Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alfabet Eric Nijkamp

2,189 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alfabet Eric Nijkamp

 1. 1. c ® ® ic als een merk ®
 2. 2. Het oude Rome was een stad vol tempels. Prachtige bouw- werken, gewijd aan een groot aantal goden. Beelden en prenten van grote en kleine goden waren de iconen waar- aan de bevolking een zeker houvast ontleende. In deze moderne tijd vinden we ook op iedere hoek van de straat ® ic & authenticiteit Graag zie ic® echtheid. Karakter- iconen. Merken als iconen. Waarin de mensen een zeker volle mensen en pure dingen houvast vinden. De identiteit van mensen wordt voor een die ic® met mijn ogen dicht voor mij kan halen, omdat ze een deel getypeerd door de merken van hun kleding, hun onuitwisbare indruk op mij auto’s en dergelijke. Vice versa worden de merken weer hebben achtergelaten. Alleen wat echt en oorspronkelijk is, getypeerd en gebouwd op eigenschappen en karakters heeft blijvende waarde. als van personen. De mens als merk, het merk als mens. Een onderneming draagt het karakter van de ondernemer. Een merk als ic®, ic® als merk. Met een totaalbeleving in Hoe authentieker, hoe meer woord en beeld. Een vocabulaire, mijn vocabulaire, te waarderen. Zie je ze voor je, kun je er ook blind voor gaan. gekoppeld aan de iconen van deze tijd. Mijn woorden als ondernemer tussen merken, ic® dus… eric
 3. 3. ® ic & creativiteit Creëren uit het niets. Niet te doorgronden en tegelijkertijd een voorwaarde voor onder- nemerschap. Iedere onderneming begint met een idee. De drang van een scheppende ziel. De onderneming die deze drive het langst kan vasthouden, is een herkenbaar onder- ® ic & beleving scheidende onderneming. Creativiteit in Doen is vooral beleven. Een zaak de genen is ook een garantie voor een bestaat niet alleen uit vaardige handen voortdurende innovatie. Creativiteit en evenzo vaardige grijze cellen. verloochent zich nooit. Richt zich Ondernemen is ook vooral een zaak naar buiten, heeft wat te vertellen. van het hart. Bron van aanstekelijke Dan hoef ic® alleen maar energie. Intenties daar kan ic® van aandachtig te luisteren. genieten. Motiverende gedachten, mensen die de beleving hebben dat ze met iets bijzonders bezig zijn. De weg naar resultaat herken ic® als een weg van dynamiek die altijd bij jezelf begint.
 4. 4. ® ic & eerlijkheid ® ic & dromen De wereld is zo eerlijk als je zelf bent. Geen ‘misschien’ als Dromen is denken zonder handrem. Durf te dromen, gebruik de fantasie. Stel je dingen voor je ‘ja’ of ‘nee’ bedoelt. Altijd een open vizier, zodat je ziet die er nog niet zijn. Reis naar landen die een atlas nog nooit heeft opgetekend. Daar vind je waar jezelf en je onderneming heen gaan. Met ook vooral de ruimte die je nodig hebt om een onderneming uniek te maken. Niet bang zijn dat het bij een eerlijkheid die recht doet aan mensen en situaties. dromen blijft. De werkelijkheid is dat dromen ontstaan vanuit bestaande kaders. Er is geen Binnen een onderneming mensen tot hun recht laten droom zonder contact met de aarde. Beide benen op de grond en toch met het hoofd in de komen en dat als doel blijven stellen. Ook al lijkt de lat wolken. Welke onderneming zou nu niet in de wolken zijn vanwege haar eigen succes? Maak hoog te liggen. Al is het met vallen en opstaan, ic® geloof het waar. dat het kan. Met een eerlijkheid die je gebiedt te zeggen en een veilig klimaat waar de waarheid gezegd kan worden. En ook een veilig klimaat begint eerlijk gezegd bij jezelf…
