Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bliv medlem af en
skriveklub
Skriveklubberne på Gentofte Hovedbiblio-
tek henvender sig til alle, der brænder for
    ...
Sådan bliver du
   medlem


Det koster 650 kr. at deltage i en skriveklub.                       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skriveklubber Gentofte

417 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skriveklubber Gentofte

 1. 1. Bliv medlem af en skriveklub Skriveklubberne på Gentofte Hovedbiblio- tek henvender sig til alle, der brænder for Bliv medlem at skrive. Har du lyst til at udvikle din skri- veteknik, udfordre dit sproglige potentiale, af en opnå større fortrolighed med det skrevne ord samt indgå i en social sammenhæng skriveklub med andre skrivende? Så er en skriveklub noget for dig. Klubberne henvender sig ikke til professio- nelle, og har ikke litterær udgivelse som formål. Gentofte Hovedbibliotek Ahlmanns Allé 6 2900 Hellerup 24 79 07 90 slp@gentofte.dk Skriveklubber på Gentofte Hovedbibliotek Skriveklubber på Gentofte Hovedbibliotek ”En bog skal være en økse til det frosne hav i os” Franz Kafka
 2. 2. Sådan bliver du medlem Det koster 650 kr. at deltage i en skriveklub. ser under de forskellige genrer, og du vil blive Skriveklubberne mødes halvanden time en Biblioteket tilbyder tre skriveklub- stillet ”opgaver” fra gang til gang. Gennem gang om måneden i otte måneder. Klubber- ber: forløbet vil du selv producere en række tek- ne begynder i oktober 2009 og slutter i maj ster. 2010. Skriv dine erindringer Den 4. mandag i måneden kl. 16.00-17.30. Et hvilket som helst liv er også en historie. Få sat Første gang er den 26/10-2009. Sidste gang din livshistorie på skrift til glæde for dig selv og er den 24/5-2010. Der kan maximalt være tolv personer i en dine nærmeste. Vi vil tale om erindrings/biografi- skriveklub, og der skal være minimum seks genren samt introducere en række basale skrive- deltagere for at holdet oprettes. tekniske redskaber som plot, fortællestemme og tidsperspektiver. Udover arbejdet med din egen tekst vil der være skriveøvelser, og du vil få re- Klubben ledes af bibliotekets litteraturkon- spons fra både bibliotekets litteraturkonsulent, de sulent, men der vil også være eksterne op- eksterne undervisere samt de andre deltagere. oplægsholdere. Den 2. mandag i måneden kl. 10.30-12.00. Første gang er den 12/10-2009. Sidste gang er den 10/5- 2010. Du tilmelder dig ved at skrive til litteratur- konsulent Signe Langtved Pallisgaard på mail: slp@gentofte.dk eller ringe på telefon: Skriv bedre 24 79 07 90. Hvordan kan du gøre dig mere forståelig på skrift? Denne skrivegruppe vil på absolut begynder- niveau træne beherskelsen af det skrevne ord. Der Mailen skal indeholde dit navn, adresse, vil blive introduceret en række basale skrivetekni- telefonnummer og hvilken skriveklub, du ske redskaber og øvelser, som giver dig en gene- ønsker at være medlem af. Herefter modta- rel indføring i skrivningens grundlæggende begre- ger du nærmere oplysninger. ber. Den 3. mandag i måneden kl. 15.30-17.00. Første Skriveklubber på Gentofte Hovedbibliotek gang er den 19/10-2009. Sidste gang er den 17/5- 2010 Gentofte Hovedbibliotek Ahlmanns Allé 6 Kreativ skrivning 2900 Hellerup 24 79 07 90 Bliv en del af et kreativt tekstværksted, hvor du introduceres til følgende genrer: Digt, novelle og E-mail: slp@gentofte.dk kortprosa. Der vil være en lang række skriveøvel-

×