Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

InformasjonskompetanseMedbiblioteketilomma?

468 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

InformasjonskompetanseMedbiblioteketilomma?

 1. 1. Med biblioteket i lomma?
 2. 2. Verdens kunnskap er tilgjengelig for alle, «kun et tastetrykk» (eller et googlesøk) unna
 3. 3. Eller?
 4. 4. Å bruke google er som å plukke bær med bærplukker. En del rusk og rask må lukes ut etterpå
 5. 5. Selv om google er der, så er man fremdeles avhengig av et hode til å a) vite hva man skal søke etter b)vite hvordan man skal søke c)vurdere det man finner
 6. 6. Informasjonskompetanse, definisjon i snl.no: «Informasjonskompetanse, en samling av ferdigheter som gjør en person i stand til å identifisere når informasjon er nødvendig, og som setter vedkommende i stand til å lokalisere, vurdere og effektivt anvende denne informasjonen. Opplæring i informasjonskompetanse gis ofte av bibliotekene.» 6
 7. 7. Biblioteket må kjenne sin rolle • Vi kan mye om kildene (opprinnelse, utbredelse, omfang, tilgang og kvalitet) – men er vi flinke til å formidle selve denne kunnskapen?
 8. 8. Hvordan lære bort? • Ved bruk av nettsidene våre (23 mobile ting; filmer, skjermopptak): www.trondheim.folkebibl.no www.bi.no • Vise hvordan du kommer fram til svar i skrankesituasjonen • Holde kurs, prøve ut flipped classroom • Skolebibliotek: Være med i prosjektarbeid http:// drammenvgs-skolebiblioteket.wikispaces.com/Naturf
 9. 9. • http://informasjonskompetanse.no/ (kompetansetrappen) • Søk og skriv: http://sokogskriv.no/ • VIKO: http://www.ntnu.no/viko/ (fagviko) • http://kildekompasset.no/
 10. 10. Verdier • Når man skal undervise i informasjonskompetanse synes jeg det er viktig å få fram verdiene ydmykhet og respekt. Ydmykhet ved å gå inn i litteratursøking med sansene skjerpet og ved å ikke ta for lett på oppgaven. Og med respekt for de som har laget og lagt til rette. Det synes jeg vi skal formidle.
 11. 11. Matteknologisk utdanning Høsten-2007
 12. 12. Innholdet i kurset • Litt om det å skrive oppgave og informasjonskompetanse • Hva trenger vi når? • Hvor skal vi lete? • Søketips • Oppgaver
 13. 13. Å skrive oppgave Hva gjør man? Kryss av for riktig svar: - Å skrive fra eget hode? - Å skrive av? - Å innse et behov for ny, korrekt og fullstendig informasjon og vurdere denne informasjonen kritisk for deretter å utnytte den kreativt?
 14. 14. Informasjonskompetanse Definisjon: Informasjonskompetanse innebærer å vite når det er behov for informasjon, hva slags informasjon man trenger, og hvordan man kan finne, vurdere og bruke informasjonen effektivt. http://www.ub.ntnu.no/viko
 15. 15. Hva trenger vi når? • Oppslagsverk (For å få oversikt) • Bøker (For å få bredde og dybde, forskerbehandlet emne) • Tidsskrift/ Artikler (For å få dybde, forskerbehandlet emne, mer aktuelt enn bøker) • Aviser (For å få ny informasjon om begivenheter, debatter, kulturnytt, kommentarer og lederartikler) • Nettsteder (Dekker aktuelle begivenheter, aviser, om foretak og organisasjoner og offentlige publikasjoner) • Offentlig informasjon (For å få statistikk, politikk, lover og stoff om forvaltning) • Primærkilder (For å få objektive versjoner, aktuelle og historiske hendelser) • Intervju (For å få erfaringer, synspunkt og meninger) Kilde: VIKO, http://www.ub.ntnu.no/viko
