falsafah, pembuat dasar, pembentuk kurikulum, pengamal dan pelaksana program termasuk guru dan pentadbir, pengguna produk atau graduan PTV seperti industri, harus bekerjasama dan bertanggungjawab dalam membentuk falsafah PTV. </li></ul>
 32. 34. <ul><li>(a) Kaedah Induktif – Kaedah dari dalam ke luar. Prosesnya merangkumi ‘melihat’ dalam dunia PTV sendiri iaitu mengenal pasti praktis atau amalan sedia ada; diikuti dengan menentukan teori asas yang tersirat; barulah dapat dibentuk falsafah yang dikehendaki. </li></ul><ul><li>(b) Kaedah Deduktif - Kaedah dari luar ke dalam, bermula dengan pembentukan falsafah dahulu. Teori asas yang digunakan dalam falsafah dihuraikan, kemudian diikuti dengan mengenal pasti praktis atau amalan yang harus dibuat. </li></ul>
 33. 35. <ul><li>Kaedah daripada dalam ke luar merupakan kaedah yang 'melihat' senario dalam dunia PTV sebelum membentuk falsafah. </li></ul><ul><li>Langkah-langkahnya adalah seperti berikut: </li></ul><ul><li>a. Mengenal pasti praktis sedia ada dalam PTV yang selalu diamalkan; </li></ul><ul><li>b. Menentukan teori pendidikan yang menjadi asas praktis- praktis tersebut; </li></ul><ul><li>c. Mengekstrak daripada teori tersebut pandangan atau andaian mengenai realiti, kebenaran dan nilai. </li></ul>
 34. 36. <ul><li>Kaedah daripada luar ke dalam bermula dengan 'melihat' dunia luar sebelum membentuk falsafah. </li></ul><ul><li>Langkah-langkah dalam kaedah ini adalah seperti berikut: </li></ul><ul><li>(i) Membentuk pandangan atau andaian yang menyeluruh mengenai realiti, kebenaran dan nilai. </li></ul><ul><li>(ii) Menghurai teori pendidikan yang tersirat dalam andaian- andaian tersebut. </li></ul><ul><li>(iii) Menggambarkan tingkah laku guru, tujuan pengajaran dan hasil pembelajaran yang diharapkan iaitu mengenai pasti praktis yang seharusnya diamalkan. </li></ul>
 35. 37. <ul><li>Bagi kedua-dua kaedah (induktif dan deduktif), langkah terakhir yang mesti dilakukan sebelum pembentukan falsafah adalah memastikan bahawa praktis dan teori pendidikan adalah konsisten dan koheren dengan andaian yang dibuat. </li></ul><ul><li>Perbezaan dan ketidaksesuaian yang wujud perlu diselesaikan. </li></ul>
 36. 39. <ul><li>Prinsip - elemen yang boleh dikenal pasti dan menggambarkan generalisasi yang dibuat berkaitan PTV. </li></ul><ul><li>Falsafah – lebih menyeluruh daripada prinsip dan merupakan ‘ world view' mengenai PTV. </li></ul><ul><li>Polisi - polisi adalah medium atau perantara yang perlu untuk falsafah dan prinsip dilaksanakan. </li></ul>
 37. 40. <ul><li>Polisi menjadi wadah bagi falsafah dan prinsip dilaksanakan. </li></ul><ul><li>Prinsip pula terbentuk daripada amalan atau praktis yang berjaya diamalkan. </li></ul><ul><li>Prinsip mestilah mempunyai asas falsafah yang kukuh. </li></ul><ul><li>Hubungan yang koheren dan harmoni antara prinsip, falsafah dan polisi akan membentuk asas bagi PTV. </li></ul>
 38. 41. <ul><li>Prinsip, falsafah dan polisi perlu wujud dalam satu hubungan yang harmoni dan searah. </li></ul><ul><li>Polisi yang mantap akan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk PTV dilaksanakan selaras dengan falsafah dan prinsipnya. </li></ul><ul><li>Tanpa polisi, prinsip atau amalan tidak boleh dilaksanakan; dan falsafah menjadi tidak bermakna. </li></ul>
 39. 42. <ul><li>Pengenalan </li></ul><ul><li>Pada tahun 1971, Rupert Evans telah membentuk tiga objektif asas bagi pendidikan vokasional iaitu: </li></ul><ul><li>a. Untuk memenuhi keperluan tenaga kerja, </li></ul><ul><li>b. Meningkatkan pilihan individu, dan </li></ul><ul><li>c. Sebagai daya motivasi kepada pelbagai jenis pendidikan. </li></ul><ul><li>- Sehingga kini, objektif yang diutarakan oleh Evans masih boleh dijadikan panduan dan dasar bagi membentuk objektif PTV. </li></ul>
 40. 43. <ul><li>Bagaimanakah evolusi pekerjaan berlaku? </li></ul><ul><li>Pada mulanya, seorang ayah atau ibu akan mewariskan kemahiran yang mereka miliki kepada anak-anak sebagai memenuhi keperluan survival keluarga tersebut. </li></ul><ul><li>Apabila keluarga mula membesar menjadi masyarakat, keperluan tenaga manusia berfokus kepada memenuhi kehendak masyarakat setempat. </li></ul><ul><li>Seterusnya, masyarakat berkembang sehingga terbentuknya negeri dan akhirnya negara. </li></ul><ul><li>Untuk survival , negara yang wujud memerlukan tenaga manusia yang mahir dan juga separa mahir dalam pelbagai bidang. </li></ul>
 41. 44. <ul><li>Di sini bermulalah tanggungjawab PTV untuk melahirkan tenaga manusia yang diperlukan. </li></ul><ul><li>Langkah pertama yang mesti dilakukan adalah untuk meramalkan bilangan tenaga manusia yang diperlukan mengikut pelbagai bidang pekerjaan. </li></ul>
