Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ho prenc abans o després de menjar?

541 views

Published on

Presentació Acadèmia Ciències Mèdiques Girona (2012)

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ho prenc abans o després de menjar?

 1. 1. “Ho prenc abans o després de menjar?” Roig Buscató C1, Garcia Corominas C1, Gifre Hipòlit JM1, Coll de Tuero G2 1Àrea Bàsica de Salut de Cassà de la Selva, 2Unitat de Recerca Institut dAssistència Sanitària - Girona
 2. 2. INTRODUCCIÓ  La via més utilitzada per l’administració de medicaments és la via oral.  Problema: possible interacció entre aliments i medicaments  Aliment-medicament (IAM)  Medicament-aliment (IMA)  La interacció es considera clínicament rellevant quan cal algun tipus d’actuació per tal devitar reaccions adverses o falta deficàcia.  Sospitem que la tendència que tenim a fer coincidir la pauta terapèutica amb els àpats per tal de millorar l’adherència al tractament pot fer cometre errors.
 3. 3. OBJECTIU  Avaluar la idoneïtat de les recomanacions que donem els metges d’Atenció Primària pel que fa a l’administració oral dels medicaments en relació als àpats.
 4. 4. MATERIAL I MÈTODES Estudi descriptiu transversal. Mostra: Metges d’Atenció Primària d’adults de 6 ABS que tenen l’Hospital de Santa Caterina com a centre de referència. Variable Principal: anàlisi de la utilització de 24 principis actius àmpliament utilitzats (a criteri dels autors) en relació a la ingesta. Enquestes autocomplimentades els mesos de maig i juny 2011 S’ha considerat la informació que consta en fitxa tècnica i les recomanacions de l’Agència Espanyola dels Medicaments, el Centre de Informació de Medicaments de Catalunya i l’European Medicines Agency.
 5. 5. Separat PRINCIPI ACTIU En dejú Amb àpats menjars IndiferentÀcid alendrònic xAlprazolam xAmlodipino xAtorvastatina xAzitromicina comprimits * xCarbamazepina xCloxacilina xFosfomicina trometamol sob. xHidroclorotiazida xLevofloxacino xLisinopril xLosartan xMetformina xCefuroxima axetil xNorfloxacino xPropanolol xRanelat d’estronci xSildenafil xFurosemida xAcenocumarol xSals de Ferro-sulfat ferrós x xCitalopram xParacetamol xIbuprofeno x
 6. 6. RESULTATS (1)  Taxa de participació: 71,43% (50/70)  El 50% dels metges cometen 10 o menys errors.  En cap cas es cometen més de 18 errors.
 7. 7. Característiques demogràfiques i laborals dels participants característiques valors Edat ,anys(DE) 46,2 (7,12) Gènere,homes N(%) 20 (40 %) Anys llicenciatura N(%) <10 4 (8%) 10-20 25 (50%) >20 21 (42%) Especialitat N(%) Cap 8 (16,7%) Med familia via MIR 20 (41,7%) Med Familia via NO MIR 18 (37,5%) altres 2 (4,2%)
 8. 8. valor p FÀRMAC N incorrecte % incorrecte (correcte/incorrecte)Àcid alendrònic 3 6 < 0.0001 Correcte >> IncorrAlprazolam 36 72 <0.0001 Incorrec >> CorrecteAmlodipino 37 74 <0.0001 Incorrect>> CorrecteAtorvastatina 16 32 0.0007 Correcte >> IncorrAzitromicina 38 76 <0.0001 Incorrect>> CorrecteCarbamazepina 38 76 <0.0001 Incorrect>> CorrecteCloxacilina 44 88 <0.0001 Incorrect>> CorrecteFosfomicina 9 18 <0.0001 Correcte >> IncorrHidroclorotiazida 39 78 <0.0001 Incorrect>> CorrecteLevofloxacino 41 82 <0.0001 Incorrect>> CorrecteLisinopril 32 64 0.009 Incorrect>> CorrecteLosartan 8 16 <0.0001 Correcte >> IncorrMetformina 7 14 <0.0001 Correcte >> IncorrCefuroxina 18 36 0.009 Correcte >> IncorrNorfloxacino 30 60 0.07Propanolol 41 82 <0.0001 Incorrect>> CorrecteRanelat dEstronci 32 64 0.009 Incorrect>> CorrecteSildenafil 31 62 0.02 Incorrect>> CorrecteFurosemida 29 58 0.16Acenocumarol 30 60 0.07Sulfat Ferrós 16 32 0.0007 Correcte >> IncorrCitalopram 28 56 0.3Paracetamol 10 20 <0.0001 Correcte >> IncorrIbuprofeno 43 86 <0.0001 Incorrect>> Correcte
 9. 9. RESULTATS (2) Són estadísticament significatives les recomanacions: - Correctes per: alendrònic, atorvastatina, fosfomicina, losartan, metformina, cefuroxima, sulfat ferrós i paracetamol. - Incorrectes per: alprazolam, amlodipino, azitromicina, carbamazepina, cloxacilina, hidroclorotiazida, levofloxacino, lisinopril, propanolol,ranelat destronci, sildenafilo i ibuprofeno. S’aprecien diferències significatives segons especialitat en 4 dels fàrmacs (atorvastatina, fosfomicina, metformina i furosemida). No hi ha diferències entre via MIR i no MIR tot i que hi ha una tendència, al límit de la significació estadística, que els metges de família via MIR utilitzin de forma inadequada algun fàrmac (furosemida i acenocumarol) respecte als metges de família via no MIR. No hem trobat diferències significatives segons any de llicenciatura ni sexe. No s’han comparat resultats obtinguts entre les diferents ABS per no ser objectiu de l’estudi.
 10. 10. CONCLUSIONS  El 50% de les recomanacions que es fan respecte al moment de ladministració dels fàrmacs en relació als àpats són incorrectes.  Els professionals hauríem de millorar la nostra informació respecte la presa de fàrmacs i aliments contribuint així a la millora de l’efectivitat dels tractaments prescrits.
 11. 11. GRÀCIES!

×