 5. 5. ® ic & geluk Geluk is iets ongrijpbaars. Mensen spreken daarom domweg over een niet te beïnvloeden toeval of van ® ic & flair een ongeoorloofd brutaal Met flair de dingen doen. Heel natuurlijk, alsof het afdwingen van geluk. Als je makkelijk afgaat. Als je talentvol bent, lijkt het we geluk niet onder controle alsof je tijd en ruimte over hebt, waar een ander hebben, spreken we er ook het juist standaard tekort komt. Vooral de dingen vaak zo ongenuanceerd over. doen waar je goed in bent, is de sleutel om ook Geluk is niet een zaak van handen met flair de dingen te doen. Een zaak die in de zakken, je kunt er toch niets barst van het talent is te herkennen aan doen. Of gebalde vuisten, dat aan een zekere flair. Proef je in een jij het wel even zou afdwingen. Heel activiteit van een onderneming nuchter bekeken, weten we diep van geen flair, is het nog maar de binnen heel goed in welke contreien vraag of ze wel de beste partij we geluk kunnen vinden en waar het is. Talent herken je aan flair. ongeluk. Het gaat om de actieve Boven je kunnen, op je tenen houding die je ontplooit om het lopen levert op den duur slechts geluk te vinden. De beweging. kramp op. Vanuit je hartsverlangen. Ook als onderneming. En in dit geval is beslist zoeken ook beslist vinden.
 6. 6. ® ic & initiëren ® ic & helpen Initiëren is een overtuigend woord. Het klinkt alsof er geen aarzeling in zit. Je voelt de drang. Het is goed om anderen terzijde te staan. Je bent niet alleen. We komen allemaal Het is ook een persoonlijk woord. Het heeft met jezelf te maken. Een initiatief draagt jouw in en uit een context. En of je nu wel of niet de mogelijkheid had om je context zelf initialen. Aan het initiatief herken je de initiator. Betekent dat dan geen aarzeling en twijfel? te bepalen, het siert je als je onvoorwaardelijk je steentje bijdraagt aan je omgeving. Toch wel: het is net als je eerste stap als kind. De drang naar het avontuur is nog altijd groter Er is niemand die je omgeving zo positief kan beïnvloeden als jijzelf. Je maakt de dan de aarzeling en de onbalans in de eerste stappen. Je weet dat er na een periode van wereld er mooier mee. Zo mooi als je zelf kunt zijn. vallen en opstaan ook een nieuwe fase begint. Waar je uiteindelijk verder mee komt.
 7. 7. ® ® ic & jeugdigheid ic & kwetsbaarheid Smeerseltjes en zalfjes doen ons Het is niet erg om het af en toe even niet te weten. Integendeel. geloven in een uitgestelde ouderdom. Door te tonen waar je niet zeker van bent, laat je zien hoe sterk je Hoewel we tegen elkaar zeggen dat bent. Door klein te durven zijn, ben je een groot mens. Kwetsbaar- het niet gaat om je leeftijd - het gaat heid en onzekerheid zijn vaak de aanjagers om te komen tot creatieve er om hoe jong je jezelf voelt - kunnen oplossingen. Kwetsbaarheid betekent jezelf durven tegenkomen. we slecht leven met de rimpels en Je kunt je er tegen afzetten, maar dan verlies je aan karakter. ongemakken van het ouder worden. Eraan toegeven is het begin van een race naar een nieuw avontuur. We willen fris zijn. Maar is het niet Ontkennen dat het er is, ontneemt je de mogelijkheid om te excelleren. zo dat er juist rijpheid nodig is om in je hoofd, in je gedachten te kunnen terugkeren naar die heerlijke en eerlijke verlangens van een kind. Ongeremd en onbevangen, de tijd dat je spontaan achter dromen kon aanjagen? Verlies nooit het kind in jezelf.