 42. 45. <ul><li>Antara faktor yang mesti dipertimbangkan apabila membuat ramalan keperluan tenaga manusia adalah: </li></ul><ul><li>1. Pekerjaan mengikut agama, jantina dan umur - terdapat beberapa jenis pekerjaan yang hanya sesuai untuk satu-satu kumpulan jantina atau umur, ataupun agama. </li></ul><ul><li>2. Permintaan bagi sesuatu produk atau servis - permintaan yang bertambah akan menyebabkan pertambahan pengeluaran produk. </li></ul><ul><li>3. Kekosongan pekerjaan - kekosongan boleh berlaku akibat persaraan, berhenti kerja atau kematian. </li></ul><ul><li>4. Perubahan teknologi - akan menyebabkan berlaku perubahan dalam cara kerja. </li></ul><ul><li>5. Perubahan dan perkembangan ekonomi mengikut peredaran masa. </li></ul>
 43. 46. <ul><li>Jawapannya: TIDAK! </li></ul><ul><li>Kesilapan anggaran bilangan pekerja boleh berlaku apabila terdapat pekerja yang menukar kerja. </li></ul><ul><li>Ada pula individu yang dilatih dalam satu bidang pekerjaan tidak menceburi bidang tersebut tetapi memilih bidang pekerjaan yang lain. </li></ul><ul><li>Ataupun, terdapat keadaan di mana para pekerja lebih suka bekerja di satu-satu lokasi atau daerah sahaja, walaupun bilangan pekerja di situ telah berlebihan. </li></ul>
 44. 47. <ul><li>Manusia telah dilahirkan dengan sifat dan kebolehan tersendiri. </li></ul><ul><li>Oleh itu pendidikan haruslah mengambil kira perbezaan yang wujud di kalangan kita. </li></ul><ul><li>Tidak semua orang boleh berjaya dengan cara belajar secara 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. </li></ul><ul><li>Maka, PTV telah dibentuk supaya memberi peluang kepada seseorang individu untuk mempunyai pilihan alternatif dalam proses pembelajaran. </li></ul>
 45. 48. <ul><li>Malah perbezaan individu dari segi minat dan aptitud turut diambil kira. </li></ul><ul><li>Sekiranya seseorang pelajar lemah dalam akademik, tidak semestinya pelajar tersebut akan kandas dalam kehidupan. </li></ul><ul><li>Aliran pendidikan vokasional dalam kurikulum PTV akan melatih pelajar untuk satu kemahiran spesifik yang akan membolehkan pelajar bersedia menghadapi sesuatu bidang pekerjaan. </li></ul>
 46. 49. <ul><li>Objektif ketiga PTV adalah objektif yang agak mengelirukan. </li></ul><ul><li>Objektif ini sebenarnya mencadangkan supaya pendidikan vokasional memainkan peranan dalam meningkatkan kebolehfahaman pendidikan am. </li></ul><ul><li>Pendidikan vokasional harus memudahkan kefahaman para pelajarnya mengenai pendidikan am. </li></ul><ul><li>  Tidak dapat dinafikan bahawa ramai di antara pelajar di bidang pendidikan vokasional mengganggap bahawa pendidikan am atau mata pelajaran akademik tidak penting atau diperlukan. </li></ul><ul><li>Apakah ini benar? </li></ul>
 47. 50. <ul><li>Tidak dapat kita nafikan bahawa ada di kalangan kita yang sukar untuk memahami apa yang dipelajari dalam sesuatu mata pelajaran terutamanya mata pelajaran matematik, fizik, dan kimia. </li></ul><ul><li>Kesukaran memahami ini diperkukuhkan lagi dengan minat yang sedikit dalam mata pelajaran tersebut dan tanggapan bahawa ianya tidak diperlukan di alam pekerjaan. </li></ul><ul><li>Mata pelajaran yang dianggap sebagai mata pelajaran pendidikan am atau akademik juga bernilai dalam dunia pekerjaan. </li></ul><ul><li>Di sinilah objektif asas ketiga memainkan peranan membantu mempermudahkan dan mengintegrasikan apa yang dipelajari dalam pendidikan am dan pendidikan vokasional. </li></ul>
 48. 51. <ul><li>Proses mengintegrasi boleh dilaksanakan dengan berkesan jika faktor-faktor berikut diberi perhatian: </li></ul><ul><li>a. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang relevan. </li></ul><ul><li>b. Pelaksana program; guru dan pengajar mengutamakan kejayaan pelajar. </li></ul><ul><li>c. Matlamat dan tujuan pengintegrasian yang relevan dengan kehendak pelajar; . </li></ul><ul><li>d. Persekitaran belajar yang kondusif; e. Kandungan mata pelajaran yang dapat dihubungkaitkan. </li></ul><ul><li>Semasa dalam proses integrasi ini, pendidikan vokasional sebenarnya telah bertindak sebagai satu daya motivasi yang merangsang minat pelajar kepada pendidikan am. </li></ul><ul><li>Di samping itu, pendekatan secara pendidikan vokasional akan mengayakan pendidikan am yang sering dianggap sebagai &quot;abstrak&quot;. </li></ul>
