Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opsummering Fra MøDe07102009

377 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Opsummering Fra MøDe07102009

  1. 1. Referat netmusik taskforce – netmusik.dk og musikbibliotek.dk  Odense Bibliotek, d. 7. oktober 2009  Deltagere:  Lise Anker Møller  Niels Mark  Amalie Ørum Hansen  Anne Holst    Afbud:  Claus Madsen  Else Refstrup    Status på ansøgning og tilbagemelding fra Styrelsen  Projektet er indstillet til 1.019.352,‐  Vi får forhåndstilsagn efter mødet i koordinationsudvalget dd., fordelingen offentliggøres i  begyndelsen af november.    Næste stop er at vi laver et justeret budget.    Styregruppemødet  Styregruppemødet blev holdt i 6/10 09 går. Følgende blev behandlet jvf. Claus Madsen på telefon:  Fusionen blev godkendt, og der ønskes en kort statusrapport fra arbejdsgruppen. Beslutning om  redaktionen skal fungere som en taskforce under netmusik. Referat følger.     Trimning af driftsbudgetter   netmusik.dk og musikbibliotek.dk sender en oversigt over hvordan det kører i dag. (Ansvarlig:  Amalie og Anne)  Oplægget sendes til gruppen inden næste møde, senest 30. oktober 2009 kl. 12.    Status BMP  FM er ikke gået i forhandling med BPM omkring deres tilbud, da han gerne vil kende resultatet af  projektbevillingen fra Styrelsen.    Amalie og Thomas Angermann mødes uformelt med DBC/Ting, og snakker om hvordan man kan  lave et CMS, der kan spille sammen med BPMs løsning.  Årsagen til at mødet er sat i stand er for at se hvad evt. konkurrenter kan tilbyde.    Status DBC  SBs it‐afdeling har overtaget kontakten til DBC, og der afdækkes om SB kan behandle metadata  således at DBC kan læse dem ind i bibliotek.dk.  Søren Mikkelsen fra SB har bolden pt. (Else og Anne følger op).    1
  2. 2.       Gennemgå og færdiggøre projektplan frem til juli 2010   Hvornår skal vi snakke mere indhold og design? Hvordan vil vi på det nye site formidle musikken?    2 fokusområder for fusionsgruppen:   1. Design og visuelt udtryk  2. Metadata og teknik    Forslag til ressourcenetværk til idéer:   Frank Helenius, Aalborg ‐ Jens Bang Petersen, Gentofte ‐ Kasper Hagel Madsen, Randers ‐ Ewan  Andreassen, Vejle ‐ Claus Aarslev, Herning.    Der afholdes evt. et tematisk møde – med idégenerering udvidet med invitationer til  nøglepersoner, der kan bidrage med instant idéer uden at være med videre i arbejdsprocessen.  Medio november 2009.    Amalie reviderer projektplanen og sender den ud til godkendelse.    Workshop/Temadag  Forslag om at lave en Temadag, således at der på en workshopdag om musik åbnes op for  netværksdannelse og skribentvirksomhed, temadagen foreslås til. marts 2010.    Efterfulgt af en faglig praktisk temadag henvendt til skribenterne i maj 2010.    Niels om pilotudsendelser og Dansk Artist Forbund  Niels har fået ”tilbudt” 80‐100 udsendelser i Podcast‐form fra Dansk Artist Forbund, der mangler  at blive betalt et vederlag for podcasts.  Niels udleverede div. Kopier, Amalie har måske kontakter, som kan betale vederlag, således at  projektet holdes i gang, indtil det er afklaret om det kan gå med i driftsbudgettet 2011.   Kulturarvs‐argument – Niels arbejder lidt videre med tallene og samarbejder med Amalie omkring  søgning af fonde.    Næste møde 4. november 2009  Amalie afklarer om mødet den 4. november bliver et rent budget‐møde ml. Else og Amalie. Resten  af gruppen får besked hurtigst muligt, og der vil hvis mødet bliver et rent budget møde hurtigt  bookes et møde i fusionsmøde med fokus på fremtiden.          /Anne Holst, 8. oktober 2009  2

×