Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regionalt Temasamarbejde OplæG Den 4. Dec

454 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regionalt Temasamarbejde OplæG Den 4. Dec

 1. 1. Temabåret markedsførings-samarbejde i regionen Biblioteksledermøde Den 4. december 2009 Erfagruppen for markedsføring
 2. 2. Baggrund <ul><li>Opgave fra bibliotekslederne til erfagruppen </li></ul><ul><ul><li>(januar) </li></ul></ul><ul><li>Erfagruppen afdækning af potentiale </li></ul><ul><li>(maj) </li></ul><ul><li>Erfagruppen +ad hoc gruppen udarbejder forslag </li></ul><ul><li>(20.oktober/19.november) </li></ul><ul><li>Oplæg til drøftelse og beslutning </li></ul><ul><li>(4. december) </li></ul>
 3. 3. Erfagruppen og ad hoc gruppen <ul><li>Lisbeth Steensborg, Frederiksberg </li></ul><ul><li>Pauline Raff, Fredensborg </li></ul><ul><li>Thomas Tiedje, Herlev </li></ul><ul><li>Helle Winther Olsen, Furesø, Hareskoven </li></ul>
 4. 4. Temabåret markedsførings-samarbejde i regionen Hovedstaden på tværs
 5. 5. Regionalt greb om regionalt tema <ul><li>Hovedstaden på tværs </li></ul><ul><li>En fælles temabåret uge </li></ul><ul><ul><li>Temaer og et første undertema forslås af udviklingsgruppe til bibliotekslederne </li></ul></ul><ul><ul><li>Tema skal være relevant for hele regionen </li></ul></ul>Tema 2011 Tema 2012 Tema 2013 ” Golden Days-tema” / Regional uge
 6. 6. Pilotprojekt for arrangementskoordination <ul><li>Markedsføring af den gode oplevelse </li></ul><ul><li>frem for biblioteket </li></ul><ul><li>Det er der den er… </li></ul><ul><ul><li>Der skal dog være en tydelig bibliotekssignatur på </li></ul></ul>
 7. 7. Koncept-ideer <ul><li>Ad hoc gruppen forestiller sig, at konceptet kan indeholde elementer som: </li></ul><ul><li>Koordinere arrangementer for regionen til den fælles temaugen </li></ul><ul><li>Foretage regionale opdelinger således større områder får koordineret arrangementerne i temaugen </li></ul><ul><li>Foretage eks. 5 VIP-indkøb til voksne og 5 VIP indkøb til familier, som fordeles i de opdelte regioner </li></ul><ul><li>Udvikle logo og design i samarbejde med eksperter </li></ul><ul><li>Udvikle PR-materiale </li></ul><ul><li>Udvikle og levere fælles program og skabeloner. </li></ul><ul><ul><ul><li>Plakater </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Banner/web osv. </li></ul></ul></ul><ul><li>Udvikle Q&As til det lokale bibliotekspersonale </li></ul><ul><li>Muligheder for www.bibliotek.dk/event (søgning+arr.) </li></ul>
 8. 8. 1. Projektplan - udvikling <ul><li>4. dec. 2009: Oplæg af koncept-idé </li></ul><ul><li>Efterår 2010: Udviklingsprojektgruppe nedsættes til uddybning og kvalificering af konceptet – som en del af indsatsområdet markedsføring </li></ul><ul><li>Januar 2011: Oplæg til koncept, forretningsmodel og projektplan drøftes og kommissorium for projektgruppe vedtages </li></ul><ul><li>… igangsættelse af projekt </li></ul>
 9. 9. Erfagruppens 2 bud på regionalt markedsføringssamarbejde <ul><li>Biblioteksklubben, VIP/Familiekoncept </li></ul><ul><li>– forår 2010 </li></ul><ul><li>Temabåret markedsføringssamarbejde i regionen (fælles temabåret uge) </li></ul><ul><li>– efterår 2011 </li></ul>
 10. 10. 3 gode grunde… <ul><li>Udnytte det samspil mellem bibliotekerne, som kulturproducenter, som ligger lige for </li></ul><ul><li>Sætte handling bag ønskerne om det regionale markedsføringssamarbejde </li></ul><ul><li>Åbne muligheden for videreudvikling af det regionale arrangementssamarbejde </li></ul>
 11. 11. Til drøftelse og beslutning <ul><li>Oplægget drøftes og det foreslås, at der etableres 2 markedsførings projektgrupper, </li></ul><ul><li>der i 2010 gennemfører henholdsvis biblioteksklubkonceptet samt udarbejder oplæg til modeller for nye fælles markedsføringsinitiativer, der kan iværksættes fra 2011? </li></ul>

×