 49. 52. <ul><li>Pada tahun 1960an, UNESCO telah menyarankan agar PTV dijadikan sebahagian daripada keseluruhan sistem pendidikan secara bersepadu dengan memberi penekanan kepada budaya. </li></ul><ul><li>PTV bukan hanya berperanan sekadar memberi latihan kemahiran dan pengetahuan yang sempurna sebagai persediaan untuk bekerja, tetapi juga untuk: </li></ul><ul><li>i. memenuhi kehendak pendidikan am untuk perkembangan sahsiah dan tingkah laku; </li></ul><ul><li>ii. dilengkapkan dengan kefahaman, kebolehan membuat pertimbangan, penampilan diri yang wajar; dan </li></ul><ul><li>iii. dapat membuat penyesuaian dalam persekitaran yang berubah. </li></ul>
 50. 53. <ul><li>Selain daripada UNESCO, Pertubuhan Buruh Antarabangsa (International Labour Organization) semasa mengutarakan Vocational Training Recommendation pada tahun 1963, telah menetapkan matlamat bagi pendidikan vokasional iaitu: </li></ul><ul><li>a. Sebagai kesemua bentuk latihan yang direka bentuk untuk melatih atau melatih semula seseorang individu sebagai persediaan memulakan pekerjaan atau untuk pekerjaan selanjutnya dalam pelbagai cabang aktiviti ekonomi. </li></ul><ul><li>b. Latihan berterusan berlaku sehingga dapat memperkembangkan kebolehan, dan kemahiran pekerjaan, serta mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih baik. </li></ul><ul><li>c. Memberi perhatian kepada perkembangan sahsiah. </li></ul>
 51. 54. <ul><li>Negara kita juga telah membentuk matlamat pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. </li></ul><ul><li>Matlamat pendidikan negara adalah untuk: </li></ul><ul><li>a. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. </li></ul><ul><li>b. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera; </li></ul><ul><li>c. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; </li></ul><ul><li>d. Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia. </li></ul>
 52. 55. <ul><li>Pada tahun 1984 pula, UNESCO telah mengemukakan tujuan pendidikan vokasional sebagai pendidikan yang bukan sahaja melatih seseorang individu untuk sesuatu pekerjaan dengan memberikannya kemahiran dan pengetahuan, tetapi ia juga harus seiring dengan pendidikan am, memupuk perkembangan sifat dan watak yang boleh meningkatkan potensi untuk memahami, menilai, melahirkan pendapat serta menyesuaikan diri dengan persekitaran yang sentiasa berubah. </li></ul><ul><li>Tujuan pendidikan vokasional UNESCO adalah berasaskan matlamat yang telah diwujudkan oleh organisasi dunia tersebut pada tahun 1960an. </li></ul>
 53. 56. <ul><li>Begitu jugalah dengan kita, daripada matlamat pendidikan negara, jelas tujuan PTV adalah untuk: </li></ul><ul><li>(a) Membentuk kemahiran, kebolehan dan kefahaman dalam bidang pekerjaan bagi setiap pelajar supaya dapat digunakan secara berfaedah dan produktif. </li></ul><ul><li>(b) Memupuk sikap dan tabiat kerja yang baik dalam diri pelajar supaya menjadi seorang pekerja yang produktif dan bertanggung jawab. </li></ul><ul><li>(c) Menyediakan pekerja mahir dan separa mahir yang berkualiti bagi memenuhi keperluan tenaga manusia terlatih di negara ini selaras dengan perubahan ekonomi negara. </li></ul><ul><li>(d) Membuka peluang bagi pelajar memperbaiki kualiti hidupnya dengan mengembangkan potensi pelajar dari segi pemikiran atau kognitif, pengetahuan dan kemahiran. </li></ul><ul><li>(e) Mewujudkan wadah bagi satu sistem pendidikan sepanjang hayat. </li></ul>
 54. 57. <ul><li>Selaras dengan tujuan PTV, Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional (sebelum namanya diubah menjadi Jabatan Pendidikan Teknikal) telah menggubal objektif PTV yang telah diberi akronim PRIME seperti berikut: </li></ul><ul><li>Performance - mempertingkatkan pencapaian dan prestasi pelajar PTV dalam bidang kurikulum dan ko-kurikulum ketahapyang lebih seimbang dan cemerlang. </li></ul><ul><li>Respectability- melahirkan pelajar PTV yang aktif; dan berpandangan positif terhadap pendidikan am dan PTV; supaya keseluruhan masyarakat dan institusi PTV diberi pengiktirafan sewajarnya. </li></ul><ul><li>Image- meninggikan imejdan usaha institusi PTVdi mata masyarakat dengan mendidik pelajar berdisiplin, berakhlak mulia dan berhemah tinggi berlandaskan kepercayaan dan ketaatan Maha Pencipta. </li></ul><ul><li>Manpower - membantu melahirkan tenaga kerja yang mahir, boleh berdikari serta mempunyai etika dan sikap kerja yang baik bagi memenuhi keperluan negara. </li></ul><ul><li>Expectation - memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat, bangsa dan negara kearah melahirkan generasi insan yang produktif dan bersatu padu. / </li></ul>
