Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Inzet op duurzame inzetbaarheid              visie Serin op loopbaanvitaliteit               ...
Waarom een pilot Duurzameinzetbaarheid?Waarom is aandacht voor duurzame inzetbaarheid noodzakelijk?1.  De vergrijzing le...
De voordelen binnen uw onderneming               Management                        ...
Wat is duurzame inzetbaarheid?Definitie•  Het langer op vitale wijze (psychisch en fysiek) kunnen doorwerken.•  Als kaps...
Hoe vitaliseert u uw onderneming?Investeer in WAI + Loopbaanvitaliteit!                        FAS...
Financiering/subsidiëring pilotFASE I - VoorbereidingsfaseVoor deze fase bestaan subsidiëringmogelijkheden bij O&A fondsen...
Bijlage 1: het Huis van Werkvermogen: Ingevuld door Serin www.serinyouplus.nlwww.loopbaanvitaliteit.nl
Bijlage 2: Model loopbaanvitaliteit Serin Youpluswww.serinyouplus.nl
Bijlage 3: Oplossingen & programma’s loopbaanvitaliteit
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2012 investeer in loopbaanvitaliteit© met serin youplus-slideshare

1,431 views

Published on

Published in: Career
 • Be the first to comment

2012 investeer in loopbaanvitaliteit© met serin youplus-slideshare

 1. 1. Inzet op duurzame inzetbaarheid visie Serin op loopbaanvitaliteit 24-2-2012 Leiderdorp/Amsterdamwww.loopbaanvitaliteit.nl
 2. 2. Waarom een pilot Duurzameinzetbaarheid?Waarom is aandacht voor duurzame inzetbaarheid noodzakelijk?1. De vergrijzing leidt in de komende decennia tot een forse toename van de zorgvraag2. De arbeidsmarkt krijgt te maken met een lager aanbod van werkenden.3. Het behoud van (oudere) werknemers binnen is nodig (Active Aging), al was het maar om de instroom te begeleiden.4. Strategische personeelsplanning is essentieel, op zowel middellange als lange termijn.5. De Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen moet zich richten op ontwikkeling en meer zelfsturing met betrekking tot de employability van de huidige medewerkers.Wat levert duurzame inzetbaarheid op?Organisatiebreed op langere termijn* Reductie van het structurele verzuim Verbetering werknemerstevredenheid Verbetering arbeidsproductiviteit Verbetering employability medewerkers* Diverse pilotonderzoeken inzake duurzame inzetbaarheid (ook in de zorgsector) laten op alle vlakken goede resultaten zien. Louter in eenomvangrijke meerjarige pilot kunnen structurele resultaten worden aangetoond. Afhankelijk van de focus en inzet van interventies binnen een pilot,kunnen zich positieve effecten voordoen.Serin rekent u graag voor wat een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid u kan opleveren.
 3. 3. De voordelen binnen uw onderneming Management Directe Lijn- Behoud en versterking inzetbaarheid personeel - Medewerkers ´at risk ´tijdig in beeld- Afdelingen ‘at risk’ tijdig in beeld - Concreet handvat ter vergroting eigen verantwoordelijkheid medewerkers- Toename betrokkenheid medewerkers- Verhoging (arbeids)productiviteit - Opening voor dialoog over duurzame inzetbaarheid medewerker (versterking psychologisch contract)- Concrete instrumenten voor stimulering eigen verantwoordelijkheidleidinggevenden en medewerkers Voordelen OR/MR Medewerker- Concreet beleid versterking inzetbaarheid - Krijgt inzage in en invloed op eigen werkvermogen- Inzage in voornaamste risicogroepen ( leeftijd ,afdeling, functiegroep, etc.) - Aandacht voor individuele vraagstukken- Medewerkers en leidinggevenden kunnen verantwoordelijkheden met - Er wordt gezamenlijk gewerkt aan het behoud en/ofelkaar afstemmen de versterking van het werk(verdien)vermogen- Maatwerkaanpak op individueel niveau mogelijk - Verkleining van de kans op ziekte en uitvalwww.loopbaanvitaliteit.nl
 4. 4. Wat is duurzame inzetbaarheid?Definitie• Het langer op vitale wijze (psychisch en fysiek) kunnen doorwerken.• Als kapstok voor het thema duurzame inzetbaarheid wordt gebruikgemaakt van het Huis van Werkvermogen (zie bijlage 1).• De oplossingen en interventies van Serin Youplus sluiten aan op het Huis van Werkvermogen (bijlage 2 en 3).Hoe de duurzame inzetbaarheid te meten: WAI + Vitaliteitscan Het objectiveren van het werkvermogen van de individuele medewerkers (en afdelingen) met behulp van afname Workability Index (WAI). Serin is gelicenseerd om de WAI af te nemen. De WAI geeft een inschatting van het werkvermogen zoals de medewerker deze zelf beleeft, nu en in de nabije toekomst, in relatie met het werk. Het huidige werkvermogen wordt vergeleken met het optimale werkvermogen in zeven vragenreeksen. Inschatting beperking werkuitoefening door aandoeningen. Verzuim gedurende twaalf maanden. Eigen prognose werkvermogen over twee jaar. Vitaliteit in werk en loopbaan: Serin noemt dit loopbaanvitaliteitwww.loopbaanvitaliteit.nl
 5. 5. Hoe vitaliseert u uw onderneming?Investeer in WAI + Loopbaanvitaliteit! FASE II- Uitvoering Afnemen vragenlijsten &• Coaching management & lijn screenings • Inzet relevante• Instructie OR interventies• Voorlichting personeel en • WAI • Afronden evaluatie afdeling • Loopbaanscan screening en analyse • Verwerken resultaten • Presentatie resultaten MT • Doorgeleiden naar en personeel interventies FASE III- Interventie FASE I- Voorbereiding Interventiefase Training en coaching & analyse conclusie FASE I 3 mnd FASE II - 2 mnd FASE III 3-4 mndwww.loopbaanvitaliteit.nl Totale projectduur ca. 9 maanden
 6. 6. Financiering/subsidiëring pilotFASE I - VoorbereidingsfaseVoor deze fase bestaan subsidiëringmogelijkheden bij O&A fondsen , en/of subsidiëringsmogelijkheden vanuit Rijks-en Provinciale overheden. De mogelijkheid bestaat dat deel van de kosten zelf gedragen moet worden.FASE II - UitvoeringsfaseAfname WAI en vragenlijsten wordt veelal vergoed door zorgverzekeraars en inkomensverzekeraars. Hier dienen afspraken te wordengemaakt met de (collectieve) inkomens- en zorgverzekeraar.FASE III – InterventiefaseInzet van leefstijl, loopbaan, en/of bemiddelingsinterventies wordt veelal vergoed door zorgverzekeraars en inkomensverzekeraars.Hier dienen afspraken te worden gemaakt met de (collectieve) Inkomens- en zorgverzekeraar.
 7. 7. Bijlage 1: het Huis van Werkvermogen: Ingevuld door Serin www.serinyouplus.nlwww.loopbaanvitaliteit.nl
 8. 8. Bijlage 2: Model loopbaanvitaliteit Serin Youpluswww.serinyouplus.nl
 9. 9. Bijlage 3: Oplossingen & programma’s loopbaanvitaliteit

×