 16. 16. Hvor skal vi lete? Hovedregel: Bruk biblioteket! • Biblioteket på Tunga: Pensumbøker, fagbøker, hovedprosjekt- og bacheloroppgaver, oppslagsverk, tidsskrifter og aviser • Nettsted: www.hist.no/bibliotek/tunga
 17. 17. For å finne artikler må du lete her. Lenke til Norart, Atekst Idunn, FSTA, ISI, Science direct og Pubmed Her finner du ordnett og Store norske leksikon Her finner du lenker til lovdata, stortings/regjeringsdokument og statistisk sentralbyrå Oversikt over bibliotekets elektroniske tidsskrift Her finner du lenker til søkemotorer og emneportaler
 18. 18. Du ønsker å finne litteratur om forholdet mellom migrene og kosthold. Da er det lurt å gjøre litt forarbeid ved å bruke oppslagsverk 1) Slå opp ordet migrene i Store norske leksikon. Les kjapt gjennom teksten for å lage deg et overblikk over hva migrene er. 2) Finn ut hvordan migrene og kosthold skrives på engelsk ved å bruke Ordnett.
 19. 19. Oppslagsverk: Store norske leksikon (www.snl.no) Encyclopædia Britannica (www.britannica.com) Ordnett (www.ordnett.no) Den virtuelle floran (http://linnaeus.nrm.se/flora/) Fishbase (www.fishbase.org/search.php)
 20. 20. Bøker • BIBSYS Ask (og ORIA) er en database for bibliotekene ved alle universitet, høgskoler og en rekke fagbibliotek i Norge. • I BIBSYS Ask er det registrert både trykt og elektronisk materiale:
 21. 21. BIBSYS Ask – Avansert søk Her er fornavnet forkortet med ei stjerne. Stjernen ”erstatter” forfatterens fornavn med alle navn som begynner på L. Dette er fint å gjøre om vi f.eks er usikre på hvordan navnet staves. Dette kalles å trunkere.
 22. 22. BIBSYS Ask- Treffliste Trykk på lenken for å finne ut om boka er utlånt eller ikke
 23. 23. BIBSYS Ask – Utlånt eller ikke? 634.7 er bokas Deweynummer. Samme nummer finner du på bokryggen. HIST/ATN er koden til Biblioteket Tunga Åpent felt her betyr at boka er på hylla
 24. 24. BIBSYS Ask – Må bestille Finnes ikke boka på Tunga, kan du fjernlåne fra et annet bibliotek. Trykk på bestilling! Dette kan du også gjøre om du ønsker å reservere ei bok som er utlånt.
 25. 25. BIBSYS Ask – Bestille Fyll inn studentnummer Og etternavn. Skriv ”sendes Tunga” i kommentarfeltet
 26. 26. Hvordan finne tidsskrift og tidsskriftartikler? • Du må søke i databaser for å finne artikler om emnene du er interessert i. To typer: • Referansedatabaser gir henvisning til artiklene. De gir informasjon om bl.a. forfatter, tittel og publiseringsår. Noen referansedatabaser inneholder også et kort sammendrag (abstract) av litteraturen. NORART - Norske tidsskriftartikler er et eksempel på en referansedatabase. • Fulltekstdatabaser inneholder tekster i sin helhet som for eksempel tidsskriftartikler. Idunn er et eksempel på en fulltekstdatabase. Det kan være at du må bruke flere databaser for å få tilstrekkelig bredde på søket ditt. Kilde: VIKO, http://www.ub.ntnu.no/viko
 27. 27. Hvilke databaser skal du velge? Norske tidsskriftartikler og avisartikler: Norart (Referansedatabase til nordiske tidsskriftartikler innen alle emner) Idunn (Fulltekstdatabase til nordiske tidsskrifter innen juss, pedagogikk, helse og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag og økonomi ) Engelskspråklige baser: Alle emner: Academic search elite (Tilgang til 2000 fagtidsskrift i fulltekst) First search (Referansedatabase. Komb. av flere baser bl.a. Article First, ERIC og Medline) Ingenta (Referanser til artikler fra ca. 17.000 tidsskrifter innenfor de fleste fagfelt) ISI web of science (Referansedatabase. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap) Science direct (Verdens ledende tilbyder av vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Dekker naturvitenskap, medisin og teknologi)