 55. 58. <ul><li>Selaras dengan tujuan PTV, Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional (sebelum namanya diubah menjadi Jabatan Pendidikan Teknikal) telah menggubal objektif PTV yang telah diberi akronim PRIME seperti berikut: </li></ul><ul><li>Performance - mempertingkatkan pencapaian dan prestasi pelajar PTV dalam bidang kurikulum dan ko-kurikulum ke tahap yang lebih seimbang dan cemerlang. </li></ul><ul><li>Respectability - melahirkan pelajar PTV yang aktif dan berpandangan positif terhadap pendidikan am dan PTV; supaya keseluruhan masyarakat dan institusi PTV diberi pengiktirafan sewajarnya. </li></ul>
 56. 59. <ul><li>Image - meninggikan imej dan usaha institusi PTV di mata masyarakat dengan mendidik pelajar berdisiplin, berakhlak mulia dan berhemah tinggi berlandaskan kepercayaan dan ketaatan Maha Pencipta. </li></ul><ul><li>Manpower - membantu melahirkan tenaga kerja yang mahir, boleh berdikari serta mempunyai etika dan sikap kerja yang baik bagi memenuhi keperluan negara. </li></ul><ul><li>Expectation - memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat, bangsa dan negara ke arah melahirkan generasi insan yang produktif dan bersatu padu. </li></ul>
 57. 60. <ul><li>Pada ketika itu, usaha untuk mencapai objektif PRIME telah dilaksanakan secara terancang oleh Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional melalui tiga jenis institusi PTV di bawah Kementerian Pendidikan; iaitu sekolah menengah vokasional, sekolah menengah teknik dan politeknik. Walau bagaimanapun, keadaan berubah apabila termaktubnya Akta Pendidikan 1995. </li></ul><ul><li>Salah satu tindakan yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setelah termaktubnya Akta Pendidikan 1995 adalah menukar nama Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) yang telah digunakan sejak tahun 1964. </li></ul><ul><li>Nama baru BPTV adalah Jabatan Pendidikan Teknikal. Pertukaran nama juga menyebabkan bertakunya penstrukturan semula organisasi BPTV. </li></ul>
 58. 61. <ul><li>PRIME dan objektif PTV yang baru memberi fokus kepada memenuhi keperluan tenaga manusia yang berketerampilan dalam bidang sains dan teknologi, iaitu objektif asas pertama. </li></ul><ul><li>Objektif asas kedua dan ketiga tersirat dalam PRIME dan objektif baru PTV melalui perlaksanaan beberapa program dan penawaran mata pelajaran PTV di sekolah rendah dan sekolah menengah akademik, dan juga pengenalan program tech prep di sekolah menengah teknik. </li></ul>
 59. 62. <ul><li>Objektif PTV juga turut diperkemaskan supaya lebih mantap dan searah dengan pembangunan negara. Objektif baru PTVadalah: </li></ul><ul><li>(a) Menyediakan peluang kepada pelajar yang berminat dan mempunyai kecenderungan kepada pendidikan sains dan teknikal. Pada masa yang sama dijuruskan untuk dilatih menjadi pekerja yang berkemahiran dan berteknologi tinggi sepertimana yang diperlukan untuk pembangunan negara; </li></ul><ul><li>(b) Menawarkan program berorientasikan teknologi kepada pelajar yang berpotensi untuk menjadi pekerja separa mahir dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan. Melalui program begini, Malaysia akan dapat melahirkan tenaga manusia yang berpengetahuan tinggi dan trampil, serta memiliki etika kerja yang baik dan akhlak yang mulia. </li></ul>
 60. 63. <ul><li>Di perkemaskan lagi menjadi: </li></ul><ul><li>Menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas dan kemahiran bagi memenuhi keperluan sektor perdagangan, industri dan pertanian. </li></ul><ul><li>Membina asas yang kukuh untuk melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan vokasional. </li></ul>
 61. 64. <ul><li>Sebelum Akta Pendidikan 1995 berkuatkuasa, perlaksanaan pendidikan teknikal dan pendidikan vokasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah dipisahkan di peringkat menengah atas iaitu tingkatan empat dan lima. </li></ul><ul><li>Tujuan pendidikan teknikal dan pendidikan vokasional KPM turut berbeza. </li></ul>
 62. 65. <ul><li>Tujuan pendidikan teknikal adalah untuk: </li></ul><ul><li>a. Memberi pendidikan am akademik yang seimbang; </li></ul><ul><li>b. Memberi pendidikan asas dalam bidang sains dan teknologi kepada pelajaryang memiliki kecenderungan terhadap bidang tersebut; </li></ul><ul><li>c. Memupuk dan mengekalkan minat pelajar dalam bidang t eknikal; </li></ul><ul><li>d. Membolehkan pelajar melanjutkan pengajian dalam bidang berkaitan di institusi pengajian tinggi.   </li></ul>
 63. 66. <ul><li>Tujuan pendidikan vokasional adalah untuk: </li></ul><ul><li>a. Menyediakan tenaga manusia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan asas bagi memenuhi keperluan sektor industri dan perdagangan; </li></ul><ul><li>b. Membina pengetahuan dan kemahiran asas yang kukuh untuk memberi peluang kepada pelajar melanjutkan pengajian dan latihan dalam bidang teknikal ataupun vokasional. </li></ul>