 8. 8. ® ic & leiderschap Een leider ben je niet omdat je zelf ® ic & mening zegt dat je er een bent. Je bent een leider omdat anderen vinden dat je Het hebben van een duidelijke eigen mening betekent een leider bent. Wat is de inhoud van doorgaans dat je goed hebt nagedacht. In dialoog met wat je te zeggen hebt? Een echte anderen kun je deze eigen mening overbrengen of leider heeft geen voetstuk nodig om op basis van argumentatie van anderen aanpassen gehoord te worden. Een fluistering of herzien. Oordelen staat daar recht tegenover. kan genoeg zijn. De autoriteit van Het betekent stoppen met denken en alleen bezig woorden zit opgesloten in zijn met het bedenken van argumenten waarom je hun inhoud. Leiderschap is denkt dat je gelijk hebt. Van dialoog naar monoloog. geen rol. Het is een zijn. Terwijl wij diep in onszelf weten dat de absolute Het is natuurlijk. Het waarheid niet bestaat. Alles is gebaseerd op kost jou geen energie, persoonlijke perceptie. het wekt energie op en inspireert mensen in jouw omgeving.
 9. 9. ® ic & nieuwsgierig Nieuwsgierig zijn, oprecht geïnteresseerd in de actualiteit om je heen. Met je neus vooraan willen staan is nog wat anders dan haantje de voorste zijn. Vooraan willen staan heeft te maken met de interesse die je hebt in het andere. Haantje de voorste heeft vooral te maken met de interesse in jezelf. Nieuwsgierigheid laat je zitten op het puntje van je stoel. Niet alleen actief luisterend en kijkend maar vooral ook in de startblokken om er direct wat mee te doen. Nieuwsgierigheid is de openheid die een onderneming altijd vers houdt. Altijd zicht op een nieuw perspectief, een ongekende ® ic & ondeugend horizon om te verkennen. Eindeloos mooi. Doorgaans liggen veel dingen al vast in structuren en denkpatronen. Een star denkbeeld geeft niet altijd de gewenste openheid. Ondeugendheid rammelt aan de structuren om dingen los te trekken. Onmiskenbaar belangrijk voor het op gang helpen van nieuwe processen. Ondeugendheid is nooit het einddoel, het is een beproefd middel om te laten zien dat er meer is dan je denkt. De ervaring leert dat een denkbeeld veranderen niet begint bij een appel op het verstand, maar bij een beroep op het hart. En juist humor, sympathieke brutaliteit en ondeugendheid doen harten smelten.
 10. 10. ® ic & quadraat Als mensen tellen we de dingen graag bij elkaar op. Het ene plus het andere resulteert in een te bevatten conclusie. Als je het ene zaait, oogst je logisch het andere. Op zoek zijn naar het quadraat levert meer op. Het geheim van het quadraat is dat het twee delen zijn die sterk iets gemeenschappelijks hebben. Meestal te vatten in de term potentie. Bij elkaar gevoegde potentie is meer dan een som der delen. Het is een nieuwe dimensie die, hoe kan het ook anders, ruimte schept. ® ic & passie De motor van alles wat je doet is passie. Een niet te blussen vuur. Te zien in de poppetjes van je ogen. In de intonatie van je stem. In het vergeten van de tijd. Wat door muren gaat en wat geen hindernissen te hoog vindt. Pure hartstocht. Een wind die waait door je lijf, door je onderneming. Omdat de deur van je hart openstaat. Voelbare energie die vonken doet overslaan, aanstekelijk werkt. De energie kan zelfs zo groot zijn dat een onderneming generaties lang kan blijven staan op basis van dat ene vuur ooit aangestoken door de oprichter.