 28. 28. Hvilke databaser skal du velge? (forts.) Mat: FSTA (Engelsk referansedatabase innen næringsmiddelteknologi inkl. ernæring, toksikologi og pakking/emballasje) Medisin Cinahl (Referanser til artikler, rapporter etc. fra engelskspråklig tidsskrift innen sykepleie) Cochrane Library (Artikler i fulltekst om effekten av medisiner og behandlingsmåter.) Medline (Dekker medisin og helsefag med referanser til mer enn 13 mill. artikler) Pubmed (Gratis versjon av Medline) Økonomi Proquest (Databasen inneholder ca. 1550 tidsskrifter innen økonomi. Rundt 550 av disse er i fulltekst) JSTOR (Vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Dekker humaniora og økonomi) ABI/INFORM (Databasen inneholder ca. 1550 tidsskrifter innen økonomi. Rundt 550 av disse er i fulltekst.)
 29. 29. Søkeeksempler for tidsskriftartikler på VIKO Kilde: VIKO, http://www.ub.ntnu.no/viko Norart, Atekst, ISI web of science http://www.ntnu.no/viko/mod4/mod4_side9.php# Helsebaser http://www.ntnu.no/viko/fv_helse/fv_helse_side6.php
 30. 30. Nettsteder Søkemotorer Google http://www.google.com/ Google Scholar http://scholar.google.com/ Emneportal Detektor http://detektor.emneportal.no/sublima/ home
 31. 31. Offentlig informasjon Lovdata www.lovdata.no Statistisk sentralbyrå www.ssb.no Regjering og storting www.regjeringen.no www.stortinget.no
 32. 32. Noen generelle søketips • Bruk hjelp-funksjonen flittig! • De fleste søkemotorer har et fritekstfelt hvor man kan skrive inn alle typer søkeord (I BIBSYS kalt ”Utvalgte felt”). Bruk først og fremst dette, men avgrens søkeordet på f. eks tittel, emne eller forfatter om treffet blir stort • Søk på beslektede eller mer overordnede emner eller prøv alternative skrivemåter ved null – eller få treff. Husk engelsk i engelske baser. Bruk ordnett.no for å få gode synonymer og riktig staving • Trunkering (= ordforkortning. Eks.: Barn? Gir treff på barn, barns, barna, barndom, barnehage osv ) • Kombinasjonssøking: OG (gir treff der begge ordene er med), ELLER (gir treff der begge eller ett av begrepene forekommer) og IKKE (Brukes for å utelate en term (minsker treffmengden))
 33. 33. 1) Velg ut gode søkeord til informasjonsinnhentingen til oppgaven din. Bruk gjerne ordbok og leksikon. Finn ut hva søkeordene blir på engelsk. Ikke la språk bli en begrensende faktor. Noter disse ned på et ark slik at du har søkeordene til senere. 2) Søk i BIBSYS Ask etter ei bok som kan passe for din oppgave. 3) Velg en artikkeldatabase som passer for det fagområdet du er interessert i. 4) Søk opp en aktuell artikkel. *Har du funnet en fulltekstartikkel, og har HiST tilgang til artikkelen, kan du skrive den ut. *Har du funnet en henvisning til et trykt tidsskrift som vi har her på Tunga, kan du lete fram tidsskriftet inne på biblioteket og kopiere artikkelen. *Hvis du har en artikkel som ikke finnes i verken trykt eller elektronisk utgave her på Tunga, kan du bestille denne via BIBSYS Ask.
 34. 34. Fagkompetanse + Informasjonskompetanse = Gull

×