 64. 67. <ul><li>KPM telah melaksanakan pendidikan teknikal dan pendidikan vokasional melalui sekolah menengah teknik dan sekolah menengah vokasional. </li></ul><ul><li>Apabila Jabatan Pendidikan Teknikal menggantikan BPTV, perkataan 'Vokasional&quot; telah digugurkan. Serentak dengan itu, sekolah menengah vokasional turut dinaik taraf menjadi sekolah menengah teknik. </li></ul><ul><li>Aliran vokasional dan latihan kemahiran masih tetap diteruskan di sekolah-sekolah yang telah dinaik taraf. Sistem pendidikan vokasional masih dikekalkan. Pelajar aliran vokasional akan dinilai melalui peperiksaan Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia. </li></ul><ul><li>Pelajar aliran kemahiran akan dinilai mengikut sistem pentauliahan yang dikelolakan oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan , Kementerian Sumber Manusia. </li></ul>
 65. 68. <ul><li>Tujuan Latihan Kemahiran adalah: </li></ul><ul><li>a. Memberi peluang kepada pelajar yang kurang berkemampuan dalam bidang akademik supaya dapat terus melanjutkan pengajian dalam bidang kemahiran yang sesuai; </li></ul><ul><li>b. Pelajar-pelajar dapat menimba pengetahuan kemahiran yang sesuai dengan alam pekerjaan yang diminati; </li></ul><ul><li>c. Dapat mengurangkan tahap keciciran di kalangan pelajar dan seterusnya akan mengurangkan pengangguran di kalangan belia. </li></ul>
 66. 69. Pendidikan Vokasional Latihan Vokasional Bermatlamat menyediakan pelajar dengan pengetahuan sains dan teknologi, dan juga kemahiran pekerjaan yang diperlukan serta mata pelajaran am. Bermatlamat menyediakan pelajaran dengan kemahiran pekerjaan berasaskan sains dan teknologi Memiliki ciri pendidikan dengan orientasi kerja yang berfokus pengkhususan Memiliki ciri pendidikan dengan orientasi kerha yang berfokus pengkhususan Menyediakan komponen pendidikan am yang bercorak akademik Menyediakan komponen pengajaran bercirikan perdagangan dan keusahawanan Dilaksanakan di institusi pendidikan awam atau swasta secara formal Dilaksanakan di institusi pendidikan awam atau swasta secara formal atau secara tidak formal
 67. 70. Patutkah latihan vokasional di asingkan daripada PTV? Pendidikan Vokasional Latihan Vokasional Boleh dijadikan laluan ke peringkat pendidikan tinggi Boleh dijadikan platform untuk peningkatan kerjaya Biasanya disediakan oleh pihak berwajib pendidikan awam Boleh disediakan oleh pihak berwajib awam dan juga swasta Penilaian melalui pendidikan awam yang dikelolakan oleh Lembaga atau Badan Peperiksaan Awam; perlu penilaian formal untuk pensijilan Penilaian melalui peperiksaan awam yang dikelolakan oleh Lembaga atau Badan Peperiksaan Awam atau dikelolakan oleh pihak swasta; adakalanya penilaian bukan satu unsur wajib
 68. 71. <ul><li>(a) Matlamat dan Tujuan </li></ul><ul><li>Pendidikan vokasional - tumpuan lebih kepada pendidikan akademik dalam bidang sains dan teknologi; dan membolehkan pelajar melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi </li></ul><ul><li>Latihan vokasional - kemahiran pekerjaan dalam bidang sains dan teknologi diutamakan; dan boleh dijadikan platform bagi peningkatan kerjaya. </li></ul><ul><li>(b) Komponen Mata Pelajaran Am yang Ditawarkan </li></ul><ul><li>Pendidikan vokasional - lebih bercorak akademik </li></ul><ul><li>Latihan vokasional - lebih bercirikan perdagangan dan keusahawanan </li></ul>
 69. 72. <ul><li>(c) Institusi dan Pihak yang Menyedia dan Mengend ali </li></ul><ul><li>Pendidikan vokasional - pihak berwajib awam; dilaksana oleh institusi awam atau swasta secara formal </li></ul><ul><li>Latihan vokasional - boleh disediakan dan diurus oleh pihak awam dan swasta; tetapi tidak semestinya secara formal </li></ul><ul><li>(d) Penilaian </li></ul><ul><li>Pendidikan vokasional - secara formal melalui peperiksaan awam yang dijalankan oleh Lembaga atau Badan Peperiksaan Awam </li></ul><ul><li>Latihan vokasional - boleh seperti pendidikan vokasional tetapi penilaian tidak semestinya menjadi elemen yang wajib. </li></ul>
 70. 73. <ul><li>Selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia, dasar PTV telah dibentuk untuk memantapkan lagi Sistem PTV. </li></ul><ul><li>lanya menjurus ke arah melahirkan golongan pelajar yang berorientasikan pengetahuan sains dan teknologi bagi memenuhi keperluan tenaga manusia negara. </li></ul><ul><li>Di samping itu, PTV juga mampu membangunkan diri individu untuk menjadi seorang warga yang berkualiti, berakhlak dan bertanggungjawab. </li></ul><ul><li>PTV pertu bersaing dalam dunia pendidikan yang sedang berkembang dengan pesat. </li></ul><ul><li>la perlu terus berada dalam kedudukan bersaing dan berterusan memajukan sistem pendidikannya untuk terus wujud. </li></ul>