 11. 11. ® ic & respect Je krijgt het mee van thuis. Respect voor mens, natuur en de dingen die je zijn gegeven. Een goede rentmeester zijn voor datgene waar je verantwoordelijk voor bent. Ook voor de dingen die niet van jou zijn, voor zaken waar je een ander idee over hebt. Maar wel met grenzen. Respect oogst respect. Kwaliteit herken je aan het respect dat erachter zit. Disrespect oogst disrespect. Als een idee bijvoorbeeld geen rekening houdt met het welzijn van mensen, verdient het ook geen respect. Moet je het misschien wel ® ic & spiritualiteit uit respect bestrijden. Respect is niet Hoe nuchter je alles ook wilt bekijken, er zijn dingen die je niet kunt verklaren. Ook al zijn zomaar een statisch begrip. Niet voor we knappe mensen met ongekend veel techniek tot onze beschikking. Spiritualiteit is een niets wordt gezegd dat je respect zaak van alle eeuwen en alle plaatsen. Het is er altijd geweest. Eertijds vaak gekoppeld aan moet verdienen. Respect is vooral het vinden van woorden voor natuurverschijnselen. Maar al doorvorsen we de meeste natuur- iets wat blijkt en niet iets wat je wetten, het levert steeds weer nieuwe onbeantwoorde vragen op. En toch, hoeveel vragen jezelf toedicht. we ook naar buiten stellen, spiritualiteit zit ergens diep van binnen. Een spiritueel mens herken je aan zijn of haar positieve uitstraling en energie. Een aanwezigheid die al zoveel zeggend kan zijn. Onuitgesproken woorden zijn genoeg voor een boodschap. Charisma. Ongrijpbaar, maar onontbeerlijk voor merken en ondernemingen.
 12. 12. ® ® ic & team ic & uiterlijk Het is zo makkelijk gezegd: je kunt niets Uiterlijk is meer dan een presentatie van het innerlijk. Een beeld, bijvoorbeeld het voorkomen zonder elkaar. Maar mensen die zomaar bij van een mens, zegt vaak meer dan zijn of haar gesproken duizend woorden. Dat komt niet elkaar zijn gezet, vormen niet vanzelf een door het feit dat het beeld de juiste vertaling is van die duizend woorden. Nee, het beeld team. Een team is een uitgebalanceerd prikkelt je zinnen naar meer en hoger. Je leest nieuwe verhalen in de ogen, je fantasie maakt geheel. Het is niet alleen maar de optelsom nieuwe plaatjes bij het zien van een gezicht. Zo is het ook met merken. Goede merken zijn van de beste mensen. Het is een optelsom nooit een exacte vertaling van doelstellingen en beloftes, maar laten mensen zelf te wensen van verschillende aanvullende disciplines die over. Geven niets meer en minder dan een kader voor nieuwe belevingen. Een uiterlijk is meer vaak maar één ding gemeen hebben, namelijk dan de logica van onze hersens. Ons oog, de poort van onze fantasie, wil ook wat. een ‘open mind’ naar andere disciplines en competenties. Een team formeren vraagt kunde. Je van te voren een voorstelling kunnen maken van hoe het team het best kan presteren. De sensitiviteit hebben om teamleden in te schatten op individuele potentie en onderling effect. Zoeken naar de chemie. Het vraagt ook een zekere beslistheid en kieskeurigheid. Je niet laten leiden door toeval en je beslist niet laten veroordelen tot het materiaal dat voorhanden is. Als ondernemer weet je immers waar je naar toe wilt en welk team het beste reisgezelschap is.
