Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TriMM & veiligheidsonderwijs

687 views

Published on

Visie TriMM op virtueel oefenen binnen het veiligheidsonderwijs en portfolio -e-learning producten voor het veiligheidsonderwijs.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TriMM & veiligheidsonderwijs

 1. 1. TriMM interactieve media 2010
 2. 2. <ul><li>Sinds 1993, vanuit de binnenstad van Enschede </li></ul><ul><li>Spinn-off van Onderwijskunde - Universiteit Twente </li></ul><ul><li>TriMM: ca. 75 creatieve professionals </li></ul><ul><ul><li>bedenken, bouwen & onderhouden van </li></ul></ul><ul><ul><li>interactieve webapplicaties voor </li></ul></ul><ul><ul><li>onderwijs, bedrijfsleven & overheid </li></ul></ul><ul><li>PiT: ca. 15 Professionals in Training </li></ul><ul><ul><li>kweekvijver voor jong talent </li></ul></ul><ul><ul><li>stage, werken, afstuderen </li></ul></ul><ul><li>GriDD: 4 praktische consultants </li></ul><ul><ul><li>consultancy op kennismanagement gebied </li></ul></ul>
 3. 3. Enkele klanten…
 4. 4. <ul><li>Politieacademie (Sinds 2004) </li></ul><ul><li>Academie voor Ambulancezorg (Sinds 2010) </li></ul><ul><li>CENS2 (Politieacademie, NIFV, Defensieacademie) </li></ul><ul><li>Buitenlandse Zaken (BuZa) </li></ul><ul><li>Europol / Binnenlandse zaken (BZ) </li></ul><ul><li>Landelijk Overlegorgaan Milieu Handhaving (LOM) </li></ul><ul><li>Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum KMAR (LOKKMar) </li></ul>“ Veiligheidsonderwijs ”
 5. 5. e-learning ? Praktijk centraal !
 6. 6. Meerwaarde van virtueel oefenen <ul><li>Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid goed is voorbereid en snel en adequaat opereert in situaties waarin de veiligheid in het geding is. </li></ul><ul><li>Leren en oefenen in de échte praktijk staan daarbij centraal. </li></ul><ul><li>Virtueel oefenen biedt een goede voorbereiding op het oefenen in de echte praktijk . </li></ul><ul><ul><li>authentiek en realistisch </li></ul></ul><ul><ul><li>kennis-, vaardigheids- & attitude-aspecten </li></ul></ul><ul><ul><li>resulterend in basiscompetenties </li></ul></ul>
 7. 7. e-learning is niet vanzelfsprekend <ul><li>Niet de techniek maar het onderwijs staat centraal </li></ul><ul><li>Rechtvaardigt de inhoud de inzet van e-learning? </li></ul><ul><ul><li>aard, omvang, complexiteit, frequentie, veiligheid, … </li></ul></ul><ul><li>Wat wil je er mee bereiken? </li></ul><ul><ul><li>kennis opdoen, oefenen, toetsen, basisniveau bewerkstelligen, … </li></ul></ul><ul><li>Hoe kunnen docenten het gebruiken in de opleiding? </li></ul><ul><ul><li>instelbaarheid, aanpasbaarheid, flexibel, creatief, rapportage, … </li></ul></ul>
 8. 8. Werkwijze ontwikkeling e-learning producten <ul><li>Samen én iteratief </li></ul><ul><li>Geen lineair proces maar korte cyclische stappen </li></ul><ul><li>Elke stap leidt tot zichtbare groei van het product </li></ul><ul><li>Betrokkenen ook écht betrekken: </li></ul><ul><ul><li>studenten </li></ul></ul><ul><ul><li>docenten en inhoudsdeskundigen </li></ul></ul><ul><ul><li>onderwijskundigen </li></ul></ul><ul><ul><li>ontwikkelaars en beheerders </li></ul></ul>
 9. 9. Behrloo (Politieacademie, LOM, LOKKMar) Procedures oefenen (engine, tools & casuïstiek)
 10. 10. Behrloo.nl (Politieacademie) Realistische context
 11. 11. Backbone (Politieacademie) Parate kennis trainen (spelvorm)
 12. 12. 2D Animaties (Politieacademie) Demonstraties van positionering
 13. 13. Handleiding Handhaving (Politieacademie) Ondersteuning bij taakuitvoering
 14. 14. Agressie (Ambulanceacademie) Lesmodulen, e-learning omgeving
 15. 15. DVD Awareness Europol (Europol, BZ) Bewustwording en informatie
 16. 16. Veiligheid in ambassade (Buitenlandse Zaken) Bewustwording
 17. 17. Unity 3D (TriMM, Politieacademie) Onderzoek multiplayer omgevingen
 18. 18. Digitale Oefenmiddelen (CENS2) Ontsluiten trainingsmiddelen
 19. 19. Digitale Fotomodule (Politieacademie) Leren fotograferen
 20. 20. Moodle (Ambulanceacademie, CEPOL, NXP: voormalig Philips) e-learning omgeving
 21. 21. Auteursomgeving & Content (CEPOL) Content & eLearning omgeving <ul><li>In aanbestedingsfase … </li></ul><ul><li>Selectie en implementatie auteursomgeving </li></ul><ul><li>Koppeling met Moodle </li></ul><ul><li>Ontwikkeling templates voor instructie </li></ul><ul><li>Ontwikkeling virtual tour Police Office </li></ul><ul><li>Ontwikkeling content (foto, audio, video, animaties) </li></ul>

×