 71. 74. <ul><li>(a) Keupayaan PTV </li></ul><ul><li>(b) Kepentingan PTV </li></ul><ul><li>(c) Faktor penyumbang kepada pembangunan </li></ul><ul><li>PTV </li></ul>
 72. 75. <ul><li>Untuk kekal dalam kedudukan bersaing, PTV seharusnya berupaya: </li></ul><ul><li>Membuka peluang belajar kepada mereka yang berminat, layak dan boleh mendapat manfaat daripadanya; </li></ul><ul><li>Memberi peluang kepada individu untuk melanjutkan pengajian dalam pendidikan yang sama; ataupun bidang lain pendidikan am; </li></ul><ul><li>Berhubung kait dengan keadaan sebenar pekerjaan dan kehidupan bekerja; </li></ul><ul><li>Menyediakan individu untuk kehidupan bekerja yang memuaskan; </li></ul><ul><li>Menyedarkan individu tentang potensi dirinya; boleh membuat keputusan, melanjutkan pelajaran, mengambil bahagian dalam masyarakat dan kepimpinan; </li></ul><ul><li>Menyediakan individu dengan asas-asas pekerjaan dan latihan yang berkesan; </li></ul><ul><li>Menyumbang kepada kesamaan peluang di kalangan sistem pendidikan. </li></ul>
 73. 76. <ul><li>Secara amnya, kepentingan PTV adalah seperti berikut: </li></ul><ul><li>Menyediakan infrastruktur dan bekalan tenaga manusia yang mahir berasaskan sains dan teknikal; </li></ul><ul><li>Membolehkan manusia memahami perubahan-perubahan teknologi di mana sains dan teknologi adalah ciri utama; </li></ul><ul><li>Memperluaskan pilihan kepada pelajar untuk mendapatkan pendidikan; </li></ul><ul><li>Membantu mengurangkan peningkatan bilangan pengangguran di kalangan lepasan sekolah; </li></ul><ul><li>Menyumbang kepada pembangunan masyarakat moden yang kompleks. </li></ul>
 74. 77. <ul><li>Antara faktor yang menyumbang kepada pembangunan PTV adalah: </li></ul><ul><li>i. Perubahan dalam kerja; </li></ul><ul><li>ii. Perubahan dalam kaedah, teknik dan proses; </li></ul><ul><li>iii. Perubahan mesin dan peralatan; </li></ul><ul><li>iv. Umur berhenti sekolah yang lebih tinggi; </li></ul><ul><li>v. Pendidikan sepenuh masa yang lebih lama; </li></ul><ul><li>vi. Kewujudan pendidikan sepanjang hayat; </li></ul><ul><li>vii. Keciciran; </li></ul><ul><li>viii. Peningkatan taraf hidup; </li></ul><ul><li>ix. Perubahan dasar pemerintah. </li></ul>
 75. 78. <ul><li>Selain daripada meningkatkan keupayaan dan kepentingan untuk mengekalkan ciri kompetetifnya, PTV mestilah berkebolehan menerima cabaran. </li></ul><ul><li>Antara cabaran yang utama ialah daripada pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. </li></ul><ul><li>Aliran latihan vokasional dalam PTV juga mestilah berbentuk luas dan menyeluruh. </li></ul><ul><li>Mengapa? </li></ul>
 76. 79. <ul><li>1. Lebih fleksibel, yang boleh berubah mengikut perubahan dunia dan pekerjaan; </li></ul><ul><li>2. Berpengetahuan lebih luas selaras dengan nilai pekerjaan yang bertambah kompleks; </li></ul><ul><li>3. Memiliki pengetahuan dan kemahiran pelbagai; sesuai dengan keperluan pekerjaan masa kini; </li></ul><ul><li>4. Telah menjalani pembelajaran dan latihan bagi kemahiran spesifik bagi membolehkan mereka mendapat kerja serta merta dan juga untuk pekerjaan akan datang; </li></ul><ul><li>5. Bebas iaitu tidak bergantung kepada satu majikan sahaja. </li></ul><ul><li>******* Latihan vokasional yang luas juga akan dapat mengelakkan daripada berlakunya keadaan di mana pekerja perlu dilatih semula akibat perubahan pesat pada industri. Proses melatih semula tentunya akan melibatkan kos dan masa. </li></ul>
 77. 80. <ul><li>Kurikulum pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah bermaksud mata pelajaran yang berorientasikan kemahiran atau pendidikan vokasional yang ditawarkan dalam sistem sekolah. </li></ul><ul><li>Contoh : kemahiran untuk menjahit, automotif, pertukangan dsb </li></ul><ul><li>Konsep ini lebih menjurus kepada latihan dan amali mengikut keadaan alam pekerjaan sebenar. </li></ul><ul><li>PTV memerlukan bengkel serta peralatan yang mencukupi untuk melaksanakan p&p dengan berkesan. </li></ul>
 78. 81. <ul><li>1. Kefahaman kepada fakta, dan latihan minda. </li></ul><ul><li>2. Pendidikan yang progresif kepada 4 bahagian utama: </li></ul><ul><ul><li>a. Keperluan minat pelajar, sepatutnya kepada kokurikulum. </li></ul></ul><ul><ul><li>b. Aktiviti pelajar akan membentuk asas P&P. </li></ul></ul><ul><ul><li>c. Keadaan sosial seharusnya di ambil kira dalam pembelajaran. </li></ul></ul><ul><ul><li>d. Pembelajaran seharusnya menyumbang kepada penyelesaian masalah sosial. </li></ul></ul>