 13. 13. ® ic & winnaar Wat is toch die drang naar het hoogst haalbare? De snelste willen zijn, de beste? Is het misschien omdat je het idee hebt dat er op die hogere plaatsen meer naar je geluisterd wordt? Omdat je ook wat te vertellen hebt aan deze wereld? Omdat je de verantwoordelijkheid wilt nemen voor je verhaal, voor je onderneming, zoek je de beste plaats. Tegelijkertijd weet je dat je groot kunt zijn door klein te willen zijn. Dat een groot winnaar ook wordt gekenmerkt door momenten van verlies. Een streber is nog wat anders dan mensen die zoeken naar het hoogste. Een streber komt niet verder dan zijn eigen plafond. Een mens die zoekt naar het hoogste, ontstijgt zichzelf. ® ic & vitaliteit Vitaliteit staat los van leeftijd. Los van spieren. Een levenslustig hart herken je aan de glinstering in de ogen. De twinkeling die elke dag uitreikt naar morgen. Zonder angst voor de onbeschreven bladzijdes in de ochtend. En met de flexibiliteit om te anticiperen op continu veranderende omstandigheden. Die buigzaamheid krijg je ook als onderneming pas als je ruggengraat hebt. Als je zelf ook heel goed weet waar je naar toe wilt. Je niet zomaar te pas en te onpas laat meevoeren met nieuwe winden, maar de vitaliteit opbrengt om zodanig te kunnen laveren dat je de wind altijd in de zeilen houdt. Om je doel te bereiken. Want dat willen vitale mensen.
 14. 14. ® ic & ying en yang De soixanteneuf tussen ratio en emotie. De balans tussen kennis en kunde. De twee puzzelstukken, de linker en rechter hersenhelft die op volle toeren de informatie heen en weer weten te schieten. Die als gelijkwaardige delen ® ic & x-factor een plaatje bouwen van een unieke Een synergie van details die precies op hun plek vallen. oplossing. Die balans staat niet op Een onderneming die de X-factor heeft, is op een bijzon- zichzelf. Het doel van de onderneming dere manier aantrekkelijk op een bepaald punt in de tijd. is niet balans te vinden. Gerichtheid op Die synergie die we tegenwoordig aanduiden met X-factor, het einddoel, op een oplossing zorgt laat zich niet verklaren. Je kijkt ernaar, je geniet ervan, maar voor de balans. Passief blijven staan op je kunt het niet grijpen en het is slechts met moeite achteraf twee benen duurt niet lang. Vast staat te analyseren. Het is er of het is er niet. Je herkent het pas dat je vroeg of laat zult omvallen, als als je het ervaart. En van te voren is het niet te beloven. een soldaat op een te lang durend Vier het uur dat je het ervaart en wees blij dat je het appel. Actief je linker been voor je vandaag hebt, morgen kan het weg zijn. rechter zetten en omgekeerd zorgt voor balans op weg naar een bestemming.
 15. 15. Zoals achter iedere ic® meer zit dan het uiterlijk doet vermoeden, zit er ook achter dit boekje veel meer dan deze mooie gedrukte uitvoering. Rondom de woorden en tussen de zinnen door leest u een werkzaam leven van een ontdekkend mens, ic®. Een boekje waar u niet alleen een terugblik of een momentopname ervaart. De pagina’s vormen ook ronduit een brug naar de toekomst. Naar een plek waar ic® naar toe wil groeien. Het boekje is onderdeel en doel van mijn leven tegelijk. Het antwoordt, het vraagt, het ontvangt en deelt uit. Het heeft niets om het lijf, is open en heeft daardoor alles. Ja, het is als ic®. Mijn diepe wens is dat het boekje voor u als lezer wordt als de ® ic & zien Zien is meer dan kijken. De blik reikt verder, ziet uit naar meer. Kijkt verder dan wat het oog zinsnede uit een liedje van Toon Hermans. Van a tot z: waarneemt. Vragende ogen zien ook altijd meer dan dwingende ogen. Vragende ogen zijn open ogen waar informatie naar binnen kan klimmen. Dwingende ogen zijn ogen die wel ic® spel je en ic® blader je open zijn maar een gesloten blik hebben. Als ondernemer te midden van merken weet ic® hoe merken gezien willen worden. Over zien weet ic® veel. Maar visie en vaardigheid bepalen ic® moeder en ic® vader je of ic® het ook heb mogen overzien. Dat mogen de mensen vertellen met wie ic® heb mogen eric werken. Waar ic® naar uit kan zien, is te horen wat ze in mij hebben gezien…
 16. 16. er een merk als ic ®

×