 79. 82. <ul><li>1. Prinsip Charles W. Prosser menyatakan bahawa; </li></ul><ul><ul><li>a. Pelajar yang mengambil sesuatu kursus itu adalah melalui daripada bakatnya. </li></ul></ul><ul><ul><li>b. Terdapat perbezaan diantara sekolah biasa dengan sekolah vokasional. </li></ul></ul><ul><ul><li>c. Pendidikan vokasional adalah untuk pelajar yang bermasalah dari segi akedemik. </li></ul></ul>
 80. 83. <ul><li>2. Prinsip John Dewey menyatakan bahawa; </li></ul><ul><ul><li>a. Vokasional adalah untuk semua pelajar. </li></ul></ul><ul><ul><li>b. Objektif utama pendidikan vokasional adalah untuk menerapkan keadaan sebenar di alam pekerjaan kelak. </li></ul></ul><ul><ul><li>c. Pendidikan vokasional ini melibatkan sesuatu kerja dilakukan itu dinilai, reka cipta dan peranannya di dalam pekerjaan. </li></ul></ul>
 81. 84. <ul><li>1 Pendidikan vokasional merupakan keperluan negara. </li></ul><ul><li>2. Pendidikan vokasional merangkumi aspek keselamatan dan kehidupan manusia. </li></ul><ul><li>3. Penyediaan Vokasional untuk golongan muda dan dewasa merupakan tanggungjawab sektor awam. </li></ul><ul><li>4. Pendidikan vokasional harus dimulakan dari peringkat sekolah rendah lagi. </li></ul><ul><li>5. Pendidikan vokasional merupakan perancang dan penghubung kepada industri perniagaan. </li></ul><ul><li>6. Pendidikan vokasional menyediakan kemahiran dan pengetahuan yang sangat bernilai didalam industri perniagaan. </li></ul><ul><li>7. Pendidikan vokasional ini merupakan pembelajaran secara berterusan kepada peringkat lebih tinggi. </li></ul>
 82. 85. <ul><li>1. Cara pembelajaran vokasional mestilah lebih terdedah kepada alam pekerjaan sebenar. </li></ul><ul><li>2. Peralatan pembelajaran vokasional yang digunakan adalah sama seperti peralatan yang terdapat di industri. </li></ul><ul><li>3. Pendidikan vokasional seharusnya menyediakan pelajar yang mempunyai fikiran teknikal. </li></ul><ul><li>4. Pendidikan vokasional seharusnya diambil kira melalui minat dan bakat pelajar. </li></ul><ul><li>5. Pendidikan vokasional bukanlah pendidikan semua pihak tetapi ia merupakan pendidikan yang diperlukan untuk individu yang ingin mempelajarinya dan mampu memberi impak kepada industri. </li></ul>
 83. 86. <ul><li>6. Pendidikan vakasional seharusnya menyediakan peluang kepada pelajar menjadi mahir dalam sesuatu bidang tertentu yang diceburinya sehingga memenuhi kehendak industri. </li></ul><ul><li>7. Pendidikan vakasional seharusnya diajar oleh tenaga pengajar yang berpengetahuan dalam sesuatu bidang tertentu. </li></ul><ul><li>8. Setiap pekerjaan yang mempunyai produktiviti yang minimum hendaklah menyediakan jaminan keselamatan (atau ) </li></ul><ul><li>9. Pendidikan vokasional adalah persediaan seseorang pelajar untuk mengalami alam pekerjaan mengikut permintaan pasaran pekerjaan sekarang. </li></ul>
 84. 87. <ul><li>10. Pendidikan vokasional sepatutnya menyediakan peluang kepada pelajar untuk membuat operasi dengan keadaan kerja sebenar bukan hanya teori sahaja. </li></ul><ul><li>11. Hanya sumber yang boleh dipercayai untuk latihan yang lebih spesifik di dalam pekerjaan adalah melalui penguasaan pengalaman bagi sesuatu pekerjaan. </li></ul><ul><li>12. Untuk setiap pekerjaan terdapat isi badan yang mana ia adalah sangat aneh dan ianya tidak berfungsi untuk pekerjaan lain. </li></ul>
 85. 88. <ul><li>13. Pendidikan vokasional hendaklah memenuhi kehendak keperluan individu dan berfaedah untuk dimanfaatkan. </li></ul><ul><li>14. Pendidikan vokasional akan lebih efektif apabila kaedah pembelajaran disesuaikan dengan ciri-ciri yang khusus untuk kumpulan yang khusus. </li></ul><ul><li>15. Pentadbiran pendidikan vokasional seharusnya cekap di dalam pembahagian dan seharusnya fleksibel berbanding serkata dan tegar. </li></ul><ul><li>16. Pendidikan vokasional memerlukan bajet atau modal yang tinggi, jika tidak pendidikan vokasional tidak dapat dilaksanakan. </li></ul>
 86. 89. <ul><li>1. PRINSIP-PRINSIP MANUSIA </li></ul><ul><ul><li>i. Bimbingan </li></ul></ul><ul><ul><li>ii. Pendidikan sepanjang hayat </li></ul></ul><ul><ul><li>iii. Keperluan untuk semua </li></ul></ul><ul><ul><li>iv. Kedudukan sosial ekonomi </li></ul></ul><ul><ul><li>v. Kencederungan jantina </li></ul></ul><ul><ul><li>vi. Keperluan istimewa </li></ul></ul><ul><ul><li>vii. Organisasi pelajar </li></ul></ul><ul><ul><li>viii. Guru-guru </li></ul></ul><ul><ul><li>ix. Etika kerja </li></ul></ul>
 87. 90. <ul><li>2. PRINSIP-PRINSIP PROGRAM </li></ul><ul><ul><li>i. Kerjaya dan pendidikan pravokasional </li></ul></ul><ul><ul><li>ii. Pendidikan komprehensif </li></ul></ul><ul><ul><li>iii,. Kurikulum </li></ul></ul><ul><ul><li>iv. Keluarga dan pekerjaan </li></ul></ul><ul><ul><li>v. Inovasi </li></ul></ul><ul><ul><li>vi. Peluang pekerjaan </li></ul></ul><ul><ul><li>vii. Keselamatan </li></ul></ul><ul><ul><li>viii. Pengalaman menyelia pekerjaan </li></ul></ul>
 88. 91. <ul><li>3) PRINSIP-PRINSIP PROSES </li></ul><ul><ul><li>i. Menyediakan khidmat nasihat </li></ul></ul><ul><ul><li>ii. Penyataan idea yang teratur dan terang </li></ul></ul><ul><ul><li>iii. Lokasi/koordinasi </li></ul></ul><ul><ul><li>iv. Penilaian </li></ul></ul><ul><ul><li>v. Pemantauan susulan </li></ul></ul><ul><ul><li>vi. Penguatkuasaan peraturan </li></ul></ul><ul><ul><li>vii. Perancangan </li></ul></ul><ul><ul><li>viii. Penyelidikan </li></ul></ul>
 89. 92. <ul><li>Merujuk pada kamus Dewan dan Pustaka, konsep bermaksud pendapat yang terbentuk dalam fikiran mengenai sesuatu ataupun tanggapan. </li></ul><ul><li>Perkataan konsep ini bersinonim dengan pengertiaan, idea, dan pendapat . </li></ul><ul><li>Manakala prinsip pula merujuk kamus dewan adalah asas atau dasar serta pegangan. </li></ul><ul><li>Jelaslah bahawa maksud sebenar prinsip dan konsep mempunyai perbezaan </li></ul>
 90. 93. <ul><li>Di Malaysia, prinsip yang selalu diguna pakai adalah berasaskan kepada Teori Prosser . Ia banyak menyatakan tentang latihan amali dan suasana pembelajaran penting bagi menyesuaikan dengan keadaan pekerjaan yang sebenar. </li></ul><ul><li>Teori prosser ini penting bagi membantu perkembangan serta melicinkan PLTV yang dijalankan di Malaysia. </li></ul><ul><li>Jika kita lihat hari ini, sudah banyak pengaruh Barat yang diterapkan dalam pendidikan vokasional di Malaysia. </li></ul><ul><li>Konsep serta prinsip yang diguna pakai juga berdasarkan pendapat barat. </li></ul>
 91. 94. <ul><li>Manakala konsep PTV pula merupakan corak yang pembelajaran yang dijalankan di dalamnya. </li></ul><ul><li>PTV lebih bercorak pada aktiviti amali ataupun ‘hands-on’. Ini akan memberikan mereka pengalaman serta kemahiran yang akan digunakan di alam pekerjaan nanti. </li></ul><ul><li>Konsep ini juga diterapkan seawal sekolah rendah lagi serta seawal tingkatan satu di dalam subjek Kemahiran Hidup. Ini bertujuan untuk memupuk minat serta memberi pengalaman kepada aktiviti yang lebih becorak ‘hands-on’ yang dijalankan di luar bilik darjah. </li></ul><ul><li>Jadi, dalam PTV ini akan menerapkan ilmu serta kemahiran yang diperlukan oleh industri serta bidang pekerjaan. Ini akan memudahkan mereka mendapat pekerjaan kelak kerana sudah mempunyai kemahiran-kemahiran yang diperlukan. </li></ul><ul><li>Konsep dan prinsip ini amat memainkan peranan yang penting dalam PTV. Ini yang akan mencorakkan serta halatuju PTV di Malaysia. </li></ul>
 92. 95. <ul><li>1. Kementeriaan Pelajaran </li></ul><ul><ul><li>Sekolah Rendah – KBSR </li></ul></ul><ul><ul><li>Sekolah Menengah Teknik – Aliran Teknikal, Vokasional dan Kemahiran </li></ul></ul><ul><ul><li>Sekolah Men. Pendidikan Khas </li></ul></ul><ul><li>2. Kementerian Pengajian Tinggi </li></ul><ul><ul><li>Politeknik </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolej Komuniti </li></ul></ul>
 93. 96. <ul><li>3. Kementerian Sumber Manusia </li></ul><ul><ul><li>Institut Latihan Perindustrian </li></ul></ul><ul><ul><li>Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pusat Teknologi Tinggi </li></ul></ul><ul><ul><li>Institut Teknikal Jepun –Malaysia </li></ul></ul><ul><li>4. Kementerian Belia dan Sukan </li></ul><ul><ul><li>Institut Kemahiran Belia Negara </li></ul></ul><ul><ul><li>Institut Kemahiran Belia Tinggi Negara </li></ul></ul>
 94. 97. <ul><li>5. Kementerian pertanian dan Industri Asas Tani </li></ul><ul><ul><li>Institut Pertanian Malaysia </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolej Pertanian Malaysia </li></ul></ul><ul><ul><li>Institut Latihan Veterinar </li></ul></ul><ul><ul><li>Institut Latihan Perikanan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pusat Latihan Pertanian </li></ul></ul><ul><li>6. Kementerian Pembangunan dan Koperasi </li></ul><ul><ul><li>Institut Kemahiran MARA </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolej Kemahiran Tinggi MARA </li></ul></ul><ul><ul><li>Pusat Giat MARA </li></ul></ul><ul><ul><li>Universiti Kuala Lumpur </li></ul></ul><ul><ul><li>German-Malaysian Institut </li></ul></ul><ul><ul><li>Institut Kraf Negara </li></ul></ul>
 95. 98. &quot; Hidup tidak boleh berpandukan perasaan hati yang kadangkala boleh menjahanamkan diri sendiri. Perkara utama harus kita fikirkan ialah menerima sesuatu atau membuat sesuatu dgn baik berlandaskan kenyataan&quot;

×